• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument neprošel validací, 174 chyb a 4 varování.
  https://incomecolleges.com/  
  text/html — HTML 5 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Stránka není validní HTML 5.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Chyba Řádek 2, znak 3333: atribut "for" není dovolen na elementu "button".
   check" ></label> <button class="panbtn" for="navcheck"><div class="mob-nav-one"><
   ^

   Odstraňte dotyčný atribut.

  2. Chyba Řádek 2, znak 3348: element "div" nesmí být potomkem elementu "button" v tomto kontextu.
   > <button class="panbtn" for="navcheck"><div class="mob-nav-one"></div><div class
   ^
  3. Chyba Řádek 2, znak 3379: element "div" nesmí být potomkem elementu "button" v tomto kontextu.
   avcheck"><div class="mob-nav-one"></div><div class="mob-nav-two"></div><div class
   ^
  4. Chyba Řádek 2, znak 3410: element "div" nesmí být potomkem elementu "button" v tomto kontextu.
   e"></div><div class="mob-nav-two"></div><div class="mob-nav-three"></div> </butto
   ^
  5. Chyba Řádek 2, znak 3740: element "div" nesmí být potomkem elementu "ul" v tomto kontextu.
    </a></li></ul><ul id="site-navigation"><div class="menu-home-container"><ul id="
   ^
  6. Chyba Řádek 4, znak 743: neuzavřený element "a".
   ers Have Health Benefits?? </a></h5><p> <a class="excerpt" href="https://incomeco
   ^
  7. Chyba Řádek 4, znak 830: End tag "p" implied, but there were open elements..
   .com/light-beers-have-health-benefits/"><p>This low-calorie beer contains 2 grams
   ^
  8. Chyba Řádek 4, znak 960: Start tag "a" seen but an element of the same type was already open..
   ce portion. Obviously it won&#8217;t be <a class="read-more" href="https://income
   ^
  9. Chyba Řádek 4, znak 1067: zbloudilá ukončovací značka "a".
   ave-health-benefits/">Read More</a></p> </a></p></div></div></div><div class="mid
   ^
  10. Chyba Řádek 4, znak 1067: No "p" element in scope but a "p" end tag seen..
   ave-health-benefits/">Read More</a></p> </a></p></div></div></div><div class="mid
   ^
  11. Chyba Řádek 4, znak 1849: neuzavřený element "a".
   th Benefits?? </a></h5><p class="para"> <a class="excerpt" href="https://incomeco
   ^
  12. Chyba Řádek 4, znak 1936: End tag "p" implied, but there were open elements..
   .com/light-beers-have-health-benefits/"><p>This low-calorie beer contains 2 grams
   ^
  13. Chyba Řádek 4, znak 2066: Start tag "a" seen but an element of the same type was already open..
   ce portion. Obviously it won&#8217;t be <a class="read-more" href="https://income
   ^
  14. Chyba Řádek 4, znak 2173: zbloudilá ukončovací značka "a".
   ave-health-benefits/">Read More</a></p> </a></p></div></div></div><div class="wid
   ^
  15. Chyba Řádek 4, znak 2173: No "p" element in scope but a "p" end tag seen..
   ave-health-benefits/">Read More</a></p> </a></p></div></div></div><div class="wid
