• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument neprošel validací, 6 chyb.
  https://www.rachellevitch.com/  
  text/html — HTML 5 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Stránka není validní HTML 5.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Informace HTTP hlavička: zjištěna hlavička "Vary: Accept-Encoding,User-Agent"; pravděpodobně existuje více reprezentací zdroje.
   Vary: Accept-Encoding,User-Agent
   ^

   Webový dokument stažený z určené adresy budí dojem, že je jen jednou z několika verzí, které lze z téže URL stáhnout. Server podle hlaviček dotazu pravděpodobně upravuje (větví) výstup — různí návštěvníci (či roboti) s různými prohlížeči (či z různých zemí) mohou dostávat různý kód. Validátor umí pochopitelně zvalidovat jen to, co server pošle jemu a o jiných verzích nic neví. Je tedy možné, že část návštěvníků dostává nevalidní kód a validátor validní. Nebo naopak. Záleží-li vám na validitě, pak asi chcete, aby validní kód dostávali všichni.

   Český validátor umí při stahování validovaného dokumentu emulovat identifikaci prohlížečů. V rozšířeném rozhraní pro validaci dokumentu na webu si můžete pohrát s nastavením hlaviček dotazu.

  2. Chyba Řádek 12, znak 1: element "title" nesmí být potomkem elementu "head" v tomto kontextu.
   <title>VETERANS’ SERVICE EXPERIENCES IN HEALTHCARE: A SELF-SERVICE TECHNOLOGY ORI
   ^
  3. Chyba Řádek 26, znak 1: Using the "meta" element to specify the document-wide default language is obsolete. Consider specifying the language on the root element instead..
   <meta http-equiv="Content-Language" content="en">
   ^
  4. Chyba Řádek 50, znak 74: element "li" nesmí být potomkem elementu "strong" v tomto kontextu.
   ss="logo"><strong>Résumé | Sponsored by <li><a href="http://theonakeegroup.pryvat
   ^
  5. Chyba Řádek 50, znak 78: Start tag "a" seen but an element of the same type was already open..
   logo"><strong>Résumé | Sponsored by <li><a href="http://theonakeegroup.pryvate-ne
   ^
  6. Chyba Řádek 50, znak 78: ukončovací značka "a" porušuje pravidla zanořování.
   logo"><strong>Résumé | Sponsored by <li><a href="http://theonakeegroup.pryvate-ne
   ^
  7. Chyba Řádek 50, znak 78: Cannot recover after last error. Any further errors will be ignored..
   logo"><strong>Résumé | Sponsored by <li><a href="http://theonakeegroup.pryvate-ne
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.