• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument neprošel validací, 5 chyb a 9 varování.
  https://alloastuces.net/  
  text/html — HTML 5 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Stránka není validní HTML 5.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Informace HTTP hlavička: zjištěna hlavička "Vary: Accept-Encoding,User-Agent"; pravděpodobně existuje více reprezentací zdroje.
   Vary: Accept-Encoding,User-Agent
   ^

   Webový dokument stažený z určené adresy budí dojem, že je jen jednou z několika verzí, které lze z téže URL stáhnout. Server podle hlaviček dotazu pravděpodobně upravuje (větví) výstup — různí návštěvníci (či roboti) s různými prohlížeči (či z různých zemí) mohou dostávat různý kód. Validátor umí pochopitelně zvalidovat jen to, co server pošle jemu a o jiných verzích nic neví. Je tedy možné, že část návštěvníků dostává nevalidní kód a validátor validní. Nebo naopak. Záleží-li vám na validitě, pak asi chcete, aby validní kód dostávali všichni.

   Český validátor umí při stahování validovaného dokumentu emulovat identifikaci prohlížečů. V rozšířeném rozhraní pro validaci dokumentu na webu si můžete pohrát s nastavením hlaviček dotazu.

  2. Chyba Řádek 31, znak 1: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   <script type="a8156f0877b96fd9dfa38418-text/javascript" defer='defer' src='https:
   ^
  3. Varování Řádek 47, znak 1: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
   <style type="text/css" id="wp-custom-css">
   ^
  4. Chyba Řádek 76, znak 35: CSS: " ": Parse Error..
       border: 2px solid transparent !important;
   ^
  5. Varování Řádek 92, znak 1: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
   <style type="text/css" media="screen">
   ^
  6. Varování Řádek 134, znak 1: The value of attribute "data-lazy-src" on element "img" from namespace "http://www.w3.org/1999/xhtml" is not in Unicode Normalization Form C..
   <img width="350" height="250" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.
   ^
  7. Varování Řádek 134, znak 375: The value of attribute "src" on element "img" from namespace "http://www.w3.org/1999/xhtml" is not in Unicode Normalization Form C..
   ns-de-beauté-350x250.jpeg" /><noscript><img width="350" height="250" src="https:
   ^
  8. Varování Řádek 170, znak 1: The value of attribute "data-lazy-src" on element "img" from namespace "http://www.w3.org/1999/xhtml" is not in Unicode Normalization Form C..
   <img width="350" height="250" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.
   ^
  9. Varování Řádek 170, znak 413: The value of attribute "src" on element "img" from namespace "http://www.w3.org/1999/xhtml" is not in Unicode Normalization Form C..
   U-LES-ENFANTS-350x250.jpeg" /><noscript><img width="350" height="250" src="https:
   ^
  10. Varování Řádek 176, znak 1: The value of attribute "data-lazy-src" on element "img" from namespace "http://www.w3.org/1999/xhtml" is not in Unicode Normalization Form C..
   <img width="350" height="250" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.
   ^
  11. Varování Řádek 176, znak 403: The value of attribute "src" on element "img" from namespace "http://www.w3.org/1999/xhtml" is not in Unicode Normalization Form C..
   te-cuillère--350x250.jpeg" /><noscript><img width="350" height="250" src="https:
   ^
  12. Varování Řádek 187, znak 1: The "navigation" role is unnecessary for element "nav"..
   <nav class="navigation pagination" role="navigation" aria-label="Publications">
   ^
  13. Chyba Řádek 220, znak 1: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   <script type="a8156f0877b96fd9dfa38418-text/javascript" src='https://alloastuces.
   ^
  14. Chyba Řádek 226, znak 1: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   <script async type="a8156f0877b96fd9dfa38418-text/javascript" src='https://alloas
   ^
  15. Chyba Řádek 301, znak 28: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
       }, false);</script><script data-no-minify="1" async src="https://alloastu
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.