• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Při validaci došlo k chybě.
  https://xvideo.run/search/blondie fesser feet/1.html  
  text/html — HTML 4.01 Transitional 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Validace nebyla provedena.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

   Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

  2. Varování Řádek 7, znak 42: marný pokus o změnu hlavičky Content-Type.
   <meta http-equiv="content-type" content="text/php;charset=utf-8">
   ^

   MIME typ zdroje musí být nastaven již v HTTP hlavičce. Hodnota uvnitř <meta http-equiv="content-type"> nemůže cílovému zařízení říci, jaký parser má použít, jelikož k jejímu nalezení už se parser používá. Tímto <meta> elementem se zabývají pouze HTML parsery při zjišťování kódování, proto postrádá jakýkoliv smysl psát tam něco jiného než „text/html“.

  3. Varování Řádek 44, znak 25: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
       <form method="post" onsubmit="return (function (form){if(form.search.value){f
   ^

   Dokument používá skripty v atributech „onněco“, nikde však neurčuje, v jakém skriptovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li JavaScript, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání skriptovacích atributů. Ovladače událostí můžete navěsit na elementy externím skriptem.

  4. Varování Řádek 45, znak 43: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
     <input class="field-text" type="text" onblur="if(this.value == '') this.value =
   ^
  5. Varování Řádek 45, znak 96: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   is.value == '') this.value = 'search';" onfocus="if (this.value == 'search') {thi
   ^
  6. Varování Řádek 68, znak 142: hodnota atributu "HEIGHT" je chybná; "235px" není délka.
   direct=auto&embed_video_only=1" height="235px" width="400px" frameborder="0" clas
   ^

   Jednotky „px“ se v HTML atributech nikdy neuvádí. Jediné jednotky, které se zde smí vypisovat jsou procenta.

  7. Varování Řádek 68, znak 156: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "400px" není délka.
   bed_video_only=1" height="235px" width="400px" frameborder="0" class="code" scrol
   ^
  8. Varování Řádek 979, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="text-align: center; padding-bottom: 5px;">
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  9. Varování Řádek 1001, znak 27: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/scute porn/1.html">scute porn</a></li>
   ^

   V adrese nesmí být znaky s diakritikou, ani mezery.

