• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument neprošel validací, 8 chyb a 1 varování.
  https://www.losangelesusedcars.com/  
  text/html — HTML 5 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Stránka není validní HTML 5.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Informace HTTP hlavička: zjištěna hlavička "Vary: Accept-Encoding,Accept-Encoding,User-Agent"; pravděpodobně existuje více reprezentací zdroje.
   Vary: Accept-Encoding,Accept-Encoding,User-Agent
   ^

   Webový dokument stažený z určené adresy budí dojem, že je jen jednou z několika verzí, které lze z téže URL stáhnout. Server podle hlaviček dotazu pravděpodobně upravuje (větví) výstup — různí návštěvníci (či roboti) s různými prohlížeči (či z různých zemí) mohou dostávat různý kód. Validátor umí pochopitelně zvalidovat jen to, co server pošle jemu a o jiných verzích nic neví. Je tedy možné, že část návštěvníků dostává nevalidní kód a validátor validní. Nebo naopak. Záleží-li vám na validitě, pak asi chcete, aby validní kód dostávali všichni.

   Český validátor umí při stahování validovaného dokumentu emulovat identifikaci prohlížečů. V rozšířeném rozhraní pro validaci dokumentu na webu si můžete pohrát s nastavením hlaviček dotazu.

  2. Varování Řádek 34, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type="text/javascript" src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/
   ^
  3. Chyba Řádek 108, znak 11: Bad start tag in "img" in "noscript" in "head"..
   <noscript><img height="1" width="1" style="display:none"
   ^
  4. Chyba Řádek 108, znak 11: An "img" element must have an "alt" attribute, except under certain conditions. For details, consult guidance on providing text alternatives for images..
   <noscript><img height="1" width="1" style="display:none"
   ^
  5. Chyba Řádek 110, znak 3: zbloudilá ukončovací značka "noscript".
   /></noscript>
   ^
  6. Chyba Řádek 117, znak 1: Element "meta" is missing one or more of the following attributes: "itemprop", "property"..
   <meta name="facebook-domain-verification" content="004j88fe1a8qzj50vms6bgomiyanmp
   ^
  7. Chyba Řádek 117, znak 7: atribut "name" není dovolen na elementu "meta".
   <meta name="facebook-domain-verification" content="004j88fe1a8qzj50vms6bgomiyanmp
   ^

   Odstraňte dotyčný atribut.

  8. Chyba Řádek 117, znak 86: zbloudilá ukončovací značka "head".
   "facebook-domain-verification" content="004j88fe1a8qzj50vms6bgomiyanmp" /></head>
   ^
  9. Chyba Řádek 118, znak 1: Start tag "body" seen but an element of the same type was already open..
   <body class="template4">
   ^
  10. Chyba Řádek 118, znak 1: Cannot recover after last error. Any further errors will be ignored..
   <body class="template4">
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.