• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Při validaci došlo k chybě.
  https://wwin-tv.com/  
  text/html — XHTML Mobile 1.0 
  UTF-8  (tvrdí interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Validace nebyla provedena.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

   Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

  2. Varování Řádek 7, znak 42: marný pokus o změnu hlavičky Content-Type.
   <meta http-equiv="content-type" content="text/html ; charset=UTF-8"/>
   ^

   MIME typ zdroje musí být nastaven již v HTTP hlavičce. Hodnota uvnitř <meta http-equiv="content-type"> nemůže cílovému zařízení říci, jaký parser má použít, jelikož k jejímu nalezení už se parser používá. Tímto <meta> elementem se zabývají pouze HTML parsery při zjišťování kódování, proto postrádá jakýkoliv smysl psát tam něco jiného než „text/html“.

  3. Varování Řádek 30, znak 63: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   c="https://mc.yandex.ru/watch/53965429" style="position:absolute; left:-9999px;" 
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  4. Varování Řádek 30, znak 109: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   tch/53965429" style="position:absolute; left:-9999px;" alt="" /></div></noscript>
   ^

   Atribut „alt“ by měl obsahovat textovou alternativu k obrázku srozumitelnou pro běžného smrtelníka. Podívejte se na příklad se psem Benem.

  5. Varování Řádek 36, znak 254: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   div><table class="tabatas" width="100%" style="margin-top:0" cellpading="0" cells
   ^
  6. Varování Řádek 36, znak 562: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   nter"><form action="/search.php"><input style="width:90%;" name="q" onblur="if(th
   ^
  7. Varování Řádek 36, znak 590: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   php"><input style="width:90%;" name="q" onblur="if(this.value=='')this.value=this
   ^

   Dokument používá skripty v atributech „onněco“, nikde však neurčuje, v jakém skriptovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li JavaScript, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání skriptovacích atributů. Ovladače událostí můžete navěsit na elementy externím skriptem.

  8. Varování Řádek 36, znak 647: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   alue=='')this.value=this.defaultValue;" onfocus="if(this.value==this.defaultValue
   ^
  9. Varování Řádek 36, znak 743: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
    type="text" placeholder="Найти видео " onfocus="this.select()"> <input type="sub
   ^
  10. Varování Řádek 36, znak 833: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ass="btn" value="ПОИСК"></form></div><div style="clear:both"></div></div><center>
   ^
  11. Varování Řádek 40, znak 112: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   el="nofollow" target="_blank"><img alt="" height="auto" src="https://i.imgur.com/
   ^
  12. Varování Řádek 40, znak 122: hodnota atributu "HEIGHT" je chybná; "auto" není délka.
   ow" target="_blank"><img alt="" height="auto" src="https://i.imgur.com/bjFa292.jp
   ^

   Délka musí být celé číslo a může být zadána buď v pixelech (nepíše se nic), nebo v procentech (píše se „%“). Jiné hodnoty nejsou dovolené.

  13. Varování Řádek 47, znak 210: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "100px" není délka.
   "><tbody><tr><td valign="middle" width="100px" align="center"><img src="https://i
   ^

   Jednotky „px“ se v HTML atributech nikdy neuvádí. Jediné jednotky, které se zde smí vypisovat jsou procenta.

  14. Varování Řádek 47, znak 424: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   етков)" class="img-responsive zoom-img" style="width:120px;height:75px;border: 1p
   ^
  15. Varování Řádek 47, znak 535: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   or: black;border-radius: 4px;"></td><td style="padding-left:5px;" valign="middle"
   ^
  16. Varování Řádek 49, znak 169: hodnota atributu "COLOR" je chybná; "#BB0000;" není barva.
   мби, Детков) видео онлайн"><font color="#BB0000;" weight="bold">Смотреть</font></
   ^
  17. Varování Řádek 49, znak 259: kotva jménem "RADIUS" již v dokumentu je.
   tr></tbody></table></div></div><div id="radius"><div class="tengah"><center></cen
   ^

   Název kotvy musí být unikátní. Při porovnání shody není rozhodující velikost písmen.

