• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Při validaci došlo k chybě.
  https://xvideo.run/search/indian desi porn/1.html  
  text/html — HTML 4.01 Transitional 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Validace nebyla provedena.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

   Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

  2. Varování Řádek 7, znak 42: marný pokus o změnu hlavičky Content-Type.
   <meta http-equiv="content-type" content="text/php;charset=utf-8">
   ^

   MIME typ zdroje musí být nastaven již v HTTP hlavičce. Hodnota uvnitř <meta http-equiv="content-type"> nemůže cílovému zařízení říci, jaký parser má použít, jelikož k jejímu nalezení už se parser používá. Tímto <meta> elementem se zabývají pouze HTML parsery při zjišťování kódování, proto postrádá jakýkoliv smysl psát tam něco jiného než „text/html“.

  3. Varování Řádek 44, znak 25: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
       <form method="post" onsubmit="return (function (form){if(form.search.value){f
   ^

   Dokument používá skripty v atributech „onněco“, nikde však neurčuje, v jakém skriptovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li JavaScript, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání skriptovacích atributů. Ovladače událostí můžete navěsit na elementy externím skriptem.

  4. Varování Řádek 45, znak 43: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
     <input class="field-text" type="text" onblur="if(this.value == '') this.value =
   ^
  5. Varování Řádek 45, znak 96: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   is.value == '') this.value = 'search';" onfocus="if (this.value == 'search') {thi
   ^
  6. Varování Řádek 68, znak 142: hodnota atributu "HEIGHT" je chybná; "235px" není délka.
   direct=auto&embed_video_only=1" height="235px" width="400px" frameborder="0" clas
   ^

   Jednotky „px“ se v HTML atributech nikdy neuvádí. Jediné jednotky, které se zde smí vypisovat jsou procenta.

  7. Varování Řádek 68, znak 156: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "400px" není délka.
   bed_video_only=1" height="235px" width="400px" frameborder="0" class="code" scrol
   ^
  8. Varování Řádek 979, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="text-align: center; padding-bottom: 5px;">
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  9. Varování Řádek 1001, znak 27: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/bokep di pinggir jalan/1.html">bokep di pinggir jalan</a></l
   ^

   V adrese nesmí být znaky s diakritikou, ani mezery.

