• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Při validaci došlo k chybě.
  https://www.aboutmyarea.co.uk/  
  text/html — XHTML 1.0 Transitional 
  iso-8859-1  (tvrdí interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Validace nebyla provedena.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

   Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

  2. Varování Řádek 74, znak 33: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
       <div id="CookiesManagerTab" onclick="CookieManagerHideShow()">
   ^

   Dokument používá skripty v atributech „onněco“, nikde však neurčuje, v jakém skriptovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li JavaScript, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání skriptovacích atributů. Ovladače událostí můžete navěsit na elementy externím skriptem.

  3. Varování Řádek 77, znak 69: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   d="CookieManagerBar-inner" class="CookieManagerBar-inner" style="display: none;">
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  4. Varování Řádek 91, znak 95: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "199px" není délka.
   ama-logo" src="/images/ama-logo-main.gif" width="199px" height="45px" /></a></li>
   ^

   Jednotky „px“ se v HTML atributech nikdy neuvádí. Jediné jednotky, které se zde smí vypisovat jsou procenta.

  5. Varování Řádek 91, znak 110: hodnota atributu "HEIGHT" je chybná; "45px" není délka.
   ama-logo" src="/images/ama-logo-main.gif" width="199px" height="45px" /></a></li>
   ^
  6. Varování Řádek 93, znak 8: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <li style="padding-right: 4px;"><a href="JavaScript:addBookmarkForBrowser();">
   ^
  7. Varování Řádek 93, znak 166: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ookmark this page" title="Bookmark this page" style="margin-right: 0;"/></a></li>
   ^
  8. Varování Řádek 99, znak 52: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   s="addthis_toolbox addthis_32x32_style" style="height: 45px; padding-top: 12px; p
   ^
  9. Varování Řádek 100, znak 52: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   s="addthis_toolbox addthis_32x32_style" style="height: 45px; padding-top: 12px; p
   ^
  10. Varování Řádek 101, znak 52: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   s="addthis_toolbox addthis_32x32_style" style="height: 45px; padding-top: 12px; p
   ^
  11. Varování Řádek 102, znak 52: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   s="addthis_toolbox addthis_32x32_style" style="height: 45px; padding-top: 12px; p
   ^
  12. Varování Řádek 175, znak 34: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div id="side" class="side-menu" style="z-index: 1;">
   ^
  13. Varování Řádek 178, znak 7: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
     <li onmouseout="//clearDisplays(this);" onmouseover="enableDisplays(this);">
   ^
  14. Varování Řádek 178, znak 43: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
     <li onmouseout="//clearDisplays(this);" onmouseover="enableDisplays(this);">
   ^
  15. Varování Řádek 179, znak 22: neplatný znak " " v adrese.
      <a href="/Scotland Region">Scotland</a>
   ^

   V adrese nesmí být znaky s diakritikou, ani mezery.

