• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Při validaci došlo k chybě.
  https://ti12.net/  
  text/html — (chybí deklarace) 
  UTF-8  (tvrdí interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Validace nebyla provedena.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

   Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

  2. Chyba Řádek 1, znak 1: chybí deklarace typu dokumentu; předpokládám "HTML 4.01 Transitional".
   <html lang="en">
   ^

   Kontrolovaný dokument neobsahuje DOCTYPE deklaraci. Validátor zkouší validovat s pomocí Transitional DTD. Chybu odstraníte tím, že na první řádek dokumentu vložíte tuto deklaraci:

   <!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">

   Vykreslování v prohlížeči tato úprava neovlivní.

  3. Varování Řádek 16, znak 84: hodnota atributu "TYPE" je chybná; "font/woff" není MIME typ.
   onts/Roboto/RobotoCondensed-Bold.woff" as="font" type="font/woff" crossorigin="">
   ^
  4. Varování Řádek 122, znak 36: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "32px;" není délka.
   <img src="images/steam.svg" width="32px;" height="32px">
   ^

   Délka musí být celé číslo a může být zadána buď v pixelech (nepíše se nic), nebo v procentech (píše se „%“). Jiné hodnoty nejsou dovolené.

  5. Varování Řádek 122, znak 51: hodnota atributu "HEIGHT" je chybná; "32px" není délka.
   <img src="images/steam.svg" width="32px;" height="32px">
   ^

   Jednotky „px“ se v HTML atributech nikdy neuvádí. Jediné jednotky, které se zde smí vypisovat jsou procenta.

  6. Varování Řádek 167, znak 34: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="post-picture__intro" style="background-image: url('thumb/post/size-wi
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  7. Varování Řádek 194, znak 28: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="post-new__img" style="background-image: url('thumb/post/size-other-ne
   ^
  8. Varování Řádek 209, znak 1476: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   cdn/MjMxMA==/OU9IeHhScHR5VA==.jpg" alt="" width="779" height="438"></p> <p><a hre
   ^

   Atribut „alt“ by měl obsahovat textovou alternativu k obrázku srozumitelnou pro běžného smrtelníka. Podívejte se na příklad se psem Benem.

  9. Varování Řádek 209, znak 1661: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   mages/cdn/MjMxMA==/Mmpkd0tQb1o1Uw==.png" alt="" width="779" height="156"></a></p>
   ^
  10. Varování Řádek 223, znak 156: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   s="flag-btn flag-btn_like js-like-btn " onclick="Vote.like($(this), 'post', 99756
   ^

   Dokument používá skripty v atributech „onněco“, nikde však neurčuje, v jakém skriptovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li JavaScript, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání skriptovacích atributů. Ovladače událostí můžete navěsit na elementy externím skriptem.

