• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument neprošel validací, 10 chyb a 5 varování.
  https://www.ai-beauty.co.uk/coolsculpting-elite-london-uk/  
  text/html — HTML 5 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Stránka není validní HTML 5.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Informace HTTP hlavička: zjištěna hlavička "Vary: Accept-Encoding,User-Agent"; pravděpodobně existuje více reprezentací zdroje.
   Vary: Accept-Encoding,User-Agent
   ^

   Webový dokument stažený z určené adresy budí dojem, že je jen jednou z několika verzí, které lze z téže URL stáhnout. Server podle hlaviček dotazu pravděpodobně upravuje (větví) výstup — různí návštěvníci (či roboti) s různými prohlížeči (či z různých zemí) mohou dostávat různý kód. Validátor umí pochopitelně zvalidovat jen to, co server pošle jemu a o jiných verzích nic neví. Je tedy možné, že část návštěvníků dostává nevalidní kód a validátor validní. Nebo naopak. Záleží-li vám na validitě, pak asi chcete, aby validní kód dostávali všichni.

   Český validátor umí při stahování validovaného dokumentu emulovat identifikaci prohlížečů. V rozšířeném rozhraní pro validaci dokumentu na webu si můžete pohrát s nastavením hlaviček dotazu.

  2. Varování Řádek 10, znak 4793: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   coolsculpting-elite-london-uk/feed/" /> <script type="text/javascript">window._wp
   ^
  3. Varování Řádek 11, znak 3518: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   r=5.8.1' type='text/css' media='all' /> <script type='text/javascript' src='https
   ^
  4. Varování Řádek 92, znak 726: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   ity: 1 !important; }</style></noscript> <script type='text/javascript'>!function(
   ^
  5. Varování Řádek 96, znak 79: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   ebook.net/en_US/fbevents.js');</script> <script type='text/javascript'>fbq('init'
   ^
  6. Varování Řádek 98, znak 13: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   });</script><script type='text/javascript'>fbq('track', 'PageView', []);</script>
   ^
  7. Chyba Řádek 98, znak 94: Bad start tag in "img" in "noscript" in "head"..
   ', 'PageView', []);</script> <noscript> <img height="1" width="1" style="display:
   ^
  8. Chyba Řádek 99, znak 80: zbloudilá ukončovací značka "noscript".
   928731772875&ev=PageView&noscript=1" /> </noscript><link rel="icon" href="https:/
   ^
  9. Chyba Řádek 99, znak 80: A "link" element must not appear as a descendant of a "body" element unless the "link" element has an "itemprop" attribute or has a "rel" attribute whose value contains "dns-prefetch", "modulepreload", "pingback", "preconnect", "prefetch", "preload", "prerender", or "stylesheet"..
   928731772875&ev=PageView&noscript=1" /> </noscript><link rel="icon" href="https:/
   ^
  10. Chyba Řádek 99, znak 210: A "link" element must not appear as a descendant of a "body" element unless the "link" element has an "itemprop" attribute or has a "rel" attribute whose value contains "dns-prefetch", "modulepreload", "pingback", "preconnect", "prefetch", "preload", "prerender", or "stylesheet"..
   ropped-favai-32x32.png" sizes="32x32" /><link rel="icon" href="https://www.ai-bea
   ^
  11. Chyba Řádek 99, znak 333: A "link" element must not appear as a descendant of a "body" element unless the "link" element has an "itemprop" attribute or has a "rel" attribute whose value contains "dns-prefetch", "modulepreload", "pingback", "preconnect", "prefetch", "preload", "prerender", or "stylesheet"..
   ed-favai-192x192.png" sizes="192x192" /><link rel="apple-touch-icon" href="https:
   ^
  12. Chyba Řádek 99, znak 452: Element "meta" is missing one or more of the following attributes: "itemprop", "property"..
   ds/2021/08/cropped-favai-180x180.png" /><meta name="msapplication-TileImage" cont
   ^
  13. Chyba Řádek 99, znak 458: atribut "name" není dovolen na elementu "meta".
   1/08/cropped-favai-180x180.png" /><meta name="msapplication-TileImage" content="h
   ^

   Odstraňte dotyčný atribut.

  14. Chyba Řádek 99, znak 582: zbloudilá ukončovací značka "head".
   ds/2021/08/cropped-favai-270x270.png" /></head><body data-rsssl=1 class="post-tem
   ^
  15. Chyba Řádek 99, znak 582: Start tag "body" seen but an element of the same type was already open..
   ds/2021/08/cropped-favai-270x270.png" /></head><body data-rsssl=1 class="post-tem
   ^
  16. Chyba Řádek 99, znak 582: Cannot recover after last error. Any further errors will be ignored..
   ds/2021/08/cropped-favai-270x270.png" /></head><body data-rsssl=1 class="post-tem
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.