• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Při validaci došlo k chybě.
  https://xgaysworld.net/  
  text/html — (chybí deklarace) 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Validace nebyla provedena.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

   Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

  2. Chyba Řádek 1, znak 1: chybí deklarace typu dokumentu; předpokládám "HTML 4.01 Transitional".
   <html>
   ^

   Kontrolovaný dokument neobsahuje DOCTYPE deklaraci. Validátor zkouší validovat s pomocí Transitional DTD. Chybu odstraníte tím, že na první řádek dokumentu vložíte tuto deklaraci:

   <!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">

   Vykreslování v prohlížeči tato úprava neovlivní.

  3. Varování Řádek 42, znak 16: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <div class=mbv onclick="return mbv(this);"></div>
   ^

   Dokument používá skripty v atributech „onněco“, nikde však neurčuje, v jakém skriptovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li JavaScript, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání skriptovacích atributů. Ovladače událostí můžete navěsit na elementy externím skriptem.

  4. Varování Řádek 45, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="display:none"><img src="/s.png"><img src="/a.png"><img src="/m.png"><
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  5. Varování Řádek 48, znak 50: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   hod="post" id=search autocomplete="off" onsubmit="return (function (form){if(form
   ^
  6. Varování Řádek 49, znak 69: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   d"><input type="text" name=search id=iv onblur="if(this.value == '') this.value =
   ^
  7. Varování Řádek 49, znak 116: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   "if(this.value == '') this.value = '';" onfocus="if (this.value == 'search') {thi
   ^
  8. Varování Řádek 50, znak 45: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <td valign=middle class="rsw"><span id="rs" onclick="rs()"></span></td>
   ^
  9. Varování Řádek 153, znak 31: kotva jménem "THUMBS" již v dokumentu je.
   <div class=allheader><div id="thumbs">
   ^

   Název kotvy musí být unikátní. Při porovnání shody není rozhodující velikost písmen.

  10. Varování Řádek 212, znak 21: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/search/bbc vs twink/1.html">bbc vs twink</a> | 
   ^

   V adrese nesmí být znaky s diakritikou, ani mezery.

