• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument neprošel validací, 23 chyb a 6 varování.
  https://www.rulzz.com/tips/crack-the-interview-without-any-trouble/  
  text/html — HTML 5 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Stránka není validní HTML 5.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Informace HTTP hlavička: zjištěna hlavička "Vary: Accept-Encoding,User-Agent"; pravděpodobně existuje více reprezentací zdroje.
   Vary: Accept-Encoding,User-Agent
   ^

   Webový dokument stažený z určené adresy budí dojem, že je jen jednou z několika verzí, které lze z téže URL stáhnout. Server podle hlaviček dotazu pravděpodobně upravuje (větví) výstup — různí návštěvníci (či roboti) s různými prohlížeči (či z různých zemí) mohou dostávat různý kód. Validátor umí pochopitelně zvalidovat jen to, co server pošle jemu a o jiných verzích nic neví. Je tedy možné, že část návštěvníků dostává nevalidní kód a validátor validní. Nebo naopak. Záleží-li vám na validitě, pak asi chcete, aby validní kód dostávali všichni.

   Český validátor umí při stahování validovaného dokumentu emulovat identifikaci prohlížečů. V rozšířeném rozhraní pro validaci dokumentu na webu si můžete pohrát s nastavením hlaviček dotazu.

  2. Varování Řádek 8, znak 6377: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   yle.php' type='text/css' media='all' /> <script type='text/javascript' src='https
   ^
  3. Varování Řádek 8, znak 6502: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   y.min.js' id='jquery-core-js'></script> <script type='text/javascript' id='email-
   ^
  4. Chyba Řádek 11, znak 28023: atribut "href" elementu "a": Illegal character in query: space is not allowed má nedovolenou hodnotu "http://twitter.com/home?status=Crack the interview without any trouble%20-%20https://www.rulzz.com/tips/crack-the-interview-without-any-trouble/".
   li class="twitter"> <a title="Twitter" href="http://twitter.com/home?status=Crac
   ^
  5. Chyba Řádek 11, znak 28501: atribut "href" elementu "a": Illegal character in query: space is not allowed má nedovolenou hodnotu "http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://www.rulzz.com/tips/crack-the-interview-without-any-trouble/&title=Crack the interview without any trouble".
    class="linkedin"> <a title="LinkedIn" href="http://www.linkedin.com/shareArticl
   ^
  6. Chyba Řádek 11, znak 28775: atribut "href" elementu "a": Illegal character in query: space is not allowed má nedovolenou hodnotu "http://www.tumblr.com/share/link?url=https://www.rulzz.com/tips/crack-the-interview-without-any-trouble/&name=Crack the interview without any trouble".
   ><li class="tumblr"> <a title="Tumblr" href="http://www.tumblr.com/share/link?ur
   ^
  7. Chyba Řádek 11, znak 29253: atribut "href" elementu "a": Illegal character in query: space is not allowed má nedovolenou hodnotu "mailto:anarul.haque@continuecontent.com?subject=Crack the interview without any trouble&body=https://www.rulzz.com/tips/crack-the-interview-without-any-trouble/".
   ></li><li class="mail"> <a title="Mail" href="mailto:anarul.haque@continuecontent
   ^
  8. Chyba Řádek 11, znak 38378: CSS: "color": Parse Error..
   ils"> <span class="meta-category-small"><a class="post-category-color-text" style
   ^
  9. Chyba Řádek 11, znak 39956: CSS: "color": Parse Error..
   ils"> <span class="meta-category-small"><a class="post-category-color-text" style
   ^
  10. Chyba Řádek 11, znak 41079: CSS: "color": Parse Error..
   ils"> <span class="meta-category-small"><a class="post-category-color-text" style
   ^
  11. Chyba Řádek 11, znak 42248: CSS: "color": Parse Error..
   ils"> <span class="meta-category-small"><a class="post-category-color-text" style
   ^
  12. Chyba Řádek 11, znak 43837: CSS: "color": Parse Error..
   ils"> <span class="meta-category-small"><a class="post-category-color-text" style
   ^
  13. Chyba Řádek 11, znak 44981: CSS: "color": Parse Error..
   ils"> <span class="meta-category-small"><a class="post-category-color-text" style
   ^
  14. Chyba Řádek 11, znak 46124: CSS: "color": Parse Error..
   ils"> <span class="meta-category-small"><a class="post-category-color-text" style
   ^
  15. Chyba Řádek 11, znak 47635: CSS: "color": Parse Error..
   ils"> <span class="meta-category-small"><a class="post-category-color-text" style
   ^
  16. Chyba Řádek 11, znak 50786: CSS: "color": Parse Error..
   ils"> <span class="meta-category-small"><a class="post-category-color-text" style
   ^
  17. Chyba Řádek 11, znak 52382: CSS: "color": Parse Error..
   ils"> <span class="meta-category-small"><a class="post-category-color-text" style
   ^
  18. Chyba Řádek 11, znak 53523: CSS: "color": Parse Error..
   ils"> <span class="meta-category-small"><a class="post-category-color-text" style
   ^
  19. Chyba Řádek 11, znak 54710: CSS: "color": Parse Error..
   ils"> <span class="meta-category-small"><a class="post-category-color-text" style
   ^
  20. Chyba Řádek 11, znak 56317: CSS: "color": Parse Error..
   ils"> <span class="meta-category-small"><a class="post-category-color-text" style
   ^
  21. Chyba Řádek 11, znak 58358: CSS: "color": Parse Error..
   ils"> <span class="meta-category-small"><a class="post-category-color-text" style
   ^
  22. Chyba Řádek 11, znak 59610: CSS: "color": Parse Error..
   ils"> <span class="meta-category-small"><a class="post-category-color-text" style
   ^
  23. Chyba Řádek 11, znak 60844: CSS: "color": Parse Error..
   ils"> <span class="meta-category-small"><a class="post-category-color-text" style
   ^
  24. Chyba Řádek 11, znak 62042: CSS: "color": Parse Error..
   ils"> <span class="meta-category-small"><a class="post-category-color-text" style
   ^
  25. Chyba Řádek 11, znak 63337: CSS: "color": Parse Error..
   ils"> <span class="meta-category-small"><a class="post-category-color-text" style
   ^
  26. Chyba Řádek 11, znak 65146: element "style" nesmí být potomkem elementu "noscript" v tomto kontextu.
   /js/audit-iframe.js"></script><noscript><style>.lazyload{display:none;}</style></
   ^
  27. Varování Řádek 11, znak 65471: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   sizes.min.js?ao_version=2.9.2'></script><script type='text/javascript' id='jm_lik
   ^
  28. Varování Řádek 13, znak 20: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   /* ]]> */</script> <script type='text/javascript' src='https://www.rulzz.com/wp-i
   ^
  29. Varování Řádek 13, znak 171: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   ' id='regenerator-runtime-js'></script> <script type='text/javascript' src='https
   ^
  30. Varování Řádek 13, znak 306: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   l.min.js' id='wp-polyfill-js'></script> <script type='text/javascript' id='contac
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.