• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument neprošel validací, 127 chyb a 34 varování.
  https://whatisdisplayadvertising.com/  
  text/html — HTML 5 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Stránka není validní HTML 5.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Chyba Řádek 7, znak 2: A document must not include both a "meta" element with an "http-equiv" attribute whose value is "content-type", and a "meta" element with a "charset" attribute..
    <meta charset="utf-8">
   ^
  2. Chyba Řádek 24, znak 5: A document must not include more than one "meta" element with its "name" attribute set to the value "description"..
     <meta name="description"
   ^
  3. Chyba Řádek 60, znak 11: Bad start tag in "iframe" in "noscript" in "head"..
   <noscript><iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-MPH58F3"
   ^
  4. Chyba Řádek 61, znak 70: zbloudilá ukončovací značka "noscript".
   height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript>
   ^
  5. Chyba Řádek 71, znak 39: zbloudilá ukončovací značka "head".
   <!-- End of TrafficFuel PowerPixel --></head>
   ^
  6. Chyba Řádek 72, znak 1: Start tag "body" seen but an element of the same type was already open..
   <body>
   ^
  7. Chyba Řádek 93, znak 57: atribut "contenteditable-readonly" není dovolen na elementu "div".
   "headline-editor h5 branding-text show" contenteditable-readonly="true" data-id="
   ^

   Odstraňte dotyčný atribut.

  8. Chyba Řádek 96, znak 96: atribut "edited" není dovolen na elementu "a".
   ding " data-targetcalss=".branding-img" edited="false" data-toggle="modal" data-t
   ^
  9. Chyba Řádek 107, znak 68: atribut "contenteditable-readonly" není dovolen na elementu "div".
   ass="headline-editor h5 branding-text " contenteditable-readonly="true" data-id="
   ^
  10. Chyba Řádek 110, znak 133: atribut "edited" není dovolen na elementu "a".
    data-targetcalss=".right-branding-img" edited="false" data-toggle="modal" data-t
   ^
  11. Chyba Řádek 111, znak 121: atribut "src" elementu "img": Must be non-empty má nedovolenou hodnotu "".
             <img class="right-branding-img" data-ratio="5" src='' alt="">
   ^
  12. Chyba Řádek 143, znak 69: atribut "contenteditable-readonly" není dovolen na elementu "div".
   ss="headline-editor h2 contentHeadline" contenteditable-readonly="true" data-id="
   ^
  13. Chyba Řádek 145, znak 80: atribut "contenteditable-readonly" není dovolen na elementu "div".
   v content-editor contentAdditionalText" contenteditable-readonly="true" data-id="
   ^
  14. Chyba Řádek 152, znak 69: atribut "contenteditable-readonly" není dovolen na elementu "div".
   ss="headline-editor h2 contentHeadline" contenteditable-readonly="true" data-id="
   ^
  15. Chyba Řádek 154, znak 80: atribut "contenteditable-readonly" není dovolen na elementu "div".
   v content-editor contentAdditionalText" contenteditable-readonly="true" data-id="
   ^
  16. Chyba Řádek 165, znak 73: CSS: Parse Error..
                       <iframe width="560" height="315" style="d
   ^
  17. Chyba Řádek 165, znak 73: The "frameborder" attribute on the "iframe" element is obsolete. Use CSS instead..
                       <iframe width="560" height="315" style="d
   ^
  18. Chyba Řádek 165, znak 129: atribut "src" elementu "iframe": Must be non-empty má nedovolenou hodnotu "".
   60" height="315" style="display:none;>" src="" frameborder="0" allowfullscreen></
   ^
  19. Chyba Řádek 166, znak 25: CSS: Parse Error..
               <img data-svg="220" src='/assets/images/new-media.jpg' st
   ^
  20. Chyba Řádek 166, znak 25: An "img" element must have an "alt" attribute, except under certain conditions. For details, consult guidance on providing text alternatives for images..