   ^
  16. Chyba Řádek 4, znak 2835: neuzavřený element "a".
    To Teach Esl </a></h5><p class="para"> <a class="excerpt" href="https://incomeco
   ^
  17. Chyba Řádek 4, znak 2906: End tag "p" implied, but there were open elements..
   //incomecolleges.com/how-to-teach-esl/"><p>In this detailed guide, we will share 
   ^
  18. Chyba Řádek 4, znak 3026: Start tag "a" seen but an element of the same type was already open..
   g more English to your home! This helps <a class="read-more" href="https://income
   ^
  19. Chyba Řádek 4, znak 3117: zbloudilá ukončovací značka "a".
   om/how-to-teach-esl/">Read More</a></p> </a></p></div></div></div><div class="wid
   ^
  20. Chyba Řádek 4, znak 3117: No "p" element in scope but a "p" end tag seen..
   om/how-to-teach-esl/">Read More</a></p> </a></p></div></div></div><div class="wid
   ^
  21. Chyba Řádek 4, znak 3990: neuzavřený element "a".
   s Metabolized </a></h5><p class="para"> <a class="excerpt" href="https://incomeco
   ^
  22. Chyba Řádek 4, znak 4131: End tag "p" implied, but there were open elements..
   e-to-understand-how-it-is-metabolized/"><p>Proponents have mainly used cannabis t
   ^
  23. Chyba Řádek 4, znak 4249: Start tag "a" seen but an element of the same type was already open..
   n, but it is also being tested to treat <a class="read-more" href="https://income
   ^
  24. Chyba Řádek 4, znak 4410: zbloudilá ukončovací značka "a".
   w-it-is-metabolized/">Read More</a></p> </a></p></div></div></div></div><div clas
   ^
  25. Chyba Řádek 4, znak 4410: No "p" element in scope but a "p" end tag seen..
   w-it-is-metabolized/">Read More</a></p> </a></p></div></div></div></div><div clas
   ^
  26. Chyba Řádek 4, znak 4984: neuzavřený element "a".
   ers Have Health Benefits?? </a></h5><p> <a class="excerpt" href="https://incomeco
   ^
  27. Chyba Řádek 4, znak 5071: End tag "p" implied, but there were open elements..
   .com/light-beers-have-health-benefits/"><p>This low-calorie beer contains 2 grams
   ^
  28. Chyba Řádek 4, znak 5201: Start tag "a" seen but an element of the same type was already open..
   ce portion. Obviously it won&#8217;t be <a class="read-more" href="https://income
   ^
  29. Chyba Řádek 4, znak 5308: zbloudilá ukončovací značka "a".
   ave-health-benefits/">Read More</a></p> </a></p></div></div><div class="wid-100 m
   ^
  30. Chyba Řádek 4, znak 5308: No "p" element in scope but a "p" end tag seen..
   ave-health-benefits/">Read More</a></p> </a></p></div></div><div class="wid-100 m
   ^
  31. Chyba Řádek 4, znak 5778: neuzavřený element "a".
   -esl/" > How To Teach Esl </a></h5><p> <a class="excerpt" href="https://incomeco
   ^
  32. Chyba Řádek 4, znak 5849: End tag "p" implied, but there were open elements..
   //incomecolleges.com/how-to-teach-esl/"><p>In this detailed guide, we will share 
   ^
  33. Chyba Řádek 4, znak 5969: Start tag "a" seen but an element of the same type was already open..
   g more English to your home! This helps <a class="read-more" href="https://income
   ^
  34. Chyba Řádek 4, znak 6060: zbloudilá ukončovací značka "a".
   om/how-to-teach-esl/">Read More</a></p> </a></p></div></div><div class="wid-100 m
   ^
  35. Chyba Řádek 4, znak 6060: No "p" element in scope but a "p" end tag seen..
   om/how-to-teach-esl/">Read More</a></p> </a></p></div></div><div class="wid-100 m
   ^
  36. Chyba Řádek 4, znak 6741: neuzavřený element "a".
   tand How It Is Metabolized </a></h5><p> <a class="excerpt" href="https://incomeco
   ^
  37. Chyba Řádek 4, znak 6882: End tag "p" implied, but there were open elements..
   e-to-understand-how-it-is-metabolized/"><p>Proponents have mainly used cannabis t
   ^
  38. Chyba Řádek 4, znak 7000: Start tag "a" seen but an element of the same type was already open..
   n, but it is also being tested to treat <a class="read-more" href="https://income
