• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument neprošel validací, 72 chyb a 41 varování.
  https://www.gaspaininchest.com//  
  text/html — HTML 5 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Stránka není validní HTML 5.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Informace HTTP hlavička: zjištěna hlavička "Vary: Accept-Encoding,User-Agent,Accept-Encoding"; pravděpodobně existuje více reprezentací zdroje.
   Vary: Accept-Encoding,User-Agent,Accept-Encoding
   ^

   Webový dokument stažený z určené adresy budí dojem, že je jen jednou z několika verzí, které lze z téže URL stáhnout. Server podle hlaviček dotazu pravděpodobně upravuje (větví) výstup — různí návštěvníci (či roboti) s různými prohlížeči (či z různých zemí) mohou dostávat různý kód. Validátor umí pochopitelně zvalidovat jen to, co server pošle jemu a o jiných verzích nic neví. Je tedy možné, že část návštěvníků dostává nevalidní kód a validátor validní. Nebo naopak. Záleží-li vám na validitě, pak asi chcete, aby validní kód dostávali všichni.

   Český validátor umí při stahování validovaného dokumentu emulovat identifikaci prohlížečů. V rozšířeném rozhraní pro validaci dokumentu na webu si můžete pohrát s nastavením hlaviček dotazu.

  2. Chyba Řádek 8, znak 46198: CSS: "transform": Too many values or values are not recognized..
   m:rotate(1 turn);transform:rotate(1 turn)}}@font-face{font-display:swap;font-fami
   ^
  3. Chyba Řádek 8, znak 49689: CSS: "transform": Too many values or values are not recognized..
   m:rotate(1 turn);transform:rotate(1 turn)}}@font-face{font-family:"Font Awesome 5
   ^
  4. Varování Řádek 77, znak 1: Consider avoiding viewport values that prevent users from resizing documents..
   <meta name="viewport" content="initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=
   ^
  5. Varování Řádek 85, znak 1: The "link" role is unnecessary for element "a" with attribute "href"..
   <a class="skip-link screen-reader-text" href="#content" role="link" title="Skip t
   ^
  6. Varování Řádek 98, znak 1: Empty heading..
   <h1 class="site-title" itemprop="name">
   ^
  7. Chyba Řádek 110, znak 213: An element with the attribute "tabindex" must not appear as a descendant of the "a" element..
   ry/medicine/" class="menu-link">Medicine<span role="presentation" class="dropdown
   ^
  8. Chyba Řádek 124, znak 209: An element with the attribute "tabindex" must not appear as a descendant of the "a" element..
   tegory/trends/" class="menu-link">Trends<span role="presentation" class="dropdown
   ^
  9. Chyba Řádek 233, znak 195: An element with the attribute "tabindex" must not appear as a descendant of the "a" element..
   ry/medicine/" class="menu-link">Medicine<span role="presentation" class="dropdown
   ^
  10. Chyba Řádek 247, znak 191: An element with the attribute "tabindex" must not appear as a descendant of the "a" element..
   tegory/trends/" class="menu-link">Trends<span role="presentation" class="dropdown
   ^
  11. Varování Řádek 324, znak 1: Consider using the "h1" element as a top-level heading only (all "h1" elements are treated as top-level headings by many screen readers and other tools)..
   <h1 class="entry-title" itemprop="headline">Gas Pain in Chest | Is It Gas Pain or
   ^
  12. Varování Řádek 423, znak 1: Empty heading..
   <h3></h3>
   ^
  13. Varování Řádek 476, znak 1: Empty heading..
   <h2></h2>
   ^
  14. Chyba Řádek 584, znak 690: The "center" element is obsolete. Use CSS instead..
   xt widget widget_custom_html"><div class="textwidget custom-html-widget"><center>
   ^
  15. Varování Řádek 585, znak 245: Possible misuse of "aria-label". (If you disagree with this warning, file an issue report or send e-mail to www-validator@w3.org.).