  16. Varování Řádek 183, znak 10: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
        <li onmouseout="clearDisplays(this);" onmouseover="enableDisplays(this); aja
   ^
  17. Varování Řádek 183, znak 44: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
     <li onmouseout="clearDisplays(this);" onmouseover="enableDisplays(this); ajaxGe
   ^
  18. Varování Řádek 188, znak 10: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
        <li onmouseout="clearDisplays(this);" onmouseover="enableDisplays(this); aja
   ^
  19. Varování Řádek 188, znak 44: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
     <li onmouseout="clearDisplays(this);" onmouseover="enableDisplays(this); ajaxGe
   ^
  20. Varování Řádek 193, znak 10: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
        <li onmouseout="clearDisplays(this);" onmouseover="enableDisplays(this); aja
   ^
  21. Varování Řádek 193, znak 44: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
     <li onmouseout="clearDisplays(this);" onmouseover="enableDisplays(this); ajaxGe
   ^
  22. Varování Řádek 198, znak 10: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
        <li onmouseout="clearDisplays(this);" onmouseover="enableDisplays(this); aja
   ^
  23. Varování Řádek 198, znak 44: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
     <li onmouseout="clearDisplays(this);" onmouseover="enableDisplays(this); ajaxGe
   ^
  24. Varování Řádek 203, znak 10: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
        <li onmouseout="clearDisplays(this);" onmouseover="enableDisplays(this); aja
   ^
  25. Varování Řádek 203, znak 44: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
     <li onmouseout="clearDisplays(this);" onmouseover="enableDisplays(this); ajaxGe
   ^
  26. Varování Řádek 208, znak 10: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
        <li onmouseout="clearDisplays(this);" onmouseover="enableDisplays(this); aja
   ^
  27. Varování Řádek 208, znak 44: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
     <li onmouseout="clearDisplays(this);" onmouseover="enableDisplays(this); ajaxGe
   ^
  28. Varování Řádek 213, znak 10: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
        <li onmouseout="clearDisplays(this);" onmouseover="enableDisplays(this); aja
   ^
  29. Varování Řádek 213, znak 44: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
     <li onmouseout="clearDisplays(this);" onmouseover="enableDisplays(this); ajaxGe
   ^
  30. Varování Řádek 218, znak 10: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
        <li onmouseout="clearDisplays(this);" onmouseover="enableDisplays(this); aja
   ^
  31. Varování Řádek 218, znak 44: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
     <li onmouseout="clearDisplays(this);" onmouseover="enableDisplays(this); ajaxGe
   ^
  32. Varování Řádek 223, znak 10: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
        <li onmouseout="clearDisplays(this);" onmouseover="enableDisplays(this); aja
   ^
  33. Varování Řádek 223, znak 44: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
     <li onmouseout="clearDisplays(this);" onmouseover="enableDisplays(this); ajaxGe
   ^
  34. Varování Řádek 228, znak 10: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
        <li onmouseout="clearDisplays(this);" onmouseover="enableDisplays(this); aja
   ^
  35. Varování Řádek 228, znak 44: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
     <li onmouseout="clearDisplays(this);" onmouseover="enableDisplays(this); ajaxGe
   ^
  36. Varování Řádek 233, znak 10: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
        <li onmouseout="clearDisplays(this);" onmouseover="enableDisplays(this); aja
   ^
  37. Varování Řádek 233, znak 44: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
     <li onmouseout="clearDisplays(this);" onmouseover="enableDisplays(this); ajaxGe
   ^
  38. Varování Řádek 234, znak 21: neplatný znak " " v adrese.
         <a href="/East Lothian">East Lothian</a>
   ^
  39. Varování Řádek 235, znak 54: neplatný znak " " v adrese.
   ass="y" id="county32"><em><a href="/East Lothian">Towns in East Lothian</a></em><
   ^
  40. Varování Řádek 238, znak 10: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
        <li onmouseout="clearDisplays(this);" onmouseover="enableDisplays(this); aja
   ^
  41. Varování Řádek 238, znak 44: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
