• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Při validaci došlo k chybě.
  https://wwin-tv.com/  
  text/html — XHTML Mobile 1.0 
  UTF-8  (tvrdí interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Validace nebyla provedena.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

   Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

  2. Varování Řádek 7, znak 42: marný pokus o změnu hlavičky Content-Type.
   <meta http-equiv="content-type" content="text/html ; charset=UTF-8"/>
   ^

   MIME typ zdroje musí být nastaven již v HTTP hlavičce. Hodnota uvnitř <meta http-equiv="content-type"> nemůže cílovému zařízení říci, jaký parser má použít, jelikož k jejímu nalezení už se parser používá. Tímto <meta> elementem se zabývají pouze HTML parsery při zjišťování kódování, proto postrádá jakýkoliv smysl psát tam něco jiného než „text/html“.

  3. Varování Řádek 30, znak 63: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   c="https://mc.yandex.ru/watch/53965429" style="position:absolute; left:-9999px;" 
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  4. Varování Řádek 30, znak 109: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   tch/53965429" style="position:absolute; left:-9999px;" alt="" /></div></noscript>
   ^

   Atribut „alt“ by měl obsahovat textovou alternativu k obrázku srozumitelnou pro běžného smrtelníka. Podívejte se na příklad se psem Benem.

  5. Varování Řádek 36, znak 254: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   div><table class="tabatas" width="100%" style="margin-top:0" cellpading="0" cells
   ^
  6. Varování Řádek 36, znak 562: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   nter"><form action="/search.php"><input style="width:90%;" name="q" onblur="if(th
   ^
  7. Varování Řádek 36, znak 590: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   php"><input style="width:90%;" name="q" onblur="if(this.value=='')this.value=this
   ^

   Dokument používá skripty v atributech „onněco“, nikde však neurčuje, v jakém skriptovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li JavaScript, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání skriptovacích atributů. Ovladače událostí můžete navěsit na elementy externím skriptem.

  8. Varování Řádek 36, znak 647: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   alue=='')this.value=this.defaultValue;" onfocus="if(this.value==this.defaultValue
   ^
  9. Varování Řádek 36, znak 743: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
    type="text" placeholder="Найти видео " onfocus="this.select()"> <input type="sub
   ^
  10. Varování Řádek 36, znak 833: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ass="btn" value="ПОИСК"></form></div><div style="clear:both"></div></div><center>
   ^
  11. Varování Řádek 40, znak 112: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   el="nofollow" target="_blank"><img alt="" height="auto" src="https://i.imgur.com/
   ^
  12. Varování Řádek 40, znak 122: hodnota atributu "HEIGHT" je chybná; "auto" není délka.
   ow" target="_blank"><img alt="" height="auto" src="https://i.imgur.com/bjFa292.jp
   ^

   Délka musí být celé číslo a může být zadána buď v pixelech (nepíše se nic), nebo v procentech (píše se „%“). Jiné hodnoty nejsou dovolené.

  13. Varování Řádek 47, znak 210: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "100px" není délka.
   "><tbody><tr><td valign="middle" width="100px" align="center"><img src="https://i
   ^

   Jednotky „px“ se v HTML atributech nikdy neuvádí. Jediné jednotky, které se zde smí vypisovat jsou procenta.

  14. Varování Řádek 47, znak 371: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ки Шоу" class="img-responsive zoom-img" style="width:120px;height:75px;border: 1p
   ^
  15. Varování Řádek 47, znak 482: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   or: black;border-radius: 4px;"></td><td style="padding-left:5px;" valign="middle"
   ^
  16. Varování Řádek 47, znak 959: hodnota atributu "COLOR" je chybná; "#BB0000;" není barva.
   ж / Вики Шоу видео онлайн"><font color="#BB0000;" weight="bold">Смотреть</font></
   ^
  17. Varování Řádek 47, znak 1049: kotva jménem "RADIUS" již v dokumentu je.
   tr></tbody></table></div></div><div id="radius"><div class="tengah"><center></cen
   ^

   Název kotvy musí být unikátní. Při porovnání shody není rozhodující velikost písmen.

