• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument neprošel validací, 1 chyba a 11 varování.
  https://www.blogshippo.com/business/easy-tips-to-improve-the-appearance-of-your-house/  
  text/html — HTML 5 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Stránka není validní HTML 5.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Informace HTTP hlavička: zjištěna hlavička "Vary: Accept-Encoding,User-Agent"; pravděpodobně existuje více reprezentací zdroje.
   Vary: Accept-Encoding,User-Agent
   ^

   Webový dokument stažený z určené adresy budí dojem, že je jen jednou z několika verzí, které lze z téže URL stáhnout. Server podle hlaviček dotazu pravděpodobně upravuje (větví) výstup — různí návštěvníci (či roboti) s různými prohlížeči (či z různých zemí) mohou dostávat různý kód. Validátor umí pochopitelně zvalidovat jen to, co server pošle jemu a o jiných verzích nic neví. Je tedy možné, že část návštěvníků dostává nevalidní kód a validátor validní. Nebo naopak. Záleží-li vám na validitě, pak asi chcete, aby validní kód dostávali všichni.

   Český validátor umí při stahování validovaného dokumentu emulovat identifikaci prohlížečů. V rozšířeném rozhraní pro validaci dokumentu na webu si můžete pohrát s nastavením hlaviček dotazu.

  2. Chyba Řádek 31, znak 21: A "charset" attribute on a "meta" element found after the first 1024 bytes..
   <meta charset="UTF-8" />
   ^
  3. Varování Řádek 62, znak 3: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
     <script type="text/javascript">
   ^
  4. Varování Řádek 66, znak 3: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
     <style type="text/css">
   ^
  5. Varování Řádek 84, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://www.blogshippo.com/wp-includes/js/jqu
   ^
  6. Varování Řádek 85, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://www.blogshippo.com/wp-includes/js/jqu
   ^
  7. Varování Řádek 98, znak 10: The "banner" role is unnecessary for element "header"..
            <header id="site-header" class="site-header" role="banner">
   ^
  8. Varování Řádek 128, znak 13: Section lacks heading. Consider using "h2"-"h6" elements to add identifying headings to all sections..
           <section id="main" class="main" role="main">
   ^
  9. Varování Řádek 134, znak 4: Consider using the "h1" element as a top-level heading only (all "h1" elements are treated as top-level headings by many screen readers and other tools)..
      <h1 class='post-title'>Easy Tips To Improve The Appearance Of Your House</h1>
   ^
  10. Varování Řádek 223, znak 1: The "contentinfo" role is unnecessary for element "footer"..
   <footer id="site-footer" class="site-footer" role="contentinfo">
   ^
  11. Varování Řádek 235, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' id='ct-challenger-js-js-extra'>
   ^
  12. Varování Řádek 240, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://www.blogshippo.com/wp-content/themes/
   ^
  13. Varování Řádek 241, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://www.blogshippo.com/wp-includes/js/wp-
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.