• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument neprošel validací, 72 chyb a 1 varování.
  https://www.youtube.com/c/deveondi  
  text/html — HTML 5 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička) 
  Zobrazit:
   

  # Stránka není validní HTML 5.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Chyba Řádek 1, znak 99: atribut "system-icons" není dovolen na elementu "html".
   oboto, Arial, sans-serif;" lang="cs-CZ" system-icons typography typography-spacin
   ^

   Odstraňte dotyčný atribut.

  2. Chyba Řádek 1, znak 112: atribut "typography" není dovolen na elementu "html".
    sans-serif;" lang="cs-CZ" system-icons typography typography-spacing><head><meta
   ^
  3. Chyba Řádek 1, znak 123: atribut "typography-spacing" není dovolen na elementu "html".
   ;" lang="cs-CZ" system-icons typography typography-spacing><head><meta http-equiv
   ^
  4. Chyba Řádek 21, znak 421: atribut "name" není dovolen na elementu "script".
    nonce="CZuH46CduiotL063EOJ2mA"><script name="www-roboto" nonce="oZyFMR9jWvM8i02Z
   ^
  5. Chyba Řádek 21, znak 5662: Element "head" is missing a required instance of child element "title"..
   manifest" crossorigin="use-credentials"></head><body dir="ltr"><script nonce="oZy
   ^
  6. Chyba Řádek 21, znak 6625: atribut "autocorrect" není dovolen na elementu "input".
   utocapitalize="none" autocomplete="off" autocorrect="off" hidden name="search_que
   ^
  7. Varování Řádek 21, znak 6798: The first occurrence of ID "menu" was here..
   on" preserveAspectRatio="xMidYMid meet"><g id="menu" class="yt-icons-ext" viewBox
   ^
  8. Chyba Řádek 21, znak 6832: atribut "viewBox" není dovolen na elementu "g".
   meet"><g id="menu" class="yt-icons-ext" viewBox="0 0 24 24"><path d="M3 18h18v-2H
   ^
  9. Chyba Řádek 21, znak 7111: atribut "viewBox" není dovolen na elementu "g".
   Box="0 0 90 20"><g id="yt-logo-updated" viewBox="0 0 90 20" preserveAspectRatio="
   ^
  10. Chyba Řádek 21, znak 7131: atribut "preserveAspectRatio" není dovolen na elementu "g".
   d="yt-logo-updated" viewBox="0 0 90 20" preserveAspectRatio="xMidYMid meet"><g><p
   ^
  11. Chyba Řádek 21, znak 12405: atribut "viewBox" není dovolen na elementu "g".
   dth: 97px;"><g id="yt-logo-red-updated" viewBox="0 0 97 20" preserveAspectRatio="
   ^
  12. Chyba Řádek 21, znak 12425: atribut "preserveAspectRatio" není dovolen na elementu "g".
   t-logo-red-updated" viewBox="0 0 97 20" preserveAspectRatio="xMidYMid meet"><g><p
   ^
  13. Chyba Řádek 21, znak 248195: A "link" element must not appear as a descendant of a "body" element unless the "link" element has an "itemprop" attribute or has a "rel" attribute whose value contains "dns-prefetch", "modulepreload", "pingback", "preconnect", "prefetch", "preload", "prerender", or "stylesheet"..
   UCnQjhIjd_UUtDQZVcmRLKqw"}]}}};</script><link rel="canonical" href="https://www.y
   ^
  14. Chyba Řádek 21, znak 248281: A "link" element must not appear as a descendant of a "body" element unless the "link" element has an "itemprop" attribute or has a "rel" attribute whose value contains "dns-prefetch", "modulepreload", "pingback", "preconnect", "prefetch", "preload", "prerender", or "stylesheet"..
   e.com/channel/UCnQjhIjd_UUtDQZVcmRLKqw"><link rel="alternate" media="handheld" hr
   ^
  15. Chyba Řádek 21, znak 248303: Bad value "handheld" for attribute "media" on element "link": The media "handheld" has been deprecated.
   d_UUtDQZVcmRLKqw"><link rel="alternate" media="handheld" href="https://m.youtube.