  18. Varování Řádek 47, znak 1201: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "100px" není délka.
   "><tbody><tr><td valign="middle" width="100px" align="center"><img src="https://i
   ^
  19. Varování Řádek 47, znak 1355: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   оссии!" class="img-responsive zoom-img" style="width:120px;height:75px;border: 1p
   ^
  20. Varování Řádek 47, znak 1466: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   or: black;border-radius: 4px;"></td><td style="padding-left:5px;" valign="middle"
   ^
  21. Varování Řádek 47, znak 1932: hodnota atributu "COLOR" je chybná; "#BB0000;" není barva.
   -R в России! видео онлайн"><font color="#BB0000;" weight="bold">Смотреть</font></
   ^
  22. Varování Řádek 47, znak 2022: kotva jménem "RADIUS" již v dokumentu je.
   tr></tbody></table></div></div><div id="radius"><div class="tengah"><center></cen
   ^
  23. Varování Řádek 47, znak 2174: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "100px" není délka.
   "><tbody><tr><td valign="middle" width="100px" align="center"><img src="https://i
   ^
  24. Varování Řádek 47, znak 2350: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   mation" class="img-responsive zoom-img" style="width:120px;height:75px;border: 1p
   ^
  25. Varování Řádek 47, znak 2461: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   or: black;border-radius: 4px;"></td><td style="padding-left:5px;" valign="middle"
   ^
  26. Varování Řádek 47, znak 2987: hodnota atributu "COLOR" je chybná; "#BB0000;" není barva.
   rs Animation видео онлайн"><font color="#BB0000;" weight="bold">Смотреть</font></
   ^
  27. Varování Řádek 47, znak 3077: kotva jménem "RADIUS" již v dokumentu je.
   tr></tbody></table></div></div><div id="radius"><div class="tengah"><center></cen
   ^
  28. Varování Řádek 47, znak 3229: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "100px" není délka.
   "><tbody><tr><td valign="middle" width="100px" align="center"><img src="https://i
   ^
  29. Varování Řádek 47, znak 3387: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   00 сил" class="img-responsive zoom-img" style="width:120px;height:75px;border: 1p
   ^
  30. Varování Řádek 47, znak 3498: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   or: black;border-radius: 4px;"></td><td style="padding-left:5px;" valign="middle"
   ^
  31. Varování Řádek 47, znak 3968: hodnota atributu "COLOR" je chybná; "#BB0000;" není barva.
   МБА 1000 сил видео онлайн"><font color="#BB0000;" weight="bold">Смотреть</font></
   ^
  32. Varování Řádek 47, znak 4058: kotva jménem "RADIUS" již v dokumentu je.
   tr></tbody></table></div></div><div id="radius"><div class="tengah"><center></cen
   ^
  33. Varování Řádek 47, znak 4210: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "100px" není délka.
   "><tbody><tr><td valign="middle" width="100px" align="center"><img src="https://i
   ^
  34. Varování Řádek 47, znak 4372: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    серия" class="img-responsive zoom-img" style="width:120px;height:75px;border: 1p
   ^
  35. Varování Řádek 47, znak 4483: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   or: black;border-radius: 4px;"></td><td style="padding-left:5px;" valign="middle"
   ^
  36. Varování Řádek 47, znak 4963: hodnota atributu "COLOR" je chybná; "#BB0000;" není barva.
   ав / 1 серия видео онлайн"><font color="#BB0000;" weight="bold">Смотреть</font></
   ^
  37. Varování Řádek 47, znak 5053: kotva jménem "RADIUS" již v dokumentu je.
   tr></tbody></table></div></div><div id="radius"><div class="tengah"><center></cen
   ^
  38. Varování Řádek 47, znak 5205: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "100px" není délka.
