• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument neprošel validací, 54 chyb a 40 varování.
  https://www.hugedomains.com/domain_profile.cfm?d=adnnews&e=com  
  text/html — HTML 5 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Stránka není validní HTML 5.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Varování Řádek 46, znak 30: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <div class="search-trigger "><script type="text/javascript" style="display:none">
   ^
  2. Varování Řádek 51, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type="text/javascript" src="https://ajax.cloudflare.com/cdn-cgi/scripts/0
   ^
  3. Chyba Řádek 52, znak 1: Element "img" is missing required attribute "src"..
   <img data-cfsrc="https://static.HugeDomains.com/images/hdv3-img/search-icon.png" 
   ^
  4. Chyba Řádek 59, znak 1: element "div" nesmí být potomkem elementu "button" v tomto kontextu.
   <div id="circularG" style="margin-left:0px; margin-right:0px; margin-top:2px;">
   ^
  5. Varování Řádek 59, znak 1: The first occurrence of ID "circularG" was here..
   <div id="circularG" style="margin-left:0px; margin-right:0px; margin-top:2px;">
   ^
  6. Varování Řádek 59, znak 1: The first occurrence of ID "circularG" was here..
   <div id="circularG" style="margin-left:0px; margin-right:0px; margin-top:2px;">
   ^
  7. Varování Řádek 59, znak 1: The first occurrence of ID "circularG" was here..
   <div id="circularG" style="margin-left:0px; margin-right:0px; margin-top:2px;">
   ^
  8. Varování Řádek 60, znak 1: The first occurrence of ID "circularG_1" was here..
   <div id="circularG_1" class="circularG"></div>
   ^
  9. Varování Řádek 60, znak 1: The first occurrence of ID "circularG_1" was here..
   <div id="circularG_1" class="circularG"></div>
   ^
  10. Varování Řádek 60, znak 1: The first occurrence of ID "circularG_1" was here..
   <div id="circularG_1" class="circularG"></div>
   ^
  11. Varování Řádek 61, znak 1: The first occurrence of ID "circularG_2" was here..
   <div id="circularG_2" class="circularG"></div>
   ^
  12. Varování Řádek 61, znak 1: The first occurrence of ID "circularG_2" was here..
   <div id="circularG_2" class="circularG"></div>
   ^
  13. Varování Řádek 61, znak 1: The first occurrence of ID "circularG_2" was here..
   <div id="circularG_2" class="circularG"></div>
   ^
  14. Varování Řádek 62, znak 1: The first occurrence of ID "circularG_3" was here..
   <div id="circularG_3" class="circularG"></div>
   ^
  15. Varování Řádek 62, znak 1: The first occurrence of ID "circularG_3" was here..
   <div id="circularG_3" class="circularG"></div>
   ^
  16. Varování Řádek 62, znak 1: The first occurrence of ID "circularG_3" was here..
   <div id="circularG_3" class="circularG"></div>
   ^
  17. Varování Řádek 63, znak 1: The first occurrence of ID "circularG_4" was here..
   <div id="circularG_4" class="circularG"></div>
   ^
  18. Varování Řádek 63, znak 1: The first occurrence of ID "circularG_4" was here..
   <div id="circularG_4" class="circularG"></div>
   ^
  19. Varování Řádek 63, znak 1: The first occurrence of ID "circularG_4" was here..
   <div id="circularG_4" class="circularG"></div>
   ^
  20. Varování Řádek 64, znak 1: The first occurrence of ID "circularG_5" was here..
   <div id="circularG_5" class="circularG"></div>
   ^
  21. Varování Řádek 64, znak 1: The first occurrence of ID "circularG_5" was here..
   <div id="circularG_5" class="circularG"></div>
   ^
