• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Při validaci došlo k chybě.
  https://xvideo.run/search/blondie fesser feet/1.html  
  text/html — HTML 4.01 Transitional 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Validace nebyla provedena.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

   Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

  2. Varování Řádek 7, znak 42: marný pokus o změnu hlavičky Content-Type.
   <meta http-equiv="content-type" content="text/php;charset=utf-8">
   ^

   MIME typ zdroje musí být nastaven již v HTTP hlavičce. Hodnota uvnitř <meta http-equiv="content-type"> nemůže cílovému zařízení říci, jaký parser má použít, jelikož k jejímu nalezení už se parser používá. Tímto <meta> elementem se zabývají pouze HTML parsery při zjišťování kódování, proto postrádá jakýkoliv smysl psát tam něco jiného než „text/html“.

  3. Varování Řádek 44, znak 25: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
       <form method="post" onsubmit="return (function (form){if(form.search.value){f
   ^

   Dokument používá skripty v atributech „onněco“, nikde však neurčuje, v jakém skriptovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li JavaScript, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání skriptovacích atributů. Ovladače událostí můžete navěsit na elementy externím skriptem.

  4. Varování Řádek 45, znak 43: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
     <input class="field-text" type="text" onblur="if(this.value == '') this.value =
   ^
  5. Varování Řádek 45, znak 96: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   is.value == '') this.value = 'search';" onfocus="if (this.value == 'search') {thi
   ^
  6. Varování Řádek 68, znak 142: hodnota atributu "HEIGHT" je chybná; "235px" není délka.
   direct=auto&embed_video_only=1" height="235px" width="400px" frameborder="0" clas
   ^

   Jednotky „px“ se v HTML atributech nikdy neuvádí. Jediné jednotky, které se zde smí vypisovat jsou procenta.

  7. Varování Řádek 68, znak 156: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "400px" není délka.
   bed_video_only=1" height="235px" width="400px" frameborder="0" class="code" scrol
   ^
  8. Varování Řádek 1112, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="text-align: center; padding-bottom: 5px;">
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  9. Varování Řádek 1130, znak 25: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/hot girls webcam/1.html">hot girls webcam</a></li>
   ^

   V adrese nesmí být znaky s diakritikou, ani mezery.

