• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument neprošel validací, 37 chyb a 36 varování.
  https://st-ingbert-indians.de/  
  text/html — XHTML 1.0 Strict 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička) 
  Zobrazit:
   

  # Stránka není validní XHTML 1.0 Strict.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Chyba Řádek 1, znak 109: definice typu dokumentu "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" obsahuje chyby.
   C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
   ^

   Příčinou této chyby je posílání XHTML dokumentu s typem „text/html“.

   Oprava deklarace typu dokumentu nesníží přístupnost webu, ani neohrozí funkčnost, neboť všechny prohlížeče již nyní v souladu s doporučením W3C považují validovaný kód za (rozbité) HTML. Korektní deklarace pro HTML dokument vypadá takto:

   <!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN">

   Oficiální W3C Validátor tuto chybu neumí najít, protože nahlíží na dokument jinak, než mají nahlížet vyhovující cílová zařízení.

  2. Varování Řádek 7, znak 73: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   <link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" href="/style.css" />
   ^
  3. Varování Řádek 7, znak 73: zjištěn NET zápis.
   <link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" href="/style.css" />
   ^

   Podle nepříliš známých pravidel HTML může být počáteční značka elementu ukončena lomítkem. Říká se tomu NET zápis. Specifikace dovoluje zapsat <h1>tohle</h1> jako <h1/tohle/, <br> jako <br/, <img> jako <img/ a tak dále. Prohlížeče tento podivný druh syntaxe příliš nepodporují kvůli značnému množství dokumentů spoléhajících se na porušování webových standardů, přesto však je stále právoplatnou součástí jazyka.

   Vámi validovaný dokument má býti a bude v prohlížeči (či v jakémkoli jiném cílovém zařízení) rozebírán HTML parserem, takže se na něj HTML pravidla samozřejmě vztahují. V prohlížečích nerespektujících specifikaci (těch je většina) bude lomítko s velkou pravděpodobností ignorováno jako každý jiný znak nepatřící do počáteční značky.

   Existence NET zápisu vám může někdy zamaskovat problém, pokud třeba zapomenete dát URL adresu v atributu do uvozovek.

  4. Chyba Řádek 7, znak 74: znaková data nejsou povolena na tomto místě.
   <link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" href="/style.css" />
   ^

   Prostý text zde není dovolený, musíte jej zanořit do nějakého elementu.

   Často se tato chyba vyskytuje při validování podle Strict DTD, pokud dáte text přímo do BODY nebo do FORM. Chybu odstraníte tím, že text vložíte do elementu, který je na daném místě povolený (u BODY třeba odstavec, u FORMu FIELDSET apod.).

  5. Varování Řádek 15, znak 38: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
       <input type="text" value="" />
   ^
  6. Varování Řádek 15, znak 38: zjištěn NET zápis.
       <input type="text" value="" />
   ^
  7. Varování Řádek 16, znak 68: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
       <input name="n1" type="submit" value="Search" class="btn" />
   ^
  8. Varování Řádek 16, znak 68: zjištěn NET zápis.
       <input name="n1" type="submit" value="Search" class="btn" />
   ^
  9. Varování Řádek 35, znak 42: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
      <img src="/images/image1.jpg" alt="" class="kokabe ihikilas" />
   ^

   Atribut „alt“ by měl obsahovat textovou alternativu k obrázku srozumitelnou pro běžného smrtelníka. Podívejte se na příklad se psem Benem.

  10. Varování Řádek 35, znak 68: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
      <img src="/images/image1.jpg" alt="" class="kokabe ihikilas" />
   ^
  11. Varování Řádek 35, znak 68: zjištěn NET zápis.
      <img src="/images/image1.jpg" alt="" class="kokabe ihikilas" />
   ^
  12. Chyba Řádek 36, znak 57: nedovolený atribut "ALIGN".
   ble border="0" cellspacing="2" cellpadding="2" align="center" style="width:100%">
   ^

   Použili jste atribut, který není v definici typu dokumentu u tohoto elementu dovolen. Tato chyba je často způsobena tím, že se dokument v DOCTYPE deklaraci odkazuje na Strict verzi a ve skutečnosti je odladěn podle Transitional (např. pokud jde o atribut „target“ nebo „align“). Druhou možností je, že užíváte nějakou proprietární extenzi jazyka, třeba „marginheight“ (použijte raději CSS) nebo „autocomplete“.