  22. Varování Řádek 64, znak 1: The first occurrence of ID "circularG_5" was here..
   <div id="circularG_5" class="circularG"></div>
   ^
  23. Varování Řádek 65, znak 1: The first occurrence of ID "circularG_6" was here..
   <div id="circularG_6" class="circularG"></div>
   ^
  24. Varování Řádek 65, znak 1: The first occurrence of ID "circularG_6" was here..
   <div id="circularG_6" class="circularG"></div>
   ^
  25. Varování Řádek 65, znak 1: The first occurrence of ID "circularG_6" was here..
   <div id="circularG_6" class="circularG"></div>
   ^
  26. Varování Řádek 66, znak 1: The first occurrence of ID "circularG_7" was here..
   <div id="circularG_7" class="circularG"></div>
   ^
  27. Varování Řádek 66, znak 1: The first occurrence of ID "circularG_7" was here..
   <div id="circularG_7" class="circularG"></div>
   ^
  28. Varování Řádek 66, znak 1: The first occurrence of ID "circularG_7" was here..
   <div id="circularG_7" class="circularG"></div>
   ^
  29. Varování Řádek 67, znak 1: The first occurrence of ID "circularG_8" was here..
   <div id="circularG_8" class="circularG"></div>
   ^
  30. Varování Řádek 67, znak 1: The first occurrence of ID "circularG_8" was here..
   <div id="circularG_8" class="circularG"></div>
   ^
  31. Varování Řádek 67, znak 1: The first occurrence of ID "circularG_8" was here..
   <div id="circularG_8" class="circularG"></div>
   ^
  32. Chyba Řádek 72, znak 90: Element "img" is missing required attribute "src"..
   "tel:1-303-893-0552" class="header-tel"><img data-cfsrc="https://static.HugeDomai
   ^
  33. Chyba Řádek 97, znak 169: Element "img" is missing required attribute "src"..
   class="mobile-show">Shopping cart</span><img data-cfsrc="https://static.HugeDomai
   ^
  34. Chyba Řádek 118, znak 1: Duplicate ID "circularG"..
   <div id="circularG">
   ^
  35. Chyba Řádek 118, znak 1: element "div" nesmí být potomkem elementu "button" v tomto kontextu.
   <div id="circularG">
   ^
  36. Chyba Řádek 119, znak 1: Duplicate ID "circularG_1"..
   <div id="circularG_1" class="circularG"></div>
   ^
  37. Chyba Řádek 120, znak 1: Duplicate ID "circularG_2"..
   <div id="circularG_2" class="circularG"></div>
   ^
  38. Chyba Řádek 121, znak 1: Duplicate ID "circularG_3"..
   <div id="circularG_3" class="circularG"></div>
   ^
  39. Chyba Řádek 122, znak 1: Duplicate ID "circularG_4"..
   <div id="circularG_4" class="circularG"></div>
   ^
  40. Chyba Řádek 123, znak 1: Duplicate ID "circularG_5"..
   <div id="circularG_5" class="circularG"></div>
   ^
  41. Chyba Řádek 124, znak 1: Duplicate ID "circularG_6"..
   <div id="circularG_6" class="circularG"></div>
   ^
  42. Chyba Řádek 125, znak 1: Duplicate ID "circularG_7"..
   <div id="circularG_7" class="circularG"></div>
   ^
  43. Chyba Řádek 126, znak 1: Duplicate ID "circularG_8"..
   <div id="circularG_8" class="circularG"></div>
   ^
  44. Varování Řádek 142, znak 1: The first occurrence of ID "landerForm603D65B15DC44D179E36C2581B4FE855ID" was here..
   <form action="https://www.HugeDomains.com/shopping_cart.cfm?d=AdnNews.com" method
   ^
  45. Varování Řádek 143, znak 1: The first occurrence of ID "landerForm603D65B15DC44D179E36C2581B4FE855CheckID" was here..
   <input type="hidden" name="cartCheck" value="0" id="landerForm603D65B15DC44D179E3
   ^
  46. Chyba Řádek 151, znak 65: atribut "styqqqle" není dovolen na elementu "section".
    class="always-off top-container hiddenAtLoad dy-block" styQQQle="display:none;">
   ^

   Odstraňte dotyčný atribut.