  11. Varování Řádek 212, znak 24: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/search/bbc vs twink/1.html">bbc vs twink</a> | 
   ^
  12. Varování Řádek 214, znak 22: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/search/thai ass to mouth/1.html">thai ass to mouth</a> | 
   ^
  13. Varování Řádek 214, znak 26: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/search/thai ass to mouth/1.html">thai ass to mouth</a> | 
   ^
  14. Varování Řádek 214, znak 29: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/search/thai ass to mouth/1.html">thai ass to mouth</a> | 
   ^
  15. Varování Řádek 216, znak 22: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/search/cute fuck gay/1.html">cute fuck gay</a> | 
   ^
  16. Varování Řádek 216, znak 27: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/search/cute fuck gay/1.html">cute fuck gay</a> | 
   ^
  17. Varování Řádek 218, znak 28: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/search/housewives sex tube/1.html">housewives sex tube</a> | 
   ^
  18. Varování Řádek 218, znak 32: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/search/housewives sex tube/1.html">housewives sex tube</a> | 
   ^
  19. Varování Řádek 220, znak 25: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/search/teenage twinks forced for sex/1.html">teenage twinks forced for 
   ^
  20. Varování Řádek 220, znak 32: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/search/teenage twinks forced for sex/1.html">teenage twinks forced for 
   ^
  21. Varování Řádek 220, znak 39: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/search/teenage twinks forced for sex/1.html">teenage twinks forced for 
   ^
  22. Varování Řádek 220, znak 43: neplatný znak " " v adrese.
    href="/search/teenage twinks forced for sex/1.html">teenage twinks forced for se
   ^
  23. Varování Řádek 222, znak 21: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/search/gay emo blowjob/1.html">gay emo blowjob</a> | 
   ^
  24. Varování Řádek 222, znak 25: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/search/gay emo blowjob/1.html">gay emo blowjob</a> | 
   ^
  25. Varování Řádek 224, znak 24: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/search/reddit pussy spreading/1.html">reddit pussy spreading</a> | 
   ^
  26. Varování Řádek 224, znak 30: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/search/reddit pussy spreading/1.html">reddit pussy spreading</a> | 
   ^
  27. Varování Řádek 226, znak 21: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/search/dad daughter hentai/1.html">dad daughter hentai</a> | 
   ^
  28. Varování Řádek 226, znak 30: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/search/dad daughter hentai/1.html">dad daughter hentai</a> | 
   ^
  29. Varování Řádek 228, znak 24: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/search/chacal con gay/1.html">chacal con gay</a> | 
   ^
  30. Varování Řádek 228, znak 28: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/search/chacal con gay/1.html">chacal con gay</a> | 
   ^
  31. Varování Řádek 230, znak 23: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/search/taboo natasha/1.html">taboo natasha</a> | 
   ^
  32. Varování Řádek 232, znak 23: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/search/black fake twinks hidden cam/1.html">black fake twinks hidden ca
   ^
  33. Varování Řádek 232, znak 28: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/search/black fake twinks hidden cam/1.html">black fake twinks hidden ca
   ^
  34. Varování Řádek 232, znak 35: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/search/black fake twinks hidden cam/1.html">black fake twinks hidden ca
   ^
  35. Varování Řádek 232, znak 42: neplatný znak " " v adrese.
   a href="/search/black fake twinks hidden cam/1.html">black fake twinks hidden cam
   ^
  36. Varování Řádek 234, znak 24: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/search/female cd playing with dildo/1.html">female cd playing with dild
   ^
  37. Varování Řádek 234, znak 27: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/search/female cd playing with dildo/1.html">female cd playing with dild
   ^
  38. Varování Řádek 234, znak 35: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/search/female cd playing with dildo/1.html">female cd playing with dild
   ^
  39. Varování Řádek 234, znak 40: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/search/female cd playing with dildo/1.html">female cd playing with dild
   ^
  40. Varování Řádek 236, znak 23: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/search/india summer star/1.html">india summer star</a> | 
   ^
  41. Varování Řádek 236, znak 30: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/search/india summer star/1.html">india summer star</a> | 
   ^
  42. Varování Řádek 238, znak 23: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/search/girls who lick gay men/1.html">girls who lick gay men</a> | 
   ^
  43. Varování Řádek 238, znak 27: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/search/girls who lick gay men/1.html">girls who lick gay men</a> | 
   ^
  44. Varování Řádek 238, znak 32: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/search/girls who lick gay men/1.html">girls who lick gay men</a> | 
   ^
  45. Varování Řádek 238, znak 36: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/search/girls who lick gay men/1.html">girls who lick gay men</a> | 
   ^
  46. Varování Řádek 242, znak 25: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/search/shemale frottage cum/1.html">shemale frottage cum</a> | 
   ^
