• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Při validaci došlo k chybě.
  https://xvideo.run/search/amature teen masturbation/1.html  
  text/html — HTML 4.01 Transitional 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Validace nebyla provedena.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

   Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

  2. Varování Řádek 7, znak 42: marný pokus o změnu hlavičky Content-Type.
   <meta http-equiv="content-type" content="text/php;charset=utf-8">
   ^

   MIME typ zdroje musí být nastaven již v HTTP hlavičce. Hodnota uvnitř <meta http-equiv="content-type"> nemůže cílovému zařízení říci, jaký parser má použít, jelikož k jejímu nalezení už se parser používá. Tímto <meta> elementem se zabývají pouze HTML parsery při zjišťování kódování, proto postrádá jakýkoliv smysl psát tam něco jiného než „text/html“.

  3. Varování Řádek 44, znak 25: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
       <form method="post" onsubmit="return (function (form){if(form.search.value){f
   ^

   Dokument používá skripty v atributech „onněco“, nikde však neurčuje, v jakém skriptovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li JavaScript, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání skriptovacích atributů. Ovladače událostí můžete navěsit na elementy externím skriptem.

  4. Varování Řádek 45, znak 43: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
     <input class="field-text" type="text" onblur="if(this.value == '') this.value =
   ^
  5. Varování Řádek 45, znak 96: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   is.value == '') this.value = 'search';" onfocus="if (this.value == 'search') {thi
   ^
  6. Varování Řádek 68, znak 142: hodnota atributu "HEIGHT" je chybná; "235px" není délka.
   direct=auto&embed_video_only=1" height="235px" width="400px" frameborder="0" clas
   ^

   Jednotky „px“ se v HTML atributech nikdy neuvádí. Jediné jednotky, které se zde smí vypisovat jsou procenta.

  7. Varování Řádek 68, znak 156: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "400px" není délka.
   bed_video_only=1" height="235px" width="400px" frameborder="0" class="code" scrol
   ^
  8. Varování Řádek 1882, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="text-align: center; padding-bottom: 5px;">
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  9. Varování Řádek 1896, znak 26: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/cory chasr/1.html">cory chasr</a></li>
   ^

   V adrese nesmí být znaky s diakritikou, ani mezery.