  11. Varování Řádek 289, znak 104: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   yv-v-karere" class="news-item__picture" style="background-image: url('thumb/post/
   ^
  12. Varování Řádek 302, znak 94: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ilos-20-let" class="news-item__picture" style="background-image: url('thumb/post/
   ^
  13. Varování Řádek 315, znak 113: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   bom-regione" class="news-item__picture" style="background-image: url('thumb/post/
   ^
  14. Varování Řádek 338, znak 38: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <ul class="pagination js-pagination" style="display: block;">
   ^
  15. Varování Řádek 367, znak 67: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   trol js-tab active" data-category="all" onclick="Matches.getMainPageMatches('all'
   ^
  16. Varování Řádek 368, znak 61: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   s__control js-tab" data-category="past" onclick="Matches.getMainPageMatches('past
   ^
  17. Varování Řádek 376, znak 67: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   mages/teams/cs/48x48/3077_1654293960927.png" alt="" width="45px;" height="29px;">
   ^
  18. Varování Řádek 376, znak 76: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "45px;" není délka.
   mages/teams/cs/48x48/3077_1654293960927.png" alt="" width="45px;" height="29px;">
   ^
  19. Varování Řádek 376, znak 91: hodnota atributu "HEIGHT" je chybná; "29px;" není délka.
   mages/teams/cs/48x48/3077_1654293960927.png" alt="" width="45px;" height="29px;">
   ^
  20. Varování Řádek 396, znak 67: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   mages/teams/cs/48x48/5785_1623291798465.png" alt="" width="45px;" height="29px;">
   ^
  21. Varování Řádek 396, znak 76: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "45px;" není délka.
   mages/teams/cs/48x48/5785_1623291798465.png" alt="" width="45px;" height="29px;">
   ^
  22. Varování Řádek 396, znak 91: hodnota atributu "HEIGHT" je chybná; "29px;" není délka.
   mages/teams/cs/48x48/5785_1623291798465.png" alt="" width="45px;" height="29px;">
   ^
  23. Varování Řádek 404, znak 52: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   img src="bimg/images/teams/cs/48x48/TBD.png" alt="" width="45px;" height="29px;">
   ^
  24. Varování Řádek 404, znak 61: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "45px;" není délka.
   img src="bimg/images/teams/cs/48x48/TBD.png" alt="" width="45px;" height="29px;">
   ^
  25. Varování Řádek 404, znak 76: hodnota atributu "HEIGHT" je chybná; "29px;" není délka.
   img src="bimg/images/teams/cs/48x48/TBD.png" alt="" width="45px;" height="29px;">
   ^
  26. Varování Řádek 424, znak 67: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   mages/teams/cs/48x48/2861_1631397009202.png" alt="" width="45px;" height="29px;">
   ^
  27. Varování Řádek 424, znak 76: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "45px;" není délka.
   mages/teams/cs/48x48/2861_1631397009202.png" alt="" width="45px;" height="29px;">
   ^
  28. Varování Řádek 424, znak 91: hodnota atributu "HEIGHT" je chybná; "29px;" není délka.
   mages/teams/cs/48x48/2861_1631397009202.png" alt="" width="45px;" height="29px;">
   ^
  29. Varování Řádek 432, znak 67: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   mages/teams/cs/48x48/6105_5fc6ced1d9ef0.png" alt="" width="45px;" height="29px;">
   ^
  30. Varování Řádek 432, znak 76: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "45px;" není délka.
   mages/teams/cs/48x48/6105_5fc6ced1d9ef0.png" alt="" width="45px;" height="29px;">
   ^
  31. Varování Řádek 432, znak 91: hodnota atributu "HEIGHT" je chybná; "29px;" není délka.
   mages/teams/cs/48x48/6105_5fc6ced1d9ef0.png" alt="" width="45px;" height="29px;">
   ^
  32. Varování Řádek 453, znak 67: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   mages/teams/cs/48x48/8896_1697173003292.png" alt="" width="45px;" height="29px;">
   ^
  33. Varování Řádek 453, znak 76: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "45px;" není délka.