   ^
  39. Chyba Řádek 4, znak 7161: zbloudilá ukončovací značka "a".
   w-it-is-metabolized/">Read More</a></p> </a></p></div></div><div class="wid-100 m
   ^
  40. Chyba Řádek 4, znak 7161: No "p" element in scope but a "p" end tag seen..
   w-it-is-metabolized/">Read More</a></p> </a></p></div></div><div class="wid-100 m
   ^
  41. Chyba Řádek 4, znak 7673: neuzavřený element "a".
   est Gins For Your Home Bar </a></h5><p> <a class="excerpt" href="https://incomeco
   ^
  42. Chyba Řádek 4, znak 7758: End tag "p" implied, but there were open elements..
   es.com/13-best-gins-for-your-home-bar/"><p>And Bombay Sapphire is the perfect gin
   ^
  43. Chyba Řádek 4, znak 7883: Start tag "a" seen but an element of the same type was already open..
   r. Bombay Sapphire is crispy and clean, <a class="read-more" href="https://income
   ^
  44. Chyba Řádek 4, znak 7988: zbloudilá ukončovací značka "a".
   s-for-your-home-bar/">Read More</a></p> </a></p></div></div></div></div></div></d
   ^
  45. Chyba Řádek 4, znak 7988: No "p" element in scope but a "p" end tag seen..
   s-for-your-home-bar/">Read More</a></p> </a></p></div></div></div></div></div></d
   ^
  46. Chyba Řádek 4, znak 8804: neuzavřený element "a".
    class="date">October 20, 2021</div><p> <a class="excerpt" href="https://incomeco
   ^
  47. Chyba Řádek 4, znak 8891: End tag "p" implied, but there were open elements..
   .com/light-beers-have-health-benefits/"><p>This low-calorie beer contains 2 grams
   ^
  48. Chyba Řádek 4, znak 9021: Start tag "a" seen but an element of the same type was already open..
   ce portion. Obviously it won&#8217;t be <a class="read-more" href="https://income
   ^
  49. Chyba Řádek 4, znak 9128: zbloudilá ukončovací značka "a".
   ave-health-benefits/">Read More</a></p> </a></p></div></div><div class="wid-100 m
   ^
  50. Chyba Řádek 4, znak 9128: No "p" element in scope but a "p" end tag seen..
   ave-health-benefits/">Read More</a></p> </a></p></div></div><div class="wid-100 m
   ^
  51. Chyba Řádek 4, znak 9609: neuzavřený element "a".
    class="date">October 20, 2021</div><p> <a class="excerpt" href="https://incomeco
   ^
  52. Chyba Řádek 4, znak 9680: End tag "p" implied, but there were open elements..
   //incomecolleges.com/how-to-teach-esl/"><p>In this detailed guide, we will share 
   ^
  53. Chyba Řádek 4, znak 9800: Start tag "a" seen but an element of the same type was already open..
   g more English to your home! This helps <a class="read-more" href="https://income
   ^
  54. Chyba Řádek 4, znak 9891: zbloudilá ukončovací značka "a".
   om/how-to-teach-esl/">Read More</a></p> </a></p></div></div><div class="wid-100 m
   ^
  55. Chyba Řádek 4, znak 9891: No "p" element in scope but a "p" end tag seen..
   om/how-to-teach-esl/">Read More</a></p> </a></p></div></div><div class="wid-100 m
   ^
  56. Chyba Řádek 4, znak 10583: neuzavřený element "a".
    class="date">October 16, 2021</div><p> <a class="excerpt" href="https://incomeco
   ^
  57. Chyba Řádek 4, znak 10724: End tag "p" implied, but there were open elements..
   e-to-understand-how-it-is-metabolized/"><p>Proponents have mainly used cannabis t
   ^
  58. Chyba Řádek 4, znak 10842: Start tag "a" seen but an element of the same type was already open..
   n, but it is also being tested to treat <a class="read-more" href="https://income
   ^
  59. Chyba Řádek 4, znak 11003: zbloudilá ukončovací značka "a".
   w-it-is-metabolized/">Read More</a></p> </a></p></div></div><div class="wid-100 m