  47. Chyba Řádek 167, znak 1: Duplicate ID "circularG"..
   <div id="circularG">
   ^
  48. Chyba Řádek 167, znak 1: element "div" nesmí být potomkem elementu "button" v tomto kontextu.
   <div id="circularG">
   ^
  49. Chyba Řádek 168, znak 1: Duplicate ID "circularG_1"..
   <div id="circularG_1" class="circularG"></div>
   ^
  50. Chyba Řádek 169, znak 1: Duplicate ID "circularG_2"..
   <div id="circularG_2" class="circularG"></div>
   ^
  51. Chyba Řádek 170, znak 1: Duplicate ID "circularG_3"..
   <div id="circularG_3" class="circularG"></div>
   ^
  52. Chyba Řádek 171, znak 1: Duplicate ID "circularG_4"..
   <div id="circularG_4" class="circularG"></div>
   ^
  53. Chyba Řádek 172, znak 1: Duplicate ID "circularG_5"..
   <div id="circularG_5" class="circularG"></div>
   ^
  54. Chyba Řádek 173, znak 1: Duplicate ID "circularG_6"..
   <div id="circularG_6" class="circularG"></div>
   ^
  55. Chyba Řádek 174, znak 1: Duplicate ID "circularG_7"..
   <div id="circularG_7" class="circularG"></div>
   ^
  56. Chyba Řádek 175, znak 1: Duplicate ID "circularG_8"..
   <div id="circularG_8" class="circularG"></div>
   ^
  57. Chyba Řádek 184, znak 1: Duplicate ID "landerForm603D65B15DC44D179E36C2581B4FE855ID"..
   <form action="https://www.HugeDomains.com/shopping_cart.cfm?d=AdnNews.com" method
   ^
  58. Chyba Řádek 185, znak 1: Duplicate ID "landerForm603D65B15DC44D179E36C2581B4FE855CheckID"..
   <input type="hidden" name="cartCheck" value="0" id="landerForm603D65B15DC44D179E3
   ^
  59. Chyba Řádek 240, znak 38: Element "img" is missing required attribute "src"..
   <div class="bonus-presentation_icon"><img data-cfsrc="https://static.HugeDomains.
   ^
  60. Chyba Řádek 242, znak 44: atribut "href" elementu "a": Illegal character in fragment: "#" is not allowed má nedovolenou hodnotu "##".
   v class="bonus-presentation_content"><a href="##" class="modal-trigger fabThirtyD
   ^
  61. Chyba Řádek 245, znak 38: Element "img" is missing required attribute "src"..
   <div class="bonus-presentation_icon"><img data-cfsrc="https://static.HugeDomains.
   ^
  62. Chyba Řádek 247, znak 44: atribut "href" elementu "a": Illegal character in fragment: "#" is not allowed má nedovolenou hodnotu "##".
   v class="bonus-presentation_content"><a href="##" class="modal-trigger fabQuickDe
   ^
  63. Chyba Řádek 250, znak 38: Element "img" is missing required attribute "src"..
   <div class="bonus-presentation_icon"><img data-cfsrc="https://static.HugeDomains.
   ^
  64. Chyba Řádek 252, znak 44: atribut "href" elementu "a": Illegal character in fragment: "#" is not allowed má nedovolenou hodnotu "##".
   v class="bonus-presentation_content"><a href="##" class="modal-trigger fabSafeSec
   ^
  65. Chyba Řádek 258, znak 1: CSS: "paddiQQQng-bottom": Property "paddiqqqng-bottom" doesn't exist..
   <section class="call-us single-product productWhiteGrey hdv3pitch" style="padding
   ^
  66. Chyba Řádek 262, znak 1: Element "img" is missing required attribute "src"..
   <img data-cfsrc="https://static.HugeDomains.com/images/hdv3-img/call-us.png" alt=
   ^
  67. Varování Řádek 274, znak 1: Section lacks heading. Consider using "h2"-"h6" elements to add identifying headings to all sections..
   <section class="video-lesson single-product productWhiteGrey hdv3pitch" style="bo
   ^
  68. Chyba Řádek 278, znak 1: The "frameborder" attribute on the "iframe" element is obsolete. Use CSS instead..
   <iframe width="480" height="270" src="https://www.youtube.com/embed/bqLUp7GuUTg?r
   ^
  69. Chyba Řádek 388, znak 1: CSS: "bordQQQer-bottom": Property "bordqqqer-bottom" doesn't exist..
   <section class="other-domains single-product productWhiteGrey hdv3pitch" style="b
   ^
  70. Chyba Řádek 423, znak 138: Element "img" is missing required attribute "src"..
   ct-form-modal" id="fabButtonIconLinkID"><img data-cfsrc="https://static.HugeDomai
   ^
  71. Varování Řádek 423, znak 138: The first occurrence of ID "fabButtonIconID" was here..
   ct-form-modal" id="fabButtonIconLinkID"><img data-cfsrc="https://static.HugeDomai
   ^
  72. Chyba Řádek 423, znak 295: Duplicate ID "fabButtonIconID"..
   play:none;visibility:hidden;"><noscript><img src="https://static.HugeDomains.com/
