• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Při validaci došlo k chybě.
  https://storysteel.cf/  
  text/html — XHTML 1.0 Strict 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Validace nebyla provedena.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

   Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

  2. Varování Řádek 22, znak 36: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <body class="lang_en currency_usd" style="">
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  3. Varování Řádek 47, znak 73: neplatný znak " " v adrese.
   "javascript:updateLangAndCurr({language: 'en', dosage: $.trim($('.dose_container:
   ^

   V adrese nesmí být znaky s diakritikou, ani mezery.

  4. Varování Řádek 47, znak 79: neplatný znak " " v adrese.
   cript:updateLangAndCurr({language: 'en', dosage: $.trim($('.dose_container:visibl
   ^
  5. Varování Řádek 47, znak 87: neplatný znak " " v adrese.
   dateLangAndCurr({language: 'en', dosage: $.trim($('.dose_container:visible').find
   ^
  6. Varování Řádek 47, znak 88: neplatný znak "$" v adrese.
   ateLangAndCurr({language: 'en', dosage: $.trim($('.dose_container:visible').find(
   ^
  7. Varování Řádek 47, znak 95: neplatný znak "$" v adrese.
   AndCurr({language: 'en', dosage: $.trim($('.dose_container:visible').find('div.ta
   ^
  8. Varování Řádek 47, znak 159: neplatný znak " " v adrese.
   le').find('div.tab.act').text().slice(0, -1)), deliv: $.trim($('div.selector.ch')
   ^
  9. Varování Řádek 47, znak 165: neplatný znak " " v adrese.
   ind('div.tab.act').text().slice(0, -1)), deliv: $.trim($('div.selector.ch').find(
   ^
  10. Varování Řádek 47, znak 172: neplatný znak " " v adrese.
   v.tab.act').text().slice(0, -1)), deliv: $.trim($('div.selector.ch').find('label'
   ^
  11. Varování Řádek 47, znak 173: neplatný znak "$" v adrese.
   .tab.act').text().slice(0, -1)), deliv: $.trim($('div.selector.ch').find('label')
   ^
  12. Varování Řádek 47, znak 180: neplatný znak "$" v adrese.
   t').text().slice(0, -1)), deliv: $.trim($('div.selector.ch').find('label').attr('
   ^
  13. Varování Řádek 51, znak 73: neplatný znak " " v adrese.
   "javascript:updateLangAndCurr({language: 'de', dosage: $.trim($('.dose_container:
   ^
  14. Varování Řádek 51, znak 79: neplatný znak " " v adrese.
   cript:updateLangAndCurr({language: 'de', dosage: $.trim($('.dose_container:visibl
   ^
  15. Varování Řádek 51, znak 87: neplatný znak " " v adrese.
   dateLangAndCurr({language: 'de', dosage: $.trim($('.dose_container:visible').find
   ^
  16. Varování Řádek 51, znak 88: neplatný znak "$" v adrese.
   ateLangAndCurr({language: 'de', dosage: $.trim($('.dose_container:visible').find(
   ^
  17. Varování Řádek 51, znak 95: neplatný znak "$" v adrese.
   AndCurr({language: 'de', dosage: $.trim($('.dose_container:visible').find('div.ta
   ^
  18. Varování Řádek 51, znak 159: neplatný znak " " v adrese.
   le').find('div.tab.act').text().slice(0, -1)), deliv: $.trim($('div.selector.ch')
   ^
  19. Varování Řádek 51, znak 165: neplatný znak " " v adrese.
   ind('div.tab.act').text().slice(0, -1)), deliv: $.trim($('div.selector.ch').find(
   ^
  20. Varování Řádek 51, znak 172: neplatný znak " " v adrese.
   v.tab.act').text().slice(0, -1)), deliv: $.trim($('div.selector.ch').find('label'
