• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument neprošel validací, 86 chyb a 16 varování.
  https://yourtimes.in/  
  text/html — HTML 5 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Stránka není validní HTML 5.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Informace HTTP hlavička: zjištěna hlavička "Vary: Accept-Encoding,User-Agent"; pravděpodobně existuje více reprezentací zdroje.
   Vary: Accept-Encoding,User-Agent
   ^

   Webový dokument stažený z určené adresy budí dojem, že je jen jednou z několika verzí, které lze z téže URL stáhnout. Server podle hlaviček dotazu pravděpodobně upravuje (větví) výstup — různí návštěvníci (či roboti) s různými prohlížeči (či z různých zemí) mohou dostávat různý kód. Validátor umí pochopitelně zvalidovat jen to, co server pošle jemu a o jiných verzích nic neví. Je tedy možné, že část návštěvníků dostává nevalidní kód a validátor validní. Nebo naopak. Záleží-li vám na validitě, pak asi chcete, aby validní kód dostávali všichni.

   Český validátor umí při stahování validovaného dokumentu emulovat identifikaci prohlížečů. V rozšířeném rozhraní pro validaci dokumentu na webu si můžete pohrát s nastavením hlaviček dotazu.

  2. Chyba Řádek 5, znak 1: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   <script type="rocketlazyloadscript" data-ad-client="ca-pub-4079636697067022" asyn
   ^
  3. Chyba Řádek 5, znak 9: atribut "type" elementu "script": Subtype missing má nedovolenou hodnotu "rocketlazyloadscript".
   <script type="rocketlazyloadscript" data-ad-client="ca-pub-4079636697067022" asyn
   ^
  4. Chyba Řádek 6, znak 1: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   <script type="rocketlazyloadscript" data-minify="1" async custom-element="amp-aut
   ^
  5. Chyba Řádek 6, znak 9: atribut "type" elementu "script": Subtype missing má nedovolenou hodnotu "rocketlazyloadscript".
   <script type="rocketlazyloadscript" data-minify="1" async custom-element="amp-aut
   ^
  6. Chyba Řádek 6, znak 59: atribut "custom-element" není dovolen na elementu "script".
   etlazyloadscript" data-minify="1" async custom-element="amp-auto-ads" src="https:
   ^

   Odstraňte dotyčný atribut.

  7. Chyba Řádek 8, znak 1: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   <script type="rocketlazyloadscript" data-ad-client="ca-pub-4079636697067022" asyn
   ^
  8. Chyba Řádek 8, znak 9: atribut "type" elementu "script": Subtype missing má nedovolenou hodnotu "rocketlazyloadscript".
   <script type="rocketlazyloadscript" data-ad-client="ca-pub-4079636697067022" asyn
   ^
  9. Chyba Řádek 9, znak 21: A "charset" attribute on a "meta" element found after the first 1024 bytes..
   <meta charset="UTF-8">
   ^
  10. Chyba Řádek 13, znak 1: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   <script type="rocketlazyloadscript" data-minify="1" async custom-element="amp-aut
   ^
  11. Chyba Řádek 13, znak 9: atribut "type" elementu "script": Subtype missing má nedovolenou hodnotu "rocketlazyloadscript".
   <script type="rocketlazyloadscript" data-minify="1" async custom-element="amp-aut
   ^
  12. Chyba Řádek 13, znak 59: atribut "custom-element" není dovolen na elementu "script".
   etlazyloadscript" data-minify="1" async custom-element="amp-auto-ads" src="https:
   ^
  13. Varování Řádek 57, znak 1: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
   <style id='rocket-lazyload-inline-css' type='text/css'>
   ^
  14. Chyba Řádek 60, znak 1: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   <script type="rocketlazyloadscript" data-rocket-type='text/javascript' src='https
   ^
  15. Chyba Řádek 60, znak 9: atribut "type" elementu "script": Subtype missing má nedovolenou hodnotu "rocketlazyloadscript".
   <script type="rocketlazyloadscript" data-rocket-type='text/javascript' src='https
   ^
  16. Chyba Řádek 61, znak 1: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   <script type="rocketlazyloadscript" data-rocket-type='text/javascript' src='https
   ^
  17. Chyba Řádek 61, znak 9: atribut "type" elementu "script": Subtype missing má nedovolenou hodnotu "rocketlazyloadscript".