   ^
  16. Chyba Řádek 21, znak 248360: A "link" element must not appear as a descendant of a "body" element unless the "link" element has an "itemprop" attribute or has a "rel" attribute whose value contains "dns-prefetch", "modulepreload", "pingback", "preconnect", "prefetch", "preload", "prerender", or "stylesheet"..
   href="https://m.youtube.com/c/deveondi"><link rel="alternate" media="only screen 
   ^
  17. Chyba Řádek 21, znak 248465: element "title" nesmí být potomkem elementu "body" v tomto kontextu.
   href="https://m.youtube.com/c/deveondi"><title>Deveondi - YouTube</title><meta na
   ^
  18. Chyba Řádek 21, znak 248498: Element "meta" is missing one or more of the following attributes: "itemprop", "property"..
   eondi"><title>Deveondi - YouTube</title><meta name="description" content="Hip Hop
   ^
  19. Chyba Řádek 21, znak 248504: atribut "name" není dovolen na elementu "meta".
   ><title>Deveondi - YouTube</title><meta name="description" content="Hip Hop Music
   ^
  20. Chyba Řádek 21, znak 248581: Element "meta" is missing one or more of the following attributes: "itemprop", "property"..
   usic You Are Sure To Fall In Love With"><meta name="keywords" content="deveondi &
   ^
  21. Chyba Řádek 21, znak 248587: atribut "name" není dovolen na elementu "meta".
   ou Are Sure To Fall In Love With"><meta name="keywords" content="deveondi &quot;d
   ^
  22. Chyba Řádek 21, znak 248849: A "link" element must not appear as a descendant of a "body" element unless the "link" element has an "itemprop" attribute or has a "rel" attribute whose value contains "dns-prefetch", "modulepreload", "pingback", "preconnect", "prefetch", "preload", "prerender", or "stylesheet"..
   eveondi latest song&quot; &quot;dev..."><link rel="alternate" type="application/r
   ^
  23. Chyba Řádek 21, znak 249039: A "link" element must not appear as a descendant of a "body" element unless the "link" element has an "itemprop" attribute or has a "rel" attribute whose value contains "dns-prefetch", "modulepreload", "pingback", "preconnect", "prefetch", "preload", "prerender", or "stylesheet"..
    property="og:title" content="Deveondi"><link rel="image_src" href="https://yt3.g
   ^
  24. Chyba Řádek 21, znak 251507: Element "meta" is missing one or more of the following attributes: "itemprop", "property"..
   perty="fb:app_id" content="87741124305"><meta name="twitter:card" content="summar
   ^
  25. Chyba Řádek 21, znak 251513: atribut "name" není dovolen na elementu "meta".
   "fb:app_id" content="87741124305"><meta name="twitter:card" content="summary"><me
   ^
  26. Chyba Řádek 21, znak 251551: Element "meta" is missing one or more of the following attributes: "itemprop", "property"..
   a name="twitter:card" content="summary"><meta name="twitter:site" content="@youtu
   ^
  27. Chyba Řádek 21, znak 251557: atribut "name" není dovolen na elementu "meta".
   ="twitter:card" content="summary"><meta name="twitter:site" content="@youtube"><m
   ^
  28. Chyba Řádek 21, znak 251596: Element "meta" is missing one or more of the following attributes: "itemprop", "property"..
    name="twitter:site" content="@youtube"><meta name="twitter:url" content="https:/
   ^
  29. Chyba Řádek 21, znak 251602: atribut "name" není dovolen na elementu "meta".
   "twitter:site" content="@youtube"><meta name="twitter:url" content="https://www.y
   ^
  30. Chyba Řádek 21, znak 251688: Element "meta" is missing one or more of the following attributes: "itemprop", "property"..
   e.com/channel/UCnQjhIjd_UUtDQZVcmRLKqw"><meta name="twitter:title" content="Deveo
   ^
  31. Chyba Řádek 21, znak 251694: atribut "name" není dovolen na elementu "meta".
   channel/UCnQjhIjd_UUtDQZVcmRLKqw"><meta name="twitter:title" content="Deveondi"><
   ^
  32. Chyba Řádek 21, znak 251734: Element "meta" is missing one or more of the following attributes: "itemprop", "property"..
   name="twitter:title" content="Deveondi"><meta name="twitter:description" content=
   ^
  33. Chyba Řádek 21, znak 251740: atribut "name" není dovolen na elementu "meta".
   twitter:title" content="Deveondi"><meta name="twitter:description" content="Hip H
   ^
  34. Chyba Řádek 21, znak 251825: Element "meta" is missing one or more of the following attributes: "itemprop", "property"..