  18. Varování Řádek 49, znak 411: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "100px" není délka.
   "><tbody><tr><td valign="middle" width="100px" align="center"><img src="https://i
   ^
  19. Varování Řádek 49, znak 623: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   pions." class="img-responsive zoom-img" style="width:120px;height:75px;border: 1p
   ^
  20. Varování Řádek 49, znak 734: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   or: black;border-radius: 4px;"></td><td style="padding-left:5px;" valign="middle"
   ^
  21. Varování Řádek 51, znak 167: hodnota atributu "COLOR" je chybná; "#BB0000;" není barva.
   t Champions. видео онлайн"><font color="#BB0000;" weight="bold">Смотреть</font></
   ^
  22. Varování Řádek 51, znak 257: kotva jménem "RADIUS" již v dokumentu je.
   tr></tbody></table></div></div><div id="radius"><div class="tengah"><center></cen
   ^
  23. Varování Řádek 51, znak 409: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "100px" není délka.
   "><tbody><tr><td valign="middle" width="100px" align="center"><img src="https://i
   ^
  24. Varování Řádek 51, znak 575: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    матча" class="img-responsive zoom-img" style="width:120px;height:75px;border: 1p
   ^
  25. Varování Řádek 51, znak 686: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   or: black;border-radius: 4px;"></td><td style="padding-left:5px;" valign="middle"
   ^
  26. Varování Řádek 53, znak 121: hodnota atributu "COLOR" je chybná; "#BB0000;" není barva.
    Обзор матча видео онлайн"><font color="#BB0000;" weight="bold">Смотреть</font></
   ^
  27. Varování Řádek 53, znak 211: kotva jménem "RADIUS" již v dokumentu je.
   tr></tbody></table></div></div><div id="radius"><div class="tengah"><center></cen
   ^
  28. Varování Řádek 53, znak 363: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "100px" není délka.
   "><tbody><tr><td valign="middle" width="100px" align="center"><img src="https://i
   ^
  29. Varování Řádek 53, znak 528: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ублей." class="img-responsive zoom-img" style="width:120px;height:75px;border: 1p
   ^
  30. Varování Řádek 53, znak 639: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   or: black;border-radius: 4px;"></td><td style="padding-left:5px;" valign="middle"
   ^
  31. Varování Řádek 55, znak 120: hodnota atributu "COLOR" je chybná; "#BB0000;" není barva.
   ысяч рублей. видео онлайн"><font color="#BB0000;" weight="bold">Смотреть</font></
   ^
  32. Varování Řádek 55, znak 210: kotva jménem "RADIUS" již v dokumentu je.
   tr></tbody></table></div></div><div id="radius"><div class="tengah"><center></cen
   ^
  33. Varování Řádek 55, znak 362: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "100px" není délka.
   "><tbody><tr><td valign="middle" width="100px" align="center"><img src="https://i
   ^
  34. Varování Řádek 55, znak 524: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   9.2019" class="img-responsive zoom-img" style="width:120px;height:75px;border: 1p
   ^
  35. Varování Řádek 55, znak 635: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   or: black;border-radius: 4px;"></td><td style="padding-left:5px;" valign="middle"
   ^
  36. Varování Řádek 57, znak 117: hodnota atributu "COLOR" je chybná; "#BB0000;" není barva.
   т 19.09.2019 видео онлайн"><font color="#BB0000;" weight="bold">Смотреть</font></
   ^
  37. Varování Řádek 57, znak 207: kotva jménem "RADIUS" již v dokumentu je.
   tr></tbody></table></div></div><div id="radius"><div class="tengah"><center></cen
   ^
  38. Varování Řádek 57, znak 359: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "100px" není délka.
   "><tbody><tr><td valign="middle" width="100px" align="center"><img src="https://i
   ^
  39. Varování Řádek 57, znak 525: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   пства." class="img-responsive zoom-img" style="width:120px;height:75px;border: 1p
   ^
  40. Varování Řádek 57, znak 636: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   or: black;border-radius: 4px;"></td><td style="padding-left:5px;" valign="middle"
   ^
  41. Varování Řádek 59, znak 121: hodnota atributu "COLOR" je chybná; "#BB0000;" není barva.
   рукожопства. видео онлайн"><font color="#BB0000;" weight="bold">Смотреть</font></
   ^
  42. Varování Řádek 59, znak 211: kotva jménem "RADIUS" již v dokumentu je.
   tr></tbody></table></div></div><div id="radius"><div class="tengah"><center></cen
   ^
  43. Varování Řádek 59, znak 363: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "100px" není délka.
   "><tbody><tr><td valign="middle" width="100px" align="center"><img src="https://i
