• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument neprošel validací, 14 chyb a 4 varování.
  https://www.transport-umzug.at/  
  text/html — HTML 5 
  utf-8  (tvrdí interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Stránka není validní HTML 5.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Chyba Řádek 7, znak 5: A "meta" element with an "http-equiv" attribute whose value is "X-UA-Compatible" must have a "content" attribute with the value "IE=edge"..
     <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie-edge">
   ^
  2. Chyba Řádek 9, znak 5: Using the "meta" element to specify the document-wide default language is obsolete. Consider specifying the language on the root element instead..
     <meta http-equiv="Content-Language" content="DE">
   ^
  3. Chyba Řádek 12, znak 11: atribut "http-equiv" elementu "meta" má nedovolenou hodnotu "Cache-control".
     <meta http-equiv="Cache-control" content="public" max-age="31536000">
   ^

   V HTML 5 není tato náhražka HTTP hlavičky dovolena. Použijte skutečnou HTTP hlavičku.

  4. Chyba Řádek 12, znak 55: atribut "max-age" není dovolen na elementu "meta".
     <meta http-equiv="Cache-control" content="public" max-age="31536000">
   ^

   Odstraňte dotyčný atribut.

  5. Chyba Řádek 36, znak 11: atribut "http-equiv" elementu "meta" má nedovolenou hodnotu "resource-type".
     <meta http-equiv="resource-type" content="document">
   ^
  6. Chyba Řádek 138, znak 48: The element "button" must not appear as a descendant of the "a" element..
            <a href="kontakt.html"><button class="btn btn-primary btn-lg me-
   ^
  7. Chyba Řádek 139, znak 55: The element "button" must not appear as a descendant of the "a" element..
        <a href="tel:+43664991234567"><button class="btn btn-primary btn-lg">AN
   ^
  8. Chyba Řádek 257, znak 76: The element "button" must not appear as a descendant of the "a" element..
               <p class="text-center pt-3"><a href="kontakt.html"><button
   ^
  9. Varování Řádek 266, znak 9: Section lacks heading. Consider using "h2"-"h6" elements to add identifying headings to all sections..
       <section class="py-5">
   ^
  10. Chyba Řádek 270, znak 25: The "frameborder" attribute on the "iframe" element is obsolete. Use CSS instead..
               <iframe width="60%" height="400" src="https://www.youtube
   ^
  11. Chyba Řádek 270, znak 33: atribut "width" elementu "iframe": Expected a digit but saw "%" instead má nedovolenou hodnotu "60%".
               <iframe width="60%" height="400" src="https://www.youtube
   ^
  12. Chyba Řádek 297, znak 53: The element "button" must not appear as a descendant of the "a" element..
         <a href="tel:+436606666444"><button class="btn btn-primary btn-lg">GL
   ^
  13. Varování Řádek 368, znak 9: Section lacks heading. Consider using "h2"-"h6" elements to add identifying headings to all sections..
       <section class="pt-5 bannerfoto">
   ^
  14. Chyba Řádek 437, znak 48: The element "button" must not appear as a descendant of the "a" element..
            <a href="kontakt.html"><button class="btn btn-primary btn-lg">ÜB
   ^
  15. Varování Řádek 490, znak 5: Section lacks heading. Consider using "h2"-"h6" elements to add identifying headings to all sections..
     <section class="smallfooter py-2 bg-dark text-light">
   ^
  16. Chyba Řádek 491, znak 9: neuzavřený element "div".
       <div class="container">
   ^
  17. Chyba Řádek 503, znak 5: End tag "section" seen, but there were open elements..
     </section>
   ^
  18. Varování Řádek 505, znak 5: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
     <script
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.