   "><tbody><tr><td valign="middle" width="100px" align="center"><img src="https://i
   ^
  39. Varování Řádek 47, znak 5411: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   agulov" class="img-responsive zoom-img" style="width:120px;height:75px;border: 1p
   ^
  40. Varování Řádek 47, znak 5522: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   or: black;border-radius: 4px;"></td><td style="padding-left:5px;" valign="middle"
   ^
  41. Varování Řádek 47, znak 6147: hodnota atributu "COLOR" je chybná; "#BB0000;" není barva.
   s Zhumagulov видео онлайн"><font color="#BB0000;" weight="bold">Смотреть</font></
   ^
  42. Varování Řádek 47, znak 6237: kotva jménem "RADIUS" již v dokumentu je.
   tr></tbody></table></div></div><div id="radius"><div class="tengah"><center></cen
   ^
  43. Varování Řádek 47, znak 6389: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "100px" není délka.
   "><tbody><tr><td valign="middle" width="100px" align="center"><img src="https://i
   ^
  44. Varování Řádek 47, znak 6554: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   КРЕТЫ." class="img-responsive zoom-img" style="width:120px;height:75px;border: 1p
   ^
  45. Varování Řádek 47, znak 6665: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   or: black;border-radius: 4px;"></td><td style="padding-left:5px;" valign="middle"
   ^
  46. Varování Řádek 47, znak 7151: hodnota atributu "COLOR" je chybná; "#BB0000;" není barva.
   ВСЕ СЕКРЕТЫ. видео онлайн"><font color="#BB0000;" weight="bold">Смотреть</font></
   ^
  47. Varování Řádek 47, znak 7241: kotva jménem "RADIUS" již v dokumentu je.
   tr></tbody></table></div></div><div id="radius"><div class="tengah"><center></cen
   ^
  48. Varování Řádek 47, znak 7393: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "100px" není délka.
   "><tbody><tr><td valign="middle" width="100px" align="center"><img src="https://i
   ^
  49. Varování Řádek 47, znak 7533: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   в мире" class="img-responsive zoom-img" style="width:120px;height:75px;border: 1p
   ^
  50. Varování Řádek 47, znak 7644: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   or: black;border-radius: 4px;"></td><td style="padding-left:5px;" valign="middle"
   ^
  51. Varování Řádek 47, znak 8059: hodnota atributu "COLOR" je chybná; "#BB0000;" není barva.
   ЧЁВКА в мире видео онлайн"><font color="#BB0000;" weight="bold">Смотреть</font></
   ^
  52. Varování Řádek 47, znak 8149: kotva jménem "RADIUS" již v dokumentu je.
   tr></tbody></table></div></div><div id="radius"><div class="tengah"><center></cen
   ^
  53. Varování Řádek 47, znak 8301: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "100px" není délka.
   "><tbody><tr><td valign="middle" width="100px" align="center"><img src="https://i
   ^
  54. Varování Řádek 47, znak 8501: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   W ERA)" class="img-responsive zoom-img" style="width:120px;height:75px;border: 1p
   ^
  55. Varování Řádek 47, znak 8612: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   or: black;border-radius: 4px;"></td><td style="padding-left:5px;" valign="middle"
   ^
  56. Varování Řádek 47, znak 9205: hodnota atributu "COLOR" je chybná; "#BB0000;" není barva.
   RS (NEW ERA) видео онлайн"><font color="#BB0000;" weight="bold">Смотреть</font></
   ^
  57. Varování Řádek 47, znak 9295: kotva jménem "RADIUS" již v dokumentu je.
   tr></tbody></table></div></div><div id="radius"><div class="tengah"><center></cen
   ^
  58. Varování Řádek 47, znak 9447: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "100px" není délka.
   "><tbody><tr><td valign="middle" width="100px" align="center"><img src="https://i
   ^