   ^
  44. Varování Řádek 59, znak 494: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   атекст" class="img-responsive zoom-img" style="width:120px;height:75px;border: 1p
   ^
  45. Varování Řádek 59, znak 605: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   or: black;border-radius: 4px;"></td><td style="padding-left:5px;" valign="middle"
   ^
  46. Varování Řádek 61, znak 86: hodnota atributu "COLOR" je chybná; "#BB0000;" není barva.
   #сядьзатекст видео онлайн"><font color="#BB0000;" weight="bold">Смотреть</font></
   ^
  47. Varování Řádek 61, znak 176: kotva jménem "RADIUS" již v dokumentu je.
   tr></tbody></table></div></div><div id="radius"><div class="tengah"><center></cen
   ^
  48. Varování Řádek 61, znak 328: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "100px" není délka.
   "><tbody><tr><td valign="middle" width="100px" align="center"><img src="https://i
   ^
  49. Varování Řádek 61, znak 473: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   он 18" class="img-responsive zoom-img" style="width:120px;height:75px;border: 1p
   ^
  50. Varování Řádek 61, znak 584: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   or: black;border-radius: 4px;"></td><td style="padding-left:5px;" valign="middle"
   ^
  51. Varování Řádek 63, znak 100: hodnota atributu "COLOR" je chybná; "#BB0000;" není barva.
    1 сезон 18 видео онлайн"><font color="#BB0000;" weight="bold">Смотреть</font></
   ^
  52. Varování Řádek 63, znak 190: kotva jménem "RADIUS" již v dokumentu je.
   tr></tbody></table></div></div><div id="radius"><div class="tengah"><center></cen
   ^
  53. Varování Řádek 63, znak 342: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "100px" není délka.
   "><tbody><tr><td valign="middle" width="100px" align="center"><img src="https://i
   ^
  54. Varování Řádek 63, znak 492: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ИЛА..." class="img-responsive zoom-img" style="width:120px;height:75px;border: 1p
   ^
  55. Varování Řádek 63, znak 603: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   or: black;border-radius: 4px;"></td><td style="padding-left:5px;" valign="middle"
   ^
  56. Varování Řádek 65, znak 105: hodnota atributu "COLOR" je chybná; "#BB0000;" není barva.
    НАЧУДИЛА... видео онлайн"><font color="#BB0000;" weight="bold">Смотреть</font></
   ^
  57. Varování Řádek 65, znak 195: kotva jménem "RADIUS" již v dokumentu je.
   tr></tbody></table></div></div><div id="radius"><div class="tengah"><center></cen
   ^
  58. Varování Řádek 65, znak 347: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "100px" není délka.
   "><tbody><tr><td valign="middle" width="100px" align="center"><img src="https://i
   ^
  59. Varování Řádek 65, znak 521: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    СТАРС" class="img-responsive zoom-img" style="width:120px;height:75px;border: 1p
   ^
  60. Varování Řádek 65, znak 632: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   or: black;border-radius: 4px;"></td><td style="padding-left:5px;" valign="middle"
   ^
  61. Varování Řádek 67, znak 129: hodnota atributu "COLOR" je chybná; "#BB0000;" není barva.
    БРАВЛ СТАРС видео онлайн"><font color="#BB0000;" weight="bold">Смотреть</font></
   ^
  62. Varování Řádek 67, znak 219: kotva jménem "RADIUS" již v dokumentu je.
   tr></tbody></table></div></div><div id="radius"><div class="tengah"><center></cen
   ^
  63. Varování Řádek 67, znak 371: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "100px" není délka.
   "><tbody><tr><td valign="middle" width="100px" align="center"><img src="https://i
   ^
  64. Varování Řádek 67, znak 555: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   овости" class="img-responsive zoom-img" style="width:120px;height:75px;border: 1p
   ^
  65. Varování Řádek 67, znak 666: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   or: black;border-radius: 4px;"></td><td style="padding-left:5px;" valign="middle"
   ^
  66. Varování Řádek 69, znak 139: hodnota atributu "COLOR" je chybná; "#BB0000;" není barva.
   днии новости видео онлайн"><font color="#BB0000;" weight="bold">Смотреть</font></
   ^
  67. Varování Řádek 69, znak 229: kotva jménem "RADIUS" již v dokumentu je.
   tr></tbody></table></div></div><div id="radius"><div class="tengah"><center></cen
   ^
  68. Varování Řádek 69, znak 381: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "100px" není délka.
   "><tbody><tr><td valign="middle" width="100px" align="center"><img src="https://i
   ^
  69. Varování Řádek 69, znak 577: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ИККЕРО" class="img-responsive zoom-img" style="width:120px;height:75px;border: 1p