   ^
  21. Varování Řádek 51, znak 173: neplatný znak "$" v adrese.
   .tab.act').text().slice(0, -1)), deliv: $.trim($('div.selector.ch').find('label')
   ^
  22. Varování Řádek 51, znak 180: neplatný znak "$" v adrese.
   t').text().slice(0, -1)), deliv: $.trim($('div.selector.ch').find('label').attr('
   ^
  23. Varování Řádek 55, znak 73: neplatný znak " " v adrese.
   "javascript:updateLangAndCurr({language: 'fr', dosage: $.trim($('.dose_container:
   ^
  24. Varování Řádek 55, znak 79: neplatný znak " " v adrese.
   cript:updateLangAndCurr({language: 'fr', dosage: $.trim($('.dose_container:visibl
   ^
  25. Varování Řádek 55, znak 87: neplatný znak " " v adrese.
   dateLangAndCurr({language: 'fr', dosage: $.trim($('.dose_container:visible').find
   ^
  26. Varování Řádek 55, znak 88: neplatný znak "$" v adrese.
   ateLangAndCurr({language: 'fr', dosage: $.trim($('.dose_container:visible').find(
   ^
  27. Varování Řádek 55, znak 95: neplatný znak "$" v adrese.
   AndCurr({language: 'fr', dosage: $.trim($('.dose_container:visible').find('div.ta
   ^
  28. Varování Řádek 55, znak 159: neplatný znak " " v adrese.
   le').find('div.tab.act').text().slice(0, -1)), deliv: $.trim($('div.selector.ch')
   ^
  29. Varování Řádek 55, znak 165: neplatný znak " " v adrese.
   ind('div.tab.act').text().slice(0, -1)), deliv: $.trim($('div.selector.ch').find(
   ^
  30. Varování Řádek 55, znak 172: neplatný znak " " v adrese.
   v.tab.act').text().slice(0, -1)), deliv: $.trim($('div.selector.ch').find('label'
   ^
  31. Varování Řádek 55, znak 173: neplatný znak "$" v adrese.
   .tab.act').text().slice(0, -1)), deliv: $.trim($('div.selector.ch').find('label')
   ^
  32. Varování Řádek 55, znak 180: neplatný znak "$" v adrese.
   t').text().slice(0, -1)), deliv: $.trim($('div.selector.ch').find('label').attr('
   ^
  33. Varování Řádek 59, znak 73: neplatný znak " " v adrese.
   "javascript:updateLangAndCurr({language: 'it', dosage: $.trim($('.dose_container:
   ^
  34. Varování Řádek 59, znak 79: neplatný znak " " v adrese.
   cript:updateLangAndCurr({language: 'it', dosage: $.trim($('.dose_container:visibl
   ^
  35. Varování Řádek 59, znak 87: neplatný znak " " v adrese.
   dateLangAndCurr({language: 'it', dosage: $.trim($('.dose_container:visible').find
   ^
  36. Varování Řádek 59, znak 88: neplatný znak "$" v adrese.
   ateLangAndCurr({language: 'it', dosage: $.trim($('.dose_container:visible').find(
   ^
  37. Varování Řádek 59, znak 95: neplatný znak "$" v adrese.
   AndCurr({language: 'it', dosage: $.trim($('.dose_container:visible').find('div.ta
   ^
  38. Varování Řádek 59, znak 159: neplatný znak " " v adrese.
   le').find('div.tab.act').text().slice(0, -1)), deliv: $.trim($('div.selector.ch')
   ^
  39. Varování Řádek 59, znak 165: neplatný znak " " v adrese.
   ind('div.tab.act').text().slice(0, -1)), deliv: $.trim($('div.selector.ch').find(
   ^
  40. Varování Řádek 59, znak 172: neplatný znak " " v adrese.
   v.tab.act').text().slice(0, -1)), deliv: $.trim($('div.selector.ch').find('label'