   e-status="done" data-ad-status="filled"><ins id="aswift_1_expand" tabindex="0" ti
   ^
  16. Varování Řádek 585, znak 245: The first occurrence of ID "aswift_1_expand" was here..
   e-status="done" data-ad-status="filled"><ins id="aswift_1_expand" tabindex="0" ti
   ^
  17. Varování Řádek 585, znak 245: The first occurrence of ID "aswift_1_expand" was here..
   e-status="done" data-ad-status="filled"><ins id="aswift_1_expand" tabindex="0" ti
   ^
  18. Varování Řádek 585, znak 245: The first occurrence of ID "aswift_1_expand" was here..
   e-status="done" data-ad-status="filled"><ins id="aswift_1_expand" tabindex="0" ti
   ^
  19. Varování Řádek 585, znak 245: The first occurrence of ID "aswift_1_expand" was here..
   e-status="done" data-ad-status="filled"><ins id="aswift_1_expand" tabindex="0" ti
   ^
  20. Varování Řádek 585, znak 333: The first occurrence of ID "aswift_1_anchor" was here..
   vertisement" aria-label="Advertisement"><ins id="aswift_1_anchor"><iframe loading
   ^
  21. Varování Řádek 585, znak 333: The first occurrence of ID "aswift_1_anchor" was here..
   vertisement" aria-label="Advertisement"><ins id="aswift_1_anchor"><iframe loading
   ^
  22. Varování Řádek 585, znak 333: The first occurrence of ID "aswift_1_anchor" was here..
   vertisement" aria-label="Advertisement"><ins id="aswift_1_anchor"><iframe loading
   ^
  23. Varování Řádek 585, znak 333: The first occurrence of ID "aswift_1_anchor" was here..
   vertisement" aria-label="Advertisement"><ins id="aswift_1_anchor"><iframe loading
   ^
  24. Varování Řádek 585, znak 359: Potentially bad value "allow-forms allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-same-origin allow-scripts allow-top-navigation-by-user-activation" for attribute "sandbox" on element "iframe": Setting both "allow-scripts" and "allow-same-origin" is not recommended, because it effectively enables an embedded page to break out of all sandboxing..
   dvertisement"><ins id="aswift_1_anchor"><iframe loading="lazy" id="aswift_1" src=
   ^
  25. Chyba Řádek 585, znak 359: The "frameborder" attribute on the "iframe" element is obsolete. Use CSS instead..
   dvertisement"><ins id="aswift_1_anchor"><iframe loading="lazy" id="aswift_1" src=
   ^
  26. Chyba Řádek 585, znak 359: The "marginwidth" attribute on the "iframe" element is obsolete. Use CSS instead..
   dvertisement"><ins id="aswift_1_anchor"><iframe loading="lazy" id="aswift_1" src=
   ^
  27. Chyba Řádek 585, znak 359: The "marginheight" attribute on the "iframe" element is obsolete. Use CSS instead..
   dvertisement"><ins id="aswift_1_anchor"><iframe loading="lazy" id="aswift_1" src=
   ^
  28. Chyba Řádek 585, znak 359: The "scrolling" attribute on the "iframe" element is obsolete. Use CSS instead..
   dvertisement"><ins id="aswift_1_anchor"><iframe loading="lazy" id="aswift_1" src=
   ^
  29. Varování Řádek 585, znak 359: The first occurrence of ID "aswift_1" was here..
   dvertisement"><ins id="aswift_1_anchor"><iframe loading="lazy" id="aswift_1" src=
   ^
  30. Varování Řádek 585, znak 359: The first occurrence of ID "aswift_1" was here..
   dvertisement"><ins id="aswift_1_anchor"><iframe loading="lazy" id="aswift_1" src=
   ^
  31. Varování Řádek 585, znak 359: The first occurrence of ID "aswift_1" was here..
   dvertisement"><ins id="aswift_1_anchor"><iframe loading="lazy" id="aswift_1" src=
   ^
  32. Varování Řádek 585, znak 359: The first occurrence of ID "aswift_1" was here..
   dvertisement"><ins id="aswift_1_anchor"><iframe loading="lazy" id="aswift_1" src=