   ^
  70. Varování Řádek 69, znak 688: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   or: black;border-radius: 4px;"></td><td style="padding-left:5px;" valign="middle"
   ^
  71. Varování Řádek 71, znak 151: hodnota atributu "COLOR" je chybná; "#BB0000;" není barva.
   абота ИККЕРО видео онлайн"><font color="#BB0000;" weight="bold">Смотреть</font></
   ^
  72. Varování Řádek 71, znak 241: kotva jménem "RADIUS" již v dokumentu je.
   tr></tbody></table></div></div><div id="radius"><div class="tengah"><center></cen
   ^
  73. Varování Řádek 71, znak 393: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "100px" není délka.
   "><tbody><tr><td valign="middle" width="100px" align="center"><img src="https://i
   ^
  74. Varování Řádek 71, znak 539: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   яки..." class="img-responsive zoom-img" style="width:120px;height:75px;border: 1p
   ^
  75. Varování Řádek 71, znak 650: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   or: black;border-radius: 4px;"></td><td style="padding-left:5px;" valign="middle"
   ^
  76. Varování Řádek 73, znak 101: hodnota atributu "COLOR" je chybná; "#BB0000;" není barva.
   о, хомяки... видео онлайн"><font color="#BB0000;" weight="bold">Смотреть</font></
   ^
  77. Varování Řádek 73, znak 191: kotva jménem "RADIUS" již v dokumentu je.
   tr></tbody></table></div></div><div id="radius"><div class="tengah"><center></cen
   ^
  78. Varování Řádek 73, znak 343: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "100px" není délka.
   "><tbody><tr><td valign="middle" width="100px" align="center"><img src="https://i
   ^
  79. Varování Řádek 73, znak 546: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ЦЗАКАЗ" class="img-responsive zoom-img" style="width:120px;height:75px;border: 1p
   ^
  80. Varování Řádek 73, znak 657: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   or: black;border-radius: 4px;"></td><td style="padding-left:5px;" valign="middle"
   ^
  81. Varování Řádek 75, znak 158: hodnota atributu "COLOR" je chybná; "#BB0000;" není barva.
    | СПЕЦЗАКАЗ видео онлайн"><font color="#BB0000;" weight="bold">Смотреть</font></
   ^
  82. Varování Řádek 75, znak 248: kotva jménem "RADIUS" již v dokumentu je.
   tr></tbody></table></div></div><div id="radius"><div class="tengah"><center></cen
   ^
  83. Varování Řádek 75, znak 400: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "100px" není délka.
   "><tbody><tr><td valign="middle" width="100px" align="center"><img src="https://i
   ^
  84. Varování Řádek 75, znak 585: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   дакция" class="img-responsive zoom-img" style="width:120px;height:75px;border: 1p
   ^
  85. Varování Řádek 75, znak 696: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   or: black;border-radius: 4px;"></td><td style="padding-left:5px;" valign="middle"
   ^
  86. Varování Řádek 77, znak 140: hodnota atributu "COLOR" je chybná; "#BB0000;" není barva.
   и / Редакция видео онлайн"><font color="#BB0000;" weight="bold">Смотреть</font></
   ^
  87. Varování Řádek 77, znak 230: kotva jménem "RADIUS" již v dokumentu je.
   tr></tbody></table></div></div><div id="radius"><div class="tengah"><center></cen
   ^
  88. Varování Řádek 77, znak 382: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "100px" není délka.
   "><tbody><tr><td valign="middle" width="100px" align="center"><img src="https://i
   ^
  89. Varování Řádek 77, znak 565: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   егенд!" class="img-responsive zoom-img" style="width:120px;height:75px;border: 1p
   ^
  90. Varování Řádek 77, znak 676: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   or: black;border-radius: 4px;"></td><td style="padding-left:5px;" valign="middle"
   ^
  91. Varování Řádek 79, znak 138: hodnota atributu "COLOR" je chybná; "#BB0000;" není barva.
   тель легенд! видео онлайн"><font color="#BB0000;" weight="bold">Смотреть</font></
   ^
  92. Varování Řádek 79, znak 228: kotva jménem "RADIUS" již v dokumentu je.
   tr></tbody></table></div></div><div id="radius"><div class="tengah"><center></cen
   ^
  93. Varování Řádek 79, znak 380: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "100px" není délka.
   "><tbody><tr><td valign="middle" width="100px" align="center"><img src="https://i
   ^
  94. Varování Řádek 79, znak 558: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   А ШВЕЦ" class="img-responsive zoom-img" style="width:120px;height:75px;border: 1p
   ^
  95. Varování Řádek 79, znak 669: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   or: black;border-radius: 4px;"></td><td style="padding-left:5px;" valign="middle"
