• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Při validaci došlo k chybě.
  https://xgaysworld.net/  
  text/html — (chybí deklarace) 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Validace nebyla provedena.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

   Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

  2. Chyba Řádek 1, znak 1: chybí deklarace typu dokumentu; předpokládám "HTML 4.01 Transitional".
   <html>
   ^

   Kontrolovaný dokument neobsahuje DOCTYPE deklaraci. Validátor zkouší validovat s pomocí Transitional DTD. Chybu odstraníte tím, že na první řádek dokumentu vložíte tuto deklaraci:

   <!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">

   Vykreslování v prohlížeči tato úprava neovlivní.

  3. Varování Řádek 41, znak 16: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <div class=mbv onclick="return mbv(this);"></div>
   ^

   Dokument používá skripty v atributech „onněco“, nikde však neurčuje, v jakém skriptovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li JavaScript, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání skriptovacích atributů. Ovladače událostí můžete navěsit na elementy externím skriptem.

  4. Varování Řádek 44, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="display:none"><img src="/s.png"><img src="/a.png"><img src="/m.png"><
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  5. Varování Řádek 47, znak 50: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   hod="post" id=search autocomplete="off" onsubmit="return (function (form){if(form
   ^
  6. Varování Řádek 48, znak 69: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   d"><input type="text" name=search id=iv onblur="if(this.value == '') this.value =
   ^
  7. Varování Řádek 48, znak 116: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   "if(this.value == '') this.value = '';" onfocus="if (this.value == 'search') {thi
   ^
  8. Varování Řádek 49, znak 45: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <td valign=middle class="rsw"><span id="rs" onclick="rs()"></span></td>
   ^
  9. Varování Řádek 127, znak 31: kotva jménem "THUMBS" již v dokumentu je.
   <div class=allheader><div id="thumbs">
   ^

   Název kotvy musí být unikátní. Při porovnání shody není rozhodující velikost písmen.

  10. Varování Řádek 206, znak 23: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/search/twink forced to wank/1.html">twink forced to wank</a> | 
   ^

   V adrese nesmí být znaky s diakritikou, ani mezery.