   ^
  33. Varování Řádek 585, znak 359: The first occurrence of ID "aswift_1" was here..
   dvertisement"><ins id="aswift_1_anchor"><iframe loading="lazy" id="aswift_1" src=
   ^
  34. Varování Řádek 585, znak 359: The first occurrence of ID "aswift_1" was here..
   dvertisement"><ins id="aswift_1_anchor"><iframe loading="lazy" id="aswift_1" src=
   ^
  35. Varování Řádek 585, znak 359: The first occurrence of ID "aswift_1" was here..
   dvertisement"><ins id="aswift_1_anchor"><iframe loading="lazy" id="aswift_1" src=
   ^
  36. Varování Řádek 585, znak 359: The first occurrence of ID "aswift_1" was here..
   dvertisement"><ins id="aswift_1_anchor"><iframe loading="lazy" id="aswift_1" src=
   ^
  37. Varování Řádek 585, znak 359: The first occurrence of ID "aswift_1" was here..
   dvertisement"><ins id="aswift_1_anchor"><iframe loading="lazy" id="aswift_1" src=
   ^
  38. Chyba Řádek 585, znak 2766: Duplicate ID "aswift_1"..
   .com&#038;dtd=65689"></iframe><noscript><iframe id="aswift_1" src="https://google
   ^
  39. Varování Řádek 585, znak 2766: Potentially bad value "allow-forms allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-same-origin allow-scripts allow-top-navigation-by-user-activation" for attribute "sandbox" on element "iframe": Setting both "allow-scripts" and "allow-same-origin" is not recommended, because it effectively enables an embedded page to break out of all sandboxing..
   .com&#038;dtd=65689"></iframe><noscript><iframe id="aswift_1" src="https://google
   ^
  40. Chyba Řádek 585, znak 2766: The "frameborder" attribute on the "iframe" element is obsolete. Use CSS instead..
   .com&#038;dtd=65689"></iframe><noscript><iframe id="aswift_1" src="https://google
   ^
  41. Chyba Řádek 585, znak 2766: The "marginwidth" attribute on the "iframe" element is obsolete. Use CSS instead..
   .com&#038;dtd=65689"></iframe><noscript><iframe id="aswift_1" src="https://google
   ^
  42. Chyba Řádek 585, znak 2766: The "marginheight" attribute on the "iframe" element is obsolete. Use CSS instead..
   .com&#038;dtd=65689"></iframe><noscript><iframe id="aswift_1" src="https://google
   ^
  43. Chyba Řádek 585, znak 2766: The "scrolling" attribute on the "iframe" element is obsolete. Use CSS instead..
   .com&#038;dtd=65689"></iframe><noscript><iframe id="aswift_1" src="https://google
   ^
  44. Varování Řádek 590, znak 44: The "navigation" role is unnecessary for element "nav"..
    class="widget-title">Popular Posts</h2><nav role="navigation" aria-label="Popula
   ^
  45. Chyba Řádek 669, znak 124: The "center" element is obsolete. Use CSS instead..
   v class="textwidget custom-html-widget"><center><div class="code-block code-block
   ^
  46. Chyba Řádek 669, znak 376: Duplicate ID "aswift_1_expand"..
   e-status="done" data-ad-status="filled"><ins id="aswift_1_expand" tabindex="0" ti
   ^
  47. Varování Řádek 669, znak 376: Possible misuse of "aria-label". (If you disagree with this warning, file an issue report or send e-mail to www-validator@w3.org.).
   e-status="done" data-ad-status="filled"><ins id="aswift_1_expand" tabindex="0" ti
   ^
  48. Chyba Řádek 669, znak 464: Duplicate ID "aswift_1_anchor"..
   vertisement" aria-label="Advertisement"><ins id="aswift_1_anchor"><iframe loading
   ^
  49. Chyba Řádek 669, znak 490: Duplicate ID "aswift_1"..
   dvertisement"><ins id="aswift_1_anchor"><iframe loading="lazy" id="aswift_1" src=
   ^
  50. Varování Řádek 669, znak 490: Potentially bad value "allow-forms allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-same-origin allow-scripts allow-top-navigation-by-user-activation" for attribute "sandbox" on element "iframe": Setting both "allow-scripts" and "allow-same-origin" is not recommended, because it effectively enables an embedded page to break out of all sandboxing..