  10. Varování Řádek 1130, znak 31: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/hot girls webcam/1.html">hot girls webcam</a></li>
   ^
  11. Varování Řádek 1132, znak 26: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/anal fishhook/1.html">anal fishhook</a></li>
   ^
  12. Varování Řádek 1134, znak 26: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/huge tits hamster/1.html">huge tits hamster</a></li>
   ^
  13. Varování Řádek 1134, znak 31: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/huge tits hamster/1.html">huge tits hamster</a></li>
   ^
  14. Varování Řádek 1136, znak 28: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/jungle girls nude/1.html">jungle girls nude</a></li>
   ^
  15. Varování Řádek 1136, znak 34: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/jungle girls nude/1.html">jungle girls nude</a></li>
   ^
  16. Varování Řádek 1138, znak 25: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/hot wet cum pussy/1.html">hot wet cum pussy</a></li>
   ^
  17. Varování Řádek 1138, znak 29: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/hot wet cum pussy/1.html">hot wet cum pussy</a></li>
   ^
  18. Varování Řádek 1138, znak 33: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/hot wet cum pussy/1.html">hot wet cum pussy</a></li>
   ^
  19. Varování Řádek 1140, znak 27: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/rogue lee porn/1.html">rogue lee porn</a></li>
   ^
  20. Varování Řádek 1140, znak 31: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/rogue lee porn/1.html">rogue lee porn</a></li>
   ^
  21. Varování Řádek 1142, znak 27: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/dirty ass lickers/1.html">dirty ass lickers</a></li>
   ^
  22. Varování Řádek 1142, znak 31: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/dirty ass lickers/1.html">dirty ass lickers</a></li>
   ^
  23. Varování Řádek 1144, znak 25: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/cum shot on boobs/1.html">cum shot on boobs</a></li>
   ^
  24. Varování Řádek 1144, znak 30: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/cum shot on boobs/1.html">cum shot on boobs</a></li>
   ^
  25. Varování Řádek 1144, znak 33: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/cum shot on boobs/1.html">cum shot on boobs</a></li>
   ^
  26. Varování Řádek 1146, znak 30: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/caroline ducey sex/1.html">caroline ducey sex</a></li>
   ^
  27. Varování Řádek 1146, znak 36: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/caroline ducey sex/1.html">caroline ducey sex</a></li>
   ^
  28. Varování Řádek 1148, znak 27: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/cheer leader fuck/1.html">cheer leader fuck</a></li>
   ^
  29. Varování Řádek 1148, znak 34: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/cheer leader fuck/1.html">cheer leader fuck</a></li>
   ^
  30. Varování Řádek 1150, znak 29: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/titfuck com/1.html">titfuck com</a></li>
   ^
  31. Varování Řádek 1152, znak 27: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/mandy muse porn pics/1.html">mandy muse porn pics</a></li>
   ^
  32. Varování Řádek 1152, znak 32: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/mandy muse porn pics/1.html">mandy muse porn pics</a></li>
   ^
  33. Varování Řádek 1152, znak 37: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/mandy muse porn pics/1.html">mandy muse porn pics</a></li>
   ^
  34. Varování Řádek 1154, znak 27: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/sensi pearl videos/1.html">sensi pearl videos</a></li>
   ^
  35. Varování Řádek 1154, znak 33: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/sensi pearl videos/1.html">sensi pearl videos</a></li>
   ^
  36. Varování Řádek 1156, znak 25: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/xxx arbi/1.html">xxx arbi</a></li>
   ^
  37. Varování Řádek 1162, znak 27: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/deshi gold/1.html">deshi gold</a></li>
   ^
  38. Varování Řádek 1166, znak 31: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/k_materia porn/1.html">k_materia porn</a></li>
   ^
  39. Varování Řádek 1168, znak 26: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/milf story porn/1.html">milf story porn</a></li>
   ^
  40. Varování Řádek 1168, znak 32: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/milf story porn/1.html">milf story porn</a></li>
   ^
  41. Varování Řádek 1170, znak 23: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/i had sex with my boss lana rhoades/1.html">i had sex with m
   ^
  42. Varování Řádek 1170, znak 27: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/i had sex with my boss lana rhoades/1.html">i had sex with m
   ^
  43. Varování Řádek 1170, znak 31: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/i had sex with my boss lana rhoades/1.html">i had sex with m
   ^
  44. Varování Řádek 1170, znak 36: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/i had sex with my boss lana rhoades/1.html">i had sex with m
   ^
  45. Varování Řádek 1170, znak 39: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/i had sex with my boss lana rhoades/1.html">i had sex with m
   ^
  46. Varování Řádek 1170, znak 44: neplatný znak " " v adrese.
   ><a href="/search/i had sex with my boss lana rhoades/1.html">i had sex with my b
   ^
  47. Varování Řádek 1170, znak 49: neplatný znak " " v adrese.
