• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument neprošel validací, 7 chyb a 21 varování.
  https://total-fitness-journey.com/  
  text/html — HTML 5 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Stránka není validní HTML 5.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Informace HTTP hlavička: zjištěna hlavička "Vary: Accept-Encoding,User-Agent"; pravděpodobně existuje více reprezentací zdroje.
   Vary: Accept-Encoding,User-Agent
   ^

   Webový dokument stažený z určené adresy budí dojem, že je jen jednou z několika verzí, které lze z téže URL stáhnout. Server podle hlaviček dotazu pravděpodobně upravuje (větví) výstup — různí návštěvníci (či roboti) s různými prohlížeči (či z různých zemí) mohou dostávat různý kód. Validátor umí pochopitelně zvalidovat jen to, co server pošle jemu a o jiných verzích nic neví. Je tedy možné, že část návštěvníků dostává nevalidní kód a validátor validní. Nebo naopak. Záleží-li vám na validitě, pak asi chcete, aby validní kód dostávali všichni.

   Český validátor umí při stahování validovaného dokumentu emulovat identifikaci prohlížečů. V rozšířeném rozhraní pro validaci dokumentu na webu si můžete pohrát s nastavením hlaviček dotazu.

  2. Varování Řádek 18, znak 2: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
    <script type="text/javascript">document.documentElement.className = document.doc
   ^
  3. Varování Řádek 36, znak 3: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
     <script type="text/javascript">
   ^
  4. Varování Řádek 40, znak 3: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
     <style type="text/css">
   ^
  5. Varování Řádek 57, znak 1: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
   <style id='stylesheet-inline-css' type='text/css'>
   ^
  6. Chyba Řádek 59, znak 39: CSS: "background-color": Parse Error..
     body {background-color:; }
     body {ba
   ^
  7. Varování Řádek 92, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://total-fitness-journey.com/wp-includes
   ^
  8. Varování Řádek 93, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://total-fitness-journey.com/wp-includes
   ^
  9. Varování Řádek 94, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://total-fitness-journey.com/wp-content/
   ^
  10. Varování Řádek 95, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' id='customscript-js-extra'>
   ^
  11. Varování Řádek 100, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://total-fitness-journey.com/wp-content/
   ^
  12. Varování Řádek 104, znak 13: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
         <style type="text/css">
   ^
  13. Chyba Řádek 121, znak 19: atribut "href" elementu "link": Illegal character in query: "|" is not allowed má nedovolenou hodnotu "//fonts.googleapis.com/css?family=Montserrat:700|Montserrat:normal|Hind:700|Hind:normal&subset=latin".
         <link href="//fonts.googleapis.com/css?family=Montserrat:700|Montserr
   ^
  14. Varování Řádek 122, znak 1: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
   <style type="text/css">
   ^
  15. Varování Řádek 142, znak 2: The "banner" role is unnecessary for element "header"..
    <header id="site-header" role="banner" itemscope itemtype="http://schema.org/WPH
   ^
  16. Varování Řádek 219, znak 2: The "contentinfo" role is unnecessary for element "footer"..
    <footer id="site-footer" role="contentinfo" itemscope itemtype="http://schema.or
   ^
  17. Chyba Řádek 235, znak 100: Named character reference was not terminated by a semicolon. (Or "&" should have been escaped as "&amp;".).
   href="https://total-fitness-journey.com/terms-of-use/">Terms of Use</a>&nbsp&nbsp
   ^
  18. Chyba Řádek 235, znak 105: Named character reference was not terminated by a semicolon. (Or "&" should have been escaped as "&amp;".).
   href="https://total-fitness-journey.com/terms-of-use/">Terms of Use</a>&nbsp&nbsp 
   ^
  19. Chyba Řádek 236, znak 72: Named character reference was not terminated by a semicolon. (Or "&" should have been escaped as "&amp;".).
   <a href="https://total-fitness-journey.com/about-us/">About Us</a>&nbsp&nbsp
   ^
  20. Chyba Řádek 236, znak 77: Named character reference was not terminated by a semicolon. (Or "&" should have been escaped as "&amp;".).
   <a href="https://total-fitness-journey.com/about-us/">About Us</a>&nbsp&nbsp 
   ^
  21. Chyba Řádek 237, znak 76: Named character reference was not terminated by a semicolon. (Or "&" should have been escaped as "&amp;".).
   <a href="https://total-fitness-journey.com/disclaimer/">Disclaimer</a>&nbsp</div>
   ^
  22. Varování Řádek 241, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://total-fitness-journey.com/wp-content/
   ^
  23. Varování Řádek 242, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://total-fitness-journey.com/wp-includes
   ^
  24. Varování Řádek 243, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' id='wp-util-js-extra'>
   ^
  25. Varování Řádek 248, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://total-fitness-journey.com/wp-includes
   ^
  26. Varování Řádek 249, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' id='wp_review-js-js-extra'>
   ^
  27. Varování Řádek 254, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://total-fitness-journey.com/wp-content/
   ^
  28. Varování Řádek 255, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://total-fitness-journey.com/wp-includes
   ^
  29. Varování Řádek 256, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://total-fitness-journey.com/wp-content/
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.