               <img data-svg="220" src='/assets/images/new-media.jpg' st
   ^
  21. Chyba Řádek 178, znak 73: atribut "contenteditable-readonly" není dovolen na elementu "div".
   headline-editor h5 title optinHeadline" contenteditable-readonly="true" data-id="
   ^
  22. Chyba Řádek 181, znak 66: atribut "contenteditable-readonly" není dovolen na elementu "div".
   e-editor h5 detail optinAdditionalText" contenteditable-readonly="true" data-id="
   ^
  23. Chyba Řádek 185, znak 57: atribut "contenteditable-readonly" není dovolen na elementu "h5".
         <h5 class="headline-editor" contenteditable-readonly="true" data-id="
   ^
  24. Chyba Řádek 185, znak 117: element "p" nesmí být potomkem elementu "h5" v tomto kontextu.
   only="true" data-id="cover_button_text"><p data-font-backup="25" style="font-size
   ^
  25. Chyba Řádek 196, znak 58: atribut "contenteditable-readonly" není dovolen na elementu "div".
   headline-editor h5 title optinHeadline" contenteditable-readonly="true" data-id="
   ^
  26. Chyba Řádek 199, znak 66: atribut "contenteditable-readonly" není dovolen na elementu "div".
   e-editor h5 detail optinAdditionalText" contenteditable-readonly="true" data-id="
   ^
  27. Chyba Řádek 204, znak 57: atribut "contenteditable-readonly" není dovolen na elementu "h5".
         <h5 class="headline-editor" contenteditable-readonly="true" data-id="
   ^
  28. Chyba Řádek 204, znak 123: element "p" nesmí být potomkem elementu "h5" v tomto kontextu.
   true" data-id="cover_button_text_stack"><p data-font-backup="25" style="font-size
   ^
  29. Chyba Řádek 223, znak 26: atribut "optk-countdown" není dovolen na elementu "div".
             <div optk-countdown data-optk-title="Countdown Timer" data-gr
   ^
  30. Chyba Řádek 277, znak 140: atribut "edited" není dovolen na elementu "a".
   a-imgtype="background" class="media bg" edited="false" data-toggle="modal" data-t
   ^
  31. Chyba Řádek 278, znak 154: atribut "edited" není dovolen na elementu "a".
   pe="background" class="media bg-mobile" edited="false" data-toggle="modal" data-t
   ^
  32. Chyba Řádek 290, znak 63: atribut "contenteditable-readonly" není dovolen na elementu "div".
   "benefit-1-title-text" class="headline-editor h2" contenteditable-readonly="true"
   ^
  33. Chyba Řádek 302, znak 29: An "img" element must have an "alt" attribute, except under certain conditions. For details, consult guidance on providing text alternatives for images..
                 <img id="benefit-1-image-1" data-ratio="1" class="be
   ^
  34. Chyba Řádek 304, znak 85: atribut "contenteditable-readonly" není dovolen na elementu "div".
   mage-text-1" class="headline-editor h5" contenteditable-readonly="true" data-id="
   ^
  35. Chyba Řádek 315, znak 29: An "img" element must have an "alt" attribute, except under certain conditions. For details, consult guidance on providing text alternatives for images..
                 <img id="benefit-1-image-2" data-ratio="1" class="be
   ^
  36. Chyba Řádek 317, znak 85: atribut "contenteditable-readonly" není dovolen na elementu "div".
   mage-text-2" class="headline-editor h5" contenteditable-readonly="true" data-id="
   ^
  37. Chyba Řádek 328, znak 29: An "img" element must have an "alt" attribute, except under certain conditions. For details, consult guidance on providing text alternatives for images..