  10. Varování Řádek 1003, znak 27: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/jesse jane spankbang/1.html">jesse jane spankbang</a></li>
   ^
  11. Varování Řádek 1003, znak 32: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/jesse jane spankbang/1.html">jesse jane spankbang</a></li>
   ^
  12. Varování Řádek 1005, znak 26: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/nude celebs recent/1.html">nude celebs recent</a></li>
   ^
  13. Varování Řádek 1005, znak 33: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/nude celebs recent/1.html">nude celebs recent</a></li>
   ^
  14. Varování Řádek 1007, znak 27: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/alina lopez cumpilation/1.html">alina lopez cumpilation</a><
   ^
  15. Varování Řádek 1007, znak 33: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/alina lopez cumpilation/1.html">alina lopez cumpilation</a><
   ^
  16. Varování Řádek 1009, znak 28: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/killer katrin only fans/1.html">killer katrin only fans</a><
   ^
  17. Varování Řádek 1009, znak 35: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/killer katrin only fans/1.html">killer katrin only fans</a><
   ^
  18. Varování Řádek 1009, znak 40: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/killer katrin only fans/1.html">killer katrin only fans</a><
   ^
  19. Varování Řádek 1011, znak 28: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/hentia pros/1.html">hentia pros</a></li>
   ^
  20. Varování Řádek 1013, znak 26: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/real homemade ebony videos/1.html">real homemade ebony video
   ^
  21. Varování Řádek 1013, znak 35: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/real homemade ebony videos/1.html">real homemade ebony video
   ^
  22. Varování Řádek 1013, znak 41: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/real homemade ebony videos/1.html">real homemade ebony video
   ^
  23. Varování Řádek 1015, znak 29: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/biggest cock shes ever had/1.html">biggest cock shes ever ha
   ^
  24. Varování Řádek 1015, znak 34: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/biggest cock shes ever had/1.html">biggest cock shes ever ha
   ^
  25. Varování Řádek 1015, znak 39: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/biggest cock shes ever had/1.html">biggest cock shes ever ha
   ^
  26. Varování Řádek 1015, znak 44: neplatný znak " " v adrese.
   ><a href="/search/biggest cock shes ever had/1.html">biggest cock shes ever had</
   ^
  27. Varování Řádek 1017, znak 25: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/hot deepthroats/1.html">hot deepthroats</a></li>
   ^
  28. Varování Řádek 1019, znak 28: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/jassie james videos/1.html">jassie james videos</a></li>
   ^
  29. Varování Řádek 1019, znak 34: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/jassie james videos/1.html">jassie james videos</a></li>
   ^
  30. Varování Řádek 1021, znak 27: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/stacy snake gangbang/1.html">stacy snake gangbang</a></li>
   ^
  31. Varování Řádek 1021, znak 33: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/stacy snake gangbang/1.html">stacy snake gangbang</a></li>
   ^
  32. Varování Řádek 1023, znak 26: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/teen blond pussy/1.html">teen blond pussy</a></li>
   ^
  33. Varování Řádek 1023, znak 32: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/teen blond pussy/1.html">teen blond pussy</a></li>
   ^
  34. Varování Řádek 1025, znak 22: neplatný znak "ا" v adrese.
   <li><a href="/search/اخ وخته/1.html">اخ وخته</a></li>
   ^
  35. Varování Řádek 1025, znak 23: neplatný znak "خ" v adrese.
   <li><a href="/search/اخ وخته/1.html">اخ وخته</a></li>
   ^
  36. Varování Řádek 1025, znak 24: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/اخ وخته/1.html">اخ وخته</a></li>
   ^
  37. Varování Řádek 1025, znak 25: neplatný znak "و" v adrese.
   <li><a href="/search/اخ وخته/1.html">اخ وخته</a></li>
   ^
  38. Varování Řádek 1025, znak 26: neplatný znak "خ" v adrese.
   <li><a href="/search/اخ وخته/1.html">اخ وخته</a></li>
   ^
  39. Varování Řádek 1025, znak 27: neplatný znak "ت" v adrese.
   <li><a href="/search/اخ وخته/1.html">اخ وخته</a></li>
   ^
  40. Varování Řádek 1025, znak 28: neplatný znak "ه" v adrese.
   <li><a href="/search/اخ وخته/1.html">اخ وخته</a></li>
   ^
  41. Varování Řádek 1027, znak 29: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/playboy tube videos/1.html">playboy tube videos</a></li>
   ^
  42. Varování Řádek 1027, znak 34: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/playboy tube videos/1.html">playboy tube videos</a></li>
   ^
  43. Varování Řádek 1029, znak 27: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/mindy anne spurlock nude/1.html">mindy anne spurlock nude</a
   ^
  44. Varování Řádek 1029, znak 32: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/mindy anne spurlock nude/1.html">mindy anne spurlock nude</a
   ^
  45. Varování Řádek 1029, znak 41: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/mindy anne spurlock nude/1.html">mindy anne spurlock nude</a
   ^
  46. Varování Řádek 1031, znak 30: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/neighbor girl sex/1.html">neighbor girl sex</a></li>
   ^
  47. Varování Řádek 1031, znak 35: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/neighbor girl sex/1.html">neighbor girl sex</a></li>