   mages/teams/cs/48x48/8896_1697173003292.png" alt="" width="45px;" height="29px;">
   ^
  34. Varování Řádek 453, znak 91: hodnota atributu "HEIGHT" je chybná; "29px;" není délka.
   mages/teams/cs/48x48/8896_1697173003292.png" alt="" width="45px;" height="29px;">
   ^
  35. Varování Řádek 461, znak 67: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   mages/teams/cs/48x48/8896_1697173003292.png" alt="" width="45px;" height="29px;">
   ^
  36. Varování Řádek 461, znak 76: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "45px;" není délka.
   mages/teams/cs/48x48/8896_1697173003292.png" alt="" width="45px;" height="29px;">
   ^
  37. Varování Řádek 461, znak 91: hodnota atributu "HEIGHT" je chybná; "29px;" není délka.
   mages/teams/cs/48x48/8896_1697173003292.png" alt="" width="45px;" height="29px;">
   ^
  38. Varování Řádek 482, znak 67: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   mages/teams/cs/48x48/6105_5fc6ced1d9ef0.png" alt="" width="45px;" height="29px;">
   ^
  39. Varování Řádek 482, znak 76: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "45px;" není délka.
   mages/teams/cs/48x48/6105_5fc6ced1d9ef0.png" alt="" width="45px;" height="29px;">
   ^
  40. Varování Řádek 482, znak 91: hodnota atributu "HEIGHT" je chybná; "29px;" není délka.
   mages/teams/cs/48x48/6105_5fc6ced1d9ef0.png" alt="" width="45px;" height="29px;">
   ^
  41. Varování Řádek 490, znak 67: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   mages/teams/cs/48x48/6105_5fc6ced1d9ef0.png" alt="" width="45px;" height="29px;">
   ^
  42. Varování Řádek 490, znak 76: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "45px;" není délka.
   mages/teams/cs/48x48/6105_5fc6ced1d9ef0.png" alt="" width="45px;" height="29px;">
   ^
  43. Varování Řádek 490, znak 91: hodnota atributu "HEIGHT" je chybná; "29px;" není délka.
   mages/teams/cs/48x48/6105_5fc6ced1d9ef0.png" alt="" width="45px;" height="29px;">
   ^
  44. Varování Řádek 511, znak 67: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   mages/teams/cs/48x48/8577_1685938545800.png" alt="" width="45px;" height="29px;">
   ^
  45. Varování Řádek 511, znak 76: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "45px;" není délka.
   mages/teams/cs/48x48/8577_1685938545800.png" alt="" width="45px;" height="29px;">
   ^
  46. Varování Řádek 511, znak 91: hodnota atributu "HEIGHT" je chybná; "29px;" není délka.
   mages/teams/cs/48x48/8577_1685938545800.png" alt="" width="45px;" height="29px;">
   ^
  47. Varování Řádek 519, znak 67: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   mages/teams/cs/48x48/8577_1685938545800.png" alt="" width="45px;" height="29px;">
   ^
  48. Varování Řádek 519, znak 76: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "45px;" není délka.
   mages/teams/cs/48x48/8577_1685938545800.png" alt="" width="45px;" height="29px;">
   ^
  49. Varování Řádek 519, znak 91: hodnota atributu "HEIGHT" je chybná; "29px;" není délka.
   mages/teams/cs/48x48/8577_1685938545800.png" alt="" width="45px;" height="29px;">
   ^
  50. Varování Řádek 540, znak 67: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   mages/teams/cs/48x48/6105_5fc6ced1d9ef0.png" alt="" width="45px;" height="29px;">
   ^
  51. Varování Řádek 540, znak 76: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "45px;" není délka.
   mages/teams/cs/48x48/6105_5fc6ced1d9ef0.png" alt="" width="45px;" height="29px;">
   ^
  52. Varování Řádek 540, znak 91: hodnota atributu "HEIGHT" je chybná; "29px;" není délka.
   mages/teams/cs/48x48/6105_5fc6ced1d9ef0.png" alt="" width="45px;" height="29px;">
   ^
  53. Varování Řádek 548, znak 67: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   mages/teams/cs/48x48/8290_1697172978121.png" alt="" width="45px;" height="29px;">
   ^
  54. Varování Řádek 548, znak 76: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "45px;" není délka.
   mages/teams/cs/48x48/8290_1697172978121.png" alt="" width="45px;" height="29px;">
   ^
  55. Varování Řádek 548, znak 91: hodnota atributu "HEIGHT" je chybná; "29px;" není délka.
