• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument neprošel validací, 67 chyb a 20 varování.
  https://trafficexchangegoipru456.blogspot.com/  
  text/html — HTML 5 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Stránka není validní HTML 5.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Varování Řádek 21, znak 1: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
   <style id='page-skin-1' type='text/css'><!--
   ^
  2. Varování Řádek 366, znak 1: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
   <style id='template-skin-1' type='text/css'><!--
   ^
  3. Chyba Řádek 385, znak 25: CSS: "_width": Parse Error..
   parseInt("310px") + 'px');
   ^
  4. Chyba Řádek 430, znak 141: atribut "media" elementu "link": unrecognized media "none" má nedovolenou hodnotu "none".
   x=433a898f-cf2a-4db9-8922-a3627bfaecef' media='none' onload='if(media!=&#39;all&#
   ^
  5. Varování Řádek 434, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type="text/javascript" language="javascript">
   ^
  6. Varování Řádek 434, znak 1: The "language" attribute on the "script" element is obsolete. You can safely omit it..
   <script type="text/javascript" language="javascript">
   ^
  7. Chyba Řádek 446, znak 41: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
   <div class='navbar section' id='navbar' name='Navbar'><div class='widget Navbar' 
   ^

   Odstraňte dotyčný atribut.

  8. Varování Řádek 446, znak 112: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   ass='widget Navbar' data-version='1' id='Navbar1'><script type="text/javascript">
   ^
  9. Varování Řádek 457, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></scri
   ^
  10. Varování Řádek 458, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type="text/javascript">
   ^
  11. Varování Řádek 468, znak 14: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
     </script><script type="text/javascript">
   ^
  12. Chyba Řádek 534, znak 41: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
   <div class='header section' id='header' name='Header'><div class='widget Header' 
   ^
  13. Chyba Řádek 563, znak 50: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
   <div class='tabs no-items section' id='crosscol' name='Cross-Column'></div>
   ^
  14. Chyba Řádek 564, znak 59: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
   class='tabs no-items section' id='crosscol-overflow' name='Cross-Column 2'></div>
   ^
  15. Chyba Řádek 630, znak 37: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
   <div class='main section' id='main' name='Main'><div class='widget Blog' data-ver
   ^
  16. Chyba Řádek 640, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post hentry uncustomized-post-template' itemprop='blogPost' itemscope
   ^
  17. Chyba Řádek 641, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='4794355765666281503' itemprop='blogId'/>
   ^
  18. Chyba Řádek 642, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='6161697941657898412' itemprop='postId'/>
   ^
  19. Varování Řádek 643, znak 1: The "name" attribute is obsolete. Consider putting an "id" attribute on the nearest container instead..
   <a name='6161697941657898412'></a>
   ^
  20. Chyba Řádek 644, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <h3 class='post-title entry-title' itemprop='name'>
   ^
  21. Chyba Řádek 650, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post-body entry-content' id='post-body-6161697941657898412' itemprop=
   ^
  22. Chyba Řádek 660, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://trafficexchangegoipru456.blogspot.com/2022/01/creative-ide
   ^
  23. Chyba Řádek 661, znak 168: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' itemprop='datePub
   ^
  24. Chyba Řádek 704, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post hentry uncustomized-post-template' itemprop='blogPost' itemscope
   ^
  25. Chyba Řádek 705, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='4794355765666281503' itemprop='blogId'/>
   ^
  26. Chyba Řádek 706, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='8515576788036958749' itemprop='postId'/>
   ^
  27. Varování Řádek 707, znak 1: The "name" attribute is obsolete. Consider putting an "id" attribute on the nearest container instead..
   <a name='8515576788036958749'></a>
   ^
  28. Chyba Řádek 708, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <h3 class='post-title entry-title' itemprop='name'>
   ^
  29. Chyba Řádek 714, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post-body entry-content' id='post-body-8515576788036958749' itemprop=
   ^
  30. Chyba Řádek 724, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://trafficexchangegoipru456.blogspot.com/2022/01/shopping-onl
   ^
  31. Chyba Řádek 725, znak 170: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' itemprop='datePub
   ^
  32. Chyba Řádek 765, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post hentry uncustomized-post-template' itemprop='blogPost' itemscope
   ^
  33. Chyba Řádek 766, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='4794355765666281503' itemprop='blogId'/>
   ^
  34. Chyba Řádek 767, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='4896123732635847182' itemprop='postId'/>
   ^
  35. Varování Řádek 768, znak 1: The "name" attribute is obsolete. Consider putting an "id" attribute on the nearest container instead..
   <a name='4896123732635847182'></a>
   ^
  36. Chyba Řádek 769, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <h3 class='post-title entry-title' itemprop='name'>
   ^
  37. Chyba Řádek 775, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post-body entry-content' id='post-body-4896123732635847182' itemprop=
   ^
  38. Chyba Řádek 785, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://trafficexchangegoipru456.blogspot.com/2021/12/product-revi
   ^
  39. Chyba Řádek 786, znak 166: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' itemprop='datePub
   ^
  40. Chyba Řádek 826, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post hentry uncustomized-post-template' itemprop='blogPost' itemscope
   ^
  41. Chyba Řádek 827, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='4794355765666281503' itemprop='blogId'/>
   ^
  42. Chyba Řádek 828, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='5013259923421082682' itemprop='postId'/>
   ^
  43. Varování Řádek 829, znak 1: The "name" attribute is obsolete. Consider putting an "id" attribute on the nearest container instead..
