• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Při validaci došlo k chybě.
  https://www.kupibonus.ru/  
  text/html — (chybí deklarace) 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Validace nebyla provedena.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

   Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

  2. Chyba Řádek 1, znak 1: chybí deklarace typu dokumentu; předpokládám "HTML 4.01 Transitional".
   <html class="">
   ^

   Kontrolovaný dokument neobsahuje DOCTYPE deklaraci. Validátor zkouší validovat s pomocí Transitional DTD. Chybu odstraníte tím, že na první řádek dokumentu vložíte tuto deklaraci:

   <!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">

   Vykreslování v prohlížeči tato úprava neovlivní.

  3. Varování Řádek 103, znak 10: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
     <div style="position:absolute;left:-10000px;">
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  4. Varování Řádek 104, znak 64: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   -fwz1.mail.ru/counter?id=2692761;js=na" style="border:0;" height="1" width="1" al
   ^
  5. Varování Řádek 168, znak 18: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
         <div style="width:0; height:0;">&nbsp;</div>
   ^
  6. Varování Řádek 343, znak 84: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   head-top-cityselect" class="head-top-cityselect" onclick="toggleCityList(this);">
   ^

   Dokument používá skripty v atributech „onněco“, nikde však neurčuje, v jakém skriptovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li JavaScript, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání skriptovacích atributů. Ovladače událostí můžete navěsit na elementy externím skriptem.

  7. Varování Řádek 350, znak 51: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
        <li><a href="/auth/register/" onclick="KB.auth.show(); BX.focus(BX('mod
   ^
  8. Varování Řádek 351, znak 34: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
         <li><a href="/auth/" onclick="KB.auth.show(); BX.focus(BX('modal-auth
   ^
  9. Varování Řádek 354, znak 10: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
     <div style="display: none;">
   ^
  10. Varování Řádek 369, znak 98: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   gistration__nav-link js-show-auth-form" style="display: none;" onclick="KB.auth.s
   ^
  11. Varování Řádek 369, znak 121: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   -show-auth-form" style="display: none;" onclick="KB.auth.show(); return false;">В
   ^
  12. Varování Řádek 543, znak 102: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ration__nav-link js-show-register-form" style="display: none;" onclick="KB.auth.s
   ^
  13. Varování Řádek 543, znak 125: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   w-register-form" style="display: none;" onclick="KB.auth.show(); return false;">З
   ^
  14. Varování Řádek 553, znak 69: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
                <div class="auth-by-phone_code" style="display: none;">
   ^
  15. Varování Řádek 556, znak 54: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
                     <div style="font-size: 14px;float: right;paddi
   ^
  16. Varování Řádek 557, znak 56: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
                      <a onclick="$('.auth-by-default').show();$('
   ^
  17. Varování Řádek 565, znak 78: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
              <div class="auth-by-phone_code-code" style="display: none;">
   ^
  18. Varování Řádek 567, znak 54: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
                     <div style="font-size: 14px;float: right;paddi
   ^
  19. Varování Řádek 568, znak 56: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
                      <a onclick="$('.auth-by-default').show();$('
   ^
  20. Varování Řádek 580, znak 80: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
           <div class="auth-by-phone_code-errors" style="color: red;"></div>
   ^
  21. Varování Řádek 665, znak 50: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
                     <div style="font-size: 14px;float: right;paddi
   ^
  22. Varování Řádek 666, znak 52: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
                      <a onclick="$('.auth-by-default').hide();$('
   ^
  23. Varování Řádek 696, znak 69: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
                      <td rowspan="2" style="padding-left: 40px">
   ^
  24. Varování Řádek 793, znak 47: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
               <div class="kb-inner" style="height: 21px;">
   ^
  25. Varování Řádek 815, znak 17: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
           onfocus="KB.search.init(this);"
   ^
  26. Varování Řádek 826, znak 10: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
     <div style="display: none;" class="st-result-search"></div>
   ^
  27. Varování Řádek 861, znak 67: neplatný znak " " v adrese.
                   <a href="/beauty/?section=Manicure and pedicure">
   ^

   V adrese nesmí být znaky s diakritikou, ani mezery.

