• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Při validaci došlo k chybě.
  https://tode.plus/  
  text/html — HTML 5 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Validace nebyla provedena.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Selhání Před validací: communication with remote (X)HTML 5 parser failed.
  2. Varování Řádek 113, znak 4: nalezen bludný BOM.
   <p>·More Regulations In Gambling Advertising Online gambling: it’s easy to forese
   ^

   Znak Byte-Order Mark bývá na začátku dokumentů užívajících kódování Unicode a neměl by se nacházet nikde jinde. Některé prohlížeče jej vnímají jako neznámý znak a pokouší se ho vykreslit, což může způsobit problémy se zobrazením stránky. Z pohledu validátoru je BOM znak jako každý jiný, takže jeho přítomnost na nesprávném místě může vyvolat záhadnou chybu.

   Tato závada většinou vzniká při spojování souborů psaných v UTF-8 serverovou technologií, která pro toto kódování nemá nativní podporu (typicky PHP).

  3. Varování Řádek 122, znak 4: nalezen bludný BOM.
   <p>·How Can I Make Money Online? Do you want to make money online? Not sure where
   ^
  4. Varování Řádek 131, znak 4: nalezen bludný BOM.
   <p>·The Advantages Of Online Gambling If you’re looking for the thrill of a casin
   ^
  5. Varování Řádek 140, znak 4: nalezen bludný BOM.
   <p>·Wedding Ceremony Music Music is an essential part of our daily lives, and it 
   ^
  6. Varování Řádek 149, znak 4: nalezen bludný BOM.
   <p>·100 Miles Per Gallon? That’s So “1992” According to a new survey by JD Power 
   ^
  7. Varování Řádek 158, znak 4: nalezen bludný BOM.
   <p>·Internet Marketing Services There are very few internet marketing services wo
   ^
  8. Varování Řádek 167, znak 4: nalezen bludný BOM.
   <p>·Happiness And Health Are The Two Most Important Things In Life The world is b
   ^
  9. Varování Řádek 176, znak 4: nalezen bludný BOM.
   <p>·About casino portals and gambling guides Understanding how a casino portal wo
   ^
  10. Varování Řádek 185, znak 4: nalezen bludný BOM.
   <p>·A Sport The World Loves Volleyball: A Sport The World Loves Volleyball is a s
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.