   <a name='5013259923421082682'></a>
   ^
  44. Chyba Řádek 830, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <h3 class='post-title entry-title' itemprop='name'>
   ^
  45. Chyba Řádek 836, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post-body entry-content' id='post-body-5013259923421082682' itemprop=
   ^
  46. Chyba Řádek 846, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://trafficexchangegoipru456.blogspot.com/2021/12/that-conside
   ^
  47. Chyba Řádek 847, znak 168: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' itemprop='datePub
   ^
  48. Chyba Řádek 877, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post hentry uncustomized-post-template' itemprop='blogPost' itemscope
   ^
  49. Chyba Řádek 878, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='4794355765666281503' itemprop='blogId'/>
   ^
  50. Chyba Řádek 879, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='3547310260747801579' itemprop='postId'/>
   ^
  51. Varování Řádek 880, znak 1: The "name" attribute is obsolete. Consider putting an "id" attribute on the nearest container instead..
   <a name='3547310260747801579'></a>
   ^
  52. Chyba Řádek 881, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <h3 class='post-title entry-title' itemprop='name'>
   ^
  53. Chyba Řádek 887, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post-body entry-content' id='post-body-3547310260747801579' itemprop=
   ^
  54. Chyba Řádek 897, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://trafficexchangegoipru456.blogspot.com/2021/12/that-worldwi
   ^
  55. Chyba Řádek 898, znak 170: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' itemprop='datePub
   ^
  56. Chyba Řádek 938, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post hentry uncustomized-post-template' itemprop='blogPost' itemscope
   ^
  57. Chyba Řádek 939, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='4794355765666281503' itemprop='blogId'/>
   ^
  58. Chyba Řádek 940, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='2348446418462387112' itemprop='postId'/>
   ^
  59. Varování Řádek 941, znak 1: The "name" attribute is obsolete. Consider putting an "id" attribute on the nearest container instead..
   <a name='2348446418462387112'></a>
   ^
  60. Chyba Řádek 942, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <h3 class='post-title entry-title' itemprop='name'>
   ^
  61. Chyba Řádek 948, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post-body entry-content' id='post-body-2348446418462387112' itemprop=
   ^
  62. Chyba Řádek 958, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://trafficexchangegoipru456.blogspot.com/2021/11/perfect-inte
   ^
  63. Chyba Řádek 959, znak 166: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' itemprop='datePub
   ^
  64. Chyba Řádek 999, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post hentry uncustomized-post-template' itemprop='blogPost' itemscope
   ^
  65. Chyba Řádek 1000, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='4794355765666281503' itemprop='blogId'/>
   ^
  66. Chyba Řádek 1001, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='1531320311846631658' itemprop='postId'/>
   ^
  67. Varování Řádek 1002, znak 1: The "name" attribute is obsolete. Consider putting an "id" attribute on the nearest container instead..
   <a name='1531320311846631658'></a>
   ^
  68. Chyba Řádek 1003, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <h3 class='post-title entry-title' itemprop='name'>
   ^
  69. Chyba Řádek 1009, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post-body entry-content' id='post-body-1531320311846631658' itemprop=
   ^
  70. Chyba Řádek 1019, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://trafficexchangegoipru456.blogspot.com/2021/11/todays-shopp
   ^
  71. Chyba Řádek 1020, znak 166: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' itemprop='datePub
   ^
  72. Chyba Řádek 1073, znak 1: element "style" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
   <style type='text/css'>
   ^
  73. Varování Řádek 1073, znak 1: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
   <style type='text/css'>
   ^
  74. Chyba Řádek 1102, znak 1: The "cellpadding" attribute on the "table" element is obsolete. Use CSS instead..
   <table cellpadding='0' cellspacing='0' class='gsc-search-box'>
   ^
  75. Chyba Řádek 1102, znak 1: The "cellspacing" attribute on the "table" element is obsolete. Use CSS instead..
   <table cellpadding='0' cellspacing='0' class='gsc-search-box'>
   ^
  76. Chyba Řádek 1137, znak 1: Element "dl" is missing a required instance of child element "dd"..
   </dl>
   ^
  77. Chyba Řádek 1142, znak 1: The "cellpadding" attribute on the "table" element is obsolete. Use CSS instead..
   <table border='0' cellpadding='0' cellspacing='0' class='section-columns columns-
   ^
  78. Chyba Řádek 1142, znak 1: The "cellspacing" attribute on the "table" element is obsolete. Use CSS instead..
   <table border='0' cellpadding='0' cellspacing='0' class='section-columns columns-
   ^
  79. Chyba Řádek 1142, znak 1: The "border" attribute on the "table" element is obsolete. Use CSS instead..
   <table border='0' cellpadding='0' cellspacing='0' class='section-columns columns-
   ^
  80. Chyba Řádek 1207, znak 1: The "cellpadding" attribute on the "table" element is obsolete. Use CSS instead..
   <table border='0' cellpadding='0' cellspacing='0' class='section-columns columns-
   ^
  81. Chyba Řádek 1207, znak 1: The "cellspacing" attribute on the "table" element is obsolete. Use CSS instead..
   <table border='0' cellpadding='0' cellspacing='0' class='section-columns columns-
   ^
  82. Chyba Řádek 1207, znak 1: The "border" attribute on the "table" element is obsolete. Use CSS instead..
   <table border='0' cellpadding='0' cellspacing='0' class='section-columns columns-
   ^
  83. Chyba Řádek 1220, znak 41: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
   <div class='foot section' id='footer-3' name='Footer'><div class='widget Attribut
   ^
  84. Varování Řádek 1243, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript'>
   ^
  85. Varování Řádek 1248, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script src='https://apis.google.com/js/plusone.js' type='text/javascript'></scri
   ^
  86. Varování Řádek 1261, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type="text/javascript" src="https://www.blogger.com/static/v1/widgets/481
   ^
  87. Varování Řádek 1262, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript'>
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.