  28. Varování Řádek 861, znak 71: neplatný znak " " v adrese.
                   <a href="/beauty/?section=Manicure and pedicure">
   ^
  29. Varování Řádek 864, znak 71: neplatný znak " " v adrese.
                   <a href="/beauty/?section=hairdressing services">
   ^
  30. Varování Řádek 912, znak 67: neplatný znak " " v adrese.
                   <a href="/health/?section=medicine and dentistry">
   ^
  31. Varování Řádek 912, znak 71: neplatný znak " " v adrese.
                   <a href="/health/?section=medicine and dentistry">
   ^
  32. Varování Řádek 1186, znak 37: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="map-wrap js-mobile-map" style="display: none;">
   ^
  33. Varování Řádek 1193, znak 65: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   д: <span class="map-search__city__name" onclick="toggleCityList(this);">Москва</s
   ^
  34. Varování Řádek 1540, znak 22: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <a class="kb-banner" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Top Banners', 'd_8330200
   ^
  35. Varování Řádek 1542, znak 101: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   lock/0ea/0ea38550ebe788a11d9de33d3da0b86b.png" width="898" height="160" alt="" />
   ^

   Atribut „alt“ by měl obsahovat textovou alternativu k obrázku srozumitelnou pro běžného smrtelníka. Podívejte se na příklad se psem Benem.

  36. Varování Řádek 4921, znak 25: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
               onclick="dataLayer.push(productForDataLayer['product_3364
   ^
  37. Varování Řádek 4930, znak 33: kotva jménem "BX_108919096_3364503" již v dokumentu je.
                 id="bx_108919096_3364503"
   ^

   Název kotvy musí být unikátní. Při porovnání shody není rozhodující velikost písmen.

