• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Při validaci došlo k chybě.
  https://xvideo.run/search/hot blondes kissing/1.html  
  text/html — HTML 4.01 Transitional 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Validace nebyla provedena.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

   Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

  2. Varování Řádek 7, znak 42: marný pokus o změnu hlavičky Content-Type.
   <meta http-equiv="content-type" content="text/php;charset=utf-8">
   ^

   MIME typ zdroje musí být nastaven již v HTTP hlavičce. Hodnota uvnitř <meta http-equiv="content-type"> nemůže cílovému zařízení říci, jaký parser má použít, jelikož k jejímu nalezení už se parser používá. Tímto <meta> elementem se zabývají pouze HTML parsery při zjišťování kódování, proto postrádá jakýkoliv smysl psát tam něco jiného než „text/html“.

  3. Varování Řádek 44, znak 25: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
       <form method="post" onsubmit="return (function (form){if(form.search.value){f
   ^

   Dokument používá skripty v atributech „onněco“, nikde však neurčuje, v jakém skriptovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li JavaScript, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání skriptovacích atributů. Ovladače událostí můžete navěsit na elementy externím skriptem.

  4. Varování Řádek 45, znak 43: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
     <input class="field-text" type="text" onblur="if(this.value == '') this.value =
   ^
  5. Varování Řádek 45, znak 96: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   is.value == '') this.value = 'search';" onfocus="if (this.value == 'search') {thi
   ^
  6. Varování Řádek 68, znak 142: hodnota atributu "HEIGHT" je chybná; "235px" není délka.
   direct=auto&embed_video_only=1" height="235px" width="400px" frameborder="0" clas
   ^

   Jednotky „px“ se v HTML atributech nikdy neuvádí. Jediné jednotky, které se zde smí vypisovat jsou procenta.

  7. Varování Řádek 68, znak 156: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "400px" není délka.
   bed_video_only=1" height="235px" width="400px" frameborder="0" class="code" scrol
   ^
  8. Varování Řádek 979, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="text-align: center; padding-bottom: 5px;">
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  9. Varování Řádek 1001, znak 28: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/castro supreme tumblr/1.html">castro supreme tumblr</a></li>
   ^

   V adrese nesmí být znaky s diakritikou, ani mezery.

