• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Při validaci došlo k chybě.
  https://storage.googleapis.com/yogamatte/yoga.html  
  text/html — (chybí deklarace) 
  iso-8859-2 
  Zobrazit:
   

  # Validace nebyla provedena.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Varování Před validací: chybí deklarace kódování; užívám "iso-8859-2".

   Kódování HTML dokumentu byste měli vždy uvádět, jinak hrozí špatné zobrazení některých znaků. Přidejte na začátek elementu <head> následující kód:

   <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=kódování">

   Za text kódování dosadíte buď iso-8859-2, nebo windows-1250, nebo utf-8. Přečtěte si více o kódování češtiny.

  2. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

   Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

  3. Chyba Řádek 1, znak 1: chybí deklarace typu dokumentu; předpokládám "HTML 4.01 Transitional".
   <html>
   ^

   Kontrolovaný dokument neobsahuje DOCTYPE deklaraci. Validátor zkouší validovat s pomocí Transitional DTD. Chybu odstraníte tím, že na první řádek dokumentu vložíte tuto deklaraci:

   <!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">

   Vykreslování v prohlížeči tato úprava neovlivní.

  4. Varování Řádek 165, znak 8: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <table style='width:100%'>
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  5. Varování Řádek 167, znak 5: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <td style='vertical-align:top;'>
   ^
  6. Varování Řádek 168, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <img style='vertical-align:top;' alt='SEO Tool Lab' src='https://seotoollab.s3-us
   ^
  7. Varování Řádek 169, znak 4: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <p style='font-family:helvetica;font-size:18px;'>Die Praxis des Yoga ist 4000 Jah
   ^
  8. Varování Řádek 171, znak 4: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <p style='font-family:helvetica;font-size:18px;'>Es gibt zahlreiche Vorteile von 
   ^
  9. Varování Řádek 173, znak 4: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <p style='font-family:helvetica;font-size:18px;'>Yoga ist eine Haltungs-, Körper-
   ^
  10. Varování Řádek 185, znak 5: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <td style='vertical-align:top;'>
   ^
  11. Varování Řádek 191, znak 9: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <tr><td style="vertical-align:top;width:75%;">
   ^
  12. Varování Řádek 194, znak 8: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <table style="width:100%;">
   ^
  13. Varování Řádek 489, znak 5: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <td style="vertical-align:top;">
   ^
  14. Varování Řádek 508, znak 8: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <table style="width:100%;">
   ^
  15. Varování Řádek 509, znak 18: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <tr><td></td><td style="color:yellow;" class="heading">#34 wasistyoga.de</td><td 
   ^
  16. Varování Řádek 510, znak 41: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <tr><td>Clean Variation Density</td><td style="background-color:yellow;">4.45 %</
   ^
  17. Varování Řádek 511, znak 43: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   r><td>Clean Exact Match Density</td><td style="background-color:yellow;">4.45 %</
   ^
  18. Varování Řádek 516, znak 8: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <table style="width:100%;">
   ^
  19. Varování Řádek 1310, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <img style='width:100%;' src='https://seotoollab.s3-us-west-2.amazonaws.com/templ
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.