  11. Varování Řádek 206, znak 30: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/search/twink forced to wank/1.html">twink forced to wank</a> | 
   ^
  12. Varování Řádek 206, znak 33: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/search/twink forced to wank/1.html">twink forced to wank</a> | 
   ^
  13. Varování Řádek 208, znak 23: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/search/1960s british vintage boys nude swimming/1.html">1960s british v
   ^
  14. Varování Řádek 208, znak 31: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/search/1960s british vintage boys nude swimming/1.html">1960s british v
   ^
  15. Varování Řádek 208, znak 39: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/search/1960s british vintage boys nude swimming/1.html">1960s british v
   ^
  16. Varování Řádek 208, znak 44: neplatný znak " " v adrese.
   href="/search/1960s british vintage boys nude swimming/1.html">1960s british vint
   ^
  17. Varování Řádek 208, znak 49: neplatný znak " " v adrese.
   "/search/1960s british vintage boys nude swimming/1.html">1960s british vintage b
   ^
  18. Varování Řádek 212, znak 28: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/search/seachtwink drunk gay sleep/1.html">seachtwink drunk gay sleep</a
   ^
  19. Varování Řádek 212, znak 34: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/search/seachtwink drunk gay sleep/1.html">seachtwink drunk gay sleep</a
   ^
  20. Varování Řádek 212, znak 38: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/search/seachtwink drunk gay sleep/1.html">seachtwink drunk gay sleep</a
   ^
  21. Varování Řádek 214, znak 22: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/search/boys fuck girl with hard toys/1.html">boys fuck girl with hard t
   ^
  22. Varování Řádek 214, znak 27: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/search/boys fuck girl with hard toys/1.html">boys fuck girl with hard t
   ^
  23. Varování Řádek 214, znak 32: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/search/boys fuck girl with hard toys/1.html">boys fuck girl with hard t
   ^
  24. Varování Řádek 214, znak 37: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/search/boys fuck girl with hard toys/1.html">boys fuck girl with hard t
   ^
  25. Varování Řádek 214, znak 42: neplatný znak " " v adrese.
   a href="/search/boys fuck girl with hard toys/1.html">boys fuck girl with hard to
   ^
  26. Varování Řádek 216, znak 25: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/search/classic secretary male interviewee sex/1.html">classic secretary
   ^
  27. Varování Řádek 216, znak 35: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/search/classic secretary male interviewee sex/1.html">classic secretary
   ^
  28. Varování Řádek 216, znak 40: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/search/classic secretary male interviewee sex/1.html">classic secretary
   ^
  29. Varování Řádek 216, znak 52: neplatný znak " " v adrese.
   earch/classic secretary male interviewee sex/1.html">classic secretary male inter
   ^
  30. Varování Řádek 218, znak 23: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/search/anton jerking off his nice twink penis part5/1.html">anton jerki
   ^
  31. Varování Řádek 218, znak 31: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/search/anton jerking off his nice twink penis part5/1.html">anton jerki
   ^
  32. Varování Řádek 218, znak 35: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/search/anton jerking off his nice twink penis part5/1.html">anton jerki
   ^
  33. Varování Řádek 218, znak 39: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/search/anton jerking off his nice twink penis part5/1.html">anton jerki
   ^
  34. Varování Řádek 218, znak 44: neplatný znak " " v adrese.
   href="/search/anton jerking off his nice twink penis part5/1.html">anton jerking 
   ^
  35. Varování Řádek 218, znak 50: neplatný znak " " v adrese.
   /search/anton jerking off his nice twink penis part5/1.html">anton jerking off hi
   ^
  36. Varování Řádek 218, znak 56: neplatný znak " " v adrese.
   h/anton jerking off his nice twink penis part5/1.html">anton jerking off his nice
   ^
  37. Varování Řádek 220, znak 23: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/search/arial rose creampie/1.html">arial rose creampie</a> | 
