• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument neprošel validací, 87 chyb a 13 varování.
  https://wanghui.org/  
  text/html — HTML 5 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Stránka není validní HTML 5.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Varování Řádek 1, znak 2091: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   "https://wanghui.org/comments/feed/" /> <script type="text/javascript">window._wp
   ^
  2. Varování Řádek 2, znak 2087: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   tin-ext' type='text/css' media='all' /> <script type='text/javascript' src='https
   ^
  3. Chyba Řádek 2, znak 2866: neuzavřený element "div".
   ve hfeed ta-hide-date-author-in-list" ><div id="page" class="site"> <a class="sk
   ^
  4. Chyba Řádek 2, znak 4127: The "aria-controls" attribute must point to an element in the same document..
   g"><span class="fa fa-home"></span></a> <button class="navbar-toggler mx-auto" ty
   ^
  5. Varování Řádek 2, znak 4411: The first occurrence of ID "dropdownMenuLink" was here..
   opdown show mg-search-box pr-2 d-none"> <a class="dropdown-toggle msearch ml-auto
   ^
  6. Varování Řádek 2, znak 4673: The first occurrence of ID "searchform" was here..
   ner" aria-labelledby="dropdownMenuLink"><form role="search" method="get" id="sear
   ^
  7. Varování Řádek 2, znak 4673: The first occurrence of ID "searchform" was here..
   ner" aria-labelledby="dropdownMenuLink"><form role="search" method="get" id="sear
   ^
  8. Chyba Řádek 2, znak 7700: Duplicate ID "dropdownMenuLink"..
   iv class="dropdown show mg-search-box"> <a class="dropdown-toggle msearch ml-auto
   ^
  9. Chyba Řádek 2, znak 7962: Duplicate ID "searchform"..
   ner" aria-labelledby="dropdownMenuLink"><form role="search" method="get" id="sear
   ^
  10. Varování Řádek 2, znak 8361: Section lacks heading. Consider using "h2"-"h6" elements to add identifying headings to all sections..
   iv></header><div class="clearfix"></div><section class="mg-tpt-tag-area"><div cla
   ^
  11. Chyba Řádek 2, znak 9782: neuzavřený element "div".
   ></section><section class="mg-fea-area"><div class="overlay"><div class="containe
   ^
  12. Chyba Řádek 2, znak 10075: An "img" element must have an "alt" attribute, except under certain conditions. For details, consult guidance on providing text alternatives for images..
    clearfix"><div class="img-small-post"> <img src=""></div><div class="small-post-
   ^
  13. Chyba Řádek 2, znak 10080: atribut "src" elementu "img": Must be non-empty má nedovolenou hodnotu "".
   rfix"><div class="img-small-post"> <img src=""></div><div class="small-post-conte
   ^
  14. Chyba Řádek 2, znak 10244: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   ef="https://wanghui.org/category/home/" alt="View all posts in home"> home </a></
   ^

   Odstraňte dotyčný atribut.

  15. Chyba Řádek 2, znak 10523: An "img" element must have an "alt" attribute, except under certain conditions. For details, consult guidance on providing text alternatives for images..
    clearfix"><div class="img-small-post"> <img src=""></div><div class="small-post-
   ^
  16. Chyba Řádek 2, znak 10528: atribut "src" elementu "img": Must be non-empty má nedovolenou hodnotu "".
   rfix"><div class="img-small-post"> <img src=""></div><div class="small-post-conte
   ^
  17. Chyba Řádek 2, znak 10692: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   ef="https://wanghui.org/category/home/" alt="View all posts in home"> home </a></
   ^
  18. Chyba Řádek 2, znak 10983: An "img" element must have an "alt" attribute, except under certain conditions. For details, consult guidance on providing text alternatives for images..
    clearfix"><div class="img-small-post"> <img src=""></div><div class="small-post-
   ^
  19. Chyba Řádek 2, znak 10988: atribut "src" elementu "img": Must be non-empty má nedovolenou hodnotu "".
   rfix"><div class="img-small-post"> <img src=""></div><div class="small-post-conte
   ^
  20. Chyba Řádek 2, znak 11152: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   ef="https://wanghui.org/category/home/" alt="View all posts in home"> home </a></
   ^
  21. Chyba Řádek 2, znak 11391: An "img" element must have an "alt" attribute, except under certain conditions. For details, consult guidance on providing text alternatives for images..