   <script type="rocketlazyloadscript" data-rocket-type='text/javascript' src='https
   ^
  18. Chyba Řádek 68, znak 60: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   ct" href="https://cdnjs.cloudflare.com"><script type="rocketlazyloadscript" async
   ^
  19. Chyba Řádek 68, znak 68: atribut "type" elementu "script": Subtype missing má nedovolenou hodnotu "rocketlazyloadscript".
   ="https://cdnjs.cloudflare.com"><script type="rocketlazyloadscript" async src="ht
   ^
  20. Chyba Řádek 70, znak 1: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   <script type="rocketlazyloadscript" async src="https://www.googletagmanager.com/g
   ^
  21. Chyba Řádek 70, znak 9: atribut "type" elementu "script": Subtype missing má nedovolenou hodnotu "rocketlazyloadscript".
   <script type="rocketlazyloadscript" async src="https://www.googletagmanager.com/g
   ^
  22. Chyba Řádek 71, znak 9: atribut "type" elementu "script": Subtype missing má nedovolenou hodnotu "rocketlazyloadscript".
   <script type="rocketlazyloadscript">
   ^
  23. Chyba Řádek 77, znak 18: atribut "type" elementu "script": Subtype missing má nedovolenou hodnotu "rocketlazyloadscript".
   </script><script type="rocketlazyloadscript" data-rocket-type="text/javascript"> 
   ^
  24. Chyba Řádek 82, znak 222: atribut "type" elementu "script": Subtype missing má nedovolenou hodnotu "rocketlazyloadscript".
   {display:none !important;}</style></noscript><script type="rocketlazyloadscript">
   ^
  25. Chyba Řádek 95, znak 9: atribut "type" elementu "script": Subtype missing má nedovolenou hodnotu "rocketlazyloadscript".
   <script type="rocketlazyloadscript" data-rocket-type="text/javascript"> if(naviga
   ^
  26. Chyba Řádek 188, znak 1: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   <script type="rocketlazyloadscript" async src="https://pagead2.googlesyndication.
   ^
  27. Chyba Řádek 188, znak 9: atribut "type" elementu "script": Subtype missing má nedovolenou hodnotu "rocketlazyloadscript".
   <script type="rocketlazyloadscript" async src="https://pagead2.googlesyndication.
   ^
  28. Chyba Řádek 190, znak 9: atribut "type" elementu "script": Subtype missing má nedovolenou hodnotu "rocketlazyloadscript".
   <script type="rocketlazyloadscript">
   ^
  29. Chyba Řádek 415, znak 1: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   <script type="rocketlazyloadscript" async src="https://pagead2.googlesyndication.
   ^
  30. Chyba Řádek 415, znak 9: atribut "type" elementu "script": Subtype missing má nedovolenou hodnotu "rocketlazyloadscript".
   <script type="rocketlazyloadscript" async src="https://pagead2.googlesyndication.
   ^
  31. Varování Řádek 427, znak 1: The first occurrence of ID "sidebar" was here..
   <div id="sidebar" data-nectar-ss="" class="wpb_wrapper">
   ^
  32. Varování Řádek 427, znak 1: The first occurrence of ID "sidebar" was here..
   <div id="sidebar" data-nectar-ss="" class="wpb_wrapper">
   ^
  33. Chyba Řádek 441, znak 1: Duplicate ID "sidebar"..
   <div id="sidebar" data-nectar-ss="" class="wpb_wrapper">
   ^
  34. Varování Řádek 442, znak 1: The first occurrence of ID "nectar_popular_posts-4" was here..
   <div id="nectar_popular_posts-4" class="widget nectar_popular_posts_widget"><h4>P
   ^
  35. Varování Řádek 442, znak 30238: The first occurrence of ID "recent-posts-extra-7" was here..
    2021</span></span></a></li></ul></div> <div id="recent-posts-extra-7" class="wid
   ^
  36. Varování Řádek 445, znak 8: The first occurrence of ID "recent-posts-extra-6" was here..
   </div> <div id="recent-posts-extra-6" class="widget recent_posts_extra_widget"> <