   ^
  38. Varování Řádek 220, znak 28: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/search/arial rose creampie/1.html">arial rose creampie</a> | 
   ^
  39. Varování Řádek 222, znak 26: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/search/poronhub gaycom/1.html">poronhub gaycom</a> | 
   ^
  40. Varování Řádek 224, znak 27: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/search/warehouse gay sex videos/1.html">warehouse gay sex videos</a> | 
   ^
  41. Varování Řádek 224, znak 31: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/search/warehouse gay sex videos/1.html">warehouse gay sex videos</a> | 
   ^
  42. Varování Řádek 224, znak 35: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/search/warehouse gay sex videos/1.html">warehouse gay sex videos</a> | 
   ^
  43. Varování Řádek 226, znak 24: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/search/public park gay/1.html">public park gay</a> | 
   ^
  44. Varování Řádek 226, znak 29: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/search/public park gay/1.html">public park gay</a> | 
   ^
  45. Varování Řádek 228, znak 21: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/search/mal malloy masturbating/1.html">mal malloy masturbating</a> | 
   ^
  46. Varování Řádek 228, znak 28: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/search/mal malloy masturbating/1.html">mal malloy masturbating</a> | 
   ^
  47. Varování Řádek 230, znak 23: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/search/litil garl and litil boy sexy faking/1.html">litil garl and liti
   ^
  48. Varování Řádek 230, znak 28: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/search/litil garl and litil boy sexy faking/1.html">litil garl and liti
   ^
  49. Varování Řádek 230, znak 32: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/search/litil garl and litil boy sexy faking/1.html">litil garl and liti
   ^
  50. Varování Řádek 230, znak 38: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/search/litil garl and litil boy sexy faking/1.html">litil garl and liti
   ^
  51. Varování Řádek 230, znak 42: neplatný znak " " v adrese.
   a href="/search/litil garl and litil boy sexy faking/1.html">litil garl and litil
   ^
  52. Varování Řádek 230, znak 47: neplatný znak " " v adrese.
   f="/search/litil garl and litil boy sexy faking/1.html">litil garl and litil boy 
   ^
  53. Varování Řádek 232, znak 24: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/search/mother and daughter having boy sex/1.html">mother and daughter h
   ^
  54. Varování Řádek 232, znak 28: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/search/mother and daughter having boy sex/1.html">mother and daughter h
   ^
  55. Varování Řádek 232, znak 37: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/search/mother and daughter having boy sex/1.html">mother and daughter h
   ^
  56. Varování Řádek 232, znak 44: neplatný znak " " v adrese.
   href="/search/mother and daughter having boy sex/1.html">mother and daughter havi
   ^
  57. Varování Řádek 232, znak 48: neplatný znak " " v adrese.
   ="/search/mother and daughter having boy sex/1.html">mother and daughter having b
   ^
  58. Varování Řádek 234, znak 23: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/search/hegre lesbian/1.html">hegre lesbian</a> | 
   ^
  59. Varování Řádek 236, znak 23: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/search/maria ozawa anal/1.html">maria ozawa anal</a> | 
   ^
  60. Varování Řádek 236, znak 29: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/search/maria ozawa anal/1.html">maria ozawa anal</a> | 
   ^
  61. Varování Řádek 238, znak 29: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/search/seachmature first time anal fucked by young boys/1.html">seachma
   ^
  62. Varování Řádek 238, znak 35: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/search/seachmature first time anal fucked by young boys/1.html">seachma
   ^
  63. Varování Řádek 238, znak 40: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/search/seachmature first time anal fucked by young boys/1.html">seachma
   ^
  64. Varování Řádek 238, znak 45: neplatný znak " " v adrese.