  59. Varování Řádek 47, znak 9623: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   СТОРИИ" class="img-responsive zoom-img" style="width:120px;height:75px;border: 1p
   ^
  60. Varování Řádek 47, znak 9734: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   or: black;border-radius: 4px;"></td><td style="padding-left:5px;" valign="middle"
   ^
  61. Varování Řádek 47, znak 10257: hodnota atributu "COLOR" je chybná; "#BB0000;" není barva.
   ЫХ В ИСТОРИИ видео онлайн"><font color="#BB0000;" weight="bold">Смотреть</font></
   ^
  62. Varování Řádek 47, znak 10347: kotva jménem "RADIUS" již v dokumentu je.
   tr></tbody></table></div></div><div id="radius"><div class="tengah"><center></cen
   ^
  63. Varování Řádek 47, znak 10499: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "100px" není délka.
   "><tbody><tr><td valign="middle" width="100px" align="center"><img src="https://i
   ^
  64. Varování Řádek 47, znak 10638: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    ШКОЛЫ" class="img-responsive zoom-img" style="width:120px;height:75px;border: 1p
   ^
  65. Varování Řádek 47, znak 10749: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   or: black;border-radius: 4px;"></td><td style="padding-left:5px;" valign="middle"
   ^
  66. Varování Řádek 47, znak 11158: hodnota atributu "COLOR" je chybná; "#BB0000;" není barva.
    ПОСЛЕ ШКОЛЫ видео онлайн"><font color="#BB0000;" weight="bold">Смотреть</font></
   ^
  67. Varování Řádek 47, znak 11248: kotva jménem "RADIUS" již v dokumentu je.
   tr></tbody></table></div></div><div id="radius"><div class="tengah"><center></cen
   ^
  68. Varování Řádek 47, znak 11400: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "100px" není délka.
   "><tbody><tr><td valign="middle" width="100px" align="center"><img src="https://i
   ^
  69. Varování Řádek 47, znak 11581: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   Повар." class="img-responsive zoom-img" style="width:120px;height:75px;border: 1p
   ^
  70. Varování Řádek 47, znak 11692: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   or: black;border-radius: 4px;"></td><td style="padding-left:5px;" valign="middle"
   ^
  71. Varování Řádek 47, znak 12234: hodnota atributu "COLOR" je chybná; "#BB0000;" není barva.
   ажный Повар. видео онлайн"><font color="#BB0000;" weight="bold">Смотреть</font></
   ^
  72. Varování Řádek 47, znak 12324: kotva jménem "RADIUS" již v dokumentu je.
   tr></tbody></table></div></div><div id="radius"><div class="tengah"><center></cen
   ^
  73. Varování Řádek 47, znak 12476: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "100px" není délka.
   "><tbody><tr><td valign="middle" width="100px" align="center"><img src="https://i
   ^
  74. Varování Řádek 47, znak 12629: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   стории" class="img-responsive zoom-img" style="width:120px;height:75px;border: 1p
   ^
  75. Varování Řádek 47, znak 12740: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   or: black;border-radius: 4px;"></td><td style="padding-left:5px;" valign="middle"
   ^
  76. Varování Řádek 47, znak 13205: hodnota atributu "COLOR" je chybná; "#BB0000;" není barva.
   ых в Истории видео онлайн"><font color="#BB0000;" weight="bold">Смотреть</font></
   ^
  77. Varování Řádek 47, znak 13295: kotva jménem "RADIUS" již v dokumentu je.
   tr></tbody></table></div></div><div id="radius"><div class="tengah"><center></cen
   ^
  78. Varování Řádek 47, znak 13447: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "100px" není délka.
   "><tbody><tr><td valign="middle" width="100px" align="center"><img src="https://i
   ^
  79. Varování Řádek 47, znak 13607: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ЛЛЕНДЖ" class="img-responsive zoom-img" style="width:120px;height:75px;border: 1p
   ^