                 <img id="benefit-1-image-3" data-ratio="1" class="be
   ^
  38. Chyba Řádek 330, znak 85: atribut "contenteditable-readonly" není dovolen na elementu "div".
   mage-text-3" class="headline-editor h5" contenteditable-readonly="true" data-id="
   ^
  39. Chyba Řádek 348, znak 25: CSS: Parse Error..
                           <iframe width="374" height="210" style="display:none;>" s
   ^
  40. Chyba Řádek 348, znak 25: The "frameborder" attribute on the "iframe" element is obsolete. Use CSS instead..
                           <iframe width="374" height="210" style="display:none;>" s
   ^
  41. Chyba Řádek 349, znak 7: CSS: Parse Error..
         <img data-ratio="1.777777" data-svg="250" style="display:block;>" class="fe
   ^
  42. Chyba Řádek 354, znak 44: atribut "contenteditable-readonly" není dovolen na elementu "div".
     <div class="headline-editor h3 title" contenteditable-readonly="true" data-id="
   ^
  43. Chyba Řádek 355, znak 51: atribut "contenteditable-readonly" není dovolen na elementu "div".
   class="feature-text-box content-editor" contenteditable-readonly="true" data-id=
   ^
  44. Chyba Řádek 371, znak 97: CSS: Parse Error..
                       <iframe width="374" height="210" style="d
   ^
  45. Chyba Řádek 371, znak 97: The "frameborder" attribute on the "iframe" element is obsolete. Use CSS instead..
                       <iframe width="374" height="210" style="d
   ^
  46. Chyba Řádek 377, znak 59: atribut "contenteditable-readonly" není dovolen na elementu "div".
    <div class="headline-editor h3 title" contenteditable-readonly="true" data-id="
   ^
  47. Chyba Řádek 379, znak 66: atribut "contenteditable-readonly" není dovolen na elementu "div".
   class="feature-text-box content-editor" contenteditable-readonly="true" data-id="
   ^
  48. Chyba Řádek 405, znak 49: atribut "contenteditable-readonly" není dovolen na elementu "h5".
         <h5 class="headline-editor" contenteditable-readonly="true" data-id="
   ^
  49. Chyba Řádek 420, znak 60: atribut "contenteditable-readonly" není dovolen na elementu "div".
        <div class="content-editor title-text" contenteditable-readonly="true">
   ^
  50. Chyba Řádek 432, znak 58: atribut "contenteditable-readonly" není dovolen na elementu "div".
       <div class="content-editor content-text" contenteditable-readonly="true">
   ^
  51. Chyba Řádek 447, znak 97: CSS: Parse Error..
                       <iframe width="374" height="210" style="d
   ^
  52. Chyba Řádek 447, znak 97: The "frameborder" attribute on the "iframe" element is obsolete. Use CSS instead..
                       <iframe width="374" height="210" style="d
   ^
  53. Chyba Řádek 453, znak 59: atribut "contenteditable-readonly" není dovolen na elementu "div".
    <div class="headline-editor h3 title" contenteditable-readonly="true" data-id="
   ^
  54. Chyba Řádek 455, znak 310: No "p" element in scope but a "p" end tag seen..
   t-backup="48">What Is Retargeting?</span> </span></p>            </p>
   ^
  55. Chyba Řádek 457, znak 66: atribut "contenteditable-readonly" není dovolen na elementu "div".
   class="feature-text-box content-editor" contenteditable-readonly="true" data-id="
   ^
  56. Chyba Řádek 459, znak 1459: No "p" element in scope but a "p" end tag seen..
   r data-font-backup="14" style="font-size: 14px;"></p>            </p>
   ^
  57. Chyba Řádek 472, znak 107: atribut "contenteditable-readonly" není dovolen na elementu "div".
   e-editor title-text" style="margin-bottom:20px;" contenteditable-readonly="true">
   ^
  58. Chyba Řádek 474, znak 78: atribut "contenteditable-readonly" není dovolen na elementu "div".
   "title-text-2" class="content-editor title-text" contenteditable-readonly="true">
   ^
  59. Chyba Řádek 487, znak 79: atribut "contenteditable-readonly" není dovolen na elementu "div".
   -title-text" class="headline-editor h2" contenteditable-readonly="true" data-id="
   ^
  60. Chyba Řádek 497, znak 93: atribut "contenteditable-readonly" není dovolen na elementu "div".
   -text-1" class="content-editor element" contenteditable-readonly="true" id="benfi
   ^
  61. Chyba Řádek 497, znak 127: duplicitní atribut "id".
   ass="content-editor element" contenteditable-readonly="true" id="benfit2-text-1">
   ^
  62. Chyba Řádek 502, znak 73: An "img" element must have an "alt" attribute, except under certain conditions. For details, consult guidance on providing text alternatives for images..