  10. Varování Řádek 1001, znak 36: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/castro supreme tumblr/1.html">castro supreme tumblr</a></li>
   ^
  11. Varování Řádek 1003, znak 29: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/amerika porn video/1.html">amerika porn video</a></li>
   ^
  12. Varování Řádek 1003, znak 34: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/amerika porn video/1.html">amerika porn video</a></li>
   ^
  13. Varování Řádek 1005, znak 26: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/huge boob furry/1.html">huge boob furry</a></li>
   ^
  14. Varování Řádek 1005, znak 31: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/huge boob furry/1.html">huge boob furry</a></li>
   ^
  15. Varování Řádek 1009, znak 27: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/penis spank/1.html">penis spank</a></li>
   ^
  16. Varování Řádek 1011, znak 28: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/jayden jaymes imagefap/1.html">jayden jaymes imagefap</a></l
   ^
  17. Varování Řádek 1011, znak 35: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/jayden jaymes imagefap/1.html">jayden jaymes imagefap</a></l
   ^
  18. Varování Řádek 1013, znak 35: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/iamvictoryaxo onlyfans/1.html">iamvictoryaxo onlyfans</a></l
   ^
  19. Varování Řádek 1015, znak 25: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/sex grupowy/1.html">sex grupowy</a></li>
   ^
  20. Varování Řádek 1017, znak 27: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/jamie marleigh full video/1.html">jamie marleigh full video<
   ^
  21. Varování Řádek 1017, znak 36: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/jamie marleigh full video/1.html">jamie marleigh full video<
   ^
  22. Varování Řádek 1017, znak 41: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/jamie marleigh full video/1.html">jamie marleigh full video<
   ^
  23. Varování Řádek 1019, znak 29: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/antonio mallorca catching gold diggers/1.html">antonio mallo
   ^
  24. Varování Řádek 1019, znak 38: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/antonio mallorca catching gold diggers/1.html">antonio mallo
   ^
  25. Varování Řádek 1019, znak 47: neplatný znak " " v adrese.
    href="/search/antonio mallorca catching gold diggers/1.html">antonio mallorca ca
   ^
  26. Varování Řádek 1019, znak 52: neplatný znak " " v adrese.
   ="/search/antonio mallorca catching gold diggers/1.html">antonio mallorca catchin
   ^
  27. Varování Řádek 1021, znak 29: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/amateur lesbian bondage/1.html">amateur lesbian bondage</a><
   ^
  28. Varování Řádek 1021, znak 37: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/amateur lesbian bondage/1.html">amateur lesbian bondage</a><
   ^
  29. Varování Řádek 1023, znak 26: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/teen boy fucks girl/1.html">teen boy fucks girl</a></li>
   ^
  30. Varování Řádek 1023, znak 30: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/teen boy fucks girl/1.html">teen boy fucks girl</a></li>
   ^
  31. Varování Řádek 1023, znak 36: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/teen boy fucks girl/1.html">teen boy fucks girl</a></li>
   ^
  32. Varování Řádek 1025, znak 25: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/hot blonde cop/1.html">hot blonde cop</a></li>
   ^
  33. Varování Řádek 1025, znak 32: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/hot blonde cop/1.html">hot blonde cop</a></li>
   ^
  34. Varování Řádek 1027, znak 25: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/hot dildo play/1.html">hot dildo play</a></li>
   ^
  35. Varování Řádek 1027, znak 31: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/hot dildo play/1.html">hot dildo play</a></li>
   ^
  36. Varování Řádek 1029, znak 25: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/sex site name/1.html">sex site name</a></li>
   ^
  37. Varování Řádek 1029, znak 30: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/sex site name/1.html">sex site name</a></li>
   ^
  38. Varování Řádek 1031, znak 33: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/anniversary fuck/1.html">anniversary fuck</a></li>
   ^
  39. Varování Řádek 1033, znak 26: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/teen bald pussy videos/1.html">teen bald pussy videos</a></l
   ^
  40. Varování Řádek 1033, znak 31: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/teen bald pussy videos/1.html">teen bald pussy videos</a></l
   ^
  41. Varování Řádek 1033, znak 37: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/teen bald pussy videos/1.html">teen bald pussy videos</a></l
   ^
  42. Varování Řádek 1035, znak 30: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/jennifer jacobs feet/1.html">jennifer jacobs feet</a></li>
   ^
  43. Varování Řádek 1035, znak 37: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/jennifer jacobs feet/1.html">jennifer jacobs feet</a></li>
   ^
  44. Varování Řádek 1037, znak 25: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/mom fuck black/1.html">mom fuck black</a></li>
   ^
  45. Varování Řádek 1037, znak 30: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/mom fuck black/1.html">mom fuck black</a></li>
   ^
  46. Varování Řádek 1039, znak 27: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/bambi brooks office full/1.html">bambi brooks office full</a
   ^
  47. Varování Řádek 1039, znak 34: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/bambi brooks office full/1.html">bambi brooks office full</a