  80. Varování Řádek 47, znak 13718: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   or: black;border-radius: 4px;"></td><td style="padding-left:5px;" valign="middle"
   ^
  81. Varování Řádek 47, znak 14190: hodnota atributu "COLOR" je chybná; "#BB0000;" není barva.
   ИКЕ ЧЕЛЛЕНДЖ видео онлайн"><font color="#BB0000;" weight="bold">Смотреть</font></
   ^
  82. Varování Řádek 47, znak 14280: kotva jménem "RADIUS" již v dokumentu je.
   tr></tbody></table></div></div><div id="radius"><div class="tengah"><center></cen
   ^
  83. Varování Řádek 47, znak 14432: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "100px" není délka.
   "><tbody><tr><td valign="middle" width="100px" align="center"><img src="https://i
   ^
  84. Varování Řádek 47, znak 14601: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    Фокус" class="img-responsive zoom-img" style="width:120px;height:75px;border: 1p
   ^
  85. Varování Řádek 47, znak 14712: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   or: black;border-radius: 4px;"></td><td style="padding-left:5px;" valign="middle"
   ^
  86. Varování Řádek 47, znak 15219: hodnota atributu "COLOR" je chybná; "#BB0000;" není barva.
   жасный Фокус видео онлайн"><font color="#BB0000;" weight="bold">Смотреть</font></
   ^
  87. Varování Řádek 47, znak 15309: kotva jménem "RADIUS" již v dokumentu je.
   tr></tbody></table></div></div><div id="radius"><div class="tengah"><center></cen
   ^
  88. Varování Řádek 47, znak 15461: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "100px" není délka.
   "><tbody><tr><td valign="middle" width="100px" align="center"><img src="https://i
   ^
  89. Varování Řádek 47, znak 15645: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   А НОЧИ" class="img-responsive zoom-img" style="width:120px;height:75px;border: 1p
   ^
  90. Varování Řádek 47, znak 15756: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   or: black;border-radius: 4px;"></td><td style="padding-left:5px;" valign="middle"
   ^
  91. Varování Řádek 47, znak 16309: hodnota atributu "COLOR" je chybná; "#BB0000;" není barva.
    3 ЧАСА НОЧИ видео онлайн"><font color="#BB0000;" weight="bold">Смотреть</font></
   ^
  92. Varování Řádek 47, znak 16399: kotva jménem "RADIUS" již v dokumentu je.
   tr></tbody></table></div></div><div id="radius"><div class="tengah"><center></cen
   ^
  93. Varování Řádek 47, znak 16551: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "100px" není délka.
   "><tbody><tr><td valign="middle" width="100px" align="center"><img src="https://i
   ^
  94. Varování Řádek 47, znak 16728: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ОЛОСЫ!" class="img-responsive zoom-img" style="width:120px;height:75px;border: 1p
   ^
  95. Varování Řádek 47, znak 16839: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   or: black;border-radius: 4px;"></td><td style="padding-left:5px;" valign="middle"
   ^
  96. Varování Řádek 47, znak 17365: hodnota atributu "COLOR" je chybná; "#BB0000;" není barva.
   ВАЛА ВОЛОСЫ! видео онлайн"><font color="#BB0000;" weight="bold">Смотреть</font></
   ^
  97. Varování Řádek 47, znak 17455: kotva jménem "RADIUS" již v dokumentu je.
   tr></tbody></table></div></div><div id="radius"><div class="tengah"><center></cen
   ^
  98. Varování Řádek 47, znak 17607: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "100px" není délka.
   "><tbody><tr><td valign="middle" width="100px" align="center"><img src="https://i
   ^
  99. Varování Řádek 47, znak 17794: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   НДИТОВ" class="img-responsive zoom-img" style="width:120px;height:75px;border: 1p
   ^
  100. Varování Řádek 47, znak 17905: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   or: black;border-radius: 4px;"></td><td style="padding-left:5px;" valign="middle"