   ^
  96. Varování Řádek 81, znak 133: hodnota atributu "COLOR" je chybná; "#BB0000;" není barva.
   s АЛЁНА ШВЕЦ видео онлайн"><font color="#BB0000;" weight="bold">Смотреть</font></
   ^
  97. Varování Řádek 81, znak 223: kotva jménem "RADIUS" již v dokumentu je.
   tr></tbody></table></div></div><div id="radius"><div class="tengah"><center></cen
   ^
  98. Varování Řádek 81, znak 375: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "100px" není délka.
   "><tbody><tr><td valign="middle" width="100px" align="center"><img src="https://i
   ^
  99. Varování Řádek 81, znak 527: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ЕРАТОР" class="img-responsive zoom-img" style="width:120px;height:75px;border: 1p
   ^
  100. Varování Řádek 81, znak 638: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   or: black;border-radius: 4px;"></td><td style="padding-left:5px;" valign="middle"
   ^
  101. Varování Řádek 83, znak 107: hodnota atributu "COLOR" je chybná; "#BB0000;" není barva.
   ус-ИМПЕРАТОР видео онлайн"><font color="#BB0000;" weight="bold">Смотреть</font></
   ^
  102. Varování Řádek 83, znak 197: kotva jménem "RADIUS" již v dokumentu je.
   tr></tbody></table></div></div><div id="radius"><div class="tengah"><center></cen
   ^
  103. Varování Řádek 83, znak 349: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "100px" není délka.
   "><tbody><tr><td valign="middle" width="100px" align="center"><img src="https://i
   ^
  104. Varování Řádek 83, znak 545: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ктрисы" class="img-responsive zoom-img" style="width:120px;height:75px;border: 1p
   ^
  105. Varování Řádek 83, znak 656: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   or: black;border-radius: 4px;"></td><td style="padding-left:5px;" valign="middle"
   ^
  106. Varování Řádek 85, znak 151: hodnota atributu "COLOR" je chybná; "#BB0000;" není barva.
   езни актрисы видео онлайн"><font color="#BB0000;" weight="bold">Смотреть</font></
   ^
  107. Varování Řádek 85, znak 241: kotva jménem "RADIUS" již v dokumentu je.
   tr></tbody></table></div></div><div id="radius"><div class="tengah"><center></cen
   ^
  108. Varování Řádek 85, znak 393: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "100px" není délka.
   "><tbody><tr><td valign="middle" width="100px" align="center"><img src="https://i
   ^
  109. Varování Řádek 85, znak 565: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   КЕ 🕷️" class="img-responsive zoom-img" style="width:120px;height:75px;border: 1p
   ^
  110. Varování Řádek 85, znak 676: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   or: black;border-radius: 4px;"></td><td style="padding-left:5px;" valign="middle"
   ^
  111. Varování Řádek 87, znak 127: hodnota atributu "COLOR" je chybná; "#BB0000;" není barva.
    ПОВОДКЕ 🕷️ видео онлайн"><font color="#BB0000;" weight="bold">Смотреть</font></
   ^
  112. Varování Řádek 87, znak 217: kotva jménem "RADIUS" již v dokumentu je.
   tr></tbody></table></div></div><div id="radius"><div class="tengah"><center></cen
   ^
  113. Varování Řádek 87, znak 369: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "100px" není délka.
   "><tbody><tr><td valign="middle" width="100px" align="center"><img src="https://i
   ^
  114. Varování Řádek 87, znak 522: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   one SE" class="img-responsive zoom-img" style="width:120px;height:75px;border: 1p
   ^
  115. Varování Řádek 87, znak 633: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   or: black;border-radius: 4px;"></td><td style="padding-left:5px;" valign="middle"
   ^
  116. Varování Řádek 89, znak 108: hodnota atributu "COLOR" je chybná; "#BB0000;" není barva.
   на iPhone SE видео онлайн"><font color="#BB0000;" weight="bold">Смотреть</font></
   ^
  117. Varování Řádek 89, znak 198: kotva jménem "RADIUS" již v dokumentu je.
   tr></tbody></table></div></div><div id="radius"><div class="tengah"><center></cen
   ^
  118. Varování Řádek 89, znak 350: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "100px" není délka.
   "><tbody><tr><td valign="middle" width="100px" align="center"><img src="https://i
   ^
  119. Varování Řádek 89, znak 518: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   й срок" class="img-responsive zoom-img" style="width:120px;height:75px;border: 1p
   ^
  120. Informace Řádek 89, znak 519: + dalších 146 varování.
    срок" class="img-responsive zoom-img" style="width:120px;height:75px;border: 1px
   ^

   Zbývající varování jsou z úsporných důvodů skryty.

  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.