   ^
  60. Chyba Řádek 4, znak 11003: No "p" element in scope but a "p" end tag seen..
   w-it-is-metabolized/">Read More</a></p> </a></p></div></div><div class="wid-100 m
   ^
  61. Chyba Řádek 4, znak 11526: neuzavřený element "a".
    class="date">October 16, 2021</div><p> <a class="excerpt" href="https://incomeco
   ^
  62. Chyba Řádek 4, znak 11611: End tag "p" implied, but there were open elements..
   es.com/13-best-gins-for-your-home-bar/"><p>And Bombay Sapphire is the perfect gin
   ^
  63. Chyba Řádek 4, znak 11736: Start tag "a" seen but an element of the same type was already open..
   r. Bombay Sapphire is crispy and clean, <a class="read-more" href="https://income
   ^
  64. Chyba Řádek 4, znak 11841: zbloudilá ukončovací značka "a".
   s-for-your-home-bar/">Read More</a></p> </a></p></div></div><div class="wid-100 m
   ^
  65. Chyba Řádek 4, znak 11841: No "p" element in scope but a "p" end tag seen..
   s-for-your-home-bar/">Read More</a></p> </a></p></div></div><div class="wid-100 m
   ^
  66. Chyba Řádek 4, znak 12418: neuzavřený element "a".
    class="date">October 15, 2021</div><p> <a class="excerpt" href="https://incomeco
   ^
  67. Chyba Řádek 4, znak 12521: End tag "p" implied, but there were open elements..
   ants-can-improve-your-quality-of-life/"><p>Dental Implants are surgically attache
   ^
  68. Chyba Řádek 4, znak 12640: Start tag "a" seen but an element of the same type was already open..
   ium screw and a post that fits into it. <a class="read-more" href="https://income
   ^
  69. Chyba Řádek 4, znak 12763: zbloudilá ukončovací značka "a".
   our-quality-of-life/">Read More</a></p> </a></p></div></div><div class="wid-100 m
   ^
  70. Chyba Řádek 4, znak 12763: No "p" element in scope but a "p" end tag seen..
   our-quality-of-life/">Read More</a></p> </a></p></div></div><div class="wid-100 m
   ^
  71. Chyba Řádek 4, znak 13410: neuzavřený element "a".
    class="date">October 15, 2021</div><p> <a class="excerpt" href="https://incomeco
   ^
  72. Chyba Řádek 4, znak 13534: End tag "p" implied, but there were open elements..
   rotect-your-dogs-health-and-wellbeing/"><p>Dog hats and dog costumes are very pop
   ^
  73. Chyba Řádek 4, znak 13644: Start tag "a" seen but an element of the same type was already open..
   ide variety of dog accessories that are <a class="read-more" href="https://income
   ^
  74. Chyba Řádek 4, znak 13788: zbloudilá ukončovací značka "a".
   ealth-and-wellbeing/">Read More</a></p> </a></p></div></div><div class="wid-100 m
   ^
  75. Chyba Řádek 4, znak 13788: No "p" element in scope but a "p" end tag seen..
   ealth-and-wellbeing/">Read More</a></p> </a></p></div></div><div class="wid-100 m
   ^
  76. Chyba Řádek 4, znak 14383: neuzavřený element "a".
    class="date">October 12, 2021</div><p> <a class="excerpt" href="https://incomeco
   ^
  77. Chyba Řádek 4, znak 14492: End tag "p" implied, but there were open elements..
   to-help-you-manage-stock-market-risks/"><p>However, keep in mind that the systema
   ^
  78. Chyba Řádek 4, znak 14615: Start tag "a" seen but an element of the same type was already open..
   s on the economy. When determining what <a class="read-more" href="https://income
   ^
  79. Chyba Řádek 4, znak 14744: zbloudilá ukončovací značka "a".
   -stock-market-risks/">Read More</a></p> </a></p></div></div><div class="wid-100 m