  10. Varování Řádek 1898, znak 29: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/naughty allie lake/1.html">naughty allie lake</a></li>
   ^
  11. Varování Řádek 1898, znak 35: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/naughty allie lake/1.html">naughty allie lake</a></li>
   ^
  12. Varování Řádek 1900, znak 27: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/bokep hijap/1.html">bokep hijap</a></li>
   ^
  13. Varování Řádek 1902, znak 38: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/alexandriathered nude/1.html">alexandriathered nude</a></li>
   ^
  14. Varování Řádek 1904, znak 29: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/hangers image fap/1.html">hangers image fap</a></li>
   ^
  15. Varování Řádek 1904, znak 35: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/hangers image fap/1.html">hangers image fap</a></li>
   ^
  16. Varování Řádek 1906, znak 29: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/terbaru bokep/1.html">terbaru bokep</a></li>
   ^
  17. Varování Řádek 1908, znak 25: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/bbw lesbians 69/1.html">bbw lesbians 69</a></li>
   ^
  18. Varování Řádek 1908, znak 34: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/bbw lesbians 69/1.html">bbw lesbians 69</a></li>
   ^
  19. Varování Řádek 1910, znak 30: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/cheating wife caught by husband video/1.html">cheating wife 
   ^
  20. Varování Řádek 1910, znak 35: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/cheating wife caught by husband video/1.html">cheating wife 
   ^
  21. Varování Řádek 1910, znak 42: neplatný znak " " v adrese.
   li><a href="/search/cheating wife caught by husband video/1.html">cheating wife c
   ^
  22. Varování Řádek 1910, znak 45: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/search/cheating wife caught by husband video/1.html">cheating wife caug
   ^
  23. Varování Řádek 1910, znak 53: neplatný znak " " v adrese.
   "/search/cheating wife caught by husband video/1.html">cheating wife caught by hu
   ^
  24. Varování Řádek 1912, znak 30: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/teachers fucking the students/1.html">teachers fucking the s
   ^
  25. Varování Řádek 1912, znak 38: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/teachers fucking the students/1.html">teachers fucking the s
   ^
  26. Varování Řádek 1912, znak 42: neplatný znak " " v adrese.
   li><a href="/search/teachers fucking the students/1.html">teachers fucking the st
   ^
  27. Varování Řádek 1914, znak 26: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/kate french lesbian/1.html">kate french lesbian</a></li>
   ^
  28. Varování Řádek 1914, znak 33: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/kate french lesbian/1.html">kate french lesbian</a></li>
   ^
  29. Varování Řádek 1916, znak 27: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/josie jagger naked/1.html">josie jagger naked</a></li>
   ^
  30. Varování Řádek 1916, znak 34: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/josie jagger naked/1.html">josie jagger naked</a></li>
   ^
  31. Varování Řádek 1918, znak 26: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/anal virginity/1.html">anal virginity</a></li>
   ^
  32. Varování Řádek 1920, znak 30: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/sorority nude video/1.html">sorority nude video</a></li>
   ^
  33. Varování Řádek 1920, znak 35: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/sorority nude video/1.html">sorority nude video</a></li>
   ^
  34. Varování Řádek 1922, znak 27: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/teens with cocks/1.html">teens with cocks</a></li>
   ^
  35. Varování Řádek 1922, znak 32: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/teens with cocks/1.html">teens with cocks</a></li>
   ^
  36. Varování Řádek 1924, znak 28: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/avatar hentai vid/1.html">avatar hentai vid</a></li>
   ^
  37. Varování Řádek 1924, znak 35: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/avatar hentai vid/1.html">avatar hentai vid</a></li>
   ^
  38. Varování Řádek 1926, znak 25: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/hot filipina sex/1.html">hot filipina sex</a></li>
   ^
  39. Varování Řádek 1926, znak 34: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/hot filipina sex/1.html">hot filipina sex</a></li>
   ^
  40. Varování Řádek 1930, znak 29: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/diamond foxxx pictures/1.html">diamond foxxx pictures</a></l
   ^
  41. Varování Řádek 1930, znak 35: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/diamond foxxx pictures/1.html">diamond foxxx pictures</a></l
   ^
  42. Varování Řádek 1932, znak 27: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/black lesbian rimming/1.html">black lesbian rimming</a></li>
   ^
  43. Varování Řádek 1932, znak 35: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/black lesbian rimming/1.html">black lesbian rimming</a></li>
   ^
  44. Varování Řádek 1934, znak 30: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/succubus cyoa/1.html">succubus cyoa</a></li>
   ^
  45. Varování Řádek 1936, znak 29: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/meethub 24/1.html">meethub 24</a></li>
   ^
  46. Varování Řádek 1938, znak 28: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/leaked teen nude videos/1.html">leaked teen nude videos</a><
   ^