   mages/teams/cs/48x48/8290_1697172978121.png" alt="" width="45px;" height="29px;">
   ^
  56. Varování Řádek 569, znak 67: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   mages/teams/cs/48x48/8713_1692592473962.png" alt="" width="45px;" height="29px;">
   ^
  57. Varování Řádek 569, znak 76: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "45px;" není délka.
   mages/teams/cs/48x48/8713_1692592473962.png" alt="" width="45px;" height="29px;">
   ^
  58. Varování Řádek 569, znak 91: hodnota atributu "HEIGHT" je chybná; "29px;" není délka.
   mages/teams/cs/48x48/8713_1692592473962.png" alt="" width="45px;" height="29px;">
   ^
  59. Varování Řádek 577, znak 67: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   mages/teams/cs/48x48/8713_1692592473962.png" alt="" width="45px;" height="29px;">
   ^
  60. Varování Řádek 577, znak 76: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "45px;" není délka.
   mages/teams/cs/48x48/8713_1692592473962.png" alt="" width="45px;" height="29px;">
   ^
  61. Varování Řádek 577, znak 91: hodnota atributu "HEIGHT" je chybná; "29px;" není délka.
   mages/teams/cs/48x48/8713_1692592473962.png" alt="" width="45px;" height="29px;">
   ^
  62. Varování Řádek 598, znak 67: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   mages/teams/cs/48x48/8290_1697172978121.png" alt="" width="45px;" height="29px;">
   ^
  63. Varování Řádek 598, znak 76: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "45px;" není délka.
   mages/teams/cs/48x48/8290_1697172978121.png" alt="" width="45px;" height="29px;">
   ^
  64. Varování Řádek 598, znak 91: hodnota atributu "HEIGHT" je chybná; "29px;" není délka.
   mages/teams/cs/48x48/8290_1697172978121.png" alt="" width="45px;" height="29px;">
   ^
  65. Varování Řádek 606, znak 67: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   mages/teams/cs/48x48/8524_1685938383158.png" alt="" width="45px;" height="29px;">
   ^
  66. Varování Řádek 606, znak 76: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "45px;" není délka.
   mages/teams/cs/48x48/8524_1685938383158.png" alt="" width="45px;" height="29px;">
   ^
  67. Varování Řádek 606, znak 91: hodnota atributu "HEIGHT" je chybná; "29px;" není délka.
   mages/teams/cs/48x48/8524_1685938383158.png" alt="" width="45px;" height="29px;">
   ^
  68. Varování Řádek 627, znak 67: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   mages/teams/cs/48x48/5785_1623291798465.png" alt="" width="45px;" height="29px;">
   ^
  69. Varování Řádek 627, znak 76: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "45px;" není délka.
   mages/teams/cs/48x48/5785_1623291798465.png" alt="" width="45px;" height="29px;">
   ^
  70. Varování Řádek 627, znak 91: hodnota atributu "HEIGHT" je chybná; "29px;" není délka.
   mages/teams/cs/48x48/5785_1623291798465.png" alt="" width="45px;" height="29px;">
   ^
  71. Varování Řádek 635, znak 67: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   mages/teams/cs/48x48/2861_1631397009202.png" alt="" width="45px;" height="29px;">
   ^
  72. Varování Řádek 635, znak 76: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "45px;" není délka.
   mages/teams/cs/48x48/2861_1631397009202.png" alt="" width="45px;" height="29px;">
   ^
  73. Varování Řádek 635, znak 91: hodnota atributu "HEIGHT" je chybná; "29px;" není délka.
   mages/teams/cs/48x48/2861_1631397009202.png" alt="" width="45px;" height="29px;">
   ^
  74. Varování Řádek 656, znak 67: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   mages/teams/cs/48x48/3077_1654293960927.png" alt="" width="45px;" height="29px;">
   ^
  75. Varování Řádek 656, znak 76: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "45px;" není délka.
   mages/teams/cs/48x48/3077_1654293960927.png" alt="" width="45px;" height="29px;">
   ^
  76. Varování Řádek 656, znak 91: hodnota atributu "HEIGHT" je chybná; "29px;" není délka.
   mages/teams/cs/48x48/3077_1654293960927.png" alt="" width="45px;" height="29px;">
   ^