   Tato chyba vás také může potkat, pokud užíváte elementy nedovolené v tomto typu dokumentu (třeba EMBED) — každý atribut na takovém elementu vyvolá jednu chybovou hlášku. Jakmile odstraníte problémový element, všechny zmizí.

  13. Varování Řádek 36, znak 72: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ble border="0" cellspacing="2" cellpadding="2" align="center" style="width:100%">
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  14. Chyba Řádek 38, znak 22: ukončovací značka elementu "TD" je vynechána, což jeho deklarace nepřipouští.
           <tr><td>
   ^

   Zapomněli jste uzavřít element.

  15. Chyba Řádek 40, znak 20: nedovolený element "TIME".
           <p><time datetime="07.04.2021 17:15:33">07.04.2021 17:15:33</time
   ^

   Použili jste element, který není v definici typu dokumentu dovolen. Tato chyba je často způsobena tím, že se dokument v DOCTYPE deklaraci odkazuje na Strict verzi a ve skutečnosti je odladěn podle Transitional (např. pokud jde o element FONT nebo CENTER). Druhou možností je, že užíváte nějakou proprietární extenzi jazyka, třeba SPACER (použijte raději CSS) nebo MARQUEE.

  16. Chyba Řádek 40, znak 26: nedovolený atribut "DATETIME".
           <p><time datetime="07.04.2021 17:15:33">07.04.2021 17:15:33</time
   ^
  17. Chyba Řádek 41, znak 124: nedovolený atribut "ALIGN".
   Sex Viet Nam" title="Chat Sex Viet Nam" align="left" />Sie sich vor der Buchung u
   ^
  18. Varování Řádek 41, znak 137: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
    title="Chat Sex Viet Nam" align="left" />Sie sich vor der Buchung und Anreise be
   ^
  19. Varování Řádek 41, znak 137: zjištěn NET zápis.
    title="Chat Sex Viet Nam" align="left" />Sie sich vor der Buchung und Anreise be
   ^
  20. Chyba Řádek 43, znak 26: ukončovací značka pro element "TD", který není otevřen.
           </tr></td>
   ^

   Validátor našel ukončovací značku pro uvedený element, ale ten nebyl otevřen. Taková věc se často stává, smažete-li při editaci dokumentu otevírací značku nebo se pokusíte uzavřít elementy v jiném pořadí, než v jakém jste je otevřeli.

   Element se také mohl sám implicitně zavřít, pokud má nepovinnou ukončovací značku a pokusili jste se do něj dát něco, co do něj nepatří.

   Tato chyba též mohla nastat uvnitř elementu <script> z důvodu vypisování HTML kódu JavaScriptem. V takovém případě použijte zápis <\/tag> — přidejte obrácené lomítko, to funkčnost neovlivní, ale chybu ve validitě odstraní.