                       <img id="benefit-2-image-1" data-ratio="1
   ^
  63. Chyba Řádek 510, znak 93: atribut "contenteditable-readonly" není dovolen na elementu "div".
   -text-2" class="content-editor element" contenteditable-readonly="true" id="benfi
   ^
  64. Chyba Řádek 510, znak 127: duplicitní atribut "id".
   ass="content-editor element" contenteditable-readonly="true" id="benfit2-text-2">
   ^
  65. Chyba Řádek 515, znak 73: An "img" element must have an "alt" attribute, except under certain conditions. For details, consult guidance on providing text alternatives for images..
                       <img id="benefit-2-image-2" data-ratio="1
   ^
  66. Chyba Řádek 523, znak 93: atribut "contenteditable-readonly" není dovolen na elementu "div".
   -text-3" class="content-editor element" contenteditable-readonly="true" id="benfi
   ^
  67. Chyba Řádek 523, znak 127: duplicitní atribut "id".
   ass="content-editor element" contenteditable-readonly="true" id="benfit2-text-3">
   ^
  68. Chyba Řádek 528, znak 73: An "img" element must have an "alt" attribute, except under certain conditions. For details, consult guidance on providing text alternatives for images..
                       <img id="benefit-2-image-3" data-ratio="1
   ^
  69. Chyba Řádek 555, znak 49: atribut "contenteditable-readonly" není dovolen na elementu "h5".
         <h5 class="headline-editor" contenteditable-readonly="true" data-id="
   ^
  70. Chyba Řádek 575, znak 72: atribut "contenteditable-readonly" není dovolen na elementu "div".
   r-h1_text_1" class="headline-editor h2" contenteditable-readonly="true" data-id="
   ^
  71. Chyba Řádek 579, znak 74: atribut "contenteditable-readonly" není dovolen na elementu "div".
    id="sqr-smry_text_1" class="headline-editor h2" contenteditable-readonly="true">
   ^
  72. Chyba Řádek 584, znak 21: CSS: "block": Parse Error..
             <div class="benf-boxes element" style="block">
   ^
  73. Chyba Řádek 590, znak 37: An "img" element must have an "alt" attribute, except under certain conditions. For details, consult guidance on providing text alternatives for images..
                     <img id="benefit-1-sqr-image-1" data-ratio="1
   ^
  74. Chyba Řádek 596, znak 99: atribut "contenteditable-readonly" není dovolen na elementu "div".
   fit-1-sqr-text-1" class="content-editor element" contenteditable-readonly="true">
   ^
  75. Chyba Řádek 604, znak 21: CSS: "block": Parse Error..
             <div class="benf-boxes element" style="block">
   ^
  76. Chyba Řádek 610, znak 37: An "img" element must have an "alt" attribute, except under certain conditions. For details, consult guidance on providing text alternatives for images..
                     <img id="benefit-1-sqr-image-2" data-ratio="1
   ^
  77. Chyba Řádek 616, znak 99: atribut "contenteditable-readonly" není dovolen na elementu "div".
   fit-1-sqr-text-2" class="content-editor element" contenteditable-readonly="true">
   ^
  78. Chyba Řádek 624, znak 21: CSS: "block": Parse Error..
             <div class="benf-boxes element" style="block">
   ^
  79. Chyba Řádek 630, znak 37: An "img" element must have an "alt" attribute, except under certain conditions. For details, consult guidance on providing text alternatives for images..