  77. Varování Řádek 664, znak 67: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   mages/teams/cs/48x48/8577_1685938545800.png" alt="" width="45px;" height="29px;">
   ^
  78. Varování Řádek 664, znak 76: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "45px;" není délka.
   mages/teams/cs/48x48/8577_1685938545800.png" alt="" width="45px;" height="29px;">
   ^
  79. Varování Řádek 664, znak 91: hodnota atributu "HEIGHT" je chybná; "29px;" není délka.
   mages/teams/cs/48x48/8577_1685938545800.png" alt="" width="45px;" height="29px;">
   ^
  80. Varování Řádek 685, znak 67: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   mages/teams/cs/48x48/8713_1692592473962.png" alt="" width="45px;" height="29px;">
   ^
  81. Varování Řádek 685, znak 76: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "45px;" není délka.
   mages/teams/cs/48x48/8713_1692592473962.png" alt="" width="45px;" height="29px;">
   ^
  82. Varování Řádek 685, znak 91: hodnota atributu "HEIGHT" je chybná; "29px;" není délka.
   mages/teams/cs/48x48/8713_1692592473962.png" alt="" width="45px;" height="29px;">
   ^
  83. Varování Řádek 693, znak 67: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   mages/teams/cs/48x48/8713_1692592473962.png" alt="" width="45px;" height="29px;">
   ^
  84. Varování Řádek 693, znak 76: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "45px;" není délka.
   mages/teams/cs/48x48/8713_1692592473962.png" alt="" width="45px;" height="29px;">
   ^
  85. Varování Řádek 693, znak 91: hodnota atributu "HEIGHT" je chybná; "29px;" není délka.
   mages/teams/cs/48x48/8713_1692592473962.png" alt="" width="45px;" height="29px;">
   ^
  86. Varování Řádek 714, znak 67: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   mages/teams/cs/48x48/8577_1685938545800.png" alt="" width="45px;" height="29px;">
   ^
  87. Varování Řádek 714, znak 76: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "45px;" není délka.
   mages/teams/cs/48x48/8577_1685938545800.png" alt="" width="45px;" height="29px;">
   ^
  88. Varování Řádek 714, znak 91: hodnota atributu "HEIGHT" je chybná; "29px;" není délka.
   mages/teams/cs/48x48/8577_1685938545800.png" alt="" width="45px;" height="29px;">
   ^
  89. Varování Řádek 722, znak 67: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   mages/teams/cs/48x48/8577_1685938545800.png" alt="" width="45px;" height="29px;">
   ^
  90. Varování Řádek 722, znak 76: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "45px;" není délka.
   mages/teams/cs/48x48/8577_1685938545800.png" alt="" width="45px;" height="29px;">
   ^
  91. Varování Řádek 722, znak 91: hodnota atributu "HEIGHT" je chybná; "29px;" není délka.
   mages/teams/cs/48x48/8577_1685938545800.png" alt="" width="45px;" height="29px;">
   ^
  92. Varování Řádek 743, znak 67: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   mages/teams/cs/48x48/8576_1685938466100.png" alt="" width="45px;" height="29px;">
   ^
  93. Varování Řádek 743, znak 76: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "45px;" není délka.
   mages/teams/cs/48x48/8576_1685938466100.png" alt="" width="45px;" height="29px;">
   ^
  94. Varování Řádek 743, znak 91: hodnota atributu "HEIGHT" je chybná; "29px;" není délka.
   mages/teams/cs/48x48/8576_1685938466100.png" alt="" width="45px;" height="29px;">
   ^
  95. Varování Řádek 751, znak 67: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   mages/teams/cs/48x48/8576_1685938466100.png" alt="" width="45px;" height="29px;">
   ^
  96. Varování Řádek 751, znak 76: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "45px;" není délka.
   mages/teams/cs/48x48/8576_1685938466100.png" alt="" width="45px;" height="29px;">
   ^
  97. Varování Řádek 751, znak 91: hodnota atributu "HEIGHT" je chybná; "29px;" není délka.
   mages/teams/cs/48x48/8576_1685938466100.png" alt="" width="45px;" height="29px;">
   ^
  98. Varování Řádek 772, znak 67: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   mages/teams/cs/48x48/8577_1685938545800.png" alt="" width="45px;" height="29px;">
   ^
  99. Varování Řádek 772, znak 76: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "45px;" není délka.
