• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument neprošel validací, 15 chyb a 11 varování.
  https://venuebusiness.com/  
  text/html — HTML 5 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Stránka není validní HTML 5.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Varování Řádek 1, znak 2223: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   ://venuebusiness.com/comments/feed/" /> <script type="text/javascript">window._wp
   ^
  2. Varování Řádek 2, znak 2353: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   3' id='html5-js'></script> <![endif]--> <script type='text/javascript' src='https
   ^
  3. Varování Řádek 2, znak 3446: The "banner" role is unnecessary for element "header"..
   -details"></div></div></div></div></div><header role="banner" class="top-header">
   ^
  4. Chyba Řádek 2, znak 3850: An element with "role=tab" must be contained in, or owned by, an element with "role=tablist"..
   iv class="toggle-menu responsive-menu"> <button onclick="multi_mobile_app_open()"
   ^
  5. Varování Řádek 2, znak 4058: The "navigation" role is unnecessary for element "nav"..
    id="sidelong-menu" class="nav sidenav"><nav id="primary-site-navigation" class="
   ^
  6. Varování Řádek 2, znak 6725: The "banner" role is unnecessary for element "header"..
   v></header></div><div class="container"><header role="banner" class="page-header"
   ^
  7. Varování Řádek 2, znak 6835: The "main" role is unnecessary for element "main"..
   </h3></header><div class="content-area"><main id="wp-toolbar" class="site-main" r
   ^
  8. Chyba Řádek 2, znak 6909: atribut "id" elementu "div": An ID must not be the empty string má nedovolenou hodnotu "".
   main" role="main"><div class="row"><div id="" class="content_area col-lg-8 col-md
   ^
  9. Varování Řádek 2, znak 6954: Section lacks heading. Consider using "h2"-"h6" elements to add identifying headings to all sections..
    class="content_area col-lg-8 col-md-8"><section id="post_section"><article id="p
   ^
  10. Chyba Řádek 2, znak 7771: No "p" element in scope but a "p" end tag seen..
   with me; Others disagree. [&hellip;]</p></p><div class="read-btn"> <a href="https
   ^
  11. Chyba Řádek 2, znak 8810: No "p" element in scope but a "p" end tag seen..
   tions could not accept or [&hellip;]</p></p><div class="read-btn"> <a href="https
   ^
  12. Chyba Řádek 2, znak 9884: No "p" element in scope but a "p" end tag seen..
   portunities to travel are [&hellip;]</p></p><div class="read-btn"> <a href="https
   ^
  13. Chyba Řádek 2, znak 10955: No "p" element in scope but a "p" end tag seen..
   doorbell camera function? [&hellip;]</p></p><div class="read-btn"> <a href="https
   ^
  14. Chyba Řádek 2, znak 11972: No "p" element in scope but a "p" end tag seen..
   oes before. Remember, not [&hellip;]</p></p><div class="read-btn"> <a href="https
   ^
  15. Chyba Řádek 2, znak 12985: No "p" element in scope but a "p" end tag seen..
    it was once part of. The [&hellip;]</p></p><div class="read-btn"> <a href="https
   ^
  16. Chyba Řádek 2, znak 13993: No "p" element in scope but a "p" end tag seen..
   e they sign up their kids [&hellip;]</p></p><div class="read-btn"> <a href="https
   ^
  17. Chyba Řádek 2, znak 15098: No "p" element in scope but a "p" end tag seen..
   foreigners who are trying [&hellip;]</p></p><div class="read-btn"> <a href="https
   ^
  18. Chyba Řádek 2, znak 16130: No "p" element in scope but a "p" end tag seen..
   between 9 June and 9 July [&hellip;]</p></p><div class="read-btn"> <a href="https
   ^
  19. Chyba Řádek 2, znak 17185: No "p" element in scope but a "p" end tag seen..
   rt is something you like. [&hellip;]</p></p><div class="read-btn"> <a href="https
   ^
  20. Varování Řádek 2, znak 17442: The "navigation" role is unnecessary for element "nav"..
   </div></article><div class="navigation"><nav class="navigation pagination" role="
   ^
  21. Varování Řádek 2, znak 18196: Section lacks heading. Consider using "h2"-"h6" elements to add identifying headings to all sections..
    id="sidebar" class="col-lg-4 col-md-4"><section id="search-2" class="widget widg
   ^
  22. Varování Řádek 2, znak 19618: The "contentinfo" role is unnecessary for element "footer"..
   /section></div></div></main></div></div><footer id="colophon" class="site-footer"
   ^
  23. Varování Řádek 2, znak 19702: The "complementary" role is unnecessary for element "aside"..
   le="contentinfo"><div class="container"><aside class="widget-area" role="compleme
   ^
  24. Chyba Řádek 2, znak 20155: neuzavřený element "a".
   s="container"><div class="site-info"><p><a href=https://www.luzuk.com/themes/free
   ^
  25. Chyba Řádek 2, znak 20335: End tag "p" seen, but there were open elements..
   bile App WordPress Theme</span> By Luzuk</p></div></div></div></footer> <script d
   ^
  26. Chyba Řádek 2, znak 20502: End tag for "body" seen, but there were unclosed elements..
   imize/js/autoptimize_347c42f8908d3abbb753ac436ecf5a61.js"></script></body></html>
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.