                     <img id="benefit-1-sqr-image-3" data-ratio="1
   ^
  80. Chyba Řádek 636, znak 99: atribut "contenteditable-readonly" není dovolen na elementu "div".
   fit-1-sqr-text-3" class="content-editor element" contenteditable-readonly="true">
   ^
  81. Chyba Řádek 650, znak 5: neuzavřený element "div".
     <div class="container">
   ^
  82. Chyba Řádek 660, znak 72: atribut "contenteditable-readonly" není dovolen na elementu "div".
   r-h1_text_2" class="headline-editor h2" contenteditable-readonly="true" data-id="
   ^
  83. Chyba Řádek 664, znak 74: atribut "contenteditable-readonly" není dovolen na elementu "div".
    id="sqr-smry_text_2" class="headline-editor h2" contenteditable-readonly="true">
   ^
  84. Chyba Řádek 668, znak 21: CSS: "block": Parse Error..
             <div class="benf-boxes element" style="block">
   ^
  85. Chyba Řádek 674, znak 37: An "img" element must have an "alt" attribute, except under certain conditions. For details, consult guidance on providing text alternatives for images..
                     <img id="benefit-2-sqr-image-1" data-ratio="1
   ^
  86. Chyba Řádek 680, znak 100: atribut "contenteditable-readonly" není dovolen na elementu "div".
   fit-2-sqr-text-1" class="content-editor element" contenteditable-readonly="true">
   ^
  87. Chyba Řádek 688, znak 21: CSS: "block": Parse Error..
             <div class="benf-boxes element" style="block">
   ^
  88. Chyba Řádek 694, znak 37: An "img" element must have an "alt" attribute, except under certain conditions. For details, consult guidance on providing text alternatives for images..
                     <img id="benefit-2-sqr-image-2" data-ratio="1
   ^
  89. Chyba Řádek 700, znak 100: atribut "contenteditable-readonly" není dovolen na elementu "div".
   fit-2-sqr-text-2" class="content-editor element" contenteditable-readonly="true">
   ^
  90. Chyba Řádek 708, znak 21: CSS: "block": Parse Error..
             <div class="benf-boxes element" style="block">
   ^
  91. Chyba Řádek 714, znak 37: An "img" element must have an "alt" attribute, except under certain conditions. For details, consult guidance on providing text alternatives for images..
                     <img id="benefit-2-sqr-image-3" data-ratio="1
   ^
  92. Chyba Řádek 720, znak 100: atribut "contenteditable-readonly" není dovolen na elementu "div".
   fit-2-sqr-text-3" class="content-editor element" contenteditable-readonly="true">
   ^
  93. Chyba Řádek 730, znak 1: End tag "section" seen, but there were open elements..
   </section>
   ^
  94. Chyba Řádek 736, znak 75: atribut "contenteditable-readonly" není dovolen na elementu "div".
   -title-text" class="headline-editor h2" contenteditable-readonly="true" data-id="
   ^
  95. Chyba Řádek 741, znak 21: CSS: "background-color": Parse Error..
             <div class="box-top-icon element" style="background-color: ">
   ^
  96. Chyba Řádek 742, znak 73: An "img" element must have an "alt" attribute, except under certain conditions. For details, consult guidance on providing text alternatives for images..
                       <img id="benefit-3-image-1" data-ratio="
   ^
  97. Chyba Řádek 744, znak 82: atribut "contenteditable-readonly" není dovolen na elementu "div".
   mage-text-1" class="headline-editor h5" contenteditable-readonly="true" id="benfi
   ^
  98. Chyba Řádek 744, znak 116: duplicitní atribut "id".
   r h5" contenteditable-readonly="true" id="benfit3-text-1" data-id="benifit_box1_t
   ^
  99. Chyba Řádek 750, znak 21: CSS: "background-color": Parse Error..
             <div class="box-top-icon element" style="background-color: ">
   ^
  100. Chyba Řádek 751, znak 73: An "img" element must have an "alt" attribute, except under certain conditions. For details, consult guidance on providing text alternatives for images..