   mages/teams/cs/48x48/8577_1685938545800.png" alt="" width="45px;" height="29px;">
   ^
  100. Varování Řádek 772, znak 91: hodnota atributu "HEIGHT" je chybná; "29px;" není délka.
   mages/teams/cs/48x48/8577_1685938545800.png" alt="" width="45px;" height="29px;">
   ^
  101. Varování Řádek 785, znak 67: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   mages/teams/cs/48x48/8896_1697173003292.png" alt="" width="45px;" height="29px;">
   ^
  102. Varování Řádek 785, znak 76: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "45px;" není délka.
   mages/teams/cs/48x48/8896_1697173003292.png" alt="" width="45px;" height="29px;">
   ^
  103. Varování Řádek 785, znak 91: hodnota atributu "HEIGHT" je chybná; "29px;" není délka.
   mages/teams/cs/48x48/8896_1697173003292.png" alt="" width="45px;" height="29px;">
   ^
  104. Varování Řádek 804, znak 67: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   mages/teams/cs/48x48/8290_1697172978121.png" alt="" width="45px;" height="29px;">
   ^
  105. Varování Řádek 804, znak 76: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "45px;" není délka.
   mages/teams/cs/48x48/8290_1697172978121.png" alt="" width="45px;" height="29px;">
   ^
  106. Varování Řádek 804, znak 91: hodnota atributu "HEIGHT" je chybná; "29px;" není délka.
   mages/teams/cs/48x48/8290_1697172978121.png" alt="" width="45px;" height="29px;">
   ^
  107. Varování Řádek 812, znak 67: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   mages/teams/cs/48x48/8290_1697172978121.png" alt="" width="45px;" height="29px;">
   ^
  108. Varování Řádek 812, znak 76: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "45px;" není délka.
   mages/teams/cs/48x48/8290_1697172978121.png" alt="" width="45px;" height="29px;">
   ^
  109. Varování Řádek 812, znak 91: hodnota atributu "HEIGHT" je chybná; "29px;" není délka.
   mages/teams/cs/48x48/8290_1697172978121.png" alt="" width="45px;" height="29px;">
   ^
  110. Varování Řádek 831, znak 67: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   mages/teams/cs/48x48/8896_1697173003292.png" alt="" width="45px;" height="29px;">
   ^
  111. Varování Řádek 831, znak 76: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "45px;" není délka.
   mages/teams/cs/48x48/8896_1697173003292.png" alt="" width="45px;" height="29px;">
   ^
  112. Varování Řádek 831, znak 91: hodnota atributu "HEIGHT" je chybná; "29px;" není délka.
   mages/teams/cs/48x48/8896_1697173003292.png" alt="" width="45px;" height="29px;">
   ^
  113. Varování Řádek 839, znak 67: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   mages/teams/cs/48x48/8579_1695086233053.png" alt="" width="45px;" height="29px;">
   ^
  114. Varování Řádek 839, znak 76: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "45px;" není délka.
   mages/teams/cs/48x48/8579_1695086233053.png" alt="" width="45px;" height="29px;">
   ^
  115. Varování Řádek 839, znak 91: hodnota atributu "HEIGHT" je chybná; "29px;" není délka.
   mages/teams/cs/48x48/8579_1695086233053.png" alt="" width="45px;" height="29px;">
   ^
  116. Varování Řádek 858, znak 67: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   mages/teams/cs/48x48/8576_1685938466100.png" alt="" width="45px;" height="29px;">
   ^
  117. Varování Řádek 858, znak 76: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "45px;" není délka.
   mages/teams/cs/48x48/8576_1685938466100.png" alt="" width="45px;" height="29px;">
   ^
  118. Varování Řádek 858, znak 91: hodnota atributu "HEIGHT" je chybná; "29px;" není délka.
   mages/teams/cs/48x48/8576_1685938466100.png" alt="" width="45px;" height="29px;">
   ^
  119. Varování Řádek 866, znak 67: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   mages/teams/cs/48x48/8576_1685938466100.png" alt="" width="45px;" height="29px;">
   ^
  120. Informace Řádek 866, znak 68: + dalších 73 varování.
   mages/teams/cs/48x48/8576_1685938466100.png" alt="" width="45px;" height="29px;">
   ^

   Zbývající varování jsou z úsporných důvodů skryty.

  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.