  21. Chyba Řádek 45, znak 22: ukončovací značka elementu "TD" je vynechána, což jeho deklarace nepřipouští.
           <tr><td>
   ^
  22. Chyba Řádek 47, znak 20: nedovolený element "TIME".
           <p><time datetime="07.04.2021 16:52:31">07.04.2021 16:52:31</time
   ^
  23. Varování Řádek 48, znak 163: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   l Dating Sites Uk Reviews" align="left" />Und einem segen für diese besondere zei
   ^
  24. Varování Řádek 48, znak 163: zjištěn NET zápis.
   l Dating Sites Uk Reviews" align="left" />Und einem segen für diese besondere zei
   ^
  25. Chyba Řádek 50, znak 26: ukončovací značka pro element "TD", který není otevřen.
           </tr></td>
   ^
  26. Chyba Řádek 52, znak 22: ukončovací značka elementu "TD" je vynechána, což jeho deklarace nepřipouští.
           <tr><td>
   ^
  27. Chyba Řádek 54, znak 20: nedovolený element "TIME".
           <p><time datetime="07.04.2021 16:34:36">07.04.2021 16:34:36</time
   ^
  28. Varování Řádek 55, znak 149: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   ="Dating Scan Sex Of Baby" align="left" />Teilnehmer aus dem ganzen Grenzland in 
   ^
  29. Varování Řádek 55, znak 149: zjištěn NET zápis.
   ="Dating Scan Sex Of Baby" align="left" />Teilnehmer aus dem ganzen Grenzland in 
   ^
  30. Chyba Řádek 57, znak 26: ukončovací značka pro element "TD", který není otevřen.
           </tr></td>
   ^
  31. Chyba Řádek 59, znak 22: ukončovací značka elementu "TD" je vynechána, což jeho deklarace nepřipouští.
           <tr><td>
   ^
  32. Chyba Řádek 61, znak 20: nedovolený element "TIME".
           <p><time datetime="07.04.2021 16:34:36">07.04.2021 16:34:36</time
   ^
  33. Varování Řádek 62, znak 155: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   asual Dating Does It Work" align="left" />Benutzern ermöglichen, ihr Wissen mit a
   ^
  34. Varování Řádek 62, znak 155: zjištěn NET zápis.
   asual Dating Does It Work" align="left" />Benutzern ermöglichen, ihr Wissen mit a
   ^
  35. Chyba Řádek 64, znak 26: ukončovací značka pro element "TD", který není otevřen.
           </tr></td>
   ^
  36. Chyba Řádek 66, znak 22: ukončovací značka elementu "TD" je vynechána, což jeho deklarace nepřipouští.
           <tr><td>
   ^
  37. Chyba Řádek 68, znak 20: nedovolený element "TIME".
           <p><time datetime="07.04.2021 15:46:38">07.04.2021 15:46:38</time
   ^
  38. Varování Řádek 69, znak 153: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   Clothes For A Casual Date" align="left" />Wir setzen auf Kartonkonstruktionen, di
   ^
  39. Varování Řádek 69, znak 153: zjištěn NET zápis.
   Clothes For A Casual Date" align="left" />Wir setzen auf Kartonkonstruktionen, di
   ^
  40. Chyba Řádek 71, znak 26: ukončovací značka pro element "TD", který není otevřen.
           </tr></td>
   ^
  41. Chyba Řádek 73, znak 22: ukončovací značka elementu "TD" je vynechána, což jeho deklarace nepřipouští.
           <tr><td>
   ^
  42. Chyba Řádek 75, znak 20: nedovolený element "TIME".
           <p><time datetime="07.04.2021 15:45:37">07.04.2021 15:45:37</time
   ^
  43. Varování Řádek 76, znak 163: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   l Dating Meaning In Hindi" align="left" />Internetportal für Feuerwerk und Pyrote
   ^
  44. Varování Řádek 76, znak 163: zjištěn NET zápis.
   l Dating Meaning In Hindi" align="left" />Internetportal für Feuerwerk und Pyrote
   ^
  45. Chyba Řádek 78, znak 26: ukončovací značka pro element "TD", který není otevřen.
           </tr></td>
   ^
  46. Chyba Řádek 80, znak 22: ukončovací značka elementu "TD" je vynechána, což jeho deklarace nepřipouští.
           <tr><td>
   ^
  47. Chyba Řádek 82, znak 20: nedovolený element "TIME".