                       <img id="benefit-3-image-2" data-ratio="
   ^
  101. Chyba Řádek 753, znak 82: atribut "contenteditable-readonly" není dovolen na elementu "div".
   mage-text-2" class="headline-editor h5" contenteditable-readonly="true" id="benfi
   ^
  102. Chyba Řádek 753, znak 116: duplicitní atribut "id".
   r h5" contenteditable-readonly="true" id="benfit3-text-2" data-id="benifit_box2_t
   ^
  103. Chyba Řádek 759, znak 21: CSS: "background-color": Parse Error..
             <div class="box-top-icon element" style="background-color: ">
   ^
  104. Chyba Řádek 760, znak 73: An "img" element must have an "alt" attribute, except under certain conditions. For details, consult guidance on providing text alternatives for images..
                       <img id="benefit-3-image-3" data-ratio="
   ^
  105. Chyba Řádek 762, znak 82: atribut "contenteditable-readonly" není dovolen na elementu "div".
   mage-text-3" class="headline-editor h5" contenteditable-readonly="true" id="benfi
   ^
  106. Chyba Řádek 762, znak 116: duplicitní atribut "id".
   r h5" contenteditable-readonly="true" id="benfit3-text-3" data-id="benifit_box3_t
   ^
  107. Chyba Řádek 776, znak 68: atribut "contenteditable-readonly" není dovolen na elementu "div".
   "text-container element content-editor" contenteditable-readonly="true" style="di
   ^
  108. Chyba Řádek 788, znak 49: atribut "contenteditable-readonly" není dovolen na elementu "h5".
         <h5 class="headline-editor" contenteditable-readonly="true" data-id="
   ^
  109. Chyba Řádek 1002, znak 43: atribut "action" elementu "form": Must be non-empty má nedovolenou hodnotu "".
            <form id="cover-form" action="" method="post" onsubmit="return 
   ^
  110. Chyba Řádek 1049, znak 73: element "div" nesmí být potomkem elementu "label" v tomto kontextu.
                       <div class="SMSLabelText">Receive SMS Tex
   ^
  111. Chyba Řádek 1068, znak 41: element "div" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
                       <div><p><strong><span style="font-size:28
   ^
  112. Chyba Řádek 1091, znak 13: Duplicate ID "optinPopUpPreview"..
         <div class="holderPopUpPreview optinPopUpPreview" id="optinPopUpPrevi
   ^
  113. Chyba Řádek 1096, znak 42: atribut "action" elementu "form": Must be non-empty má nedovolenou hodnotu "".
             <form id="cta1-form" action="" method="post" onsubmit="return 
   ^
  114. Chyba Řádek 1145, znak 73: element "div" nesmí být potomkem elementu "label" v tomto kontextu.
                       <div class="SMSLabelText">Receive SMS Tex
   ^
  115. Chyba Řádek 1164, znak 41: element "div" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
                       <div><p><strong><span style="font-size:28
   ^
  116. Chyba Řádek 1187, znak 13: Duplicate ID "optinPopUpPreview"..
         <div class="holderPopUpPreview optinPopUpPreview " id="optinPopUpPrev
   ^
  117. Chyba Řádek 1192, znak 42: atribut "action" elementu "form": Must be non-empty má nedovolenou hodnotu "".
             <form id="cta2-form" action="" method="post" onsubmit="return 
   ^
  118. Chyba Řádek 1240, znak 73: element "div" nesmí být potomkem elementu "label" v tomto kontextu.
                       <div class="SMSLabelText">Receive SMS Tex
   ^
  119. Chyba Řádek 1259, znak 41: element "div" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
                       <div><p><strong><span style="font-size:28
   ^
  120. Informace Řádek 1259, znak 42: + dalších 8 chyb a 34 varování.
                       <div><p><strong><span style="font-size:28p
   ^

   Zbývající chyby a varování jsou z úsporných důvodů skryty.

  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.