  47. Varování Řádek 242, znak 34: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/search/shemale frottage cum/1.html">shemale frottage cum</a> | 
   ^
  48. Varování Řádek 244, znak 21: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/search/gay male public jack off wearing gear/1.html">gay male public ja
   ^
  49. Varování Řádek 244, znak 26: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/search/gay male public jack off wearing gear/1.html">gay male public ja
   ^
  50. Varování Řádek 244, znak 33: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/search/gay male public jack off wearing gear/1.html">gay male public ja
   ^
  51. Varování Řádek 244, znak 38: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/search/gay male public jack off wearing gear/1.html">gay male public ja
   ^
  52. Varování Řádek 244, znak 42: neplatný znak " " v adrese.
   a href="/search/gay male public jack off wearing gear/1.html">gay male public jac
   ^
  53. Varování Řádek 244, znak 50: neplatný znak " " v adrese.
   /search/gay male public jack off wearing gear/1.html">gay male public jack off we
   ^
  54. Varování Řádek 246, znak 25: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/search/shemale cumm while/1.html">shemale cumm while</a> | 
   ^
  55. Varování Řádek 246, znak 30: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/search/shemale cumm while/1.html">shemale cumm while</a> | 
   ^
  56. Varování Řádek 248, znak 21: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/search/gay bdsm training/1.html">gay bdsm training</a> | 
   ^
  57. Varování Řádek 248, znak 26: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/search/gay bdsm training/1.html">gay bdsm training</a> | 
   ^
  58. Varování Řádek 250, znak 21: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/search/gay dad force fuck straight son/1.html">gay dad force fuck strai
   ^
  59. Varování Řádek 250, znak 25: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/search/gay dad force fuck straight son/1.html">gay dad force fuck strai
   ^
  60. Varování Řádek 250, znak 31: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/search/gay dad force fuck straight son/1.html">gay dad force fuck strai
   ^
  61. Varování Řádek 250, znak 36: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/search/gay dad force fuck straight son/1.html">gay dad force fuck strai
   ^
  62. Varování Řádek 250, znak 45: neplatný znak " " v adrese.
   ref="/search/gay dad force fuck straight son/1.html">gay dad force fuck straight 
   ^
  63. Varování Řádek 252, znak 22: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/search/gays video 13105/1.html">gays video 13105</a> | 
   ^
  64. Varování Řádek 252, znak 28: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/search/gays video 13105/1.html">gays video 13105</a> | 
   ^
  65. Varování Řádek 254, znak 22: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/search/boys black fist sex/1.html">boys black fist sex</a> | 
   ^
  66. Varování Řádek 254, znak 28: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/search/boys black fist sex/1.html">boys black fist sex</a> | 
   ^
  67. Varování Řádek 254, znak 33: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/search/boys black fist sex/1.html">boys black fist sex</a> | 
   ^
  68. Varování Řádek 256, znak 22: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/search/feet master gay4/1.html">feet master gay4</a> | 
   ^
  69. Varování Řádek 256, znak 29: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/search/feet master gay4/1.html">feet master gay4</a> | 
   ^
  70. Varování Řádek 258, znak 21: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/search/gay faking gals/1.html">gay faking gals</a> | 
   ^
  71. Varování Řádek 258, znak 28: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/search/gay faking gals/1.html">gay faking gals</a> | 
   ^
  72. Varování Řádek 260, znak 23: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/search/three boys sex one girl/1.html">three boys sex one girl</a> | 
   ^
  73. Varování Řádek 260, znak 28: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/search/three boys sex one girl/1.html">three boys sex one girl</a> | 
   ^
  74. Varování Řádek 260, znak 32: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/search/three boys sex one girl/1.html">three boys sex one girl</a> | 
   ^
  75. Varování Řádek 260, znak 36: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/search/three boys sex one girl/1.html">three boys sex one girl</a> | 
   ^
  76. Varování Řádek 262, znak 21: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/search/gay black cock movies/1.html">gay black cock movies</a> | 
   ^
  77. Varování Řádek 262, znak 27: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/search/gay black cock movies/1.html">gay black cock movies</a> | 
   ^
  78. Varování Řádek 262, znak 32: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/search/gay black cock movies/1.html">gay black cock movies</a> | 
   ^
  79. Varování Řádek 264, znak 21: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/search/gay bubblr butt/1.html">gay bubblr butt</a> | 
   ^
  80. Varování Řádek 264, znak 28: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/search/gay bubblr butt/1.html">gay bubblr butt</a> | 
   ^
  81. Varování Řádek 266, znak 26: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/search/policist gay/1.html">policist gay</a> | 
   ^
  82. Varování Řádek 268, znak 21: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/search/nun and sehmale/1.html">nun and sehmale</a> | 
   ^
  83. Varování Řádek 268, znak 25: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/search/nun and sehmale/1.html">nun and sehmale</a> | 