   ref="/search/i had sex with my boss lana rhoades/1.html">i had sex with my boss l
   ^
  48. Varování Řádek 1172, znak 26: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/thai ladyboys videos/1.html">thai ladyboys videos</a></li>
   ^
  49. Varování Řádek 1172, znak 35: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/thai ladyboys videos/1.html">thai ladyboys videos</a></li>
   ^
  50. Varování Řádek 1174, znak 26: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/aika yumeno creampie/1.html">aika yumeno creampie</a></li>
   ^
  51. Varování Řádek 1174, znak 33: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/aika yumeno creampie/1.html">aika yumeno creampie</a></li>
   ^
  52. Varování Řádek 1176, znak 25: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/fat old lady pussy/1.html">fat old lady pussy</a></li>
   ^
  53. Varování Řádek 1176, znak 29: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/fat old lady pussy/1.html">fat old lady pussy</a></li>
   ^
  54. Varování Řádek 1176, znak 34: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/fat old lady pussy/1.html">fat old lady pussy</a></li>
   ^
  55. Varování Řádek 1178, znak 27: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/close up lesbian pussy/1.html">close up lesbian pussy</a></l
   ^
  56. Varování Řádek 1178, znak 30: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/close up lesbian pussy/1.html">close up lesbian pussy</a></l
   ^
  57. Varování Řádek 1178, znak 38: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/close up lesbian pussy/1.html">close up lesbian pussy</a></l
   ^
  58. Varování Řádek 1180, znak 31: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/peliculas phorno xxx/1.html">peliculas phorno xxx</a></li>
   ^
  59. Varování Řádek 1180, znak 38: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/peliculas phorno xxx/1.html">peliculas phorno xxx</a></li>
   ^
  60. Varování Řádek 1182, znak 32: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/striptease teacher/1.html">striptease teacher</a></li>
   ^
  61. Varování Řádek 1184, znak 29: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/hamster gay porn/1.html">hamster gay porn</a></li>
   ^
  62. Varování Řádek 1184, znak 33: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/hamster gay porn/1.html">hamster gay porn</a></li>
   ^
  63. Varování Řádek 1186, znak 27: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/naked canadian men/1.html">naked canadian men</a></li>
   ^
  64. Varování Řádek 1186, znak 36: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/naked canadian men/1.html">naked canadian men</a></li>
   ^
  65. Varování Řádek 1188, znak 30: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/timestop fuck/1.html">timestop fuck</a></li>
   ^
  66. Varování Řádek 1190, znak 26: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/love sex vedios old and young/1.html">love sex vedios old an
   ^
  67. Varování Řádek 1190, znak 30: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/love sex vedios old and young/1.html">love sex vedios old an
   ^
  68. Varování Řádek 1190, znak 37: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/love sex vedios old and young/1.html">love sex vedios old an
   ^
  69. Varování Řádek 1190, znak 41: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/love sex vedios old and young/1.html">love sex vedios old an
   ^
  70. Varování Řádek 1190, znak 45: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/search/love sex vedios old and young/1.html">love sex vedios old and yo
   ^
  71. Varování Řádek 1194, znak 22: neplatný znak "س" v adrese.
   <li><a href="/search/سكس شانيل/1.html">سكس شانيل</a></li>
   ^
  72. Varování Řádek 1194, znak 23: neplatný znak "ك" v adrese.
   <li><a href="/search/سكس شانيل/1.html">سكس شانيل</a></li>
   ^
  73. Varování Řádek 1194, znak 24: neplatný znak "س" v adrese.
   <li><a href="/search/سكس شانيل/1.html">سكس شانيل</a></li>
   ^
  74. Varování Řádek 1194, znak 25: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/سكس شانيل/1.html">سكس شانيل</a></li>
   ^
  75. Varování Řádek 1194, znak 26: neplatný znak "ش" v adrese.
   <li><a href="/search/سكس شانيل/1.html">سكس شانيل</a></li>
   ^
  76. Varování Řádek 1194, znak 27: neplatný znak "ا" v adrese.
   <li><a href="/search/سكس شانيل/1.html">سكس شانيل</a></li>
   ^
  77. Varování Řádek 1194, znak 28: neplatný znak "ن" v adrese.
   <li><a href="/search/سكس شانيل/1.html">سكس شانيل</a></li>
   ^
  78. Varování Řádek 1194, znak 29: neplatný znak "ي" v adrese.
   <li><a href="/search/سكس شانيل/1.html">سكس شانيل</a></li>
   ^
  79. Varování Řádek 1194, znak 30: neplatný znak "ل" v adrese.
   <li><a href="/search/سكس شانيل/1.html">سكس شانيل</a></li>
   ^
  80. Varování Řádek 1200, znak 28: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/nicole marie jean uncensored/1.html">nicole marie jean uncen
   ^
  81. Varování Řádek 1200, znak 34: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/nicole marie jean uncensored/1.html">nicole marie jean uncen
   ^
  82. Varování Řádek 1200, znak 39: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/nicole marie jean uncensored/1.html">nicole marie jean uncen
   ^
  83. Varování Řádek 1202, znak 27: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/leela james pregnant/1.html">leela james pregnant</a></li>
   ^
  84. Varování Řádek 1202, znak 33: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/leela james pregnant/1.html">leela james pregnant</a></li>
   ^