    clearfix"><div class="img-small-post"> <img src=""></div><div class="small-post-
   ^
  22. Chyba Řádek 2, znak 11396: atribut "src" elementu "img": Must be non-empty má nedovolenou hodnotu "".
   rfix"><div class="img-small-post"> <img src=""></div><div class="small-post-conte
   ^
  23. Chyba Řádek 2, znak 11560: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   ef="https://wanghui.org/category/home/" alt="View all posts in home"> home </a></
   ^
  24. Chyba Řádek 2, znak 11798: No space between attributes..
   s="col-md-6 col-sm-6"><div id="homemain"class="homemain owl-carousel mr-bot60 pd-
   ^
  25. Varování Řádek 2, znak 11863: Attribute "<a" is not serializable as XML 1.0..
   rousel mr-bot60 pd-r-10"><div class="item"><div class="mg-blog-post lg back-img" 
   ^
  26. Chyba Řádek 3, znak 2: Saw "<" when expecting an attribute name. Probable cause: Missing ">" immediately before..
    <a class="link-div" href="https://wanghui.org/become-a-satta-matka-pro-with-thes
   ^
  27. Chyba Řádek 3, znak 2: atribut "<a" není dovolen na elementu "div".
    <a class="link-div" href="https://wanghui.org/become-a-satta-matka-pro-with-thes
   ^
  28. Chyba Řádek 3, znak 10: duplicitní atribut "class".
    <a class="link-div" href="https://wanghui.org/become-a-satta-matka-pro-with-thes
   ^
  29. Chyba Řádek 3, znak 22: atribut "href" není dovolen na elementu "div".
    <a class="link-div" href="https://wanghui.org/become-a-satta-matka-pro-with-thes
   ^
  30. Chyba Řádek 3, znak 92: zbloudilá ukončovací značka "a".
   me-a-satta-matka-pro-with-these-tips/"> </a><article class="bottom"> <span class=
   ^
  31. Chyba Řádek 3, znak 299: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   ef="https://wanghui.org/category/home/" alt="View all posts in home"> home </a></
   ^
  32. Varování Řádek 3, znak 780: Attribute "<a" is not serializable as XML 1.0..
   iv></article></div></div><div class="item"><div class="mg-blog-post lg back-img" 
   ^
  33. Chyba Řádek 4, znak 2: Saw "<" when expecting an attribute name. Probable cause: Missing ">" immediately before..
    <a class="link-div" href="https://wanghui.org/chris-hsu-stanford-teaching-by-chr
   ^
  34. Chyba Řádek 4, znak 2: atribut "<a" není dovolen na elementu "div".
    <a class="link-div" href="https://wanghui.org/chris-hsu-stanford-teaching-by-chr
   ^
  35. Chyba Řádek 4, znak 10: duplicitní atribut "class".
    <a class="link-div" href="https://wanghui.org/chris-hsu-stanford-teaching-by-chr
   ^
  36. Chyba Řádek 4, znak 22: atribut "href" není dovolen na elementu "div".
    <a class="link-div" href="https://wanghui.org/chris-hsu-stanford-teaching-by-chr
   ^
  37. Chyba Řádek 4, znak 98: zbloudilá ukončovací značka "a".
   stanford-teaching-by-christopher-hsu/"> </a><article class="bottom"> <span class=
   ^
  38. Chyba Řádek 4, znak 305: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   ef="https://wanghui.org/category/home/" alt="View all posts in home"> home </a></
   ^
  39. Varování Řádek 4, znak 798: Attribute "<a" is not serializable as XML 1.0..
   iv></article></div></div><div class="item"><div class="mg-blog-post lg back-img" 
   ^
  40. Chyba Řádek 5, znak 2: Saw "<" when expecting an attribute name. Probable cause: Missing ">" immediately before..
    <a class="link-div" href="https://wanghui.org/cbd-ol-online-kaufen/"> </a><artic
   ^
  41. Chyba Řádek 5, znak 2: atribut "<a" není dovolen na elementu "div".
    <a class="link-div" href="https://wanghui.org/cbd-ol-online-kaufen/"> </a><artic
   ^
  42. Chyba Řádek 5, znak 10: duplicitní atribut "class".
    <a class="link-div" href="https://wanghui.org/cbd-ol-online-kaufen/"> </a><artic
   ^
  43. Chyba Řádek 5, znak 22: atribut "href" není dovolen na elementu "div".
    <a class="link-div" href="https://wanghui.org/cbd-ol-online-kaufen/"> </a><artic
   ^
  44. Chyba Řádek 5, znak 72: zbloudilá ukončovací značka "a".
   s://wanghui.org/cbd-ol-online-kaufen/"> </a><article class="bottom"> <span class=
   ^
  45. Chyba Řádek 5, znak 279: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   ef="https://wanghui.org/category/home/" alt="View all posts in home"> home </a></
   ^
  46. Varování Řádek 5, znak 719: Attribute "<a" is not serializable as XML 1.0..
   iv></article></div></div><div class="item"><div class="mg-blog-post lg back-img" 
