• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Při validaci došlo k chybě.
  (chyba 400) https://thedrivewaycompany.blob.core.windows.net/drivewayideas/Driveway-Ideas.html  
  application/xml — (chybí deklarace) 
  utf-8  (tvrdí interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Validace nebyla provedena.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

   Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

  2. Informace HTTP hlavička: validuji chybovou stránku s HTTP statusem "400 The TLS version of the connection is not permitted on this storage account.".
   HTTP/1.1 400 The TLS version of the connection is not permitted on this storage a
   ^

   Server zahlásil chybu, nyní pozorujete výsledek validace dotyčné chybové hlášky.

  3. Chyba Řádek 1, znak 1: chybí deklarace typu dokumentu; předpokládám "XHTML 1.0 Transitional".
   <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><Error><Code>TlsVersionNotPermitted</Code><
   ^

   Kontrolovaný dokument neobsahuje DOCTYPE deklaraci.

  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.