• O validátoru
  • Novinky
  • Dokumentace
  • Integrace do prohlížečů
  • Výsledek:
    Při validaci došlo k chybě.
    (chyba 526) https://www.ocrvmotorsports.info/  
    (neznámý)  
    (neznámé)  
    Zobrazit:
     

    # Validace nebyla provedena.

    Následuje seznam připomínek:

    1. Selhání HTTP hlavička: nepodporovaný MIME typ "".
      Content-Type
      ^

      Tento validátor podporuje pouze zdroje typu „text/html“, „text/xml“, „text/vnd.wap.wml“, „application/smil“, „application/xml“ a „*/*+xml“.

    2. Informace HTTP hlavička: validuji chybovou stránku s HTTP statusem "526 ".
      HTTP/1.1 526 
      ^

      Server zahlásil chybu, nyní pozorujete výsledek validace dotyčné chybové hlášky.

    Validní HTML 4.01!

    2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

    Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.