   ^
  80. Chyba Řádek 4, znak 14744: No "p" element in scope but a "p" end tag seen..
   -stock-market-risks/">Read More</a></p> </a></p></div></div><div class="wid-100 m
   ^
  81. Chyba Řádek 4, znak 15291: neuzavřený element "a".
    class="date">October 10, 2021</div><p> <a class="excerpt" href="https://incomeco
   ^
  82. Chyba Řádek 4, znak 15384: End tag "p" implied, but there were open elements..
   evelopment-of-web-applications-in-php/"><p>While PHP is easy to learn, it can acc
   ^
  83. Chyba Řádek 4, znak 15508: Start tag "a" seen but an element of the same type was already open..
   cation errors by using a PHP framework. <a class="read-more" href="https://income
   ^
  84. Chyba Řádek 4, znak 15621: zbloudilá ukončovací značka "a".
   applications-in-php/">Read More</a></p> </a></p></div></div><div class="wid-100 m
   ^
  85. Chyba Řádek 4, znak 15621: No "p" element in scope but a "p" end tag seen..
   applications-in-php/">Read More</a></p> </a></p></div></div><div class="wid-100 m
   ^
  86. Chyba Řádek 4, znak 16218: neuzavřený element "a".
   v class="date">October 9, 2021</div><p> <a class="excerpt" href="https://incomeco
   ^
  87. Chyba Řádek 4, znak 16328: End tag "p" implied, but there were open elements..
   software-for-non-profit-organizations/"><p>This UK-based crowdfunding site has ra
   ^
  88. Chyba Řádek 4, znak 16456: Start tag "a" seen but an element of the same type was already open..
    in 2012 for more than 1,330 investment <a class="read-more" href="https://income
   ^
  89. Chyba Řádek 4, znak 16586: zbloudilá ukončovací značka "a".
   rofit-organizations/">Read More</a></p> </a></p></div></div></div></div></div></d
   ^
  90. Chyba Řádek 4, znak 16586: No "p" element in scope but a "p" end tag seen..
   rofit-organizations/">Read More</a></p> </a></p></div></div></div></div></div></d
   ^
  91. Chyba Řádek 4, znak 17400: neuzavřený element "a".
    class="date">October 20, 2021</div><p> <a class="excerpt" href="https://incomeco
   ^
  92. Chyba Řádek 4, znak 17487: End tag "p" implied, but there were open elements..
   .com/light-beers-have-health-benefits/"><p>This low-calorie beer contains 2 grams
   ^
  93. Chyba Řádek 4, znak 17617: Start tag "a" seen but an element of the same type was already open..
   ce portion. Obviously it won&#8217;t be <a class="read-more" href="https://income
   ^
  94. Chyba Řádek 4, znak 17724: zbloudilá ukončovací značka "a".
   ave-health-benefits/">Read More</a></p> </a></p></div></div><div class="wid-100 m
   ^
  95. Chyba Řádek 4, znak 17724: No "p" element in scope but a "p" end tag seen..
   ave-health-benefits/">Read More</a></p> </a></p></div></div><div class="wid-100 m
   ^
  96. Chyba Řádek 4, znak 18191: neuzavřený element "a".
    class="date">October 20, 2021</div><p> <a class="excerpt" href="https://incomeco
   ^
  97. Chyba Řádek 4, znak 18262: End tag "p" implied, but there were open elements..
   //incomecolleges.com/how-to-teach-esl/"><p>In this detailed guide, we will share 
   ^
  98. Chyba Řádek 4, znak 18382: Start tag "a" seen but an element of the same type was already open..
   g more English to your home! This helps <a class="read-more" href="https://income
   ^
  99. Chyba Řádek 4, znak 18473: zbloudilá ukončovací značka "a".
   om/how-to-teach-esl/">Read More</a></p> </a></p></div></div><div class="wid-100 m
   ^
  100. Chyba Řádek 4, znak 18473: No "p" element in scope but a "p" end tag seen..
   om/how-to-teach-esl/">Read More</a></p> </a></p></div></div><div class="wid-100 m