   ^
  41. Varování Řádek 59, znak 173: neplatný znak "$" v adrese.
   .tab.act').text().slice(0, -1)), deliv: $.trim($('div.selector.ch').find('label')
   ^
  42. Varování Řádek 59, znak 180: neplatný znak "$" v adrese.
   t').text().slice(0, -1)), deliv: $.trim($('div.selector.ch').find('label').attr('
   ^
  43. Varování Řádek 63, znak 73: neplatný znak " " v adrese.
   "javascript:updateLangAndCurr({language: 'es', dosage: $.trim($('.dose_container:
   ^
  44. Varování Řádek 63, znak 79: neplatný znak " " v adrese.
   cript:updateLangAndCurr({language: 'es', dosage: $.trim($('.dose_container:visibl
   ^
  45. Varování Řádek 63, znak 87: neplatný znak " " v adrese.
   dateLangAndCurr({language: 'es', dosage: $.trim($('.dose_container:visible').find
   ^
  46. Varování Řádek 63, znak 88: neplatný znak "$" v adrese.
   ateLangAndCurr({language: 'es', dosage: $.trim($('.dose_container:visible').find(
   ^
  47. Varování Řádek 63, znak 95: neplatný znak "$" v adrese.
   AndCurr({language: 'es', dosage: $.trim($('.dose_container:visible').find('div.ta
   ^
  48. Varování Řádek 63, znak 159: neplatný znak " " v adrese.
   le').find('div.tab.act').text().slice(0, -1)), deliv: $.trim($('div.selector.ch')
   ^
  49. Varování Řádek 63, znak 165: neplatný znak " " v adrese.
   ind('div.tab.act').text().slice(0, -1)), deliv: $.trim($('div.selector.ch').find(
   ^
  50. Varování Řádek 63, znak 172: neplatný znak " " v adrese.
   v.tab.act').text().slice(0, -1)), deliv: $.trim($('div.selector.ch').find('label'
   ^
  51. Varování Řádek 63, znak 173: neplatný znak "$" v adrese.
   .tab.act').text().slice(0, -1)), deliv: $.trim($('div.selector.ch').find('label')
   ^
  52. Varování Řádek 63, znak 180: neplatný znak "$" v adrese.
   t').text().slice(0, -1)), deliv: $.trim($('div.selector.ch').find('label').attr('
   ^
  53. Varování Řádek 67, znak 73: neplatný znak " " v adrese.
   "javascript:updateLangAndCurr({language: 'pt', dosage: $.trim($('.dose_container:
   ^
  54. Varování Řádek 67, znak 79: neplatný znak " " v adrese.
   cript:updateLangAndCurr({language: 'pt', dosage: $.trim($('.dose_container:visibl
   ^
  55. Varování Řádek 67, znak 87: neplatný znak " " v adrese.
   dateLangAndCurr({language: 'pt', dosage: $.trim($('.dose_container:visible').find
   ^
  56. Varování Řádek 67, znak 88: neplatný znak "$" v adrese.
   ateLangAndCurr({language: 'pt', dosage: $.trim($('.dose_container:visible').find(
   ^
  57. Varování Řádek 67, znak 95: neplatný znak "$" v adrese.
   AndCurr({language: 'pt', dosage: $.trim($('.dose_container:visible').find('div.ta
   ^
  58. Varování Řádek 67, znak 159: neplatný znak " " v adrese.
   le').find('div.tab.act').text().slice(0, -1)), deliv: $.trim($('div.selector.ch')
   ^
  59. Varování Řádek 67, znak 165: neplatný znak " " v adrese.
   ind('div.tab.act').text().slice(0, -1)), deliv: $.trim($('div.selector.ch').find(
   ^
  60. Varování Řádek 67, znak 172: neplatný znak " " v adrese.
   v.tab.act').text().slice(0, -1)), deliv: $.trim($('div.selector.ch').find('label'