     <li onmouseout="clearDisplays(this);" onmouseover="enableDisplays(this); ajaxGe
   ^
  42. Varování Řádek 243, znak 10: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
        <li onmouseout="clearDisplays(this);" onmouseover="enableDisplays(this); aja
   ^
  43. Varování Řádek 243, znak 44: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
     <li onmouseout="clearDisplays(this);" onmouseover="enableDisplays(this); ajaxGe
   ^
  44. Varování Řádek 248, znak 10: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
        <li onmouseout="clearDisplays(this);" onmouseover="enableDisplays(this); aja
   ^
  45. Varování Řádek 248, znak 44: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
     <li onmouseout="clearDisplays(this);" onmouseover="enableDisplays(this); ajaxGe
   ^
  46. Varování Řádek 249, znak 21: neplatný znak " " v adrese.
         <a href="/Isle Of Lewis">Isle Of Lewis</a>
   ^
  47. Varování Řádek 249, znak 24: neplatný znak " " v adrese.
         <a href="/Isle Of Lewis">Isle Of Lewis</a>
   ^
  48. Varování Řádek 250, znak 54: neplatný znak " " v adrese.
   ass="y" id="county42"><em><a href="/Isle Of Lewis">Towns in Isle Of Lewis</a></em
   ^
  49. Varování Řádek 250, znak 57: neplatný znak " " v adrese.
   ="y" id="county42"><em><a href="/Isle Of Lewis">Towns in Isle Of Lewis</a></em></
   ^
  50. Varování Řádek 253, znak 10: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
        <li onmouseout="clearDisplays(this);" onmouseover="enableDisplays(this); aja
   ^
  51. Varování Řádek 253, znak 44: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
     <li onmouseout="clearDisplays(this);" onmouseover="enableDisplays(this); ajaxGe
   ^
  52. Varování Řádek 254, znak 21: neplatný znak " " v adrese.
         <a href="/Isle Of Skye">Isle Of Skye</a>
   ^
  53. Varování Řádek 254, znak 24: neplatný znak " " v adrese.
         <a href="/Isle Of Skye">Isle Of Skye</a>
   ^
  54. Varování Řádek 255, znak 54: neplatný znak " " v adrese.
   ass="y" id="county43"><em><a href="/Isle Of Skye">Towns in Isle Of Skye</a></em><
   ^
  55. Varování Řádek 255, znak 57: neplatný znak " " v adrese.
   ="y" id="county43"><em><a href="/Isle Of Skye">Towns in Isle Of Skye</a></em></di
   ^
  56. Varování Řádek 258, znak 10: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
        <li onmouseout="clearDisplays(this);" onmouseover="enableDisplays(this); aja
   ^
  57. Varování Řádek 258, znak 44: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
     <li onmouseout="clearDisplays(this);" onmouseover="enableDisplays(this); ajaxGe
   ^
  58. Varování Řádek 263, znak 10: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
        <li onmouseout="clearDisplays(this);" onmouseover="enableDisplays(this); aja
   ^
  59. Varování Řádek 263, znak 44: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
     <li onmouseout="clearDisplays(this);" onmouseover="enableDisplays(this); ajaxGe
   ^
  60. Varování Řádek 268, znak 10: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
        <li onmouseout="clearDisplays(this);" onmouseover="enableDisplays(this); aja
   ^
  61. Varování Řádek 268, znak 44: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
     <li onmouseout="clearDisplays(this);" onmouseover="enableDisplays(this); ajaxGe
   ^
  62. Varování Řádek 273, znak 10: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
        <li onmouseout="clearDisplays(this);" onmouseover="enableDisplays(this); aja
   ^
  63. Varování Řádek 273, znak 44: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
     <li onmouseout="clearDisplays(this);" onmouseover="enableDisplays(this); ajaxGe
   ^
  64. Varování Řádek 278, znak 10: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
        <li onmouseout="clearDisplays(this);" onmouseover="enableDisplays(this); aja
   ^
  65. Varování Řádek 278, znak 44: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
     <li onmouseout="clearDisplays(this);" onmouseover="enableDisplays(this); ajaxGe
   ^
  66. Varování Řádek 283, znak 10: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
        <li onmouseout="clearDisplays(this);" onmouseover="enableDisplays(this); aja
   ^
  67. Varování Řádek 283, znak 44: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
     <li onmouseout="clearDisplays(this);" onmouseover="enableDisplays(this); ajaxGe
   ^
  68. Varování Řádek 288, znak 10: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
