• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument neprošel validací, 17 chyb a 5 varování.
  https://www.advertigo.net/  
  text/html — HTML 5 
  iso-8859-1  (tvrdí HTTP hlavička) 
  Zobrazit:
   

  # Stránka není validní HTML 5.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Informace HTTP hlavička: zjištěna hlavička "Vary: Accept-Encoding,User-Agent"; pravděpodobně existuje více reprezentací zdroje.
   Vary: Accept-Encoding,User-Agent
   ^

   Webový dokument stažený z určené adresy budí dojem, že je jen jednou z několika verzí, které lze z téže URL stáhnout. Server podle hlaviček dotazu pravděpodobně upravuje (větví) výstup — různí návštěvníci (či roboti) s různými prohlížeči (či z různých zemí) mohou dostávat různý kód. Validátor umí pochopitelně zvalidovat jen to, co server pošle jemu a o jiných verzích nic neví. Je tedy možné, že část návštěvníků dostává nevalidní kód a validátor validní. Nebo naopak. Záleží-li vám na validitě, pak asi chcete, aby validní kód dostávali všichni.

   Český validátor umí při stahování validovaného dokumentu emulovat identifikaci prohlížečů. V rozšířeném rozhraní pro validaci dokumentu na webu si můžete pohrát s nastavením hlaviček dotazu.

  2. Chyba Řádek 5, znak 16: nesoulad kódování.
   <meta charset="utf-8">
   ^

   HTTP hlavička Content-Type doporučuje jiné kódování než vnitřní deklarace. Upřednostňuji informaci z HTTP hlavičky.

  3. Chyba Řádek 32, znak 1: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   <script src='https://www.google.com/recaptcha/api.js' type="218927255d97183c31b62
   ^
  4. Chyba Řádek 35, znak 1: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   <script type="218927255d97183c31b6203d-text/javascript" src="https://cdnjs.cloudf
   ^
  5. Chyba Řádek 38, znak 1: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-7802603-1" type
   ^
  6. Chyba Řádek 40, znak 1: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   <script data-ad-client="ca-pub-8688835371295829" async src="https://pagead2.googl
   ^
  7. Varování Řádek 145, znak 1: The "form" role is unnecessary for element "form"..
   <form role="form" autocomplete="off" class="search-form" method="get" action="cat
   ^
  8. Chyba Řádek 526, znak 1: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   <script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js
   ^
  9. Varování Řádek 560, znak 60: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   ent-id-9430284-Refrigeratorforsale.htm"><script type="text/javascript" style="dis
   ^
  10. Varování Řádek 565, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type="text/javascript" src="https://ajax.cloudflare.com/cdn-cgi/scripts/0
   ^
  11. Chyba Řádek 566, znak 1: Element "img" is missing required attribute "src"..
   <img class="img-fluid rounded" data-cfsrc="kepek/x20190805_uxh63pkk_.jpg.pagespee
   ^
  12. Chyba Řádek 593, znak 53: Element "img" is missing required attribute "src"..
   ertisement-id-9430113-Stoveforsale.htm"><img class="img-fluid rounded" data-cfsrc
   ^
  13. Chyba Řádek 620, znak 90: Element "img" is missing required attribute "src"..
   ureofTakingIndianFoodItemsinPrague.htm"><img class="img-fluid rounded" data-cfsrc
   ^
  14. Chyba Řádek 700, znak 1: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   <script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js
   ^
  15. Chyba Řádek 762, znak 25: Element "img" is missing required attribute "src"..
   <h3 class="footer-logo"><img data-cfsrc="assets/img/xlogo_white.png.pagespeed.ic.
   ^
  16. Chyba Řádek 772, znak 37: Element "img" is missing required attribute "src"..
   <a href="banner.php?countrycode=CZ"><img title="This 160x160 px banner is for ren
   ^
  17. Varování Řádek 772, znak 37: The "border" attribute is obsolete. Consider specifying "img { border: 0; }" in CSS instead..
   <a href="banner.php?countrycode=CZ"><img title="This 160x160 px banner is for ren
   ^
  18. Varování Řádek 772, znak 282: The "border" attribute is obsolete. Consider specifying "img { border: 0; }" in CSS instead..
   ay:none;visibility:hidden;" /><noscript><img title="This 160x160 px banner is for
   ^
  19. Chyba Řádek 812, znak 1: Element "img" is missing required attribute "src"..
   <img data-cfsrc="browser/xcomodo.png.pagespeed.ic.5MZlid8BUd.png" alt="Comodo" st
   ^
  20. Chyba Řádek 831, znak 1: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   <script src="assets/js/jquery-min.js.pagespeed.jm.BnirE05kB4.js" type="218927255d
   ^
  21. Chyba Řádek 832, znak 1: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   <script src="assets/js/popper.min.js+bootstrap.min.js+jquery.counterup.min.js+way
   ^
  22. Chyba Řádek 837, znak 1: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   <script src="assets/js/owl.carousel.min.js+nivo-lightbox.js+jquery.slicknav.js+ma
   ^
  23. Chyba Řádek 843, znak 1: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   <script src="assets/js/summernote.js.pagespeed.jm.1rcnsVIeyv.js" type="218927255d
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.