   ^
  84. Varování Řádek 270, znak 24: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/search/little boy sex with old/1.html">little boy sex with old</a> | 
   ^
  85. Varování Řádek 270, znak 28: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/search/little boy sex with old/1.html">little boy sex with old</a> | 
   ^
  86. Varování Řádek 270, znak 32: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/search/little boy sex with old/1.html">little boy sex with old</a> | 
   ^
  87. Varování Řádek 270, znak 37: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/search/little boy sex with old/1.html">little boy sex with old</a> | 
   ^
  88. Varování Řádek 272, znak 21: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/search/gay insert force rape/1.html">gay insert force rape</a> | 
   ^
  89. Varování Řádek 272, znak 28: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/search/gay insert force rape/1.html">gay insert force rape</a> | 
   ^
  90. Varování Řádek 272, znak 34: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/search/gay insert force rape/1.html">gay insert force rape</a> | 
   ^
  91. Varování Řádek 274, znak 18: neplatný znak "Ð" v adrese.
   <a href="/search/СеÑ?тра sistra/1.html">СеÑ?тра sistra</a> | 
   ^
  92. Varování Řádek 274, znak 19: neplatný znak "¡" v adrese.
   <a href="/search/СеÑ?тра sistra/1.html">СеÑ?тра sistra</a> | 
   ^
  93. Varování Řádek 274, znak 20: neplatný znak "Ð" v adrese.
   <a href="/search/СеÑ?тра sistra/1.html">СеÑ?тра sistra</a> | 
   ^
  94. Varování Řádek 274, znak 21: neplatný znak "µ" v adrese.
   <a href="/search/СеÑ?тра sistra/1.html">СеÑ?тра sistra</a> | 
   ^
  95. Varování Řádek 274, znak 22: neplatný znak "Ñ" v adrese.
   <a href="/search/СеÑ?тра sistra/1.html">СеÑ?тра sistra</a> | 
   ^
  96. Varování Řádek 274, znak 23: neplatný znak "" v adrese.
   <a href="/search/СеÑ?тра sistra/1.html">СеÑ?тра sistra</a> | 
   ^
  97. Varování Řádek 274, znak 24: neplatný znak "Ñ" v adrese.
   <a href="/search/СеÑ?тра sistra/1.html">СеÑ?тра sistra</a> | 
   ^
  98. Varování Řádek 274, znak 25: neplatný znak "‚" v adrese.
   <a href="/search/СеÑ?Ñра sistra/1.html">СеÑ?тра sistra</a> | 
   ^
  99. Varování Řádek 274, znak 26: neplatný znak "Ñ" v adrese.
   <a href="/search/СеÑ?тра sistra/1.html">СеÑ?тра sistra</a> | 
   ^
  100. Varování Řádek 274, znak 27: neplatný znak "€" v adrese.
   <a href="/search/СеÑ?Ñ‚Ñа sistra/1.html">СеÑ?тра sistra</a> | 
   ^
  101. Varování Řádek 274, znak 28: neplatný znak "Ð" v adrese.
   <a href="/search/СеÑ?тра sistra/1.html">СеÑ?тра sistra</a> | 
   ^
  102. Varování Řádek 274, znak 29: neplatný znak "°" v adrese.
   <a href="/search/СеÑ?тра sistra/1.html">СеÑ?тра sistra</a> | 
   ^
  103. Varování Řádek 274, znak 30: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/search/СеÑ?тра sistra/1.html">СеÑ?тра sistra</a> | 
   ^
  104. Varování Řádek 276, znak 23: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/search/rough gay blow job/1.html">rough gay blow job</a> | 
   ^
  105. Varování Řádek 276, znak 27: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/search/rough gay blow job/1.html">rough gay blow job</a> | 
   ^
  106. Varování Řádek 276, znak 32: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/search/rough gay blow job/1.html">rough gay blow job</a> | 
   ^
  107. Varování Řádek 278, znak 23: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/search/bokep selingkuh japan/1.html">bokep selingkuh japan</a> | 
   ^
  108. Varování Řádek 278, znak 33: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/search/bokep selingkuh japan/1.html">bokep selingkuh japan</a> | 
   ^
  109. Varování Řádek 280, znak 25: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/search/english lads gay porn jaden hicks/1.html">english lads gay porn 
   ^
  110. Varování Řádek 280, znak 30: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/search/english lads gay porn jaden hicks/1.html">english lads gay porn 
   ^
  111. Varování Řádek 280, znak 34: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/search/english lads gay porn jaden hicks/1.html">english lads gay porn 
   ^
  112. Varování Řádek 280, znak 39: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/search/english lads gay porn jaden hicks/1.html">english lads gay porn 
   ^
  113. Varování Řádek 280, znak 45: neplatný znak " " v adrese.
   ref="/search/english lads gay porn jaden hicks/1.html">english lads gay porn jade
   ^
  114. Varování Řádek 282, znak 27: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/search/anastasia morna/1.html">anastasia morna</a> | 
   ^
  115. Varování Řádek 284, znak 21: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/search/amy anderssen cumshot compilation/1.html">amy anderssen cumshot 
   ^
  116. Varování Řádek 284, znak 31: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/search/amy anderssen cumshot compilation/1.html">amy anderssen cumshot 
   ^
  117. Varování Řádek 284, znak 39: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/search/amy anderssen cumshot compilation/1.html">amy anderssen cumshot 
   ^
  118. Varování Řádek 286, znak 21: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/search/gay alien porn/1.html">gay alien porn</a> | 
   ^
  119. Varování Řádek 286, znak 27: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/search/gay alien porn/1.html">gay alien porn</a> | 
   ^
  120. Informace Řádek 286, znak 28: + dalších 58 varování.
   <a href="/search/gay alien porn/1.html">gay alien porn</a> | 
   ^

   Zbývající varování jsou z úsporných důvodů skryty.

  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.