           <p><time datetime="07.04.2021 15:38:33">07.04.2021 15:38:33</time
   ^
  48. Varování Řádek 83, znak 149: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   ="Sex Whatsapp Group Join" align="left" />Juli aberhallo1, am Hier wiehert der Am
   ^
  49. Varování Řádek 83, znak 149: zjištěn NET zápis.
   ="Sex Whatsapp Group Join" align="left" />Juli aberhallo1, am Hier wiehert der Am
   ^
  50. Chyba Řádek 85, znak 26: ukončovací značka pro element "TD", který není otevřen.
           </tr></td>
   ^
  51. Chyba Řádek 87, znak 22: ukončovací značka elementu "TD" je vynechána, což jeho deklarace nepřipouští.
           <tr><td>
   ^
  52. Chyba Řádek 89, znak 20: nedovolený element "TIME".
           <p><time datetime="07.04.2021 15:34:36">07.04.2021 15:34:36</time
   ^
  53. Varování Řádek 90, znak 139: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   title="Casual Date Coffee" align="left" />Urban Look, der immer den Zeitgeist tri
   ^
  54. Varování Řádek 90, znak 139: zjištěn NET zápis.
   title="Casual Date Coffee" align="left" />Urban Look, der immer den Zeitgeist tri
   ^
  55. Chyba Řádek 92, znak 26: ukončovací značka pro element "TD", který není otevřen.
           </tr></td>
   ^
  56. Chyba Řádek 94, znak 22: ukončovací značka elementu "TD" je vynechána, což jeho deklarace nepřipouští.
           <tr><td>
   ^
  57. Chyba Řádek 96, znak 20: nedovolený element "TIME".
           <p><time datetime="07.04.2021 15:33:39">07.04.2021 15:33:39</time
   ^
  58. Varování Řádek 97, znak 149: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   ="Sex Join Whatsapp Group" align="left" />Ich käme jetzt nicht auf , auf die Idee
   ^
  59. Varování Řádek 97, znak 149: zjištěn NET zápis.
   ="Sex Join Whatsapp Group" align="left" />Ich käme jetzt nicht auf , auf die Idee
   ^
  60. Chyba Řádek 99, znak 26: ukončovací značka pro element "TD", který není otevřen.
           </tr></td>
   ^
  61. Chyba Řádek 101, znak 22: ukončovací značka elementu "TD" je vynechána, což jeho deklarace nepřipouští.
           <tr><td>
   ^
  62. Chyba Řádek 103, znak 20: nedovolený element "TIME".
           <p><time datetime="07.04.2021 15:26:42">07.04.2021 15:26:42</time
   ^
  63. Varování Řádek 104, znak 159: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   t Sex Dating Site Reviews" align="left" />Porno DVD-Filme für Erwachsene Kostenlo
   ^
  64. Varování Řádek 104, znak 159: zjištěn NET zápis.
   t Sex Dating Site Reviews" align="left" />Porno DVD-Filme für Erwachsene Kostenlo
   ^
  65. Chyba Řádek 106, znak 26: ukončovací značka pro element "TD", který není otevřen.
           </tr></td>
   ^
  66. Chyba Řádek 108, znak 18: ukončovací značka elementu "TD" je vynechána, což jeho deklarace nepřipouští.
         <tr><td>
   ^
  67. Chyba Řádek 110, znak 22: ukončovací značka pro element "TD", který není otevřen.
         </tr></td>
   ^
  68. Varování Řádek 118, znak 46: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
        <img src="/images/image2.jpg" alt="" class="kokabe" />
   ^
  69. Varování Řádek 118, znak 63: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
        <img src="/images/image2.jpg" alt="" class="kokabe" />
   ^
  70. Varování Řádek 118, znak 63: zjištěn NET zápis.
        <img src="/images/image2.jpg" alt="" class="kokabe" />
   ^
  71. Varování Řádek 124, znak 46: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
        <img src="/images/image3.jpg" alt="" class="kokabe" />
   ^
  72. Varování Řádek 124, znak 63: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
        <img src="/images/image3.jpg" alt="" class="kokabe" />
   ^
  73. Varování Řádek 124, znak 63: zjištěn NET zápis.
        <img src="/images/image3.jpg" alt="" class="kokabe" />
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.