   ^
  48. Varování Řádek 1039, znak 41: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/bambi brooks office full/1.html">bambi brooks office full</a
   ^
  49. Varování Řádek 1043, znak 28: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/ashlee greene nude/1.html">ashlee greene nude</a></li>
   ^
  50. Varování Řádek 1043, znak 35: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/ashlee greene nude/1.html">ashlee greene nude</a></li>
   ^
  51. Varování Řádek 1045, znak 31: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/peliculas eroticas completas/1.html">peliculas eroticas comp
   ^
  52. Varování Řádek 1045, znak 40: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/peliculas eroticas completas/1.html">peliculas eroticas comp
   ^
  53. Varování Řádek 1047, znak 23: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/6 year old girl porn/1.html">6 year old girl porn</a></li>
   ^
  54. Varování Řádek 1047, znak 28: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/6 year old girl porn/1.html">6 year old girl porn</a></li>
   ^
  55. Varování Řádek 1047, znak 32: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/6 year old girl porn/1.html">6 year old girl porn</a></li>
   ^
  56. Varování Řádek 1047, znak 37: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/6 year old girl porn/1.html">6 year old girl porn</a></li>
   ^
  57. Varování Řádek 1049, znak 30: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/jennifer holland topless/1.html">jennifer holland topless</a
   ^
  58. Varování Řádek 1049, znak 38: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/jennifer holland topless/1.html">jennifer holland topless</a
   ^
  59. Varování Řádek 1051, znak 25: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/the naked mom alexis/1.html">the naked mom alexis</a></li>
   ^
  60. Varování Řádek 1051, znak 31: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/the naked mom alexis/1.html">the naked mom alexis</a></li>
   ^
  61. Varování Řádek 1051, znak 35: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/the naked mom alexis/1.html">the naked mom alexis</a></li>
   ^
  62. Varování Řádek 1053, znak 26: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/teen sucking cock porn/1.html">teen sucking cock porn</a></l
   ^
  63. Varování Řádek 1053, znak 34: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/teen sucking cock porn/1.html">teen sucking cock porn</a></l
   ^
  64. Varování Řádek 1053, znak 39: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/teen sucking cock porn/1.html">teen sucking cock porn</a></l
   ^
  65. Varování Řádek 1057, znak 25: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/hot three sum/1.html">hot three sum</a></li>
   ^
  66. Varování Řádek 1057, znak 31: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/hot three sum/1.html">hot three sum</a></li>
   ^
  67. Varování Řádek 1059, znak 27: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/cindy starfall gangbang/1.html">cindy starfall gangbang</a><
   ^
  68. Varování Řádek 1059, znak 36: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/cindy starfall gangbang/1.html">cindy starfall gangbang</a><
   ^
  69. Varování Řádek 1061, znak 30: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/japanese sex teacher/1.html">japanese sex teacher</a></li>
   ^
  70. Varování Řádek 1061, znak 34: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/japanese sex teacher/1.html">japanese sex teacher</a></li>
   ^
  71. Varování Řádek 1065, znak 34: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/alternatives to hentai haven/1.html">alternatives to hentai 
   ^
  72. Varování Řádek 1065, znak 37: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/alternatives to hentai haven/1.html">alternatives to hentai 
   ^
  73. Varování Řádek 1065, znak 44: neplatný znak " " v adrese.
   ><a href="/search/alternatives to hentai haven/1.html">alternatives to hentai hav
   ^
  74. Varování Řádek 1067, znak 28: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/sydnee capri interracial/1.html">sydnee capri interracial</a
   ^
  75. Varování Řádek 1067, znak 34: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/sydnee capri interracial/1.html">sydnee capri interracial</a
   ^
  76. Varování Řádek 1069, znak 25: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/hot love porn/1.html">hot love porn</a></li>
   ^
  77. Varování Řádek 1069, znak 30: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/hot love porn/1.html">hot love porn</a></li>
   ^
  78. Varování Řádek 1073, znak 26: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/mini giantess femdom/1.html">mini giantess femdom</a></li>
   ^
  79. Varování Řádek 1073, znak 35: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/mini giantess femdom/1.html">mini giantess femdom</a></li>
   ^
  80. Varování Řádek 1075, znak 29: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/jessica korda naked/1.html">jessica korda naked</a></li>
   ^
  81. Varování Řádek 1075, znak 35: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/jessica korda naked/1.html">jessica korda naked</a></li>
   ^
  82. Varování Řádek 1077, znak 29: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/sarvent lesbian pussy/1.html">sarvent lesbian pussy</a></li>
   ^
  83. Varování Řádek 1077, znak 37: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/sarvent lesbian pussy/1.html">sarvent lesbian pussy</a></li>
   ^
  84. Varování Řádek 1079, znak 28: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/insane orgy/1.html">insane orgy</a></li>