   ^
  61. Varování Řádek 67, znak 173: neplatný znak "$" v adrese.
   .tab.act').text().slice(0, -1)), deliv: $.trim($('div.selector.ch').find('label')
   ^
  62. Varování Řádek 67, znak 180: neplatný znak "$" v adrese.
   t').text().slice(0, -1)), deliv: $.trim($('div.selector.ch').find('label').attr('
   ^
  63. Varování Řádek 71, znak 73: neplatný znak " " v adrese.
   "javascript:updateLangAndCurr({language: 'jp', dosage: $.trim($('.dose_container:
   ^
  64. Varování Řádek 71, znak 79: neplatný znak " " v adrese.
   cript:updateLangAndCurr({language: 'jp', dosage: $.trim($('.dose_container:visibl
   ^
  65. Varování Řádek 71, znak 87: neplatný znak " " v adrese.
   dateLangAndCurr({language: 'jp', dosage: $.trim($('.dose_container:visible').find
   ^
  66. Varování Řádek 71, znak 88: neplatný znak "$" v adrese.
   ateLangAndCurr({language: 'jp', dosage: $.trim($('.dose_container:visible').find(
   ^
  67. Varování Řádek 71, znak 95: neplatný znak "$" v adrese.
   AndCurr({language: 'jp', dosage: $.trim($('.dose_container:visible').find('div.ta
   ^
  68. Varování Řádek 71, znak 159: neplatný znak " " v adrese.
   le').find('div.tab.act').text().slice(0, -1)), deliv: $.trim($('div.selector.ch')
   ^
  69. Varování Řádek 71, znak 165: neplatný znak " " v adrese.
   ind('div.tab.act').text().slice(0, -1)), deliv: $.trim($('div.selector.ch').find(
   ^
  70. Varování Řádek 71, znak 172: neplatný znak " " v adrese.
   v.tab.act').text().slice(0, -1)), deliv: $.trim($('div.selector.ch').find('label'
   ^
  71. Varování Řádek 71, znak 173: neplatný znak "$" v adrese.
   .tab.act').text().slice(0, -1)), deliv: $.trim($('div.selector.ch').find('label')
   ^
  72. Varování Řádek 71, znak 180: neplatný znak "$" v adrese.
   t').text().slice(0, -1)), deliv: $.trim($('div.selector.ch').find('label').attr('
   ^
  73. Varování Řádek 83, znak 73: neplatný znak " " v adrese.
   "javascript:updateLangAndCurr({currency: 'usd', dosage: $.trim($('.dose_container
   ^
  74. Varování Řádek 83, znak 80: neplatný znak " " v adrese.
   ript:updateLangAndCurr({currency: 'usd', dosage: $.trim($('.dose_container:visibl
   ^
  75. Varování Řádek 83, znak 88: neplatný znak " " v adrese.
   ateLangAndCurr({currency: 'usd', dosage: $.trim($('.dose_container:visible').find
   ^
  76. Varování Řádek 83, znak 89: neplatný znak "$" v adrese.
   teLangAndCurr({currency: 'usd', dosage: $.trim($('.dose_container:visible').find(
   ^
  77. Varování Řádek 83, znak 96: neplatný znak "$" v adrese.
   ndCurr({currency: 'usd', dosage: $.trim($('.dose_container:visible').find('div.ta
   ^
  78. Varování Řádek 83, znak 160: neplatný znak " " v adrese.
   le').find('div.tab.act').text().slice(0, -1)), deliv: $.trim($('div.selector.ch')
   ^
  79. Varování Řádek 83, znak 166: neplatný znak " " v adrese.
   ind('div.tab.act').text().slice(0, -1)), deliv: $.trim($('div.selector.ch').find(
   ^
  80. Varování Řádek 83, znak 173: neplatný znak " " v adrese.
   v.tab.act').text().slice(0, -1)), deliv: $.trim($('div.selector.ch').find('label'
