• O validátoru
  • Novinky
  • Dokumentace
  • Integrace do prohlížečů
  • Výsledek:
    Při validaci došlo k chybě.
    https://www.kidzblog.ru/  
    text/html — XHTML 1.0 Transitional 
    utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
    Zobrazit:
     

    # Validace nebyla provedena.

    Následuje seznam připomínek:

    1. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

      Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

    2. Varování Řádek 103, znak 30: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
                  name="s" id="s"  onblur="if (this.value == '')  {this.value = 'Найти.
      ^

      Dokument používá skripty v atributech „onněco“, nikde však neurčuje, v jakém skriptovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li JavaScript, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

      <meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript">

      Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání skriptovacích atributů. Ovladače událostí můžete navěsit na elementy externím skriptem.

    3. Varování Řádek 104, znak 13: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
                  onfocus="if (this.value == 'Найти...') {this.value = '';}" />
      ^
    4. Varování Řádek 507, znak 159: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      ss="textwidget custom-html-widget"><div style="text-align:center; width:240px; ma
      ^

      Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

      <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

      Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

    5. Varování Řádek 523, znak 25: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <div id="agImportSmall" style="margin:10px;"></div>
      ^
    6. Varování Řádek 525, znak 191: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      get custom-html-widget"><div id="ok_group_widget" style="margin-top:10px;"></div>
      ^
    7. Varování Řádek 542, znak 21: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <div id="vk_groups" style="margin-top:10px;"></div>
      ^
    8. Varování Řádek 561, znak 26: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <div id="agImportSmall2" style="margin:10px;"></div>
      ^
    9. Varování Řádek 643, znak 26: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <div id="agImportSmall3" style="margin:10px;"></div>
      ^
    10. Varování Řádek 645, znak 170: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      ss="textwidget custom-html-widget"><div style="text-align:center; width:240px; ma
      ^
    11. Varování Řádek 749, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <div style="clear:both;"></div>
      ^
    12. Varování Řádek 752, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <div style="display:none;"><script type="text/javascript">
      ^
    13. Varování Řádek 763, znak 56: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <img src="//mc.yandex.ru/watch/9740968" style="position:absolute; left:-9999px;" 
      ^
    14. Varování Řádek 763, znak 102: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
      atch/9740968" style="position:absolute; left:-9999px;" alt="" /></div></noscript>
      ^

      Atribut „alt“ by měl obsahovat textovou alternativu k obrázku srozumitelnou pro běžného smrtelníka. Podívejte se na příklad se psem Benem.

    15. Varování Řádek 765, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <div style="display:none;"><noindex>
      ^
    Validní HTML 4.01!

    2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

    Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.