   ^
  101. Varování Řádek 47, znak 18463: hodnota atributu "COLOR" je chybná; "#BB0000;" není barva.
   З У БАНДИТОВ видео онлайн"><font color="#BB0000;" weight="bold">Смотреть</font></
   ^
  102. Varování Řádek 47, znak 18553: kotva jménem "RADIUS" již v dokumentu je.
   tr></tbody></table></div></div><div id="radius"><div class="tengah"><center></cen
   ^
  103. Varování Řádek 47, znak 18705: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "100px" není délka.
   "><tbody><tr><td valign="middle" width="100px" align="center"><img src="https://i
   ^
  104. Varování Řádek 47, znak 18882: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   г нагу" class="img-responsive zoom-img" style="width:120px;height:75px;border: 1p
   ^
  105. Varování Řádek 47, znak 18993: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   or: black;border-radius: 4px;"></td><td style="padding-left:5px;" valign="middle"
   ^
  106. Varování Řádek 47, znak 19524: hodnota atributu "COLOR" je chybná; "#BB0000;" není barva.
   - Дуруг нагу видео онлайн"><font color="#BB0000;" weight="bold">Смотреть</font></
   ^
  107. Varování Řádek 47, znak 19614: kotva jménem "RADIUS" již v dokumentu je.
   tr></tbody></table></div></div><div id="radius"><div class="tengah"><center></cen
   ^
  108. Varování Řádek 47, znak 19766: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "100px" není délka.
   "><tbody><tr><td valign="middle" width="100px" align="center"><img src="https://i
   ^
  109. Varování Řádek 47, znak 19940: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   video)" class="img-responsive zoom-img" style="width:120px;height:75px;border: 1p
   ^
  110. Varování Řádek 47, znak 20051: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   or: black;border-radius: 4px;"></td><td style="padding-left:5px;" valign="middle"
   ^
  111. Varování Řádek 47, znak 20566: hodnota atributu "COLOR" je chybná; "#BB0000;" není barva.
   Music video) видео онлайн"><font color="#BB0000;" weight="bold">Смотреть</font></
   ^
  112. Varování Řádek 47, znak 20656: kotva jménem "RADIUS" již v dokumentu je.
   tr></tbody></table></div></div><div id="radius"><div class="tengah"><center></cen
   ^
  113. Varování Řádek 47, znak 20808: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "100px" není délka.
   "><tbody><tr><td valign="middle" width="100px" align="center"><img src="https://i
   ^
  114. Varování Řádek 47, znak 21023: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   Г #35)" class="img-responsive zoom-img" style="width:120px;height:75px;border: 1p
   ^
  115. Varování Řádek 47, znak 21134: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   or: black;border-radius: 4px;"></td><td style="padding-left:5px;" valign="middle"
   ^
  116. Varování Řádek 47, znak 21770: hodnota atributu "COLOR" je chybná; "#BB0000;" není barva.
   ВТОВЛОГ #35) видео онлайн"><font color="#BB0000;" weight="bold">Смотреть</font></
   ^
  117. Varování Řádek 47, znak 21860: kotva jménem "RADIUS" již v dokumentu je.
   tr></tbody></table></div></div><div id="radius"><div class="tengah"><center></cen
   ^
  118. Varování Řádek 47, znak 22012: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "100px" není délka.
   "><tbody><tr><td valign="middle" width="100px" align="center"><img src="https://i
   ^
  119. Varování Řádek 47, znak 22183: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ДЖ !!!" class="img-responsive zoom-img" style="width:120px;height:75px;border: 1p
   ^
  120. Informace Řádek 47, znak 22184: + dalších 136 varování.
   Ж !!!" class="img-responsive zoom-img" style="width:120px;height:75px;border: 1px
   ^

   Zbývající varování jsou z úsporných důvodů skryty.

  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.