  10. Varování Řádek 1001, znak 30: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/bokep di pinggir jalan/1.html">bokep di pinggir jalan</a></l
   ^
  11. Varování Řádek 1001, znak 38: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/bokep di pinggir jalan/1.html">bokep di pinggir jalan</a></l
   ^
  12. Varování Řádek 1003, znak 26: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/teen mom xxx/1.html">teen mom xxx</a></li>
   ^
  13. Varování Řádek 1003, znak 30: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/teen mom xxx/1.html">teen mom xxx</a></li>
   ^
  14. Varování Řádek 1005, znak 27: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/jesus gama jr/1.html">jesus gama jr</a></li>
   ^
  15. Varování Řádek 1005, znak 32: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/jesus gama jr/1.html">jesus gama jr</a></li>
   ^
  16. Varování Řádek 1007, znak 29: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/abuelas cogiendo/1.html">abuelas cogiendo</a></li>
   ^
  17. Varování Řádek 1009, znak 29: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/jasmine jae favorite list/1.html">jasmine jae favorite list<
   ^
  18. Varování Řádek 1009, znak 33: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/jasmine jae favorite list/1.html">jasmine jae favorite list<
   ^
  19. Varování Řádek 1009, znak 42: neplatný znak " " v adrese.
   li><a href="/search/jasmine jae favorite list/1.html">jasmine jae favorite list</
   ^
  20. Varování Řádek 1011, znak 29: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/massive cock worship/1.html">massive cock worship</a></li>
   ^
  21. Varování Řádek 1011, znak 34: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/massive cock worship/1.html">massive cock worship</a></li>
   ^
  22. Varování Řádek 1013, znak 26: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/anal pprn/1.html">anal pprn</a></li>
   ^
  23. Varování Řádek 1015, znak 26: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/anno trials in tainted space/1.html">anno trials in tainted 
   ^
  24. Varování Řádek 1015, znak 33: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/anno trials in tainted space/1.html">anno trials in tainted 
   ^
  25. Varování Řádek 1015, znak 36: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/anno trials in tainted space/1.html">anno trials in tainted 
   ^
  26. Varování Řádek 1015, znak 44: neplatný znak " " v adrese.
   ><a href="/search/anno trials in tainted space/1.html">anno trials in tainted spa
   ^
  27. Varování Řádek 1017, znak 28: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/behind the green door porn/1.html">behind the green door por
   ^
  28. Varování Řádek 1017, znak 32: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/behind the green door porn/1.html">behind the green door por
   ^
  29. Varování Řádek 1017, znak 38: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/behind the green door porn/1.html">behind the green door por
   ^
  30. Varování Řádek 1017, znak 43: neplatný znak " " v adrese.
   i><a href="/search/behind the green door porn/1.html">behind the green door porn<
   ^
  31. Varování Řádek 1019, znak 33: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/reallifecam danaya/1.html">reallifecam danaya</a></li>
   ^
  32. Varování Řádek 1021, znak 34: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/hornygrandma net/1.html">hornygrandma net</a></li>
   ^
  33. Varování Řádek 1025, znak 26: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/alli rae cassidy klein/1.html">alli rae cassidy klein</a></l
   ^
  34. Varování Řádek 1025, znak 30: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/alli rae cassidy klein/1.html">alli rae cassidy klein</a></l
   ^
  35. Varování Řádek 1025, znak 38: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/alli rae cassidy klein/1.html">alli rae cassidy klein</a></l
   ^
  36. Varování Řádek 1027, znak 26: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/milf dped/1.html">milf dped</a></li>
   ^
  37. Varování Řádek 1029, znak 33: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/ssniperwolf nude/1.html">ssniperwolf nude</a></li>
   ^
  38. Varování Řádek 1031, znak 26: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/sexy little pussy/1.html">sexy little pussy</a></li>
   ^
  39. Varování Řádek 1031, znak 33: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/sexy little pussy/1.html">sexy little pussy</a></li>
   ^
  40. Varování Řádek 1033, znak 27: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/kayte giralt nude/1.html">kayte giralt nude</a></li>
   ^
  41. Varování Řádek 1033, znak 34: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/kayte giralt nude/1.html">kayte giralt nude</a></li>
   ^
  42. Varování Řádek 1035, znak 27: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/tight ass close up/1.html">tight ass close up</a></li>
   ^
  43. Varování Řádek 1035, znak 31: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/tight ass close up/1.html">tight ass close up</a></li>
   ^
  44. Varování Řádek 1035, znak 37: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/tight ass close up/1.html">tight ass close up</a></li>
   ^
  45. Varování Řádek 1037, znak 27: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/teens big dildo/1.html">teens big dildo</a></li>
   ^
  46. Varování Řádek 1037, znak 31: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/teens big dildo/1.html">teens big dildo</a></li>