   ^
  37. Varování Řádek 448, znak 8: The first occurrence of ID "recent-posts-extra-12" was here..
   </div> <div id="recent-posts-extra-12" class="widget recent_posts_extra_widget"> 
   ^
  38. Varování Řádek 451, znak 8: The first occurrence of ID "recent-posts-extra-11" was here..
   </div> <div id="recent-posts-extra-11" class="widget recent_posts_extra_widget"> 
   ^
  39. Varování Řádek 454, znak 8: The first occurrence of ID "recent-posts-extra-10" was here..
   </div> <div id="recent-posts-extra-10" class="widget recent_posts_extra_widget"> 
   ^
  40. Varování Řádek 457, znak 8: The first occurrence of ID "recent-posts-extra-13" was here..
   </div> <div id="recent-posts-extra-13" class="widget recent_posts_extra_widget"> 
   ^
  41. Chyba Řádek 470, znak 1: Duplicate ID "sidebar"..
   <div id="sidebar" data-nectar-ss="" class="wpb_wrapper">
   ^
  42. Chyba Řádek 471, znak 47: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   d="block-5" class="widget widget_block"><script type="rocketlazyloadscript" async
   ^
  43. Chyba Řádek 471, znak 55: atribut "type" elementu "script": Subtype missing má nedovolenou hodnotu "rocketlazyloadscript".
   -5" class="widget widget_block"><script type="rocketlazyloadscript" async src="ht
   ^
  44. Chyba Řádek 474, znak 9: atribut "type" elementu "script": Subtype missing má nedovolenou hodnotu "rocketlazyloadscript".
   <script type="rocketlazyloadscript">
   ^
  45. Chyba Řádek 899, znak 1: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   <script type="rocketlazyloadscript" async src="https://cse.google.com/cse.js?cx=d
   ^
  46. Chyba Řádek 899, znak 9: atribut "type" elementu "script": Subtype missing má nedovolenou hodnotu "rocketlazyloadscript".
   <script type="rocketlazyloadscript" async src="https://cse.google.com/cse.js?cx=d
   ^
  47. Chyba Řádek 1027, znak 9: atribut "type" elementu "script": Subtype missing má nedovolenou hodnotu "rocketlazyloadscript".
   <script type="rocketlazyloadscript" data-rocket-type="text/javascript">
   ^
  48. Chyba Řádek 1117, znak 1: Duplicate ID "nectar_popular_posts-4"..
   <div id="nectar_popular_posts-4" class="widget nectar_popular_posts_widget"><h4>P
   ^
  49. Chyba Řádek 1117, znak 30238: Duplicate ID "recent-posts-extra-7"..
    2021</span></span></a></li></ul></div> <div id="recent-posts-extra-7" class="wid
   ^
  50. Chyba Řádek 1120, znak 8: Duplicate ID "recent-posts-extra-6"..
   </div> <div id="recent-posts-extra-6" class="widget recent_posts_extra_widget"> <
   ^
  51. Chyba Řádek 1123, znak 8: Duplicate ID "recent-posts-extra-12"..
   </div> <div id="recent-posts-extra-12" class="widget recent_posts_extra_widget"> 
   ^
  52. Chyba Řádek 1126, znak 8: Duplicate ID "recent-posts-extra-11"..
   </div> <div id="recent-posts-extra-11" class="widget recent_posts_extra_widget"> 
   ^
  53. Chyba Řádek 1129, znak 8: Duplicate ID "recent-posts-extra-10"..
   </div> <div id="recent-posts-extra-10" class="widget recent_posts_extra_widget"> 
   ^
  54. Chyba Řádek 1132, znak 8: Duplicate ID "recent-posts-extra-13"..
   </div> <div id="recent-posts-extra-13" class="widget recent_posts_extra_widget"> 
   ^
  55. Chyba Řádek 1142, znak 58: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   t/html" id="wpb-modifications"></script><script type="rocketlazyloadscript" data-
   ^
  56. Chyba Řádek 1142, znak 66: atribut "type" elementu "script": Subtype missing má nedovolenou hodnotu "rocketlazyloadscript".
   id="wpb-modifications"></script><script type="rocketlazyloadscript" data-rocket-t
   ^
  57. Chyba Řádek 1143, znak 1: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   <script type="rocketlazyloadscript" data-rocket-type='text/javascript' src='https
   ^
  58. Chyba Řádek 1143, znak 9: atribut "type" elementu "script": Subtype missing má nedovolenou hodnotu "rocketlazyloadscript".