  38. Varování Řádek 4932, znak 29: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
                 onclick="dataLayer.push(productForDataLayer['product_
   ^
  39. Varování Řádek 4966, znak 33: kotva jménem "BX_108919096_3364503" již v dokumentu je.
                 id="bx_108919096_3364503"
   ^
  40. Varování Řádek 4968, znak 29: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
                 onclick="dataLayer.push(productForDataLayer['product_
   ^
  41. Varování Řádek 5007, znak 25: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
               onclick="dataLayer.push(productForDataLayer['product_3356
   ^
  42. Varování Řádek 5016, znak 33: kotva jménem "BX_108919096_3356703" již v dokumentu je.
                 id="bx_108919096_3356703"
   ^
  43. Varování Řádek 5018, znak 29: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
                 onclick="dataLayer.push(productForDataLayer['product_
   ^
  44. Varování Řádek 5039, znak 33: kotva jménem "BX_108919096_3356703" již v dokumentu je.
                 id="bx_108919096_3356703"
   ^
  45. Varování Řádek 5041, znak 29: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
                 onclick="dataLayer.push(productForDataLayer['product_
   ^
  46. Varování Řádek 5082, znak 25: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
               onclick="dataLayer.push(productForDataLayer['product_3363
   ^
  47. Varování Řádek 5093, znak 33: kotva jménem "BX_108919096_3363816" již v dokumentu je.
                 id="bx_108919096_3363816"
   ^
  48. Varování Řádek 5095, znak 29: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
                 onclick="dataLayer.push(productForDataLayer['product_
   ^
  49. Varování Řádek 5116, znak 33: kotva jménem "BX_108919096_3363816" již v dokumentu je.
                 id="bx_108919096_3363816"
   ^
  50. Varování Řádek 5118, znak 29: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
                 onclick="dataLayer.push(productForDataLayer['product_
   ^
  51. Varování Řádek 5157, znak 25: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
               onclick="dataLayer.push(productForDataLayer['product_3364
   ^
  52. Varování Řádek 5168, znak 33: kotva jménem "BX_108919096_3364905" již v dokumentu je.
                 id="bx_108919096_3364905"
   ^
  53. Varování Řádek 5170, znak 29: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
                 onclick="dataLayer.push(productForDataLayer['product_
   ^
  54. Varování Řádek 5190, znak 33: kotva jménem "BX_108919096_3364905" již v dokumentu je.
                 id="bx_108919096_3364905"
   ^
  55. Varování Řádek 5192, znak 29: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
                 onclick="dataLayer.push(productForDataLayer['product_
   ^
  56. Varování Řádek 5233, znak 25: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
               onclick="dataLayer.push(productForDataLayer['product_3364
   ^
  57. Varování Řádek 5243, znak 33: kotva jménem "BX_108919096_3364561" již v dokumentu je.
                 id="bx_108919096_3364561"
   ^
  58. Varování Řádek 5245, znak 29: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
                 onclick="dataLayer.push(productForDataLayer['product_
   ^
  59. Varování Řádek 5264, znak 33: kotva jménem "BX_108919096_3364561" již v dokumentu je.
                 id="bx_108919096_3364561"
   ^
  60. Varování Řádek 5266, znak 29: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
                 onclick="dataLayer.push(productForDataLayer['product_
   ^
  61. Varování Řádek 5305, znak 25: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
               onclick="dataLayer.push(productForDataLayer['product_3362
   ^
  62. Varování Řádek 5314, znak 33: kotva jménem "BX_108919096_3362418" již v dokumentu je.
                 id="bx_108919096_3362418"
   ^
  63. Varování Řádek 5316, znak 29: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
                 onclick="dataLayer.push(productForDataLayer['product_
   ^
  64. Varování Řádek 5337, znak 33: kotva jménem "BX_108919096_3362418" již v dokumentu je.
                 id="bx_108919096_3362418"
   ^
  65. Varování Řádek 5339, znak 29: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
                 onclick="dataLayer.push(productForDataLayer['product_
   ^
  66. Varování Řádek 5380, znak 25: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
               onclick="dataLayer.push(productForDataLayer['product_3357
   ^
  67. Varování Řádek 5388, znak 33: kotva jménem "BX_108919096_3357354" již v dokumentu je.
                 id="bx_108919096_3357354"
   ^
  68. Varování Řádek 5390, znak 29: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
                 onclick="dataLayer.push(productForDataLayer['product_
   ^
  69. Varování Řádek 5411, znak 33: kotva jménem "BX_108919096_3357354" již v dokumentu je.
                 id="bx_108919096_3357354"
   ^
  70. Varování Řádek 5413, znak 29: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
                 onclick="dataLayer.push(productForDataLayer['product_
   ^
  71. Varování Řádek 5452, znak 25: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
               onclick="dataLayer.push(productForDataLayer['product_3363
   ^
  72. Varování Řádek 5463, znak 33: kotva jménem "BX_108919096_3363996" již v dokumentu je.
                 id="bx_108919096_3363996"
   ^
  73. Varování Řádek 5465, znak 29: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
                 onclick="dataLayer.push(productForDataLayer['product_
   ^
  74. Varování Řádek 5485, znak 33: kotva jménem "BX_108919096_3363996" již v dokumentu je.
                 id="bx_108919096_3363996"
   ^
  75. Varování Řádek 5487, znak 29: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
                 onclick="dataLayer.push(productForDataLayer['product_
   ^
  76. Varování Řádek 5527, znak 48: neplatný znak " " v adrese.
            href="/actions/medicine and dentistry/ultrazvukovaya-chistka-sto
   ^
  77. Varování Řádek 5527, znak 52: neplatný znak " " v adrese.
          href="/actions/medicine and dentistry/ultrazvukovaya-chistka-stomax1
   ^
  78. Varování Řádek 5528, znak 25: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
               onclick="dataLayer.push(productForDataLayer['product_3342
   ^
  79. Varování Řádek 5538, znak 33: kotva jménem "BX_108919096_3342436" již v dokumentu je.
                 id="bx_108919096_3342436"