   ^
  47. Varování Řádek 1039, znak 27: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/ilana glazer tits/1.html">ilana glazer tits</a></li>
   ^
  48. Varování Řádek 1039, znak 34: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/ilana glazer tits/1.html">ilana glazer tits</a></li>
   ^
  49. Varování Řádek 1041, znak 28: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/chanel preston machine/1.html">chanel preston machine</a></l
   ^
  50. Varování Řádek 1041, znak 36: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/chanel preston machine/1.html">chanel preston machine</a></l
   ^
  51. Varování Řádek 1043, znak 25: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/sec tube/1.html">sec tube</a></li>
   ^
  52. Varování Řádek 1045, znak 26: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/kami andrews anal/1.html">kami andrews anal</a></li>
   ^
  53. Varování Řádek 1045, znak 34: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/kami andrews anal/1.html">kami andrews anal</a></li>
   ^
  54. Varování Řádek 1049, znak 32: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/accidental handjob/1.html">accidental handjob</a></li>
   ^
  55. Varování Řádek 1051, znak 27: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/megan rain - teens like it big: spring break slut/1.html">me
   ^
  56. Varování Řádek 1051, znak 32: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/megan rain - teens like it big: spring break slut/1.html">me
   ^
  57. Varování Řádek 1051, znak 34: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/megan rain - teens like it big: spring break slut/1.html">me
   ^
  58. Varování Řádek 1051, znak 40: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/megan rain - teens like it big: spring break slut/1.html">me
   ^
  59. Varování Řádek 1051, znak 45: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/search/megan rain - teens like it big: spring break slut/1.html">megan 
   ^
  60. Varování Řádek 1051, znak 48: neplatný znak " " v adrese.
   href="/search/megan rain - teens like it big: spring break slut/1.html">megan rai
   ^
  61. Varování Řádek 1051, znak 53: neplatný znak " " v adrese.
   "/search/megan rain - teens like it big: spring break slut/1.html">megan rain - t
   ^
  62. Varování Řádek 1051, znak 60: neplatný znak " " v adrese.
   h/megan rain - teens like it big: spring break slut/1.html">megan rain - teens li
   ^
  63. Varování Řádek 1051, znak 66: neplatný znak " " v adrese.
   n rain - teens like it big: spring break slut/1.html">megan rain - teens like it 
   ^
  64. Varování Řádek 1053, znak 31: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/lightning mcqueen rule 34/1.html">lightning mcqueen rule 34<
   ^
  65. Varování Řádek 1053, znak 39: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/lightning mcqueen rule 34/1.html">lightning mcqueen rule 34<
   ^
  66. Varování Řádek 1053, znak 44: neplatný znak " " v adrese.
   ><a href="/search/lightning mcqueen rule 34/1.html">lightning mcqueen rule 34</a>
   ^
  67. Varování Řádek 1055, znak 29: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/adriana checiak/1.html">adriana checiak</a></li>
   ^
  68. Varování Řádek 1057, znak 27: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/mulan vuitton/1.html">mulan vuitton</a></li>
   ^
  69. Varování Řádek 1059, znak 27: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/ariel winter naked/1.html">ariel winter naked</a></li>
   ^
  70. Varování Řádek 1059, znak 34: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/ariel winter naked/1.html">ariel winter naked</a></li>
   ^
  71. Varování Řádek 1061, znak 26: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/sexy teens xxx/1.html">sexy teens xxx</a></li>
   ^
  72. Varování Řádek 1061, znak 32: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/sexy teens xxx/1.html">sexy teens xxx</a></li>
   ^
  73. Varování Řádek 1063, znak 26: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/kara sweet porn/1.html">kara sweet porn</a></li>
   ^
  74. Varování Řádek 1063, znak 32: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/kara sweet porn/1.html">kara sweet porn</a></li>
   ^
  75. Varování Řádek 1065, znak 29: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/kendall woods delivery girl/1.html">kendall woods delivery g
   ^
  76. Varování Řádek 1065, znak 35: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/kendall woods delivery girl/1.html">kendall woods delivery g
   ^
  77. Varování Řádek 1065, znak 44: neplatný znak " " v adrese.
   ><a href="/search/kendall woods delivery girl/1.html">kendall woods delivery girl
   ^
  78. Varování Řádek 1067, znak 27: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/sarah banks exercise bike/1.html">sarah banks exercise bike<
   ^
  79. Varování Řádek 1067, znak 33: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/sarah banks exercise bike/1.html">sarah banks exercise bike<
   ^
  80. Varování Řádek 1067, znak 42: neplatný znak " " v adrese.
   li><a href="/search/sarah banks exercise bike/1.html">sarah banks exercise bike</
   ^
  81. Varování Řádek 1069, znak 26: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/best big brother sex/1.html">best big brother sex</a></li>
   ^
  82. Varování Řádek 1069, znak 30: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/best big brother sex/1.html">best big brother sex</a></li>
   ^