        <li onmouseout="clearDisplays(this);" onmouseover="enableDisplays(this); aja
   ^
  69. Varování Řádek 288, znak 44: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
     <li onmouseout="clearDisplays(this);" onmouseover="enableDisplays(this); ajaxGe
   ^
  70. Varování Řádek 293, znak 10: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
        <li onmouseout="clearDisplays(this);" onmouseover="enableDisplays(this); aja
   ^
  71. Varování Řádek 293, znak 44: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
     <li onmouseout="clearDisplays(this);" onmouseover="enableDisplays(this); ajaxGe
   ^
  72. Varování Řádek 298, znak 10: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
        <li onmouseout="clearDisplays(this);" onmouseover="enableDisplays(this); aja
   ^
  73. Varování Řádek 298, znak 44: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
     <li onmouseout="clearDisplays(this);" onmouseover="enableDisplays(this); ajaxGe
   ^
  74. Varování Řádek 303, znak 10: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
        <li onmouseout="clearDisplays(this);" onmouseover="enableDisplays(this); aja
   ^
  75. Varování Řádek 303, znak 44: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
     <li onmouseout="clearDisplays(this);" onmouseover="enableDisplays(this); ajaxGe
   ^
  76. Varování Řádek 308, znak 10: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
        <li onmouseout="clearDisplays(this);" onmouseover="enableDisplays(this); aja
   ^
  77. Varování Řádek 308, znak 44: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
     <li onmouseout="clearDisplays(this);" onmouseover="enableDisplays(this); ajaxGe
   ^
  78. Varování Řádek 313, znak 10: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
        <li onmouseout="clearDisplays(this);" onmouseover="enableDisplays(this); aja
   ^
  79. Varování Řádek 313, znak 44: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
     <li onmouseout="clearDisplays(this);" onmouseover="enableDisplays(this); ajaxGe
   ^
  80. Varování Řádek 318, znak 10: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
        <li onmouseout="clearDisplays(this);" onmouseover="enableDisplays(this); aja
   ^
  81. Varování Řádek 318, znak 44: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
     <li onmouseout="clearDisplays(this);" onmouseover="enableDisplays(this); ajaxGe
   ^
  82. Varování Řádek 323, znak 10: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
        <li onmouseout="clearDisplays(this);" onmouseover="enableDisplays(this); aja
   ^
  83. Varování Řádek 323, znak 44: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
     <li onmouseout="clearDisplays(this);" onmouseover="enableDisplays(this); ajaxGe
   ^
  84. Varování Řádek 328, znak 10: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
        <li onmouseout="clearDisplays(this);" onmouseover="enableDisplays(this); aja
   ^
  85. Varování Řádek 328, znak 44: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
     <li onmouseout="clearDisplays(this);" onmouseover="enableDisplays(this); ajaxGe
   ^
  86. Varování Řádek 329, znak 21: neplatný znak " " v adrese.
         <a href="/West Lothian">West Lothian</a>
   ^
  87. Varování Řádek 330, znak 54: neplatný znak " " v adrese.
   ass="y" id="county85"><em><a href="/West Lothian">Towns in West Lothian</a></em><
   ^
  88. Varování Řádek 333, znak 10: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
        <li onmouseout="clearDisplays(this);" onmouseover="enableDisplays(this); aja
   ^
  89. Varování Řádek 333, znak 44: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
     <li onmouseout="clearDisplays(this);" onmouseover="enableDisplays(this); ajaxGe
   ^
  90. Varování Řádek 342, znak 7: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
     <li onmouseout="//clearDisplays(this);" onmouseover="enableDisplays(this);">
   ^
  91. Varování Řádek 342, znak 43: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
     <li onmouseout="//clearDisplays(this);" onmouseover="enableDisplays(this);">
   ^
  92. Varování Řádek 343, znak 19: neplatný znak " " v adrese.
      <a href="/North England Region">North England</a>
   ^
  93. Varování Řádek 343, znak 27: neplatný znak " " v adrese.
      <a href="/North England Region">North England</a>
   ^
  94. Varování Řádek 347, znak 10: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
        <li onmouseout="clearDisplays(this);" onmouseover="enableDisplays(this); aja
   ^
