• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument neprošel validací, 91 chyb a 43 varování.
  https://veilenvanfrequenties.nl/  
  text/html — HTML 5 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Stránka není validní HTML 5.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Varování Řádek 20, znak 2: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
    <script type="text/javascript">document.documentElement.className = document.doc
   ^
  2. Varování Řádek 39, znak 3: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
     <script type="text/javascript">
   ^
  3. Varování Řádek 43, znak 3: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
     <style type="text/css">
   ^
  4. Varování Řádek 60, znak 1: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
   <style id='bridge-stylesheet-inline-css' type='text/css'>
   ^
  5. Varování Řádek 87, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://veilenvanfrequenties.nl/wp-includes/j
   ^
  6. Varování Řádek 88, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://veilenvanfrequenties.nl/wp-includes/j
   ^
  7. Varování Řádek 89, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://veilenvanfrequenties.nl/wp-content/pl
   ^
  8. Varování Řádek 93, znak 13: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
         <style type="text/css">
   ^
  9. Chyba Řádek 110, znak 19: atribut "href" elementu "link": Illegal character in query: "|" is not allowed má nedovolenou hodnotu "//fonts.googleapis.com/css?family=Source+Sans+Pro:600|Source+Sans+Pro:normal&subset=latin".
         <link href="//fonts.googleapis.com/css?family=Source+Sans+Pro:600|Sou
   ^
  10. Varování Řádek 111, znak 1: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
   <style type="text/css">
   ^
  11. Varování Řádek 137, znak 3: The "banner" role is unnecessary for element "header"..
     <header id="site-header" role="banner" itemscope itemtype="http://schema.org/WP
   ^
  12. Chyba Řádek 143, znak 234: element "style" nesmí být potomkem elementu "a" v tomto kontextu.
   anfrequenties.nl/category/e-commerce/"> <style>.navigation #menu-item-16 a:hover 
   ^
  13. Chyba Řádek 143, znak 285: CSS: "color": Parse Error..
   vigation #menu-item-16 a:hover { color: !important; }</style>E-commerce</a></li>
   ^
  14. Chyba Řádek 144, znak 163: element "style" nesmí být potomkem elementu "a" v tomto kontextu.
   ilenvanfrequenties.nl/category/hotel/"> <style>.navigation #menu-item-17 a:hover 
   ^
  15. Chyba Řádek 144, znak 214: CSS: "color": Parse Error..
   e>.navigation #menu-item-17 a:hover { color: !important; }</style>Hotel</a></li>
   ^
  16. Chyba Řádek 145, znak 175: element "style" nesmí být potomkem elementu "a" v tomto kontextu.
   enties.nl/category/huis-opwaardering/"> <style>.navigation #menu-item-18 a:hover 
   ^
  17. Chyba Řádek 145, znak 226: CSS: "color": Parse Error..
   igation #menu-item-18 a:hover { color: !important; }</style>huis opwaardering</a
   ^
  18. Chyba Řádek 146, znak 164: element "style" nesmí být potomkem elementu "a" v tomto kontextu.
   lenvanfrequenties.nl/category/milieu/"> <style>.navigation #menu-item-19 a:hover 
   ^
  19. Chyba Řádek 146, znak 215: CSS: "color": Parse Error..
   >.navigation #menu-item-19 a:hover { color: !important; }</style>milieu</a></li>
   ^
  20. Chyba Řádek 147, znak 164: element "style" nesmí být potomkem elementu "a" v tomto kontextu.
   lenvanfrequenties.nl/category/muziek/"> <style>.navigation #menu-item-20 a:hover 
   ^
  21. Chyba Řádek 147, znak 215: CSS: "color": Parse Error..
   .navigation #menu-item-20 a:hover { color: !important; }</style>muziek-</a></li>
   ^
  22. Chyba Řádek 148, znak 166: element "style" nesmí být potomkem elementu "a" v tomto kontextu.
   nvanfrequenties.nl/category/vastgoed/"> <style>.navigation #menu-item-21 a:hover 
   ^
  23. Chyba Řádek 148, znak 217: CSS: "color": Parse Error..
   navigation #menu-item-21 a:hover { color: !important; }</style>Vastgoed</a></li>
   ^
  24. Chyba Řádek 153, znak 97: atribut "_lpchecked" není dovolen na elementu "form".
   orm" class="search-form" action="https://veilenvanfrequenties.nl" _lpchecked="1">
   ^

   Odstraňte dotyčný atribut.