   ^
  81. Varování Řádek 83, znak 174: neplatný znak "$" v adrese.
   .tab.act').text().slice(0, -1)), deliv: $.trim($('div.selector.ch').find('label')
   ^
  82. Varování Řádek 83, znak 181: neplatný znak "$" v adrese.
   t').text().slice(0, -1)), deliv: $.trim($('div.selector.ch').find('label').attr('
   ^
  83. Varování Řádek 87, znak 73: neplatný znak " " v adrese.
   "javascript:updateLangAndCurr({currency: 'eur', dosage: $.trim($('.dose_container
   ^
  84. Varování Řádek 87, znak 80: neplatný znak " " v adrese.
   ript:updateLangAndCurr({currency: 'eur', dosage: $.trim($('.dose_container:visibl
   ^
  85. Varování Řádek 87, znak 88: neplatný znak " " v adrese.
   ateLangAndCurr({currency: 'eur', dosage: $.trim($('.dose_container:visible').find
   ^
  86. Varování Řádek 87, znak 89: neplatný znak "$" v adrese.
   teLangAndCurr({currency: 'eur', dosage: $.trim($('.dose_container:visible').find(
   ^
  87. Varování Řádek 87, znak 96: neplatný znak "$" v adrese.
   ndCurr({currency: 'eur', dosage: $.trim($('.dose_container:visible').find('div.ta
   ^
  88. Varování Řádek 87, znak 160: neplatný znak " " v adrese.
   le').find('div.tab.act').text().slice(0, -1)), deliv: $.trim($('div.selector.ch')
   ^
  89. Varování Řádek 87, znak 166: neplatný znak " " v adrese.
   ind('div.tab.act').text().slice(0, -1)), deliv: $.trim($('div.selector.ch').find(
   ^
  90. Varování Řádek 87, znak 173: neplatný znak " " v adrese.
   v.tab.act').text().slice(0, -1)), deliv: $.trim($('div.selector.ch').find('label'
   ^
  91. Varování Řádek 87, znak 174: neplatný znak "$" v adrese.
   .tab.act').text().slice(0, -1)), deliv: $.trim($('div.selector.ch').find('label')
   ^
  92. Varování Řádek 87, znak 181: neplatný znak "$" v adrese.
   t').text().slice(0, -1)), deliv: $.trim($('div.selector.ch').find('label').attr('
   ^
  93. Varování Řádek 91, znak 73: neplatný znak " " v adrese.
   "javascript:updateLangAndCurr({currency: 'cad', dosage: $.trim($('.dose_container
   ^
  94. Varování Řádek 91, znak 80: neplatný znak " " v adrese.
   ript:updateLangAndCurr({currency: 'cad', dosage: $.trim($('.dose_container:visibl
   ^
  95. Varování Řádek 91, znak 88: neplatný znak " " v adrese.
   ateLangAndCurr({currency: 'cad', dosage: $.trim($('.dose_container:visible').find
   ^
  96. Varování Řádek 91, znak 89: neplatný znak "$" v adrese.
   teLangAndCurr({currency: 'cad', dosage: $.trim($('.dose_container:visible').find(
   ^
  97. Varování Řádek 91, znak 96: neplatný znak "$" v adrese.
   ndCurr({currency: 'cad', dosage: $.trim($('.dose_container:visible').find('div.ta
   ^
  98. Varování Řádek 91, znak 160: neplatný znak " " v adrese.
   le').find('div.tab.act').text().slice(0, -1)), deliv: $.trim($('div.selector.ch')
   ^
  99. Varování Řádek 91, znak 166: neplatný znak " " v adrese.
   ind('div.tab.act').text().slice(0, -1)), deliv: $.trim($('div.selector.ch').find(
   ^
  100. Varování Řádek 91, znak 173: neplatný znak " " v adrese.
   v.tab.act').text().slice(0, -1)), deliv: $.trim($('div.selector.ch').find('label'