   ^
  85. Varování Řádek 1081, znak 26: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/poop panty videos/1.html">poop panty videos</a></li>
   ^
  86. Varování Řádek 1081, znak 32: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/poop panty videos/1.html">poop panty videos</a></li>
   ^
  87. Varování Řádek 1083, znak 26: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/sexy nylon movies/1.html">sexy nylon movies</a></li>
   ^
  88. Varování Řádek 1083, znak 32: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/sexy nylon movies/1.html">sexy nylon movies</a></li>
   ^
  89. Varování Řádek 1085, znak 26: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/kate mara sex scenes/1.html">kate mara sex scenes</a></li>
   ^
  90. Varování Řádek 1085, znak 31: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/kate mara sex scenes/1.html">kate mara sex scenes</a></li>
   ^
  91. Varování Řádek 1085, znak 35: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/kate mara sex scenes/1.html">kate mara sex scenes</a></li>
   ^
  92. Varování Řádek 1087, znak 28: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/hentai school video/1.html">hentai school video</a></li>
   ^
  93. Varování Řádek 1087, znak 35: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/hentai school video/1.html">hentai school video</a></li>
   ^
  94. Varování Řádek 1089, znak 25: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/big tit teen orgasm/1.html">big tit teen orgasm</a></li>
   ^
  95. Varování Řádek 1089, znak 29: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/big tit teen orgasm/1.html">big tit teen orgasm</a></li>
   ^
  96. Varování Řádek 1089, znak 34: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/big tit teen orgasm/1.html">big tit teen orgasm</a></li>
   ^
  97. Varování Řádek 1091, znak 29: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/katsuni 2015/1.html">katsuni 2015</a></li>
   ^
  98. Varování Řádek 1093, znak 29: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/british granny sex/1.html">british granny sex</a></li>
   ^
  99. Varování Řádek 1093, znak 36: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/british granny sex/1.html">british granny sex</a></li>
   ^
  100. Varování Řádek 1095, znak 28: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/latina spandex porn/1.html">latina spandex porn</a></li>
   ^
  101. Varování Řádek 1095, znak 36: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/latina spandex porn/1.html">latina spandex porn</a></li>
   ^
  102. Varování Řádek 1097, znak 29: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/spanked schoolgirl pics/1.html">spanked schoolgirl pics</a><
   ^
  103. Varování Řádek 1097, znak 40: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/spanked schoolgirl pics/1.html">spanked schoolgirl pics</a><
   ^
  104. Varování Řádek 1099, znak 28: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/aletta ocean bangbus/1.html">aletta ocean bangbus</a></li>
   ^
  105. Varování Řádek 1099, znak 34: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/aletta ocean bangbus/1.html">aletta ocean bangbus</a></li>
   ^
  106. Varování Řádek 1103, znak 29: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/culitos mexicanos/1.html">culitos mexicanos</a></li>
   ^
  107. Varování Řádek 1105, znak 25: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/hot mom babe/1.html">hot mom babe</a></li>
   ^
  108. Varování Řádek 1105, znak 29: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/hot mom babe/1.html">hot mom babe</a></li>
   ^
  109. Varování Řádek 1107, znak 29: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/hombres musculosos con camisa/1.html">hombres musculosos con
   ^
  110. Varování Řádek 1107, znak 40: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/hombres musculosos con camisa/1.html">hombres musculosos con
   ^
  111. Varování Řádek 1107, znak 44: neplatný znak " " v adrese.
   ><a href="/search/hombres musculosos con camisa/1.html">hombres musculosos con ca
   ^
  112. Varování Řádek 1109, znak 27: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/jenna foxx danny d/1.html">jenna foxx danny d</a></li>
   ^
  113. Varování Řádek 1109, znak 32: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/jenna foxx danny d/1.html">jenna foxx danny d</a></li>
   ^
  114. Varování Řádek 1109, znak 38: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/jenna foxx danny d/1.html">jenna foxx danny d</a></li>
   ^
  115. Varování Řádek 1111, znak 25: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/sex website list pdf/1.html">sex website list pdf</a></li>
   ^
  116. Varování Řádek 1111, znak 33: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/sex website list pdf/1.html">sex website list pdf</a></li>
   ^
  117. Varování Řádek 1111, znak 38: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/sex website list pdf/1.html">sex website list pdf</a></li>
   ^
  118. Varování Řádek 1113, znak 31: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/stephanie fantauzzi sex/1.html">stephanie fantauzzi sex</a><
   ^
  119. Varování Řádek 1113, znak 41: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/stephanie fantauzzi sex/1.html">stephanie fantauzzi sex</a><
   ^
  120. Informace Řádek 1113, znak 42: + dalších 108 varování.
   li><a href="/search/stephanie fantauzzi sex/1.html">stephanie fantauzzi sex</a></
   ^

   Zbývající varování jsou z úsporných důvodů skryty.

  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.