   <script type="rocketlazyloadscript" data-rocket-type='text/javascript' src='https
   ^
  59. Varování Řádek 1144, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' id='contact-form-7-js-extra'>
   ^
  60. Chyba Řádek 1149, znak 1: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   <script type="rocketlazyloadscript" data-minify="1" data-rocket-type='text/javasc
   ^
  61. Chyba Řádek 1149, znak 9: atribut "type" elementu "script": Subtype missing má nedovolenou hodnotu "rocketlazyloadscript".
   <script type="rocketlazyloadscript" data-minify="1" data-rocket-type='text/javasc
   ^
  62. Varování Řádek 1150, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' id='salient-social-js-extra'>
   ^
  63. Chyba Řádek 1155, znak 1: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   <script type="rocketlazyloadscript" data-minify="1" data-rocket-type='text/javasc
   ^
  64. Chyba Řádek 1155, znak 9: atribut "type" elementu "script": Subtype missing má nedovolenou hodnotu "rocketlazyloadscript".
   <script type="rocketlazyloadscript" data-minify="1" data-rocket-type='text/javasc
   ^
  65. Chyba Řádek 1156, znak 9: atribut "type" elementu "script": Subtype missing má nedovolenou hodnotu "rocketlazyloadscript".
   <script type="rocketlazyloadscript" data-rocket-type='text/javascript' id='rocket
   ^
  66. Varování Řádek 1159, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' id='rocket-preload-links-js-extra'>
   ^
  67. Chyba Řádek 1164, znak 9: atribut "type" elementu "script": Subtype missing má nedovolenou hodnotu "rocketlazyloadscript".
   <script type="rocketlazyloadscript" data-rocket-type='text/javascript' id='rocket
   ^
  68. Chyba Řádek 1169, znak 1: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   <script type="rocketlazyloadscript" data-minify="1" data-rocket-type='text/javasc
   ^
  69. Chyba Řádek 1169, znak 9: atribut "type" elementu "script": Subtype missing má nedovolenou hodnotu "rocketlazyloadscript".
   <script type="rocketlazyloadscript" data-minify="1" data-rocket-type='text/javasc
   ^
  70. Chyba Řádek 1170, znak 1: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   <script type="rocketlazyloadscript" data-minify="1" data-rocket-type='text/javasc
   ^
  71. Chyba Řádek 1170, znak 9: atribut "type" elementu "script": Subtype missing má nedovolenou hodnotu "rocketlazyloadscript".
   <script type="rocketlazyloadscript" data-minify="1" data-rocket-type='text/javasc
   ^
  72. Chyba Řádek 1171, znak 1: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   <script type="rocketlazyloadscript" data-minify="1" data-rocket-type='text/javasc
   ^
  73. Chyba Řádek 1171, znak 9: atribut "type" elementu "script": Subtype missing má nedovolenou hodnotu "rocketlazyloadscript".
   <script type="rocketlazyloadscript" data-minify="1" data-rocket-type='text/javasc
   ^
  74. Chyba Řádek 1172, znak 1: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   <script type="rocketlazyloadscript" data-minify="1" data-rocket-type='text/javasc
   ^
  75. Chyba Řádek 1172, znak 9: atribut "type" elementu "script": Subtype missing má nedovolenou hodnotu "rocketlazyloadscript".
   <script type="rocketlazyloadscript" data-minify="1" data-rocket-type='text/javasc
   ^
  76. Chyba Řádek 1173, znak 1: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   <script type="rocketlazyloadscript" data-minify="1" data-rocket-type='text/javasc
   ^
  77. Chyba Řádek 1173, znak 9: atribut "type" elementu "script": Subtype missing má nedovolenou hodnotu "rocketlazyloadscript".
   <script type="rocketlazyloadscript" data-minify="1" data-rocket-type='text/javasc
   ^
  78. Chyba Řádek 1174, znak 1: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   <script type="rocketlazyloadscript" data-minify="1" data-rocket-type='text/javasc
   ^
  79. Chyba Řádek 1174, znak 9: atribut "type" elementu "script": Subtype missing má nedovolenou hodnotu "rocketlazyloadscript".
   <script type="rocketlazyloadscript" data-minify="1" data-rocket-type='text/javasc
   ^
  80. Chyba Řádek 1175, znak 1: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   <script type="rocketlazyloadscript" data-rocket-type='text/javascript' src='https
   ^
  81. Chyba Řádek 1175, znak 9: atribut "type" elementu "script": Subtype missing má nedovolenou hodnotu "rocketlazyloadscript".