  47. Varování Řádek 1938, znak 33: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/leaked teen nude videos/1.html">leaked teen nude videos</a><
   ^
  48. Varování Řádek 1938, znak 38: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/leaked teen nude videos/1.html">leaked teen nude videos</a><
   ^
  49. Varování Řádek 1940, znak 27: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/megan salinas full video/1.html">megan salinas full video</a
   ^
  50. Varování Řádek 1940, znak 35: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/megan salinas full video/1.html">megan salinas full video</a
   ^
  51. Varování Řádek 1940, znak 40: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/megan salinas full video/1.html">megan salinas full video</a
   ^
  52. Varování Řádek 1942, znak 30: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/sneaking into the squirter's yard/1.html">sneaking into the 
   ^
  53. Varování Řádek 1942, znak 35: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/sneaking into the squirter's yard/1.html">sneaking into the 
   ^
  54. Varování Řádek 1942, znak 39: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/sneaking into the squirter's yard/1.html">sneaking into the 
   ^
  55. Varování Řádek 1942, znak 50: neplatný znak " " v adrese.
   ef="/search/sneaking into the squirter's yard/1.html">sneaking into the squirter'
   ^
  56. Varování Řádek 1944, znak 25: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/mom teaching porn/1.html">mom teaching porn</a></li>
   ^
  57. Varování Řádek 1944, znak 34: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/mom teaching porn/1.html">mom teaching porn</a></li>
   ^
  58. Varování Řádek 1946, znak 29: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/amateur cheerleader pussy/1.html">amateur cheerleader pussy<
   ^
  59. Varování Řádek 1946, znak 41: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/amateur cheerleader pussy/1.html">amateur cheerleader pussy<
   ^
  60. Varování Řádek 1948, znak 27: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/asian anal porn tube/1.html">asian anal porn tube</a></li>
   ^
  61. Varování Řádek 1948, znak 32: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/asian anal porn tube/1.html">asian anal porn tube</a></li>
   ^
  62. Varování Řádek 1948, znak 37: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/asian anal porn tube/1.html">asian anal porn tube</a></li>
   ^
  63. Varování Řádek 1950, znak 22: neplatný znak "م" v adrese.
   <li><a href="/search/مجموعات سكس/1.html">مجموعات سكس</a></li>
   ^
  64. Varování Řádek 1950, znak 23: neplatný znak "ج" v adrese.
   <li><a href="/search/مجموعات سكس/1.html">مجموعات سكس</a></li>
   ^
  65. Varování Řádek 1950, znak 24: neplatný znak "م" v adrese.
   <li><a href="/search/مجموعات سكس/1.html">مجموعات سكس</a></li>
   ^
  66. Varování Řádek 1950, znak 25: neplatný znak "و" v adrese.
   <li><a href="/search/مجموعات سكس/1.html">مجموعات سكس</a></li>
   ^
  67. Varování Řádek 1950, znak 26: neplatný znak "ع" v adrese.
   <li><a href="/search/مجموعات سكس/1.html">مجموعات سكس</a></li>
   ^
  68. Varování Řádek 1950, znak 27: neplatný znak "ا" v adrese.
   <li><a href="/search/مجموعات سكس/1.html">مجموعات سكس</a></li>
   ^
  69. Varování Řádek 1950, znak 28: neplatný znak "ت" v adrese.
   <li><a href="/search/مجموعات سكس/1.html">مجموعات سكس</a></li>
   ^
  70. Varování Řádek 1950, znak 29: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/مجموعات سكس/1.html">مجموعات سكس</a></li>
   ^
  71. Varování Řádek 1950, znak 30: neplatný znak "س" v adrese.
   <li><a href="/search/مجموعات سكس/1.html">مجموعات سكس</a></li>
   ^
  72. Varování Řádek 1950, znak 31: neplatný znak "ك" v adrese.
   <li><a href="/search/مجموعات سكس/1.html">مجموعات سكس</a></li>
   ^
  73. Varování Řádek 1950, znak 32: neplatný znak "س" v adrese.
   <li><a href="/search/مجموعات سكس/1.html">مجموعات سكس</a></li>
   ^
  74. Varování Řádek 1956, znak 33: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/40something milf/1.html">40something milf</a></li>
   ^
  75. Varování Řádek 1958, znak 28: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/junior nude pussy/1.html">junior nude pussy</a></li>
   ^
  76. Varování Řádek 1958, znak 33: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/junior nude pussy/1.html">junior nude pussy</a></li>
   ^
  77. Varování Řádek 1960, znak 28: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/pamela pantera/1.html">pamela pantera</a></li>
   ^
  78. Varování Řádek 1962, znak 26: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/asmr artists nude/1.html">asmr artists nude</a></li>
   ^
  79. Varování Řádek 1962, znak 34: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/asmr artists nude/1.html">asmr artists nude</a></li>
   ^
  80. Varování Řádek 1964, znak 28: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/cintia matarazzo/1.html">cintia matarazzo</a></li>
   ^
  81. Varování Řádek 1966, znak 30: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/homemade spy cam porn/1.html">homemade spy cam porn</a></li>
   ^
  82. Varování Řádek 1966, znak 34: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/homemade spy cam porn/1.html">homemade spy cam porn</a></li>
   ^
  83. Varování Řádek 1966, znak 38: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/homemade spy cam porn/1.html">homemade spy cam porn</a></li>
   ^
  84. Varování Řádek 1968, znak 27: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/eliza sys nude/1.html">eliza sys nude</a></li>
   ^