  25. Chyba Řádek 201, znak 57: CSS: "color": Parse Error..
   <div class="featuredbox-category cat-1"><a href="https://veilenvanfrequenties.nl/
   ^
  26. Chyba Řádek 209, znak 57: CSS: "color": Parse Error..
   <div class="featuredbox-category cat-1"><a href="https://veilenvanfrequenties.nl/
   ^
  27. Chyba Řádek 217, znak 57: CSS: "color": Parse Error..
   <div class="featuredbox-category cat-1"><a href="https://veilenvanfrequenties.nl/
   ^
  28. Chyba Řádek 244, znak 11: element "li" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
           <li class="post-like " id="mts_like" data-postid="132">
   ^
  29. Varování Řádek 244, znak 11: The first occurrence of ID "mts_like" was here..
           <li class="post-like " id="mts_like" data-postid="132">
   ^
  30. Varování Řádek 244, znak 11: The first occurrence of ID "mts_like" was here..
           <li class="post-like " id="mts_like" data-postid="132">
   ^
  31. Varování Řádek 244, znak 11: The first occurrence of ID "mts_like" was here..
           <li class="post-like " id="mts_like" data-postid="132">
   ^
  32. Varování Řádek 244, znak 11: The first occurrence of ID "mts_like" was here..
           <li class="post-like " id="mts_like" data-postid="132">
   ^
  33. Varování Řádek 244, znak 11: The first occurrence of ID "mts_like" was here..
           <li class="post-like " id="mts_like" data-postid="132">
   ^
  34. Varování Řádek 244, znak 11: The first occurrence of ID "mts_like" was here..
           <li class="post-like " id="mts_like" data-postid="132">
   ^
  35. Varování Řádek 244, znak 11: The first occurrence of ID "mts_like" was here..
           <li class="post-like " id="mts_like" data-postid="132">
   ^
  36. Varování Řádek 244, znak 11: The first occurrence of ID "mts_like" was here..
           <li class="post-like " id="mts_like" data-postid="132">
   ^
  37. Varování Řádek 244, znak 11: The first occurrence of ID "mts_like" was here..
           <li class="post-like " id="mts_like" data-postid="132">
   ^
  38. Varování Řádek 244, znak 11: The first occurrence of ID "mts_like" was here..
           <li class="post-like " id="mts_like" data-postid="132">
   ^
  39. Varování Řádek 244, znak 11: The first occurrence of ID "mts_like" was here..
           <li class="post-like " id="mts_like" data-postid="132">
   ^
  40. Chyba Řádek 247, znak 5: element "li" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
     <li class="post-dislike " id="mts_dislike" data-postid="132">
   ^
  41. Varování Řádek 247, znak 5: The first occurrence of ID "mts_dislike" was here..
     <li class="post-dislike " id="mts_dislike" data-postid="132">
   ^
  42. Varování Řádek 247, znak 5: The first occurrence of ID "mts_dislike" was here..
     <li class="post-dislike " id="mts_dislike" data-postid="132">
   ^
  43. Varování Řádek 247, znak 5: The first occurrence of ID "mts_dislike" was here..
     <li class="post-dislike " id="mts_dislike" data-postid="132">
   ^
  44. Varování Řádek 247, znak 5: The first occurrence of ID "mts_dislike" was here..
     <li class="post-dislike " id="mts_dislike" data-postid="132">
   ^
  45. Varování Řádek 247, znak 5: The first occurrence of ID "mts_dislike" was here..
     <li class="post-dislike " id="mts_dislike" data-postid="132">
   ^
  46. Varování Řádek 247, znak 5: The first occurrence of ID "mts_dislike" was here..
     <li class="post-dislike " id="mts_dislike" data-postid="132">
   ^
  47. Varování Řádek 247, znak 5: The first occurrence of ID "mts_dislike" was here..
     <li class="post-dislike " id="mts_dislike" data-postid="132">
   ^
  48. Informace Řádek 247, znak 6: + dalších 15 varování.
     <li class="post-dislike " id="mts_dislike" data-postid="132">
   ^

   Zbývající varování jsou z úsporných důvodů skryty.