   dvertisement"><ins id="aswift_1_anchor"><iframe loading="lazy" id="aswift_1" src=
   ^
  51. Chyba Řádek 669, znak 490: The "frameborder" attribute on the "iframe" element is obsolete. Use CSS instead..
   dvertisement"><ins id="aswift_1_anchor"><iframe loading="lazy" id="aswift_1" src=
   ^
  52. Chyba Řádek 669, znak 490: The "marginwidth" attribute on the "iframe" element is obsolete. Use CSS instead..
   dvertisement"><ins id="aswift_1_anchor"><iframe loading="lazy" id="aswift_1" src=
   ^
  53. Chyba Řádek 669, znak 490: The "marginheight" attribute on the "iframe" element is obsolete. Use CSS instead..
   dvertisement"><ins id="aswift_1_anchor"><iframe loading="lazy" id="aswift_1" src=
   ^
  54. Chyba Řádek 669, znak 490: The "scrolling" attribute on the "iframe" element is obsolete. Use CSS instead..
   dvertisement"><ins id="aswift_1_anchor"><iframe loading="lazy" id="aswift_1" src=
   ^
  55. Chyba Řádek 669, znak 2897: Duplicate ID "aswift_1"..
   .com&#038;dtd=65689"></iframe><noscript><iframe id="aswift_1" src="https://google
   ^
  56. Varování Řádek 669, znak 2897: Potentially bad value "allow-forms allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-same-origin allow-scripts allow-top-navigation-by-user-activation" for attribute "sandbox" on element "iframe": Setting both "allow-scripts" and "allow-same-origin" is not recommended, because it effectively enables an embedded page to break out of all sandboxing..
   .com&#038;dtd=65689"></iframe><noscript><iframe id="aswift_1" src="https://google
   ^
  57. Chyba Řádek 669, znak 2897: The "frameborder" attribute on the "iframe" element is obsolete. Use CSS instead..
   .com&#038;dtd=65689"></iframe><noscript><iframe id="aswift_1" src="https://google
   ^
  58. Chyba Řádek 669, znak 2897: The "marginwidth" attribute on the "iframe" element is obsolete. Use CSS instead..
   .com&#038;dtd=65689"></iframe><noscript><iframe id="aswift_1" src="https://google
   ^
  59. Chyba Řádek 669, znak 2897: The "marginheight" attribute on the "iframe" element is obsolete. Use CSS instead..
   .com&#038;dtd=65689"></iframe><noscript><iframe id="aswift_1" src="https://google
   ^
  60. Chyba Řádek 669, znak 2897: The "scrolling" attribute on the "iframe" element is obsolete. Use CSS instead..
   .com&#038;dtd=65689"></iframe><noscript><iframe id="aswift_1" src="https://google
   ^
  61. Chyba Řádek 670, znak 139: The "center" element is obsolete. Use CSS instead..
   v class="textwidget custom-html-widget"><center><div class="code-block code-block
   ^
  62. Chyba Řádek 670, znak 139: neuzavřený element "center".
   v class="textwidget custom-html-widget"><center><div class="code-block code-block
   ^
  63. Chyba Řádek 670, znak 391: Duplicate ID "aswift_1_expand"..
   e-status="done" data-ad-status="filled"><ins id="aswift_1_expand" tabindex="0" ti
   ^
  64. Varování Řádek 670, znak 391: Possible misuse of "aria-label". (If you disagree with this warning, file an issue report or send e-mail to www-validator@w3.org.).
   e-status="done" data-ad-status="filled"><ins id="aswift_1_expand" tabindex="0" ti
   ^
  65. Chyba Řádek 670, znak 479: Duplicate ID "aswift_1_anchor"..
   vertisement" aria-label="Advertisement"><ins id="aswift_1_anchor"><iframe loading
   ^
  66. Chyba Řádek 670, znak 505: Duplicate ID "aswift_1"..
   dvertisement"><ins id="aswift_1_anchor"><iframe loading="lazy" id="aswift_1" src=
   ^
  67. Varování Řádek 670, znak 505: Potentially bad value "allow-forms allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-same-origin allow-scripts allow-top-navigation-by-user-activation" for attribute "sandbox" on element "iframe": Setting both "allow-scripts" and "allow-same-origin" is not recommended, because it effectively enables an embedded page to break out of all sandboxing..