   <script type="rocketlazyloadscript" data-rocket-type='text/javascript' src='https
   ^
  82. Chyba Řádek 1176, znak 1: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   <script type="rocketlazyloadscript" data-minify="1" data-rocket-type='text/javasc
   ^
  83. Chyba Řádek 1176, znak 9: atribut "type" elementu "script": Subtype missing má nedovolenou hodnotu "rocketlazyloadscript".
   <script type="rocketlazyloadscript" data-minify="1" data-rocket-type='text/javasc
   ^
  84. Chyba Řádek 1177, znak 1: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   <script type="rocketlazyloadscript" data-minify="1" data-rocket-type='text/javasc
   ^
  85. Chyba Řádek 1177, znak 9: atribut "type" elementu "script": Subtype missing má nedovolenou hodnotu "rocketlazyloadscript".
   <script type="rocketlazyloadscript" data-minify="1" data-rocket-type='text/javasc
   ^
  86. Chyba Řádek 1178, znak 1: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   <script type="rocketlazyloadscript" data-minify="1" data-rocket-type='text/javasc
   ^
  87. Chyba Řádek 1178, znak 9: atribut "type" elementu "script": Subtype missing má nedovolenou hodnotu "rocketlazyloadscript".
   <script type="rocketlazyloadscript" data-minify="1" data-rocket-type='text/javasc
   ^
  88. Varování Řádek 1179, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' id='nectar-frontend-js-extra'>
   ^
  89. Chyba Řádek 1184, znak 1: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   <script type="rocketlazyloadscript" data-minify="1" data-rocket-type='text/javasc
   ^
  90. Chyba Řádek 1184, znak 9: atribut "type" elementu "script": Subtype missing má nedovolenou hodnotu "rocketlazyloadscript".
   <script type="rocketlazyloadscript" data-minify="1" data-rocket-type='text/javasc
   ^
  91. Chyba Řádek 1185, znak 1: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   <script type="rocketlazyloadscript" data-minify="1" data-rocket-type='text/javasc
   ^
  92. Chyba Řádek 1185, znak 9: atribut "type" elementu "script": Subtype missing má nedovolenou hodnotu "rocketlazyloadscript".
   <script type="rocketlazyloadscript" data-minify="1" data-rocket-type='text/javasc
   ^
  93. Chyba Řádek 1186, znak 1: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   <script type="rocketlazyloadscript" data-rocket-type='text/javascript' src='https
   ^
  94. Chyba Řádek 1186, znak 9: atribut "type" elementu "script": Subtype missing má nedovolenou hodnotu "rocketlazyloadscript".
   <script type="rocketlazyloadscript" data-rocket-type='text/javascript' src='https
   ^
  95. Chyba Řádek 1187, znak 1: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   <script type="rocketlazyloadscript" data-rocket-type='text/javascript' src='https
   ^
  96. Chyba Řádek 1187, znak 9: atribut "type" elementu "script": Subtype missing má nedovolenou hodnotu "rocketlazyloadscript".
   <script type="rocketlazyloadscript" data-rocket-type='text/javascript' src='https
   ^
  97. Varování Řádek 1188, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://yourtimes.in/wp-includes/js/wp-embed.
   ^
  98. Varování Řádek 1189, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' id='fifu-image-js-js-extra'>
   ^
  99. Chyba Řádek 1194, znak 1: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   <script type="rocketlazyloadscript" data-minify="1" data-rocket-type='text/javasc
   ^
  100. Chyba Řádek 1194, znak 9: atribut "type" elementu "script": Subtype missing má nedovolenou hodnotu "rocketlazyloadscript".
   <script type="rocketlazyloadscript" data-minify="1" data-rocket-type='text/javasc
   ^
  101. Chyba Řádek 1195, znak 1: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   <script type="rocketlazyloadscript" data-rocket-type='text/javascript' src='https
   ^
  102. Chyba Řádek 1195, znak 9: atribut "type" elementu "script": Subtype missing má nedovolenou hodnotu "rocketlazyloadscript".
   <script type="rocketlazyloadscript" data-rocket-type='text/javascript' src='https
   ^
  103. Chyba Řádek 1199, znak 1529: atribut "type" elementu "script": Subtype missing má nedovolenou hodnotu "rocketlazyloadscript".
   ,a[t].appendChild(e)});</script><script type="rocketlazyloadscript">"use strict";
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.