  49. Chyba Řádek 250, znak 12: element "li" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
            <li class="thecomment"><i class="fa fa-comment"></i> <span itemprop="i
   ^
  50. Chyba Řádek 250, znak 65: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ecomment"><i class="fa fa-comment"></i> <span itemprop="interactionCount">0</span
   ^
  51. Chyba Řádek 268, znak 11: Duplicate ID "mts_like"..
           <li class="post-like " id="mts_like" data-postid="128">
   ^
  52. Chyba Řádek 268, znak 11: element "li" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
           <li class="post-like " id="mts_like" data-postid="128">
   ^
  53. Chyba Řádek 271, znak 5: Duplicate ID "mts_dislike"..
     <li class="post-dislike " id="mts_dislike" data-postid="128">
   ^
  54. Chyba Řádek 271, znak 5: element "li" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
     <li class="post-dislike " id="mts_dislike" data-postid="128">
   ^
  55. Chyba Řádek 274, znak 12: element "li" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
            <li class="thecomment"><i class="fa fa-comment"></i> <span itemprop="i
   ^
  56. Chyba Řádek 274, znak 65: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ecomment"><i class="fa fa-comment"></i> <span itemprop="interactionCount">0</span
   ^
  57. Chyba Řádek 292, znak 11: Duplicate ID "mts_like"..
           <li class="post-like " id="mts_like" data-postid="120">
   ^
  58. Chyba Řádek 292, znak 11: element "li" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
           <li class="post-like " id="mts_like" data-postid="120">
   ^
  59. Chyba Řádek 295, znak 5: Duplicate ID "mts_dislike"..
     <li class="post-dislike " id="mts_dislike" data-postid="120">
   ^
  60. Chyba Řádek 295, znak 5: element "li" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
     <li class="post-dislike " id="mts_dislike" data-postid="120">
   ^
  61. Chyba Řádek 298, znak 12: element "li" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
            <li class="thecomment"><i class="fa fa-comment"></i> <span itemprop="i
   ^
  62. Chyba Řádek 298, znak 65: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ecomment"><i class="fa fa-comment"></i> <span itemprop="interactionCount">0</span
   ^
  63. Chyba Řádek 316, znak 11: Duplicate ID "mts_like"..
           <li class="post-like " id="mts_like" data-postid="110">
   ^
  64. Chyba Řádek 316, znak 11: element "li" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
           <li class="post-like " id="mts_like" data-postid="110">
   ^
  65. Chyba Řádek 319, znak 5: Duplicate ID "mts_dislike"..
     <li class="post-dislike " id="mts_dislike" data-postid="110">
   ^
  66. Chyba Řádek 319, znak 5: element "li" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
     <li class="post-dislike " id="mts_dislike" data-postid="110">
   ^
  67. Chyba Řádek 322, znak 12: element "li" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
            <li class="thecomment"><i class="fa fa-comment"></i> <span itemprop="i
   ^
  68. Chyba Řádek 322, znak 65: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ecomment"><i class="fa fa-comment"></i> <span itemprop="interactionCount">0</span