   dvertisement"><ins id="aswift_1_anchor"><iframe loading="lazy" id="aswift_1" src=
   ^
  68. Chyba Řádek 670, znak 505: The "frameborder" attribute on the "iframe" element is obsolete. Use CSS instead..
   dvertisement"><ins id="aswift_1_anchor"><iframe loading="lazy" id="aswift_1" src=
   ^
  69. Chyba Řádek 670, znak 505: The "marginwidth" attribute on the "iframe" element is obsolete. Use CSS instead..
   dvertisement"><ins id="aswift_1_anchor"><iframe loading="lazy" id="aswift_1" src=
   ^
  70. Chyba Řádek 670, znak 505: The "marginheight" attribute on the "iframe" element is obsolete. Use CSS instead..
   dvertisement"><ins id="aswift_1_anchor"><iframe loading="lazy" id="aswift_1" src=
   ^
  71. Chyba Řádek 670, znak 505: The "scrolling" attribute on the "iframe" element is obsolete. Use CSS instead..
   dvertisement"><ins id="aswift_1_anchor"><iframe loading="lazy" id="aswift_1" src=
   ^
  72. Chyba Řádek 670, znak 2912: Duplicate ID "aswift_1"..
   .com&#038;dtd=65689"></iframe><noscript><iframe id="aswift_1" src="https://google
   ^
  73. Varování Řádek 670, znak 2912: Potentially bad value "allow-forms allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-same-origin allow-scripts allow-top-navigation-by-user-activation" for attribute "sandbox" on element "iframe": Setting both "allow-scripts" and "allow-same-origin" is not recommended, because it effectively enables an embedded page to break out of all sandboxing..
   .com&#038;dtd=65689"></iframe><noscript><iframe id="aswift_1" src="https://google
   ^
  74. Chyba Řádek 670, znak 2912: The "frameborder" attribute on the "iframe" element is obsolete. Use CSS instead..
   .com&#038;dtd=65689"></iframe><noscript><iframe id="aswift_1" src="https://google
   ^
  75. Chyba Řádek 670, znak 2912: The "marginwidth" attribute on the "iframe" element is obsolete. Use CSS instead..
   .com&#038;dtd=65689"></iframe><noscript><iframe id="aswift_1" src="https://google
   ^
  76. Chyba Řádek 670, znak 2912: The "marginheight" attribute on the "iframe" element is obsolete. Use CSS instead..
   .com&#038;dtd=65689"></iframe><noscript><iframe id="aswift_1" src="https://google
   ^
  77. Chyba Řádek 670, znak 2912: The "scrolling" attribute on the "iframe" element is obsolete. Use CSS instead..
   .com&#038;dtd=65689"></iframe><noscript><iframe id="aswift_1" src="https://google
   ^
  78. Chyba Řádek 671, znak 1: The "center" element is obsolete. Use CSS instead..
   <center></div></aside>
   ^
  79. Chyba Řádek 671, znak 1: neuzavřený element "center".
   <center></div></aside>
   ^
  80. Chyba Řádek 671, znak 9: End tag "div" seen, but there were open elements..
   <center></div></aside>
   ^
  81. Varování Řádek 682, znak 1: Section lacks heading. Consider using "h2"-"h6" elements to add identifying headings to all sections..