   ^
  47. Chyba Řádek 6, znak 2: Saw "<" when expecting an attribute name. Probable cause: Missing ">" immediately before..
    <a class="link-div" href="https://wanghui.org/computer-store/"> </a><article cla
   ^
  48. Chyba Řádek 6, znak 2: atribut "<a" není dovolen na elementu "div".
    <a class="link-div" href="https://wanghui.org/computer-store/"> </a><article cla
   ^
  49. Chyba Řádek 6, znak 10: duplicitní atribut "class".
    <a class="link-div" href="https://wanghui.org/computer-store/"> </a><article cla
   ^
  50. Chyba Řádek 6, znak 22: atribut "href" není dovolen na elementu "div".
    <a class="link-div" href="https://wanghui.org/computer-store/"> </a><article cla
   ^
  51. Chyba Řádek 6, znak 66: zbloudilá ukončovací značka "a".
   ="https://wanghui.org/computer-store/"> </a><article class="bottom"> <span class=
   ^
  52. Chyba Řádek 6, znak 273: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   ef="https://wanghui.org/category/home/" alt="View all posts in home"> home </a></
   ^
  53. Varování Řádek 6, znak 701: Attribute "<a" is not serializable as XML 1.0..
   iv></article></div></div><div class="item"><div class="mg-blog-post lg back-img" 
   ^
  54. Chyba Řádek 7, znak 2: Saw "<" when expecting an attribute name. Probable cause: Missing ">" immediately before..
    <a class="link-div" href="https://wanghui.org/jak-wybrac-najlepszy-masazer-do-tw
   ^
  55. Chyba Řádek 7, znak 2: atribut "<a" není dovolen na elementu "div".
    <a class="link-div" href="https://wanghui.org/jak-wybrac-najlepszy-masazer-do-tw
   ^
  56. Chyba Řádek 7, znak 10: duplicitní atribut "class".
    <a class="link-div" href="https://wanghui.org/jak-wybrac-najlepszy-masazer-do-tw
   ^
  57. Chyba Řádek 7, znak 22: atribut "href" není dovolen na elementu "div".
    <a class="link-div" href="https://wanghui.org/jak-wybrac-najlepszy-masazer-do-tw
   ^
  58. Chyba Řádek 7, znak 90: zbloudilá ukončovací značka "a".
   k-wybrac-najlepszy-masazer-do-twarzy/"> </a><article class="bottom"> <span class=
   ^
  59. Chyba Řádek 7, znak 297: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   ef="https://wanghui.org/category/home/" alt="View all posts in home"> home </a></
   ^
  60. Chyba Řádek 7, znak 879: The "aria-controls" attribute must point to an element in the same document..
   ss="nav nav-tabs"><li class="nav-item"> <a class="nav-link active" data-toggle="t
   ^
  61. Chyba Řádek 8, znak 93: The "aria-controls" attribute must point to an element in the same document..
   i>Latest </a></li><li class="nav-item"> <a class="nav-link" data-toggle="tab" hre
   ^
  62. Chyba Řádek 9, znak 93: The "aria-controls" attribute must point to an element in the same document..
    Popular </a></li><li class="nav-item"> <a class="nav-link" data-toggle="tab" hre
   ^
  63. Chyba Řádek 10, znak 508: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   ef="https://wanghui.org/category/home/" alt="View all posts in home"> home </a></
   ^
  64. Chyba Řádek 10, znak 911: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   ef="https://wanghui.org/category/home/" alt="View all posts in home"> home </a></
   ^
  65. Chyba Řádek 10, znak 1326: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   ef="https://wanghui.org/category/home/" alt="View all posts in home"> home </a></
   ^
  66. Chyba Řádek 10, znak 1689: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   ef="https://wanghui.org/category/home/" alt="View all posts in home"> home </a></
   ^
  67. Chyba Řádek 10, znak 2282: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   ef="https://wanghui.org/category/home/" alt="View all posts in home"> home </a></
   ^
  68. Chyba Řádek 10, znak 2685: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   ef="https://wanghui.org/category/home/" alt="View all posts in home"> home </a></
   ^
  69. Chyba Řádek 10, znak 3042: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   ef="https://wanghui.org/category/home/" alt="View all posts in home"> home </a></
   ^
  70. Chyba Řádek 10, znak 3389: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   ef="https://wanghui.org/category/home/" alt="View all posts in home"> home </a></
   ^
  71. Chyba Řádek 10, znak 4121: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   ef="https://wanghui.org/category/home/" alt="View all posts in home"> home </a></
   ^
  72. Chyba Řádek 10, znak 4524: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   ef="https://wanghui.org/category/home/" alt="View all posts in home"> home </a></
   ^
  73. Chyba Řádek 10, znak 4939: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   ef="https://wanghui.org/category/home/" alt="View all posts in home"> home </a></
   ^
  74. Chyba Řádek 10, znak 5302: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   ef="https://wanghui.org/category/home/" alt="View all posts in home"> home </a></