  83. Varování Řádek 1069, znak 38: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/best big brother sex/1.html">best big brother sex</a></li>
   ^
  84. Varování Řádek 1071, znak 26: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/tera joy/1.html">tera joy</a></li>
   ^
  85. Varování Řádek 1073, znak 30: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/stardust porn/1.html">stardust porn</a></li>
   ^
  86. Varování Řádek 1075, znak 29: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/chinese porns/1.html">chinese porns</a></li>
   ^
  87. Varování Řádek 1077, znak 27: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/jeans headscissors/1.html">jeans headscissors</a></li>
   ^
  88. Varování Řádek 1079, znak 28: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/locker room sex video/1.html">locker room sex video</a></li>
   ^
  89. Varování Řádek 1079, znak 33: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/locker room sex video/1.html">locker room sex video</a></li>
   ^
  90. Varování Řádek 1079, znak 37: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/locker room sex video/1.html">locker room sex video</a></li>
   ^
  91. Varování Řádek 1081, znak 27: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/retro amateurs from 19802/1.html">retro amateurs from 19802<
   ^
  92. Varování Řádek 1081, znak 36: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/retro amateurs from 19802/1.html">retro amateurs from 19802<
   ^
  93. Varování Řádek 1081, znak 41: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/retro amateurs from 19802/1.html">retro amateurs from 19802<
   ^
  94. Varování Řádek 1083, znak 28: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/latina teen hardcore porn/1.html">latina teen hardcore porn<
   ^
  95. Varování Řádek 1083, znak 33: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/latina teen hardcore porn/1.html">latina teen hardcore porn<
   ^
  96. Varování Řádek 1083, znak 42: neplatný znak " " v adrese.
   li><a href="/search/latina teen hardcore porn/1.html">latina teen hardcore porn</
   ^
  97. Varování Řádek 1085, znak 22: neplatný znak "غ" v adrese.
   <li><a href="/search/غرائب السكس/1.html">غرائب السكس</a></li>
   ^
  98. Varování Řádek 1085, znak 23: neplatný znak "ر" v adrese.
   <li><a href="/search/غرائب السكس/1.html">غرائب السكس</a></li>
   ^
  99. Varování Řádek 1085, znak 24: neplatný znak "ا" v adrese.
   <li><a href="/search/غرائب السكس/1.html">غرائب السكس</a></li>
   ^
  100. Varování Řádek 1085, znak 25: neplatný znak "ئ" v adrese.
   <li><a href="/search/غرائب السكس/1.html">غرائب السكس</a></li>
   ^
  101. Varování Řádek 1085, znak 26: neplatný znak "ب" v adrese.
   <li><a href="/search/غرائب السكس/1.html">غرائب السكس</a></li>
   ^
  102. Varování Řádek 1085, znak 27: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/غرائب السكس/1.html">غرائب السكس</a></li>
   ^
  103. Varování Řádek 1085, znak 28: neplatný znak "ا" v adrese.
   <li><a href="/search/غرائب السكس/1.html">غرائب السكس</a></li>
   ^
  104. Varování Řádek 1085, znak 29: neplatný znak "ل" v adrese.
   <li><a href="/search/غرائب السكس/1.html">غرائب السكس</a></li>
   ^
  105. Varování Řádek 1085, znak 30: neplatný znak "س" v adrese.
   <li><a href="/search/غرائب السكس/1.html">غرائب السكس</a></li>
   ^
  106. Varování Řádek 1085, znak 31: neplatný znak "ك" v adrese.
   <li><a href="/search/غرائب السكس/1.html">غرائب السكس</a></li>
   ^
  107. Varování Řádek 1085, znak 32: neplatný znak "س" v adrese.
   <li><a href="/search/غرائب السكس/1.html">غرائب السكس</a></li>
   ^
  108. Varování Řádek 1089, znak 29: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/intense orgasam/1.html">intense orgasam</a></li>
   ^
  109. Varování Řádek 1091, znak 22: neplatný znak "س" v adrese.
   <li><a href="/search/سكس بويات/1.html">سكس بويات</a></li>
   ^
  110. Varování Řádek 1091, znak 23: neplatný znak "ك" v adrese.
   <li><a href="/search/سكس بويات/1.html">سكس بويات</a></li>
   ^
  111. Varování Řádek 1091, znak 24: neplatný znak "س" v adrese.
   <li><a href="/search/سكس بويات/1.html">سكس بويات</a></li>
   ^
  112. Varování Řádek 1091, znak 25: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/سكس بويات/1.html">سكس بويات</a></li>
   ^
  113. Varování Řádek 1091, znak 26: neplatný znak "ب" v adrese.
   <li><a href="/search/سكس بويات/1.html">سكس بويات</a></li>
   ^
  114. Varování Řádek 1091, znak 27: neplatný znak "و" v adrese.
   <li><a href="/search/سكس بويات/1.html">سكس بويات</a></li>
   ^
  115. Varování Řádek 1091, znak 28: neplatný znak "ي" v adrese.
   <li><a href="/search/سكس بويات/1.html">سكس بويات</a></li>
   ^
  116. Varování Řádek 1091, znak 29: neplatný znak "ا" v adrese.
   <li><a href="/search/سكس بويات/1.html">سكس بويات</a></li>
   ^
  117. Varování Řádek 1091, znak 30: neplatný znak "ت" v adrese.
   <li><a href="/search/سكس بويات/1.html">سكس بويات</a></li>
   ^
  118. Varování Řádek 1095, znak 26: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/home made wife videos/1.html">home made wife videos</a></li>
   ^
  119. Varování Řádek 1095, znak 31: neplatný znak " " v adrese.
   <li><a href="/search/home made wife videos/1.html">home made wife videos</a></li>
   ^
  120. Informace Řádek 1095, znak 32: + dalších 122 varování.
   <li><a href="/search/home made wife videos/1.html">home made wife videos</a></li>
   ^

   Zbývající varování jsou z úsporných důvodů skryty.

  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.