   <section id="custom_html-7" class="widget_text widget widget_custom_html"><div cl
   ^
  82. Chyba Řádek 682, znak 118: The "center" element is obsolete. Use CSS instead..
   xt widget widget_custom_html"><div class="textwidget custom-html-widget"><center>
   ^
  83. Chyba Řádek 683, znak 245: Duplicate ID "aswift_1_expand"..
   e-status="done" data-ad-status="filled"><ins id="aswift_1_expand" tabindex="0" ti
   ^
  84. Varování Řádek 683, znak 245: Possible misuse of "aria-label". (If you disagree with this warning, file an issue report or send e-mail to www-validator@w3.org.).
   e-status="done" data-ad-status="filled"><ins id="aswift_1_expand" tabindex="0" ti
   ^
  85. Chyba Řádek 683, znak 333: Duplicate ID "aswift_1_anchor"..
   vertisement" aria-label="Advertisement"><ins id="aswift_1_anchor"><iframe loading
   ^
  86. Chyba Řádek 683, znak 359: Duplicate ID "aswift_1"..
   dvertisement"><ins id="aswift_1_anchor"><iframe loading="lazy" id="aswift_1" src=
   ^
  87. Varování Řádek 683, znak 359: Potentially bad value "allow-forms allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-same-origin allow-scripts allow-top-navigation-by-user-activation" for attribute "sandbox" on element "iframe": Setting both "allow-scripts" and "allow-same-origin" is not recommended, because it effectively enables an embedded page to break out of all sandboxing..
   dvertisement"><ins id="aswift_1_anchor"><iframe loading="lazy" id="aswift_1" src=
   ^
  88. Chyba Řádek 683, znak 359: The "frameborder" attribute on the "iframe" element is obsolete. Use CSS instead..
   dvertisement"><ins id="aswift_1_anchor"><iframe loading="lazy" id="aswift_1" src=
   ^
  89. Chyba Řádek 683, znak 359: The "marginwidth" attribute on the "iframe" element is obsolete. Use CSS instead..
   dvertisement"><ins id="aswift_1_anchor"><iframe loading="lazy" id="aswift_1" src=
   ^
  90. Chyba Řádek 683, znak 359: The "marginheight" attribute on the "iframe" element is obsolete. Use CSS instead..
   dvertisement"><ins id="aswift_1_anchor"><iframe loading="lazy" id="aswift_1" src=
   ^
  91. Chyba Řádek 683, znak 359: The "scrolling" attribute on the "iframe" element is obsolete. Use CSS instead..
   dvertisement"><ins id="aswift_1_anchor"><iframe loading="lazy" id="aswift_1" src=
   ^
  92. Chyba Řádek 683, znak 2766: Duplicate ID "aswift_1"..
   .com&#038;dtd=65689"></iframe><noscript><iframe id="aswift_1" src="https://google
   ^
  93. Varování Řádek 683, znak 2766: Potentially bad value "allow-forms allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-same-origin allow-scripts allow-top-navigation-by-user-activation" for attribute "sandbox" on element "iframe": Setting both "allow-scripts" and "allow-same-origin" is not recommended, because it effectively enables an embedded page to break out of all sandboxing..
   .com&#038;dtd=65689"></iframe><noscript><iframe id="aswift_1" src="https://google
   ^
  94. Chyba Řádek 683, znak 2766: The "frameborder" attribute on the "iframe" element is obsolete. Use CSS instead..
   .com&#038;dtd=65689"></iframe><noscript><iframe id="aswift_1" src="https://google
   ^
  95. Chyba Řádek 683, znak 2766: The "marginwidth" attribute on the "iframe" element is obsolete. Use CSS instead..
   .com&#038;dtd=65689"></iframe><noscript><iframe id="aswift_1" src="https://google
   ^
  96. Chyba Řádek 683, znak 2766: The "marginheight" attribute on the "iframe" element is obsolete. Use CSS instead..
   .com&#038;dtd=65689"></iframe><noscript><iframe id="aswift_1" src="https://google
   ^
  97. Chyba Řádek 683, znak 2766: The "scrolling" attribute on the "iframe" element is obsolete. Use CSS instead..
   .com&#038;dtd=65689"></iframe><noscript><iframe id="aswift_1" src="https://google
   ^
  98. Varování Řádek 684, znak 26: Section lacks heading. Consider using "h2"-"h6" elements to add identifying headings to all sections..