   ^
  48. Varování Řádek 1033, znak 29: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/madison iseman nude/1.html">madison iseman nude</a></li>
   ^
  49. Varování Řádek 1033, znak 36: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/madison iseman nude/1.html">madison iseman nude</a></li>
   ^
  50. Varování Řádek 1035, znak 28: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/janine speakey/1.html">janine speakey</a></li>
   ^
  51. Varování Řádek 1037, znak 25: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/how to get rich on onlyfans/1.html">how to get rich on onlyf
   ^
  52. Varování Řádek 1037, znak 28: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/how to get rich on onlyfans/1.html">how to get rich on onlyf
   ^
  53. Varování Řádek 1037, znak 32: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/how to get rich on onlyfans/1.html">how to get rich on onlyf
   ^
  54. Varování Řádek 1037, znak 37: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/how to get rich on onlyfans/1.html">how to get rich on onlyf
   ^
  55. Varování Řádek 1037, znak 40: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/how to get rich on onlyfans/1.html">how to get rich on onlyf
   ^
  56. Varování Řádek 1039, znak 33: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/iznasilovat porno/1.html">iznasilovat porno</a></li>
   ^
  57. Varování Řádek 1041, znak 26: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/lily ivy nude photos/1.html">lily ivy nude photos</a></li>
   ^
  58. Varování Řádek 1041, znak 30: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/lily ivy nude photos/1.html">lily ivy nude photos</a></li>
   ^
  59. Varování Řádek 1041, znak 35: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/lily ivy nude photos/1.html">lily ivy nude photos</a></li>
   ^
  60. Varování Řádek 1043, znak 28: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/bunsen is a beast porn/1.html">bunsen is a beast porn</a></l
   ^
  61. Varování Řádek 1043, znak 31: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/bunsen is a beast porn/1.html">bunsen is a beast porn</a></l
   ^
  62. Varování Řádek 1043, znak 33: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/bunsen is a beast porn/1.html">bunsen is a beast porn</a></l
   ^
  63. Varování Řádek 1043, znak 39: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/bunsen is a beast porn/1.html">bunsen is a beast porn</a></l
   ^
  64. Varování Řádek 1045, znak 27: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/asian deflowered/1.html">asian deflowered</a></li>
   ^
  65. Varování Řádek 1047, znak 26: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/mary cherry nude/1.html">mary cherry nude</a></li>
   ^
  66. Varování Řádek 1047, znak 33: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/mary cherry nude/1.html">mary cherry nude</a></li>
   ^
  67. Varování Řádek 1051, znak 30: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/japanese hardcor/1.html">japanese hardcor</a></li>
   ^
  68. Varování Řádek 1053, znak 26: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/babe spank/1.html">babe spank</a></li>
   ^
  69. Varování Řádek 1055, znak 30: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/japanese sexy massage videos/1.html">japanese sexy massage v
   ^
  70. Varování Řádek 1055, znak 35: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/japanese sexy massage videos/1.html">japanese sexy massage v
   ^
  71. Varování Řádek 1055, znak 43: neplatný znak " " v adrese.
   i><a href="/search/japanese sexy massage videos/1.html">japanese sexy massage vid
   ^
  72. Varování Řádek 1057, znak 27: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/alley baggett masturbation/1.html">alley baggett masturbatio
   ^
  73. Varování Řádek 1057, znak 35: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/alley baggett masturbation/1.html">alley baggett masturbatio
   ^
  74. Varování Řádek 1059, znak 29: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/tetonas en cam amateur/1.html">tetonas en cam amateur</a></l
   ^
  75. Varování Řádek 1059, znak 32: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/tetonas en cam amateur/1.html">tetonas en cam amateur</a></l
   ^
  76. Varování Řádek 1059, znak 36: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/tetonas en cam amateur/1.html">tetonas en cam amateur</a></l
   ^
  77. Varování Řádek 1061, znak 25: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/amy reid masturbation/1.html">amy reid masturbation</a></li>
   ^
  78. Varování Řádek 1061, znak 30: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/amy reid masturbation/1.html">amy reid masturbation</a></li>
   ^
  79. Varování Řádek 1063, znak 24: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/30 50 years indian videos sex telugu porn/1.html">30 50 year
   ^
  80. Varování Řádek 1063, znak 27: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/30 50 years indian videos sex telugu porn/1.html">30 50 year
   ^
  81. Varování Řádek 1063, znak 33: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/30 50 years indian videos sex telugu porn/1.html">30 50 year
   ^
  82. Varování Řádek 1063, znak 40: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/30 50 years indian videos sex telugu porn/1.html">30 50 year
   ^
  83. Varování Řádek 1063, znak 47: neplatný znak " " v adrese.
    href="/search/30 50 years indian videos sex telugu porn/1.html">30 50 years indi
   ^
  84. Varování Řádek 1063, znak 51: neplatný znak " " v adrese.
