• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument neprošel validací, 14 chyb a 2 varování.
  https://stolenbusiness.com/  
  text/html — HTML 5 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Stránka není validní HTML 5.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Chyba Řádek 1, znak 62: Using the "meta" element to specify the document-wide default language is obsolete. Consider specifying the language on the root element instead..
   lang="en"><head><meta charset="UTF-8" /><meta http-equiv="Content-Language" conte
   ^
  2. Chyba Řádek 1, znak 113: A document must not include both a "meta" element with an "http-equiv" attribute whose value is "content-type", and a "meta" element with a "charset" attribute..
   equiv="Content-Language" content="en" /><meta http-equiv="Content-Type" content="
   ^
  3. Chyba Řádek 1, znak 1075: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ontent="stolenbusiness@letmepost.org" /><meta itemprop="name" content="Stole My B
   ^
  4. Chyba Řádek 1, znak 1144: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ="Stole My Business | StolenBusiness" /><meta itemprop="description" content="" /
   ^
  5. Chyba Řádek 1, znak 1186: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   eta itemprop="description" content="" /><meta itemprop="image" content="https://s
   ^
  6. Chyba Řádek 1, znak 1279: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   s.com/assets/logo/StolenBusiness.png" /><meta itemprop="keywords" content="" /><m
   ^
  7. Chyba Řádek 1, znak 1481: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
    property="og:type" content="website" /><meta property="og:image" itemprop="image
   ^
  8. Chyba Řádek 1, znak 1507: atribut "itemprop" není dovolen na elementu "meta".
   t="website" /><meta property="og:image" itemprop="image" content="https://stolenb
   ^

   Odstraňte dotyčný atribut.

  9. Varování Řádek 1, znak 3856: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
   om/ajax/libs/jqcloud/1.0.4/jqcloud.css"><style type="text/css">.lmp-sm-img{ paddi
   ^
  10. Chyba Řádek 1, znak 4714: element "style" nesmí být potomkem elementu "body" v tomto kontextu.
   t; }</style></head><body class="single"><style type="text/css"> .text-tiny { font
   ^
  11. Varování Řádek 1, znak 4714: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
   t; }</style></head><body class="single"><style type="text/css"> .text-tiny { font
   ^
  12. Chyba Řádek 1, znak 46474: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   iness</a></p></div></div></footer></div><script src="/assets/js/libs/jquery-1.12.
   ^
  13. Chyba Řádek 1, znak 46582: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   2e0aed4f1ed65-text/javascript"></script><script src="/assets/js/libs/owl.carousel
   ^
  14. Chyba Řádek 1, znak 46685: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   2e0aed4f1ed65-text/javascript"></script><script src="https://cdnjs.cloudflare.com
   ^
  15. Chyba Řádek 1, znak 46830: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   2e0aed4f1ed65-text/javascript"></script><script src="/assets/js/scripts.js" type=
   ^
  16. Chyba Řádek 1, znak 47933: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   .errors.email).show();}} );} );</script><script async src="https://www.googletagm
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.