   ^
  80. Varování Řádek 5539, znak 52: neplatný znak " " v adrese.
            href="/actions/medicine and dentistry/ultrazvukovaya-chistka-sto
   ^
  81. Varování Řádek 5539, znak 56: neplatný znak " " v adrese.
          href="/actions/medicine and dentistry/ultrazvukovaya-chistka-stomax1
   ^
  82. Varování Řádek 5540, znak 29: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
                 onclick="dataLayer.push(productForDataLayer['product_
   ^
  83. Varování Řádek 5561, znak 33: kotva jménem "BX_108919096_3342436" již v dokumentu je.
                 id="bx_108919096_3342436"
   ^
  84. Varování Řádek 5562, znak 52: neplatný znak " " v adrese.
            href="/actions/medicine and dentistry/ultrazvukovaya-chistka-sto
   ^
  85. Varování Řádek 5562, znak 56: neplatný znak " " v adrese.
          href="/actions/medicine and dentistry/ultrazvukovaya-chistka-stomax1
   ^
  86. Varování Řádek 5563, znak 29: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
                 onclick="dataLayer.push(productForDataLayer['product_
   ^
  87. Varování Řádek 5602, znak 25: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
               onclick="dataLayer.push(productForDataLayer['product_3358
   ^
  88. Varování Řádek 5611, znak 33: kotva jménem "BX_108919096_3358439" již v dokumentu je.
                 id="bx_108919096_3358439"
   ^
  89. Varování Řádek 5613, znak 29: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
                 onclick="dataLayer.push(productForDataLayer['product_
   ^
  90. Varování Řádek 5637, znak 33: kotva jménem "BX_108919096_3358439" již v dokumentu je.
                 id="bx_108919096_3358439"
   ^
  91. Varování Řádek 5639, znak 29: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
                 onclick="dataLayer.push(productForDataLayer['product_
   ^
  92. Varování Řádek 5680, znak 25: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
               onclick="dataLayer.push(productForDataLayer['product_3271
   ^
  93. Varování Řádek 5689, znak 33: kotva jménem "BX_108919096_3271754" již v dokumentu je.
                 id="bx_108919096_3271754"
   ^
  94. Varování Řádek 5691, znak 29: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
                 onclick="dataLayer.push(productForDataLayer['product_
   ^
  95. Varování Řádek 5712, znak 33: kotva jménem "BX_108919096_3271754" již v dokumentu je.
                 id="bx_108919096_3271754"
   ^
  96. Varování Řádek 5714, znak 29: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
                 onclick="dataLayer.push(productForDataLayer['product_
   ^
  97. Varování Řádek 5753, znak 25: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
               onclick="dataLayer.push(productForDataLayer['product_3349
   ^
  98. Varování Řádek 5762, znak 33: kotva jménem "BX_108919096_3349764" již v dokumentu je.
                 id="bx_108919096_3349764"
   ^
  99. Varování Řádek 5764, znak 29: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
                 onclick="dataLayer.push(productForDataLayer['product_
   ^
  100. Varování Řádek 5784, znak 33: kotva jménem "BX_108919096_3349764" již v dokumentu je.
                 id="bx_108919096_3349764"
   ^
  101. Varování Řádek 5786, znak 29: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
                 onclick="dataLayer.push(productForDataLayer['product_
   ^
  102. Varování Řádek 5827, znak 25: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
               onclick="dataLayer.push(productForDataLayer['product_3351
   ^
  103. Varování Řádek 5836, znak 33: kotva jménem "BX_108919096_3351289" již v dokumentu je.
                 id="bx_108919096_3351289"
   ^
  104. Varování Řádek 5838, znak 29: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
                 onclick="dataLayer.push(productForDataLayer['product_
   ^
  105. Varování Řádek 5859, znak 33: kotva jménem "BX_108919096_3351289" již v dokumentu je.
                 id="bx_108919096_3351289"
   ^
  106. Varování Řádek 5861, znak 29: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
                 onclick="dataLayer.push(productForDataLayer['product_
   ^
  107. Varování Řádek 5900, znak 25: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
               onclick="dataLayer.push(productForDataLayer['product_3355
   ^
  108. Varování Řádek 5909, znak 33: kotva jménem "BX_108919096_3355690" již v dokumentu je.
                 id="bx_108919096_3355690"
   ^
  109. Varování Řádek 5911, znak 29: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
                 onclick="dataLayer.push(productForDataLayer['product_
   ^
  110. Varování Řádek 5937, znak 33: kotva jménem "BX_108919096_3355690" již v dokumentu je.
                 id="bx_108919096_3355690"
   ^
  111. Varování Řádek 5939, znak 29: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
                 onclick="dataLayer.push(productForDataLayer['product_
   ^
  112. Varování Řádek 5980, znak 25: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
               onclick="dataLayer.push(productForDataLayer['product_3361
   ^
  113. Varování Řádek 5988, znak 33: kotva jménem "BX_108919096_3361627" již v dokumentu je.
                 id="bx_108919096_3361627"
   ^
  114. Varování Řádek 5990, znak 29: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
                 onclick="dataLayer.push(productForDataLayer['product_
   ^
  115. Varování Řádek 6011, znak 33: kotva jménem "BX_108919096_3361627" již v dokumentu je.
                 id="bx_108919096_3361627"
   ^
  116. Varování Řádek 6013, znak 29: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
                 onclick="dataLayer.push(productForDataLayer['product_
   ^
  117. Varování Řádek 6052, znak 25: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
               onclick="dataLayer.push(productForDataLayer['product_3349
   ^
  118. Varování Řádek 6062, znak 33: kotva jménem "BX_108919096_3349884" již v dokumentu je.
                 id="bx_108919096_3349884"
   ^
  119. Varování Řádek 6064, znak 29: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
                 onclick="dataLayer.push(productForDataLayer['product_
   ^
  120. Informace Řádek 6064, znak 30: + dalších 244 varování.
                 onclick="dataLayer.push(productForDataLayer['product_
   ^

   Zbývající varování jsou z úsporných důvodů skryty.

  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.