   ref="/search/seachmature first time anal fucked by young boys/1.html">seachmature
   ^
  65. Varování Řádek 238, znak 52: neplatný znak " " v adrese.
   earch/seachmature first time anal fucked by young boys/1.html">seachmature first 
   ^
  66. Varování Řádek 238, znak 55: neplatný znak " " v adrese.
   ch/seachmature first time anal fucked by young boys/1.html">seachmature first tim
   ^
  67. Varování Řádek 238, znak 61: neplatný znak " " v adrese.
   chmature first time anal fucked by young boys/1.html">seachmature first time anal
   ^
  68. Varování Řádek 240, znak 23: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/search/hunks jerk off together/1.html">hunks jerk off together</a> | 
   ^
  69. Varování Řádek 240, znak 28: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/search/hunks jerk off together/1.html">hunks jerk off together</a> | 
   ^
  70. Varování Řádek 240, znak 32: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/search/hunks jerk off together/1.html">hunks jerk off together</a> | 
   ^
  71. Varování Řádek 242, znak 27: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/search/malayalam serial actress gayathri arun xxx vidqeo deepthi paanbc
   ^
  72. Varování Řádek 242, znak 34: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/search/malayalam serial actress gayathri arun xxx vidqeo deepthi paanbc
   ^
  73. Varování Řádek 242, znak 42: neplatný znak " " v adrese.
   a href="/search/malayalam serial actress gayathri arun xxx vidqeo deepthi paanbc0
   ^
  74. Varování Řádek 242, znak 51: neplatný znak " " v adrese.
   search/malayalam serial actress gayathri arun xxx vidqeo deepthi paanbc07aram/1.h
   ^
  75. Varování Řádek 242, znak 56: neplatný znak " " v adrese.
   h/malayalam serial actress gayathri arun xxx vidqeo deepthi paanbc07aram/1.html">
   ^
  76. Varování Řádek 242, znak 60: neplatný znak " " v adrese.
   layalam serial actress gayathri arun xxx vidqeo deepthi paanbc07aram/1.html">mala
   ^
  77. Varování Řádek 242, znak 67: neplatný znak " " v adrese.
    serial actress gayathri arun xxx vidqeo deepthi paanbc07aram/1.html">malayalam s
   ^
  78. Varování Řádek 242, znak 75: neplatný znak " " v adrese.
   actress gayathri arun xxx vidqeo deepthi paanbc07aram/1.html">malayalam serial ac
   ^
  79. Varování Řádek 244, znak 24: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/search/chunky gangbang mature/1.html">chunky gangbang mature</a> | 
   ^
  80. Varování Řádek 244, znak 33: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/search/chunky gangbang mature/1.html">chunky gangbang mature</a> | 
   ^
  81. Varování Řádek 246, znak 22: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/search/wife bbc cuck/1.html">wife bbc cuck</a> | 
   ^
  82. Varování Řádek 246, znak 26: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/search/wife bbc cuck/1.html">wife bbc cuck</a> | 
   ^
  83. Varování Řádek 248, znak 18: neplatný znak "惡" v adrese.
   <a href="/search/・惘 悋・・揉 sispak vs india xxx hd/1.html">惡・惘 悋・・揉 sispak vs india
   ^
  84. Varování Řádek 248, znak 19: neplatný znak "・" v adrese.
   <a href="/search/惡惘 悋・・揉 sispak vs india xxx hd/1.html">惡・惘 悋・・揉 sispak vs india
   ^
  85. Varování Řádek 248, znak 20: neplatný znak "惘" v adrese.
   <a href="/search/惡・ 悋・・揉 sispak vs india xxx hd/1.html">惡・惘 悋・・揉 sispak vs india
   ^
  86. Varování Řádek 248, znak 21: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/search/惡・惘 悋・・揉 sispak vs india xxx hd/1.html">惡・惘 悋・・揉 sispak vs india
   ^
  87. Varování Řádek 248, znak 22: neplatný znak "悋" v adrese.
   <a href="/search/惡・惘 ・・揉 sispak vs india xxx hd/1.html">惡・惘 悋・・揉 sispak vs india
   ^
  88. Varování Řádek 248, znak 23: neplatný znak "・" v adrese.
   <a href="/search/惡・惘 悋・揉 sispak vs india xxx hd/1.html">惡・惘 悋・・揉 sispak vs india
   ^
  89. Varování Řádek 248, znak 24: neplatný znak "・" v adrese.
   <a href="/search/惡・惘 悋・揉 sispak vs india xxx hd/1.html">惡・惘 悋・・揉 sispak vs india
   ^
  90. Varování Řádek 248, znak 25: neplatný znak "揉" v adrese.
   <a href="/search/惡・惘 悋・・ sispak vs india xxx hd/1.html">惡・惘 悋・・揉 sispak vs india
   ^
  91. Varování Řádek 248, znak 26: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/search/惡・惘 悋・・揉 sispak vs india xxx hd/1.html">惡・惘 悋・・揉 sispak vs india
   ^