   ^
  101. Chyba Řádek 4, znak 19151: neuzavřený element "a".
    class="date">October 16, 2021</div><p> <a class="excerpt" href="https://incomeco
   ^
  102. Chyba Řádek 4, znak 19292: End tag "p" implied, but there were open elements..
   e-to-understand-how-it-is-metabolized/"><p>Proponents have mainly used cannabis t
   ^
  103. Chyba Řádek 4, znak 19410: Start tag "a" seen but an element of the same type was already open..
   n, but it is also being tested to treat <a class="read-more" href="https://income
   ^
  104. Chyba Řádek 4, znak 19571: zbloudilá ukončovací značka "a".
   w-it-is-metabolized/">Read More</a></p> </a></p></div></div><div class="wid-100 m
   ^
  105. Chyba Řádek 4, znak 19571: No "p" element in scope but a "p" end tag seen..
   w-it-is-metabolized/">Read More</a></p> </a></p></div></div><div class="wid-100 m
   ^
  106. Chyba Řádek 4, znak 20080: neuzavřený element "a".
    class="date">October 16, 2021</div><p> <a class="excerpt" href="https://incomeco
   ^
  107. Chyba Řádek 4, znak 20165: End tag "p" implied, but there were open elements..
   es.com/13-best-gins-for-your-home-bar/"><p>And Bombay Sapphire is the perfect gin
   ^
  108. Chyba Řádek 4, znak 20290: Start tag "a" seen but an element of the same type was already open..
   r. Bombay Sapphire is crispy and clean, <a class="read-more" href="https://income
   ^
  109. Chyba Řádek 4, znak 20395: zbloudilá ukončovací značka "a".
   s-for-your-home-bar/">Read More</a></p> </a></p></div></div><div class="wid-100 m
   ^
  110. Chyba Řádek 4, znak 20395: No "p" element in scope but a "p" end tag seen..
   s-for-your-home-bar/">Read More</a></p> </a></p></div></div><div class="wid-100 m
   ^
  111. Chyba Řádek 4, znak 20958: neuzavřený element "a".
    class="date">October 15, 2021</div><p> <a class="excerpt" href="https://incomeco
   ^
  112. Chyba Řádek 4, znak 21061: End tag "p" implied, but there were open elements..
   ants-can-improve-your-quality-of-life/"><p>Dental Implants are surgically attache
   ^
  113. Chyba Řádek 4, znak 21180: Start tag "a" seen but an element of the same type was already open..
   ium screw and a post that fits into it. <a class="read-more" href="https://income
   ^
  114. Chyba Řádek 4, znak 21303: zbloudilá ukončovací značka "a".
   our-quality-of-life/">Read More</a></p> </a></p></div></div></div><div class="rig
   ^
  115. Chyba Řádek 4, znak 21303: No "p" element in scope but a "p" end tag seen..
   our-quality-of-life/">Read More</a></p> </a></p></div></div></div><div class="rig
   ^
  116. Chyba Řádek 4, znak 22085: neuzavřený element "a".
   >October 20, 2021</div><p class="para"> <a class="excerpt" href="https://incomeco
   ^
  117. Chyba Řádek 4, znak 22172: End tag "p" implied, but there were open elements..
   .com/light-beers-have-health-benefits/"><p>This low-calorie beer contains 2 grams
   ^
  118. Chyba Řádek 4, znak 22302: Start tag "a" seen but an element of the same type was already open..
   ce portion. Obviously it won&#8217;t be <a class="read-more" href="https://income
   ^
  119. Chyba Řádek 4, znak 22409: zbloudilá ukončovací značka "a".
   ave-health-benefits/">Read More</a></p> </a></p></div></div></div></div><div clas
   ^
  120. Informace Řádek 4, znak 22410: + dalších 55 chyb a 4 varování.
   ve-health-benefits/">Read More</a></p> </a></p></div></div></div></div><div class
   ^

   Zbývající chyby a varování jsou z úsporných důvodů skryty.

  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.