   ^
  69. Chyba Řádek 340, znak 11: Duplicate ID "mts_like"..
           <li class="post-like " id="mts_like" data-postid="104">
   ^
  70. Chyba Řádek 340, znak 11: element "li" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
           <li class="post-like " id="mts_like" data-postid="104">
   ^
  71. Chyba Řádek 343, znak 5: Duplicate ID "mts_dislike"..
     <li class="post-dislike " id="mts_dislike" data-postid="104">
   ^
  72. Chyba Řádek 343, znak 5: element "li" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
     <li class="post-dislike " id="mts_dislike" data-postid="104">
   ^
  73. Chyba Řádek 346, znak 12: element "li" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
            <li class="thecomment"><i class="fa fa-comment"></i> <span itemprop="i
   ^
  74. Chyba Řádek 346, znak 65: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ecomment"><i class="fa fa-comment"></i> <span itemprop="interactionCount">0</span
   ^
  75. Chyba Řádek 364, znak 11: Duplicate ID "mts_like"..
           <li class="post-like " id="mts_like" data-postid="99">
   ^
  76. Chyba Řádek 364, znak 11: element "li" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
           <li class="post-like " id="mts_like" data-postid="99">
   ^
  77. Chyba Řádek 367, znak 5: Duplicate ID "mts_dislike"..
     <li class="post-dislike " id="mts_dislike" data-postid="99">
   ^
  78. Chyba Řádek 367, znak 5: element "li" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
     <li class="post-dislike " id="mts_dislike" data-postid="99">
   ^
  79. Chyba Řádek 370, znak 12: element "li" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
            <li class="thecomment"><i class="fa fa-comment"></i> <span itemprop="i
   ^
  80. Chyba Řádek 370, znak 65: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ecomment"><i class="fa fa-comment"></i> <span itemprop="interactionCount">0</span
   ^
  81. Chyba Řádek 388, znak 11: Duplicate ID "mts_like"..
           <li class="post-like " id="mts_like" data-postid="93">
   ^
  82. Chyba Řádek 388, znak 11: element "li" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
           <li class="post-like " id="mts_like" data-postid="93">
   ^
  83. Chyba Řádek 391, znak 5: Duplicate ID "mts_dislike"..
     <li class="post-dislike " id="mts_dislike" data-postid="93">
   ^
  84. Chyba Řádek 391, znak 5: element "li" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
     <li class="post-dislike " id="mts_dislike" data-postid="93">
   ^
  85. Chyba Řádek 394, znak 12: element "li" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
            <li class="thecomment"><i class="fa fa-comment"></i> <span itemprop="i
   ^
  86. Chyba Řádek 394, znak 65: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ecomment"><i class="fa fa-comment"></i> <span itemprop="interactionCount">0</span
   ^
  87. Chyba Řádek 412, znak 11: Duplicate ID "mts_like"..
           <li class="post-like " id="mts_like" data-postid="85">
   ^
  88. Chyba Řádek 412, znak 11: element "li" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
           <li class="post-like " id="mts_like" data-postid="85">
   ^
  89. Chyba Řádek 415, znak 5: Duplicate ID "mts_dislike"..
     <li class="post-dislike " id="mts_dislike" data-postid="85">
   ^
  90. Chyba Řádek 415, znak 5: element "li" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
     <li class="post-dislike " id="mts_dislike" data-postid="85">
   ^
  91. Chyba Řádek 418, znak 12: element "li" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
            <li class="thecomment"><i class="fa fa-comment"></i> <span itemprop="i
   ^
  92. Chyba Řádek 418, znak 65: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ecomment"><i class="fa fa-comment"></i> <span itemprop="interactionCount">0</span
   ^
  93. Chyba Řádek 436, znak 11: Duplicate ID "mts_like"..
           <li class="post-like " id="mts_like" data-postid="62">
   ^
  94. Chyba Řádek 436, znak 11: element "li" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
           <li class="post-like " id="mts_like" data-postid="62">
   ^
  95. Chyba Řádek 439, znak 5: Duplicate ID "mts_dislike"..
     <li class="post-dislike " id="mts_dislike" data-postid="62">
   ^
  96. Chyba Řádek 439, znak 5: element "li" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
     <li class="post-dislike " id="mts_dislike" data-postid="62">
   ^
  97. Chyba Řádek 442, znak 12: element "li" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
            <li class="thecomment"><i class="fa fa-comment"></i> <span itemprop="i
   ^
  98. Chyba Řádek 442, znak 65: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ecomment"><i class="fa fa-comment"></i> <span itemprop="interactionCount">0</span