   f="/search/30 50 years indian videos sex telugu porn/1.html">30 50 years indian v
   ^
  85. Varování Řádek 1063, znak 58: neplatný znak " " v adrese.
   rch/30 50 years indian videos sex telugu porn/1.html">30 50 years indian videos s
   ^
  86. Varování Řádek 1065, znak 29: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/jessica night porn/1.html">jessica night porn</a></li>
   ^
  87. Varování Řádek 1065, znak 35: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/jessica night porn/1.html">jessica night porn</a></li>
   ^
  88. Varování Řádek 1067, znak 32: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/striptease joi/1.html">striptease joi</a></li>
   ^
  89. Varování Řádek 1069, znak 29: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/biggest tittys in the world/1.html">biggest tittys in the wo
   ^
  90. Varování Řádek 1069, znak 36: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/biggest tittys in the world/1.html">biggest tittys in the wo
   ^
  91. Varování Řádek 1069, znak 39: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/biggest tittys in the world/1.html">biggest tittys in the wo
   ^
  92. Varování Řádek 1069, znak 43: neplatný znak " " v adrese.
   i><a href="/search/biggest tittys in the world/1.html">biggest tittys in the worl
   ^
  93. Varování Řádek 1071, znak 28: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/scooby doo parody xxx/1.html">scooby doo parody xxx</a></li>
   ^
  94. Varování Řádek 1071, znak 32: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/scooby doo parody xxx/1.html">scooby doo parody xxx</a></li>
   ^
  95. Varování Řádek 1071, znak 39: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/scooby doo parody xxx/1.html">scooby doo parody xxx</a></li>
   ^
  96. Varování Řádek 1073, znak 28: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/ashley newman canada/1.html">ashley newman canada</a></li>
   ^
  97. Varování Řádek 1073, znak 35: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/ashley newman canada/1.html">ashley newman canada</a></li>
   ^
  98. Varování Řádek 1075, znak 28: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/joslyn james mike adriano/1.html">joslyn james mike adriano<
   ^
  99. Varování Řádek 1075, znak 34: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/joslyn james mike adriano/1.html">joslyn james mike adriano<
   ^
  100. Varování Řádek 1075, znak 39: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/joslyn james mike adriano/1.html">joslyn james mike adriano<
   ^
  101. Varování Řádek 1077, znak 26: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/lily ivy galleries/1.html">lily ivy galleries</a></li>
   ^
  102. Varování Řádek 1077, znak 30: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/lily ivy galleries/1.html">lily ivy galleries</a></li>
   ^
  103. Varování Řádek 1079, znak 30: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/jennifer jade bondage/1.html">jennifer jade bondage</a></li>
   ^
  104. Varování Řádek 1079, znak 35: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/jennifer jade bondage/1.html">jennifer jade bondage</a></li>
   ^
  105. Varování Řádek 1083, znak 27: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/taboo 1/1.html">taboo 1</a></li>
   ^
  106. Varování Řádek 1085, znak 25: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/kim grainger porn/1.html">kim grainger porn</a></li>
   ^
  107. Varování Řádek 1085, znak 34: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/kim grainger porn/1.html">kim grainger porn</a></li>
   ^
  108. Varování Řádek 1087, znak 29: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/shemale porn hub/1.html">shemale porn hub</a></li>
   ^
  109. Varování Řádek 1087, znak 34: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/shemale porn hub/1.html">shemale porn hub</a></li>
   ^
  110. Varování Řádek 1089, znak 28: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/wwwmom sex boy forcecom/1.html">wwwmom sex boy forcecom</a><
   ^
  111. Varování Řádek 1089, znak 32: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/wwwmom sex boy forcecom/1.html">wwwmom sex boy forcecom</a><
   ^
  112. Varování Řádek 1089, znak 36: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/wwwmom sex boy forcecom/1.html">wwwmom sex boy forcecom</a><
   ^
  113. Varování Řádek 1091, znak 31: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/christina model naked gif/1.html">christina model naked gif<
   ^
  114. Varování Řádek 1091, znak 37: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/christina model naked gif/1.html">christina model naked gif<
   ^
  115. Varování Řádek 1091, znak 43: neplatný znak " " v adrese.
   i><a href="/search/christina model naked gif/1.html">christina model naked gif</a
   ^
  116. Varování Řádek 1093, znak 26: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/teen slut homemade/1.html">teen slut homemade</a></li>
   ^
  117. Varování Řádek 1093, znak 31: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/teen slut homemade/1.html">teen slut homemade</a></li>
   ^
  118. Varování Řádek 1095, znak 22: neplatný znak "م" v adrese.
   <li><a href="/search/موقع ورعان/1.html">موقع ورعان</a></li>
   ^
  119. Varování Řádek 1095, znak 23: neplatný znak "و" v adrese.
   <li><a href="/search/موقع ورعان/1.html">موقع ورعان</a></li>
   ^
  120. Informace Řádek 1095, znak 24: + dalších 132 varování.
   <li><a href="/search/موقع ورعان/1.html">موقع ورعان</a></li>
   ^

   Zbývající varování jsou z úsporných důvodů skryty.

  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.