   usic You Are Sure To Fall In Love With"><meta name="twitter:image" content="https
   ^
  35. Chyba Řádek 21, znak 251831: atribut "name" není dovolen na elementu "meta".
   ou Are Sure To Fall In Love With"><meta name="twitter:image" content="https://yt3
   ^
  36. Chyba Řádek 21, znak 251962: Element "meta" is missing one or more of the following attributes: "itemprop", "property"..
   beQJQ2LbyRw=s900-c-k-c0x00ffffff-no-rj"><meta name="twitter:app:name:iphone" cont
   ^
  37. Chyba Řádek 21, znak 251968: atribut "name" není dovolen na elementu "meta".
   LbyRw=s900-c-k-c0x00ffffff-no-rj"><meta name="twitter:app:name:iphone" content="Y
   ^
  38. Chyba Řádek 21, znak 252017: Element "meta" is missing one or more of the following attributes: "itemprop", "property"..
   tter:app:name:iphone" content="YouTube"><meta name="twitter:app:id:iphone" conten
   ^
  39. Chyba Řádek 21, znak 252023: atribut "name" není dovolen na elementu "meta".
   pp:name:iphone" content="YouTube"><meta name="twitter:app:id:iphone" content="544
   ^
  40. Chyba Řádek 21, znak 252072: Element "meta" is missing one or more of the following attributes: "itemprop", "property"..
   tter:app:id:iphone" content="544007664"><meta name="twitter:app:name:ipad" conten
   ^
  41. Chyba Řádek 21, znak 252078: atribut "name" není dovolen na elementu "meta".
   pp:id:iphone" content="544007664"><meta name="twitter:app:name:ipad" content="You
   ^
  42. Chyba Řádek 21, znak 252125: Element "meta" is missing one or more of the following attributes: "itemprop", "property"..
   witter:app:name:ipad" content="YouTube"><meta name="twitter:app:id:ipad" content=
   ^
  43. Chyba Řádek 21, znak 252131: atribut "name" není dovolen na elementu "meta".
   :app:name:ipad" content="YouTube"><meta name="twitter:app:id:ipad" content="54400
   ^
  44. Chyba Řádek 21, znak 252178: Element "meta" is missing one or more of the following attributes: "itemprop", "property"..
   witter:app:id:ipad" content="544007664"><meta name="twitter:app:url:iphone" conte
   ^
  45. Chyba Řádek 21, znak 252184: atribut "name" není dovolen na elementu "meta".
   :app:id:ipad" content="544007664"><meta name="twitter:app:url:iphone" content="vn
   ^
  46. Chyba Řádek 21, znak 252287: Element "meta" is missing one or more of the following attributes: "itemprop", "property"..
   e.com/channel/UCnQjhIjd_UUtDQZVcmRLKqw"><meta name="twitter:app:url:ipad" content
   ^
  47. Chyba Řádek 21, znak 252293: atribut "name" není dovolen na elementu "meta".
   channel/UCnQjhIjd_UUtDQZVcmRLKqw"><meta name="twitter:app:url:ipad" content="vnd.
   ^
  48. Chyba Řádek 21, znak 252394: Element "meta" is missing one or more of the following attributes: "itemprop", "property"..
   e.com/channel/UCnQjhIjd_UUtDQZVcmRLKqw"><meta name="twitter:app:name:googleplay" 
   ^
  49. Chyba Řádek 21, znak 252400: atribut "name" není dovolen na elementu "meta".
   channel/UCnQjhIjd_UUtDQZVcmRLKqw"><meta name="twitter:app:name:googleplay" conten
   ^
  50. Chyba Řádek 21, znak 252453: Element "meta" is missing one or more of the following attributes: "itemprop", "property"..