  95. Varování Řádek 347, znak 44: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
     <li onmouseout="clearDisplays(this);" onmouseover="enableDisplays(this); ajaxGe
   ^
  96. Varování Řádek 352, znak 10: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
        <li onmouseout="clearDisplays(this);" onmouseover="enableDisplays(this); aja
   ^
  97. Varování Řádek 352, znak 44: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
     <li onmouseout="clearDisplays(this);" onmouseover="enableDisplays(this); ajaxGe
   ^
  98. Varování Řádek 357, znak 10: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
        <li onmouseout="clearDisplays(this);" onmouseover="enableDisplays(this); aja
   ^
  99. Varování Řádek 357, znak 44: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
     <li onmouseout="clearDisplays(this);" onmouseover="enableDisplays(this); ajaxGe
   ^
  100. Varování Řádek 358, znak 23: neplatný znak " " v adrese.
         <a href="/County Durham">County Durham</a>
   ^
  101. Varování Řádek 359, znak 56: neplatný znak " " v adrese.
   s="y" id="county21"><em><a href="/County Durham">Towns in County Durham</a></em><
   ^
  102. Varování Řádek 362, znak 10: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
        <li onmouseout="clearDisplays(this);" onmouseover="enableDisplays(this); aja
   ^
  103. Varování Řádek 362, znak 44: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
     <li onmouseout="clearDisplays(this);" onmouseover="enableDisplays(this); ajaxGe
   ^
  104. Varování Řádek 367, znak 10: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
        <li onmouseout="clearDisplays(this);" onmouseover="enableDisplays(this); aja
   ^
  105. Varování Řádek 367, znak 44: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
     <li onmouseout="clearDisplays(this);" onmouseover="enableDisplays(this); ajaxGe
   ^
  106. Varování Řádek 372, znak 10: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
        <li onmouseout="clearDisplays(this);" onmouseover="enableDisplays(this); aja
   ^
  107. Varování Řádek 372, znak 44: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
     <li onmouseout="clearDisplays(this);" onmouseover="enableDisplays(this); ajaxGe
   ^
  108. Varování Řádek 373, znak 21: neplatný znak " " v adrese.
         <a href="/East Riding">East Riding</a>
   ^
  109. Varování Řádek 374, znak 54: neplatný znak " " v adrese.
   ass="y" id="county58"><em><a href="/East Riding">Towns in East Riding</a></em></d
   ^
  110. Varování Řádek 377, znak 10: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
        <li onmouseout="clearDisplays(this);" onmouseover="enableDisplays(this); aja
   ^
  111. Varování Řádek 377, znak 44: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
     <li onmouseout="clearDisplays(this);" onmouseover="enableDisplays(this); ajaxGe
   ^
  112. Varování Řádek 382, znak 10: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
        <li onmouseout="clearDisplays(this);" onmouseover="enableDisplays(this); aja
   ^
  113. Varování Řádek 382, znak 44: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
     <li onmouseout="clearDisplays(this);" onmouseover="enableDisplays(this); ajaxGe
   ^
  114. Varování Řádek 387, znak 10: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
        <li onmouseout="clearDisplays(this);" onmouseover="enableDisplays(this); aja
   ^
  115. Varování Řádek 387, znak 44: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
     <li onmouseout="clearDisplays(this);" onmouseover="enableDisplays(this); ajaxGe
   ^
  116. Varování Řádek 388, znak 22: neplatný znak " " v adrese.
         <a href="/North Yorkshire">North Yorkshire</a>
   ^
  117. Varování Řádek 389, znak 55: neplatný znak " " v adrese.
   ss="y" id="county59"><em><a href="/North Yorkshire">Towns in North Yorkshire</a><
   ^
  118. Varování Řádek 392, znak 10: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
        <li onmouseout="clearDisplays(this);" onmouseover="enableDisplays(this); aja
   ^
  119. Varování Řádek 392, znak 44: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
     <li onmouseout="clearDisplays(this);" onmouseover="enableDisplays(this); ajaxGe
   ^
  120. Informace Řádek 392, znak 45: + dalších 357 varování.
    <li onmouseout="clearDisplays(this);" onmouseover="enableDisplays(this); ajaxGet
   ^

   Zbývající varování jsou z úsporných důvodů skryty.

  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.