   ^
  73. Chyba Řádek 450, znak 1: Duplicate ID "circularG"..
   <div id="circularG">
   ^
  74. Chyba Řádek 450, znak 1: element "div" nesmí být potomkem elementu "button" v tomto kontextu.
   <div id="circularG">
   ^
  75. Chyba Řádek 451, znak 1: Duplicate ID "circularG_1"..
   <div id="circularG_1" class="circularG"></div>
   ^
  76. Chyba Řádek 452, znak 1: Duplicate ID "circularG_2"..
   <div id="circularG_2" class="circularG"></div>
   ^
  77. Chyba Řádek 453, znak 1: Duplicate ID "circularG_3"..
   <div id="circularG_3" class="circularG"></div>
   ^
  78. Chyba Řádek 454, znak 1: Duplicate ID "circularG_4"..
   <div id="circularG_4" class="circularG"></div>
   ^
  79. Chyba Řádek 455, znak 1: Duplicate ID "circularG_5"..
   <div id="circularG_5" class="circularG"></div>
   ^
  80. Chyba Řádek 456, znak 1: Duplicate ID "circularG_6"..
   <div id="circularG_6" class="circularG"></div>
   ^
  81. Chyba Řádek 457, znak 1: Duplicate ID "circularG_7"..
   <div id="circularG_7" class="circularG"></div>
   ^
  82. Chyba Řádek 458, znak 1: Duplicate ID "circularG_8"..
   <div id="circularG_8" class="circularG"></div>
   ^
  83. Chyba Řádek 521, znak 86: Element "img" is missing required attribute "src"..
   //www.HugeDomains.com/buying_guide.cfm"><img data-cfsrc="https://static.HugeDomai
   ^
  84. Varování Řádek 521, znak 86: The "border" attribute is obsolete. Consider specifying "img { border: 0; }" in CSS instead..
   //www.HugeDomains.com/buying_guide.cfm"><img data-cfsrc="https://static.HugeDomai
   ^
  85. Varování Řádek 521, znak 237: The "border" attribute is obsolete. Consider specifying "img { border: 0; }" in CSS instead..
   play:none;visibility:hidden;"><noscript><img src="https://static.HugeDomains.com/
   ^
  86. Chyba Řádek 522, znak 84: Element "img" is missing required attribute "src"..
   s://www.HugeDomains.com/namebright.cfm"><img data-cfsrc="https://static.HugeDomai
   ^
  87. Varování Řádek 522, znak 84: The "border" attribute is obsolete. Consider specifying "img { border: 0; }" in CSS instead..
   s://www.HugeDomains.com/namebright.cfm"><img data-cfsrc="https://static.HugeDomai
   ^
  88. Varování Řádek 522, znak 235: The "border" attribute is obsolete. Consider specifying "img { border: 0; }" in CSS instead..
   play:none;visibility:hidden;"><noscript><img src="https://static.HugeDomains.com/
   ^
  89. Chyba Řádek 523, znak 31: Element "img" is missing required attribute "src"..
   <div class="d-flex jc-center"><img data-cfsrc="https://static.HugeDomains.com/ima
   ^
  90. Chyba Řádek 524, znak 31: Element "img" is missing required attribute "src"..
   <div class="d-flex jc-center"><img data-cfsrc="https://static.HugeDomains.com/ima
   ^
  91. Chyba Řádek 525, znak 80: Element "img" is missing required attribute "src"..
   https://www.HugeDomains.com/escrow.cfm"><img data-cfsrc="https://static.HugeDomai
   ^
  92. Varování Řádek 525, znak 80: The "border" attribute is obsolete. Consider specifying "img { border: 0; }" in CSS instead..
   https://www.HugeDomains.com/escrow.cfm"><img data-cfsrc="https://static.HugeDomai
   ^
  93. Varování Řádek 525, znak 231: The "border" attribute is obsolete. Consider specifying "img { border: 0; }" in CSS instead..
   play:none;visibility:hidden;"><noscript><img src="https://static.HugeDomains.com/
   ^
  94. Varování Řádek 618, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type="text/javascript">(function(){window['__CF$cv$params']={r:'6a3f4faad
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.