   :app:name:googleplay" content="YouTube"><meta name="twitter:app:id:googleplay" co
   ^
  51. Chyba Řádek 21, znak 252459: atribut "name" není dovolen na elementu "meta".
   ame:googleplay" content="YouTube"><meta name="twitter:app:id:googleplay" content=
   ^
  52. Chyba Řádek 21, znak 252529: Element "meta" is missing one or more of the following attributes: "itemprop", "property"..
   y" content="com.google.android.youtube"><meta name="twitter:app:url:googleplay" c
   ^
  53. Chyba Řádek 21, znak 252535: atribut "name" není dovolen na elementu "meta".
   tent="com.google.android.youtube"><meta name="twitter:app:url:googleplay" content
   ^
  54. Chyba Řádek 21, znak 252636: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   e.com/channel/UCnQjhIjd_UUtDQZVcmRLKqw"><link itemprop="url" href="https://www.yo
   ^
  55. Chyba Řádek 21, znak 252721: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   e.com/channel/UCnQjhIjd_UUtDQZVcmRLKqw"><meta itemprop="name" content="Deveondi">
   ^
  56. Chyba Řádek 21, znak 252762: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   meta itemprop="name" content="Deveondi"><meta itemprop="description" content="Hip
   ^
  57. Chyba Řádek 21, znak 252849: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   usic You Are Sure To Fall In Love With"><meta itemprop="paid" content="false"><me
   ^
  58. Chyba Řádek 21, znak 252887: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   "><meta itemprop="paid" content="false"><meta itemprop="channelId" content="UCnQj
   ^
  59. Chyba Řádek 21, znak 252949: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   lId" content="UCnQjhIjd_UUtDQZVcmRLKqw"><span itemprop="author" itemscope itemtyp
   ^
  60. Chyba Řádek 21, znak 253019: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ope itemtype="http://schema.org/Person"><link itemprop="url" href="https://www.yo
   ^
  61. Chyba Řádek 21, znak 253104: Element "link" is missing one or more of the following attributes: "href", "property", "resource"..
   e.com/channel/UCnQjhIjd_UUtDQZVcmRLKqw"><link itemprop="name" content="Deveondi">
   ^
  62. Chyba Řádek 21, znak 253104: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   e.com/channel/UCnQjhIjd_UUtDQZVcmRLKqw"><link itemprop="name" content="Deveondi">
   ^
  63. Chyba Řádek 21, znak 253447: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   mRLKqw", "name": "Deveondi"}}]}</script><link itemprop="thumbnailUrl" href="https
   ^
  64. Chyba Řádek 21, znak 253584: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   beQJQ2LbyRw=s900-c-k-c0x00ffffff-no-rj"><span itemprop="thumbnail" itemscope item
   ^
  65. Chyba Řádek 21, znak 253662: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   temtype="http://schema.org/ImageObject"><link itemprop="url" href="https://yt3.gg
   ^
  66. Chyba Řádek 21, znak 253790: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   beQJQ2LbyRw=s900-c-k-c0x00ffffff-no-rj"><meta itemprop="width" content="900"><met
   ^
  67. Chyba Řádek 21, znak 253827: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   j"><meta itemprop="width" content="900"><meta itemprop="height" content="900"></s
   ^
  68. Chyba Řádek 21, znak 253872: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
    itemprop="height" content="900"></span><meta itemprop="isFamilyFriendly" content
   ^
  69. Chyba Řádek 21, znak 253921: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   mprop="isFamilyFriendly" content="true"><meta itemprop="regionsAllowed" content="
   ^
  70. Chyba Řádek 21, znak 254710: A "link" element must not appear as a descendant of a "body" element unless the "link" element has an "itemprop" attribute or has a "rel" attribute whose value contains "dns-prefetch", "modulepreload", "pingback", "preconnect", "prefetch", "preload", "prerender", or "stylesheet"..
   NA,KG,VI,UZ,BN,ML,SN,SC,NU,TJ,UG,DZ,ZM"><link rel="alternate" href="android-app:/
   ^
  71. Chyba Řádek 21, znak 254834: A "link" element must not appear as a descendant of a "body" element unless the "link" element has an "itemprop" attribute or has a "rel" attribute whose value contains "dns-prefetch", "modulepreload", "pingback", "preconnect", "prefetch", "preload", "prerender", or "stylesheet"..
   e.com/channel/UCnQjhIjd_UUtDQZVcmRLKqw"><link rel="alternate" href="ios-app://544
   ^
  72. Chyba Řádek 28, znak 136: atribut "name" není dovolen na elementu "link".
   w-main-desktop-watch-page-skeleton.css" name="www-main-desktop-watch-page-skeleto
   ^
  73. Chyba Řádek 28, znak 3334: Duplicate ID "menu"..
   -color"></div><div class="flex-1"></div><div id="menu"><div class="menu-button sk
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.