   ^
  75. Chyba Řádek 10, znak 5529: End tag "section" seen, but there were open elements..
   div></div></div></div></div></div></div></section><div id="content" class="contai
   ^
  76. Chyba Řádek 10, znak 6048: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   ef="https://wanghui.org/category/home/" alt="View all posts in home"> home </a></
   ^
  77. Chyba Řádek 10, znak 6868: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   ef="https://wanghui.org/category/home/" alt="View all posts in home"> home </a></
   ^
  78. Chyba Řádek 10, znak 7725: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   ef="https://wanghui.org/category/home/" alt="View all posts in home"> home </a></
   ^
  79. Chyba Řádek 10, znak 8528: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   ef="https://wanghui.org/category/home/" alt="View all posts in home"> home </a></
   ^
  80. Chyba Řádek 10, znak 9297: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   ef="https://wanghui.org/category/home/" alt="View all posts in home"> home </a></
   ^
  81. Chyba Řádek 10, znak 10148: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   ef="https://wanghui.org/category/home/" alt="View all posts in home"> home </a></
   ^
  82. Chyba Řádek 10, znak 11077: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   ef="https://wanghui.org/category/home/" alt="View all posts in home"> home </a></
   ^
  83. Chyba Řádek 10, znak 11857: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   ef="https://wanghui.org/category/home/" alt="View all posts in home"> home </a></
   ^
  84. Chyba Řádek 10, znak 12635: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   ef="https://wanghui.org/category/home/" alt="View all posts in home"> home </a></
   ^
  85. Chyba Řádek 10, znak 13425: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   ef="https://wanghui.org/category/home/" alt="View all posts in home"> home </a></
   ^
  86. Varování Řádek 10, znak 14048: The "navigation" role is unnecessary for element "nav"..
   enter d-md-flex justify-content-center"><nav class="navigation pagination" role="
   ^
  87. Varování Řádek 10, znak 14606: The "complementary" role is unnecessary for element "aside"..
   div></div></div><aside class="col-md-3"><aside id="secondary" class="widget-area"
   ^
  88. Chyba Řádek 10, znak 14763: Duplicate ID "searchform"..
   arch-2" class="mg-widget widget_search"><form role="search" method="get" id="sear
   ^
  89. Chyba Řádek 11, znak 149: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   ef="https://wanghui.org/category/home/" alt="View all posts in home"> home </a></
   ^
  90. Chyba Řádek 12, znak 149: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   ef="https://wanghui.org/category/home/" alt="View all posts in home"> home </a></
   ^
  91. Chyba Řádek 13, znak 149: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   ef="https://wanghui.org/category/home/" alt="View all posts in home"> home </a></
   ^
  92. Chyba Řádek 14, znak 149: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   ef="https://wanghui.org/category/home/" alt="View all posts in home"> home </a></
   ^
  93. Chyba Řádek 14, znak 619: CSS: "background-color": Parse Error..
   v></div></div></div></div></div><footer><div class="overlay" style="background-co
   ^
  94. Chyba Řádek 14, znak 1031: element "a" nesmí být potomkem elementu "ul" v tomto kontextu.
   t-right text-xs"><ul class="mg-social"> <a target="_blank" href=""> <a target="_b
   ^
  95. Chyba Řádek 14, znak 1059: Start tag "a" seen but an element of the same type was already open..
   mg-social"> <a target="_blank" href=""> <a target="_blank" href=""></ul></div></
   ^
  96. Chyba Řádek 14, znak 1059: element "a" nesmí být potomkem elementu "ul" v tomto kontextu.
   mg-social"> <a target="_blank" href=""> <a target="_blank" href=""></ul></div></
   ^
  97. Chyba Řádek 14, znak 1059: neuzavřený element "a".
   mg-social"> <a target="_blank" href=""> <a target="_blank" href=""></ul></div></
   ^
  98. Chyba Řádek 14, znak 1087: End tag "ul" seen, but there were open elements..
   k" href=""> <a target="_blank" href=""></ul></div></div></div></div><div class="
   ^
  99. Chyba Řádek 14, znak 1229: Start tag "a" seen but an element of the same type was already open..
   "row"><div class="col-md-6 text-xs"><p> <a href="https://wordpress.org/"> Proudly
   ^
  100. Chyba Řádek 14, znak 2196: End tag for "body" seen, but there were unclosed elements..
   imize/js/autoptimize_83c9eadd83e4488c4b5488b11888691c.js"></script></body></html>
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.