   </center></div></section><section id="custom_html-9" class="widget_text widget wi
   ^
  99. Chyba Řádek 684, znak 143: The "center" element is obsolete. Use CSS instead..
   v class="textwidget custom-html-widget"><center><div class="code-block code-block
   ^
  100. Chyba Řádek 684, znak 395: Duplicate ID "aswift_1_expand"..
   e-status="done" data-ad-status="filled"><ins id="aswift_1_expand" tabindex="0" ti
   ^
  101. Varování Řádek 684, znak 395: Possible misuse of "aria-label". (If you disagree with this warning, file an issue report or send e-mail to www-validator@w3.org.).
   e-status="done" data-ad-status="filled"><ins id="aswift_1_expand" tabindex="0" ti
   ^
  102. Chyba Řádek 684, znak 483: Duplicate ID "aswift_1_anchor"..
   vertisement" aria-label="Advertisement"><ins id="aswift_1_anchor"><iframe loading
   ^
  103. Chyba Řádek 684, znak 509: Duplicate ID "aswift_1"..
   dvertisement"><ins id="aswift_1_anchor"><iframe loading="lazy" id="aswift_1" src=
   ^
  104. Varování Řádek 684, znak 509: Potentially bad value "allow-forms allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-same-origin allow-scripts allow-top-navigation-by-user-activation" for attribute "sandbox" on element "iframe": Setting both "allow-scripts" and "allow-same-origin" is not recommended, because it effectively enables an embedded page to break out of all sandboxing..
   dvertisement"><ins id="aswift_1_anchor"><iframe loading="lazy" id="aswift_1" src=
   ^
  105. Chyba Řádek 684, znak 509: The "frameborder" attribute on the "iframe" element is obsolete. Use CSS instead..
   dvertisement"><ins id="aswift_1_anchor"><iframe loading="lazy" id="aswift_1" src=
   ^
  106. Chyba Řádek 684, znak 509: The "marginwidth" attribute on the "iframe" element is obsolete. Use CSS instead..
   dvertisement"><ins id="aswift_1_anchor"><iframe loading="lazy" id="aswift_1" src=
   ^
  107. Chyba Řádek 684, znak 509: The "marginheight" attribute on the "iframe" element is obsolete. Use CSS instead..
   dvertisement"><ins id="aswift_1_anchor"><iframe loading="lazy" id="aswift_1" src=
   ^
  108. Chyba Řádek 684, znak 509: The "scrolling" attribute on the "iframe" element is obsolete. Use CSS instead..
   dvertisement"><ins id="aswift_1_anchor"><iframe loading="lazy" id="aswift_1" src=
   ^
  109. Chyba Řádek 684, znak 2916: Duplicate ID "aswift_1"..
   .com&#038;dtd=65689"></iframe><noscript><iframe id="aswift_1" src="https://google
   ^
  110. Varování Řádek 684, znak 2916: Potentially bad value "allow-forms allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-same-origin allow-scripts allow-top-navigation-by-user-activation" for attribute "sandbox" on element "iframe": Setting both "allow-scripts" and "allow-same-origin" is not recommended, because it effectively enables an embedded page to break out of all sandboxing..
   .com&#038;dtd=65689"></iframe><noscript><iframe id="aswift_1" src="https://google
   ^
  111. Chyba Řádek 684, znak 2916: The "frameborder" attribute on the "iframe" element is obsolete. Use CSS instead..
   .com&#038;dtd=65689"></iframe><noscript><iframe id="aswift_1" src="https://google
   ^
  112. Chyba Řádek 684, znak 2916: The "marginwidth" attribute on the "iframe" element is obsolete. Use CSS instead..
   .com&#038;dtd=65689"></iframe><noscript><iframe id="aswift_1" src="https://google
   ^
  113. Chyba Řádek 684, znak 2916: The "marginheight" attribute on the "iframe" element is obsolete. Use CSS instead..
   .com&#038;dtd=65689"></iframe><noscript><iframe id="aswift_1" src="https://google
   ^
  114. Chyba Řádek 684, znak 2916: The "scrolling" attribute on the "iframe" element is obsolete. Use CSS instead..
   .com&#038;dtd=65689"></iframe><noscript><iframe id="aswift_1" src="https://google
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.