  85. Varování Řádek 1968, znak 31: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/eliza sys nude/1.html">eliza sys nude</a></li>
   ^
  86. Varování Řádek 1970, znak 26: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/teen cheerleader sex video/1.html">teen cheerleader sex vide
   ^
  87. Varování Řádek 1970, znak 38: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/teen cheerleader sex video/1.html">teen cheerleader sex vide
   ^
  88. Varování Řádek 1970, znak 42: neplatný znak " " v adrese.
   li><a href="/search/teen cheerleader sex video/1.html">teen cheerleader sex video
   ^
  89. Varování Řádek 1972, znak 26: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/porn big tits chubby/1.html">porn big tits chubby</a></li>
   ^
  90. Varování Řádek 1972, znak 30: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/porn big tits chubby/1.html">porn big tits chubby</a></li>
   ^
  91. Varování Řádek 1972, znak 35: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/porn big tits chubby/1.html">porn big tits chubby</a></li>
   ^
  92. Varování Řádek 1974, znak 25: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/how to watch any porn for free/1.html">how to watch any porn
   ^
  93. Varování Řádek 1974, znak 28: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/how to watch any porn for free/1.html">how to watch any porn
   ^
  94. Varování Řádek 1974, znak 34: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/how to watch any porn for free/1.html">how to watch any porn
   ^
  95. Varování Řádek 1974, znak 38: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/how to watch any porn for free/1.html">how to watch any porn
   ^
  96. Varování Řádek 1974, znak 43: neplatný znak " " v adrese.
   i><a href="/search/how to watch any porn for free/1.html">how to watch any porn f
   ^
  97. Varování Řádek 1974, znak 47: neplatný znak " " v adrese.
    href="/search/how to watch any porn for free/1.html">how to watch any porn for f
   ^
  98. Varování Řádek 1976, znak 29: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/shemale nhentai/1.html">shemale nhentai</a></li>
   ^
  99. Varování Řádek 1978, znak 26: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/http youjizz/1.html">http youjizz</a></li>
   ^
  100. Varování Řádek 1980, znak 34: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/masterbation pron/1.html">masterbation pron</a></li>
   ^
  101. Varování Řádek 1982, znak 28: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/justin bieber xxx/1.html">justin bieber xxx</a></li>
   ^
  102. Varování Řádek 1982, znak 35: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/justin bieber xxx/1.html">justin bieber xxx</a></li>
   ^
  103. Varování Řádek 1984, znak 31: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/celebrity nude pictures and videos/1.html">celebrity nude pi
   ^
  104. Varování Řádek 1984, znak 36: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/celebrity nude pictures and videos/1.html">celebrity nude pi
   ^
  105. Varování Řádek 1984, znak 45: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/search/celebrity nude pictures and videos/1.html">celebrity nude pictur
   ^
  106. Varování Řádek 1984, znak 49: neplatný znak " " v adrese.
   ref="/search/celebrity nude pictures and videos/1.html">celebrity nude pictures a
   ^
  107. Varování Řádek 1986, znak 27: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/bella bodhi only fans/1.html">bella bodhi only fans</a></li>
   ^
  108. Varování Řádek 1986, znak 33: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/bella bodhi only fans/1.html">bella bodhi only fans</a></li>
   ^
  109. Varování Řádek 1986, znak 38: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/bella bodhi only fans/1.html">bella bodhi only fans</a></li>
   ^
  110. Varování Řádek 1988, znak 30: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/aircraft porn/1.html">aircraft porn</a></li>
   ^
  111. Varování Řádek 1990, znak 28: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/melisa mendiny sexy/1.html">melisa mendiny sexy</a></li>
   ^
  112. Varování Řádek 1990, znak 36: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/melisa mendiny sexy/1.html">melisa mendiny sexy</a></li>
   ^
  113. Varování Řádek 1992, znak 29: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/abuelas por el culo/1.html">abuelas por el culo</a></li>
   ^
  114. Varování Řádek 1992, znak 33: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/abuelas por el culo/1.html">abuelas por el culo</a></li>
   ^
  115. Varování Řádek 1992, znak 36: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/abuelas por el culo/1.html">abuelas por el culo</a></li>
   ^
  116. Varování Řádek 1994, znak 27: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/porno hombres guapos/1.html">porno hombres guapos</a></li>
   ^
  117. Varování Řádek 1994, znak 35: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/porno hombres guapos/1.html">porno hombres guapos</a></li>
   ^
  118. Varování Řádek 1998, znak 29: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/amateur voyeur photo booth/1.html">amateur voyeur photo boot
   ^
  119. Varování Řádek 1998, znak 36: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/amateur voyeur photo booth/1.html">amateur voyeur photo boot
   ^
  120. Informace Řádek 1998, znak 37: + dalších 122 varování.
   <li><a href="/search/amateur voyeur photo booth/1.html">amateur voyeur photo boot
   ^

   Zbývající varování jsou z úsporných důvodů skryty.

  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.