• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Při validaci došlo k chybě.
  https://teenxxxmov.com/  
  text/html — XHTML 1.0 Transitional 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička) 
  Zobrazit:
   

  # Validace nebyla provedena.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

   Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

  2. Chyba Řádek 15, znak 61: nesoulad kódování.
   <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
   ^

   HTTP hlavička Content-Type doporučuje jiné kódování než vnitřní deklarace. Upřednostňuji informaci z HTTP hlavičky.

  3. Varování Řádek 43, znak 7: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <body style="background-image:url(/images/up.jpg); background-position:top; backg
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  4. Varování Řádek 115, znak 102: neplatný znak " " v adrese.
   dfavorite('http://teenxxxmov.com/','Teen XXX');" title="Click here>> or press Ctr
   ^

   V adrese nesmí být znaky s diakritikou, ani mezery.

  5. Varování Řádek 127, znak 10: kotva jménem "722604" již v dokumentu je.
   <ins id="722604" data-width="250" data-height="250"></ins>
   ^

   Název kotvy musí být unikátní. Při porovnání shody není rozhodující velikost písmen.

  6. Varování Řádek 132, znak 10: kotva jménem "722604" již v dokumentu je.
   <ins id="722604" data-width="250" data-height="250"></ins>
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.