   ^
  99. Chyba Řádek 460, znak 11: Duplicate ID "mts_like"..
           <li class="post-like " id="mts_like" data-postid="57">
   ^
  100. Chyba Řádek 460, znak 11: element "li" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
           <li class="post-like " id="mts_like" data-postid="57">
   ^
  101. Chyba Řádek 463, znak 5: Duplicate ID "mts_dislike"..
     <li class="post-dislike " id="mts_dislike" data-postid="57">
   ^
  102. Chyba Řádek 463, znak 5: element "li" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
     <li class="post-dislike " id="mts_dislike" data-postid="57">
   ^
  103. Chyba Řádek 466, znak 12: element "li" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
            <li class="thecomment"><i class="fa fa-comment"></i> <span itemprop="i
   ^
  104. Chyba Řádek 466, znak 65: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ecomment"><i class="fa fa-comment"></i> <span itemprop="interactionCount">0</span
   ^
  105. Chyba Řádek 484, znak 11: Duplicate ID "mts_like"..
           <li class="post-like " id="mts_like" data-postid="50">
   ^
  106. Chyba Řádek 484, znak 11: element "li" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
           <li class="post-like " id="mts_like" data-postid="50">
   ^
  107. Chyba Řádek 487, znak 5: Duplicate ID "mts_dislike"..
     <li class="post-dislike " id="mts_dislike" data-postid="50">
   ^
  108. Chyba Řádek 487, znak 5: element "li" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
     <li class="post-dislike " id="mts_dislike" data-postid="50">
   ^
  109. Chyba Řádek 490, znak 12: element "li" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
            <li class="thecomment"><i class="fa fa-comment"></i> <span itemprop="i
   ^
  110. Chyba Řádek 490, znak 65: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ecomment"><i class="fa fa-comment"></i> <span itemprop="interactionCount">0</span
   ^
  111. Chyba Řádek 508, znak 11: Duplicate ID "mts_like"..
           <li class="post-like " id="mts_like" data-postid="42">
   ^
  112. Chyba Řádek 508, znak 11: element "li" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
           <li class="post-like " id="mts_like" data-postid="42">
   ^
  113. Chyba Řádek 511, znak 5: Duplicate ID "mts_dislike"..
     <li class="post-dislike " id="mts_dislike" data-postid="42">
   ^
  114. Chyba Řádek 511, znak 5: element "li" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
     <li class="post-dislike " id="mts_dislike" data-postid="42">
   ^
  115. Chyba Řádek 514, znak 12: element "li" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
            <li class="thecomment"><i class="fa fa-comment"></i> <span itemprop="i
   ^
  116. Chyba Řádek 514, znak 65: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ecomment"><i class="fa fa-comment"></i> <span itemprop="interactionCount">0</span
   ^
  117. Chyba Řádek 550, znak 100: Named character reference was not terminated by a semicolon. (Or "&" should have been escaped as "&amp;".).
   a href="https://veilenvanfrequenties.nl/terms-of-use/">Terms of Use</a>&nbsp&nbsp
   ^
  118. Chyba Řádek 550, znak 105: Named character reference was not terminated by a semicolon. (Or "&" should have been escaped as "&amp;".).
   a href="https://veilenvanfrequenties.nl/terms-of-use/">Terms of Use</a>&nbsp&nbsp 
   ^
  119. Chyba Řádek 551, znak 74: Named character reference was not terminated by a semicolon. (Or "&" should have been escaped as "&amp;".).
   <a href="https://veilenvanfrequenties.nl/disclaimer/">Disclaimer</a>&nbsp&nbsp
   ^
  120. Chyba Řádek 551, znak 79: Named character reference was not terminated by a semicolon. (Or "&" should have been escaped as "&amp;".).
   <a href="https://veilenvanfrequenties.nl/disclaimer/">Disclaimer</a>&nbsp&nbsp 
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.