  92. Varování Řádek 248, znak 33: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/search/惡・惘 悋・・揉 sispak vs india xxx hd/1.html">惡・惘 悋・・揉 sispak vs india
   ^
  93. Varování Řádek 248, znak 36: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/search/惡・惘 悋・・揉 sispak vs india xxx hd/1.html">惡・惘 悋・・揉 sispak vs india
   ^
  94. Varování Řádek 248, znak 42: neplatný znak " " v adrese.
   a href="/search/惡・惘 悋・・揉 sispak vs india xxx hd/1.html">惡・惘 悋・・揉 sispak vs india 
   ^
  95. Varování Řádek 248, znak 46: neplatný znak " " v adrese.
   ef="/search/惡・惘 悋・・揉 sispak vs india xxx hd/1.html">惡・惘 悋・・揉 sispak vs india xxx 
   ^
  96. Varování Řádek 250, znak 26: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/search/sisters: natsu no saigo no hi/1.html">sisters: natsu no saigo no
   ^
  97. Varování Řádek 250, znak 32: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/search/sisters: natsu no saigo no hi/1.html">sisters: natsu no saigo no
   ^
  98. Varování Řádek 250, znak 35: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/search/sisters: natsu no saigo no hi/1.html">sisters: natsu no saigo no
   ^
  99. Varování Řádek 250, znak 41: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/search/sisters: natsu no saigo no hi/1.html">sisters: natsu no saigo no
   ^
  100. Varování Řádek 250, znak 44: neplatný znak " " v adrese.
   href="/search/sisters: natsu no saigo no hi/1.html">sisters: natsu no saigo no hi
   ^
  101. Varování Řádek 252, znak 18: neplatný znak "ك" v adrese.
   <a href="/search/كاميرا عربي/1.html">كاميرا عربي</a> | 
   ^
  102. Varování Řádek 252, znak 19: neplatný znak "ا" v adrese.
   <a href="/search/كاميرا عربي/1.html">كاميرا عربي</a> | 
   ^
  103. Varování Řádek 252, znak 20: neplatný znak "م" v adrese.
   <a href="/search/كاميرا عربي/1.html">كاميرا عربي</a> | 
   ^
  104. Varování Řádek 252, znak 21: neplatný znak "ي" v adrese.
   <a href="/search/كاميرا عربي/1.html">كاميرا عربي</a> | 
   ^
  105. Varování Řádek 252, znak 22: neplatný znak "ر" v adrese.
   <a href="/search/كاميرا عربي/1.html">كاميرا عربي</a> | 
   ^
  106. Varování Řádek 252, znak 23: neplatný znak "ا" v adrese.
   <a href="/search/كاميرا عربي/1.html">كاميرا عربي</a> | 
   ^
  107. Varování Řádek 252, znak 24: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/search/كاميرا عربي/1.html">كاميرا عربي</a> | 
   ^
  108. Varování Řádek 252, znak 25: neplatný znak "ع" v adrese.
   <a href="/search/كاميرا عربي/1.html">كاميرا عربي</a> | 
   ^
  109. Varování Řádek 252, znak 26: neplatný znak "ر" v adrese.
   <a href="/search/كاميرا عربي/1.html">كاميرا عربي</a> | 
   ^
  110. Varování Řádek 252, znak 27: neplatný znak "ب" v adrese.
   <a href="/search/كاميرا عربي/1.html">كاميرا عربي</a> | 
   ^
  111. Varování Řádek 252, znak 28: neplatný znak "ي" v adrese.
   <a href="/search/كاميرا عربي/1.html">كاميرا عربي</a> | 
   ^
  112. Varování Řádek 254, znak 22: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/search/male work out/1.html">male work out</a> | 
   ^
  113. Varování Řádek 254, znak 27: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/search/male work out/1.html">male work out</a> | 
   ^
  114. Varování Řádek 256, znak 23: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/search/black sllma boy sex/1.html">black sllma boy sex</a> | 
   ^
  115. Varování Řádek 256, znak 29: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/search/black sllma boy sex/1.html">black sllma boy sex</a> | 
   ^
  116. Varování Řádek 256, znak 33: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/search/black sllma boy sex/1.html">black sllma boy sex</a> | 
   ^
  117. Varování Řádek 258, znak 18: neplatný znak "ا" v adrese.
   <a href="/search/افلام مترجمه كامله/1.html">افلام مترجمه كامله</a> | 
   ^
  118. Varování Řádek 258, znak 19: neplatný znak "ف" v adrese.
   <a href="/search/افلام مترجمه كامله/1.html">افلام مترجمه كامله</a> | 
   ^
  119. Varování Řádek 258, znak 20: neplatný znak "ل" v adrese.
   <a href="/search/افلام مترجمه كامله/1.html">افلام مترجمه كامله</a> | 
   ^
  120. Informace Řádek 258, znak 21: + dalších 128 varování.
   <a href="/search/افلام مترجمه كامله/1.html">افلام مترجمه كامله</a> | 
   ^

   Zbývající varování jsou z úsporných důvodů skryty.

  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.