   ^
  101. Varování Řádek 91, znak 174: neplatný znak "$" v adrese.
   .tab.act').text().slice(0, -1)), deliv: $.trim($('div.selector.ch').find('label')
   ^
  102. Varování Řádek 91, znak 181: neplatný znak "$" v adrese.
   t').text().slice(0, -1)), deliv: $.trim($('div.selector.ch').find('label').attr('
   ^
  103. Varování Řádek 95, znak 73: neplatný znak " " v adrese.
   "javascript:updateLangAndCurr({currency: 'gbp', dosage: $.trim($('.dose_container
   ^
  104. Varování Řádek 95, znak 80: neplatný znak " " v adrese.
   ript:updateLangAndCurr({currency: 'gbp', dosage: $.trim($('.dose_container:visibl
   ^
  105. Varování Řádek 95, znak 88: neplatný znak " " v adrese.
   ateLangAndCurr({currency: 'gbp', dosage: $.trim($('.dose_container:visible').find
   ^
  106. Varování Řádek 95, znak 89: neplatný znak "$" v adrese.
   teLangAndCurr({currency: 'gbp', dosage: $.trim($('.dose_container:visible').find(
   ^
  107. Varování Řádek 95, znak 96: neplatný znak "$" v adrese.
   ndCurr({currency: 'gbp', dosage: $.trim($('.dose_container:visible').find('div.ta
   ^
  108. Varování Řádek 95, znak 160: neplatný znak " " v adrese.
   le').find('div.tab.act').text().slice(0, -1)), deliv: $.trim($('div.selector.ch')
   ^
  109. Varování Řádek 95, znak 166: neplatný znak " " v adrese.
   ind('div.tab.act').text().slice(0, -1)), deliv: $.trim($('div.selector.ch').find(
   ^
  110. Varování Řádek 95, znak 173: neplatný znak " " v adrese.
   v.tab.act').text().slice(0, -1)), deliv: $.trim($('div.selector.ch').find('label'
   ^
  111. Varování Řádek 95, znak 174: neplatný znak "$" v adrese.
   .tab.act').text().slice(0, -1)), deliv: $.trim($('div.selector.ch').find('label')
   ^
  112. Varování Řádek 95, znak 181: neplatný znak "$" v adrese.
   t').text().slice(0, -1)), deliv: $.trim($('div.selector.ch').find('label').attr('
   ^
  113. Varování Řádek 99, znak 73: neplatný znak " " v adrese.
   "javascript:updateLangAndCurr({currency: 'chf', dosage: $.trim($('.dose_container
   ^
  114. Varování Řádek 99, znak 80: neplatný znak " " v adrese.
   ript:updateLangAndCurr({currency: 'chf', dosage: $.trim($('.dose_container:visibl
   ^
  115. Varování Řádek 99, znak 88: neplatný znak " " v adrese.
   ateLangAndCurr({currency: 'chf', dosage: $.trim($('.dose_container:visible').find
   ^
  116. Varování Řádek 99, znak 89: neplatný znak "$" v adrese.
   teLangAndCurr({currency: 'chf', dosage: $.trim($('.dose_container:visible').find(
   ^
  117. Varování Řádek 99, znak 96: neplatný znak "$" v adrese.
   ndCurr({currency: 'chf', dosage: $.trim($('.dose_container:visible').find('div.ta
   ^
  118. Varování Řádek 99, znak 160: neplatný znak " " v adrese.
   le').find('div.tab.act').text().slice(0, -1)), deliv: $.trim($('div.selector.ch')
   ^
  119. Varování Řádek 99, znak 166: neplatný znak " " v adrese.
   ind('div.tab.act').text().slice(0, -1)), deliv: $.trim($('div.selector.ch').find(
   ^
  120. Informace Řádek 99, znak 167: + dalších 60 varování.
   nd('div.tab.act').text().slice(0, -1)), deliv: $.trim($('div.selector.ch').find('
   ^

   Zbývající varování jsou z úsporných důvodů skryty.

  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.