  85. Varování Řádek 1204, znak 28: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/indian chut/1.html">indian chut</a></li>
   ^
  86. Varování Řádek 1206, znak 27: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/cindy hope hardcore/1.html">cindy hope hardcore</a></li>
   ^
  87. Varování Řádek 1206, znak 32: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/cindy hope hardcore/1.html">cindy hope hardcore</a></li>
   ^
  88. Varování Řádek 1208, znak 24: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/hd game porn/1.html">hd game porn</a></li>
   ^
  89. Varování Řádek 1208, znak 29: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/hd game porn/1.html">hd game porn</a></li>
   ^
  90. Varování Řádek 1210, znak 34: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/bachelorette party orgy/1.html">bachelorette party orgy</a><
   ^
  91. Varování Řádek 1210, znak 40: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/bachelorette party orgy/1.html">bachelorette party orgy</a><
   ^
  92. Varování Řádek 1212, znak 25: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/dad son naked/1.html">dad son naked</a></li>
   ^
  93. Varování Řádek 1212, znak 29: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/dad son naked/1.html">dad son naked</a></li>
   ^
  94. Varování Řádek 1216, znak 29: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/deviant xxx/1.html">deviant xxx</a></li>
   ^
  95. Varování Řádek 1218, znak 29: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/aaliyah maria nude/1.html">aaliyah maria nude</a></li>
   ^
  96. Varování Řádek 1218, znak 35: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/aaliyah maria nude/1.html">aaliyah maria nude</a></li>
   ^
  97. Varování Řádek 1220, znak 29: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/casting wives japanese porn/1.html">casting wives japanese p
   ^
  98. Varování Řádek 1220, znak 35: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/casting wives japanese porn/1.html">casting wives japanese p
   ^
  99. Varování Řádek 1220, znak 44: neplatný znak " " v adrese.
   ><a href="/search/casting wives japanese porn/1.html">casting wives japanese porn
   ^
  100. Varování Řádek 1222, znak 25: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/are black penises bigger/1.html">are black penises bigger</a
   ^
  101. Varování Řádek 1222, znak 31: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/are black penises bigger/1.html">are black penises bigger</a
   ^
  102. Varování Řádek 1222, znak 39: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/are black penises bigger/1.html">are black penises bigger</a
   ^
  103. Varování Řádek 1224, znak 30: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/antonina goloseev nude/1.html">antonina goloseev nude</a></l
   ^
  104. Varování Řádek 1224, znak 39: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/antonina goloseev nude/1.html">antonina goloseev nude</a></l
   ^
  105. Varování Řádek 1228, znak 32: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/hypnotized sucking/1.html">hypnotized sucking</a></li>
   ^
  106. Varování Řádek 1230, znak 26: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/step mom makes son cum/1.html">step mom makes son cum</a></l
   ^
  107. Varování Řádek 1230, znak 30: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/step mom makes son cum/1.html">step mom makes son cum</a></l
   ^
  108. Varování Řádek 1230, znak 36: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/step mom makes son cum/1.html">step mom makes son cum</a></l
   ^
  109. Varování Řádek 1230, znak 40: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/step mom makes son cum/1.html">step mom makes son cum</a></l
   ^
  110. Varování Řádek 1232, znak 26: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/link video dewasa/1.html">link video dewasa</a></li>
   ^
  111. Varování Řádek 1232, znak 32: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/link video dewasa/1.html">link video dewasa</a></li>
   ^
  112. Varování Řádek 1234, znak 25: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/hot girl giving head/1.html">hot girl giving head</a></li>
   ^
  113. Varování Řádek 1234, znak 30: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/hot girl giving head/1.html">hot girl giving head</a></li>
   ^
  114. Varování Řádek 1234, znak 37: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/hot girl giving head/1.html">hot girl giving head</a></li>
   ^
  115. Varování Řádek 1236, znak 33: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/reallifecam massage/1.html">reallifecam massage</a></li>
   ^
  116. Varování Řádek 1240, znak 28: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/stormy daniel's videos/1.html">stormy daniel's videos</a></l
   ^
  117. Varování Řádek 1240, znak 37: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/stormy daniel's videos/1.html">stormy daniel's videos</a></l
   ^
  118. Informace Řádek 1240, znak 38: + dalších 142 varování.
   <li><a href="/search/stormy daniel's videos/1.html">stormy daniel's videos</a></l
   ^

   Zbývající varování jsou z úsporných důvodů skryty.

  119. Chyba Řádek 1270, znak 25: neplatný znak.
   <li><a href="/search/سÙ?’س مصري سÙ?’س مصري/1.html">سÙ�’س مصري Ø
   ^

   V daném kódování není povolen takový znak. Nemáte špatně definované kódování?

  120. Chyba Řádek 1270, znak 42: neplatný znak.
   li><a href="/search/سÙ?’س مصري سÙ?’س مصري/1.html">سÙ�’س مصري س
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.