• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument neprošel validací, 72 chyb a 14 varování.
  https://ysclmh.com/  
  text/html — HTML 5 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Stránka není validní HTML 5.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Varování Řádek 1, znak 2064: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   ="https://ysclmh.com/comments/feed/" /> <script type="text/javascript">window._wp
   ^
  2. Varování Řádek 2, znak 2087: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   tin-ext' type='text/css' media='all' /> <script type='text/javascript' src='https
   ^
  3. Chyba Řádek 2, znak 2862: neuzavřený element "div".
   ve hfeed ta-hide-date-author-in-list" ><div id="page" class="site"> <a class="sk
   ^
  4. Chyba Řádek 2, znak 3299: element "a" nesmí být potomkem elementu "ul" v tomto kontextu.
   s-12"><ul class="mg-social info-right"> <a target="_blank" href=""> <a target="_b
   ^
  5. Chyba Řádek 2, znak 3327: Start tag "a" seen but an element of the same type was already open..
   nfo-right"> <a target="_blank" href=""> <a target="_blank" href=""> <a target="_
   ^
  6. Chyba Řádek 2, znak 3327: element "a" nesmí být potomkem elementu "ul" v tomto kontextu.
   nfo-right"> <a target="_blank" href=""> <a target="_blank" href=""> <a target="_
   ^
  7. Chyba Řádek 2, znak 3356: Start tag "a" seen but an element of the same type was already open..
   " href=""> <a target="_blank" href=""> <a target="_blank" href=""> <a target="_
   ^
  8. Chyba Řádek 2, znak 3356: element "a" nesmí být potomkem elementu "ul" v tomto kontextu.
   " href=""> <a target="_blank" href=""> <a target="_blank" href=""> <a target="_
   ^
  9. Chyba Řádek 2, znak 3385: Start tag "a" seen but an element of the same type was already open..
    href=""> <a target="_blank" href=""> <a target="_blank" href=""></ul></div></
   ^
  10. Chyba Řádek 2, znak 3385: element "a" nesmí být potomkem elementu "ul" v tomto kontextu.
    href=""> <a target="_blank" href=""> <a target="_blank" href=""></ul></div></
   ^
  11. Chyba Řádek 2, znak 3385: neuzavřený element "a".
    href=""> <a target="_blank" href=""> <a target="_blank" href=""></ul></div></
   ^
  12. Chyba Řádek 2, znak 3413: End tag "ul" seen, but there were open elements..
   " href=""> <a target="_blank" href=""></ul></div></div></div></div><div class="
   ^
  13. Chyba Řádek 2, znak 3922: Start tag "a" seen but an element of the same type was already open..
   -branding-text"><h1 class="site-title"> <a href="https://ysclmh.com/" rel="home">
   ^
  14. Chyba Řádek 2, znak 4302: The "aria-controls" attribute must point to an element in the same document..
   m"><span class="fa fa-home"></span></a> <button class="navbar-toggler mx-auto" ty
   ^
  15. Varování Řádek 2, znak 4586: The first occurrence of ID "dropdownMenuLink" was here..
   opdown show mg-search-box pr-2 d-none"> <a class="dropdown-toggle msearch ml-auto
   ^
  16. Varování Řádek 2, znak 4848: The first occurrence of ID "searchform" was here..
   ner" aria-labelledby="dropdownMenuLink"><form role="search" method="get" id="sear
   ^
  17. Varování Řádek 2, znak 4848: The first occurrence of ID "searchform" was here..
   ner" aria-labelledby="dropdownMenuLink"><form role="search" method="get" id="sear
   ^
  18. Chyba Řádek 2, znak 7859: Duplicate ID "dropdownMenuLink"..
   iv class="dropdown show mg-search-box"> <a class="dropdown-toggle msearch ml-auto
   ^
  19. Chyba Řádek 2, znak 8121: Duplicate ID "searchform"..
   ner" aria-labelledby="dropdownMenuLink"><form role="search" method="get" id="sear
   ^
  20. Varování Řádek 2, znak 8519: Section lacks heading. Consider using "h2"-"h6" elements to add identifying headings to all sections..
   iv></header><div class="clearfix"></div><section class="mg-tpt-tag-area"><div cla
   ^
  21. Varování Řádek 2, znak 10160: Section lacks heading. Consider using "h2"-"h6" elements to add identifying headings to all sections..
   </span> </a></div></div></div></section><section class="mg-fea-area"><div class="
   ^
  22. Chyba Řádek 2, znak 10296: No space between attributes..
   <div class="col-md-6"><div id="homemain"class="homemain owl-carousel mr-bot60"><d
   ^
  23. Varování Řádek 2, znak 10353: Attribute "<a" is not serializable as XML 1.0..
   n owl-carousel mr-bot60"><div class="item"><div class="mg-blog-post lg back-img" 
   ^
  24. Chyba Řádek 3, znak 2: Saw "<" when expecting an attribute name. Probable cause: Missing ">" immediately before..
    <a class="link-div" href="https://ysclmh.com/how-to-read-a-book-efficiently-and-
   ^
  25. Chyba Řádek 3, znak 2: atribut "<a" není dovolen na elementu "div".
    <a class="link-div" href="https://ysclmh.com/how-to-read-a-book-efficiently-and-
   ^

   Odstraňte dotyčný atribut.

  26. Chyba Řádek 3, znak 10: duplicitní atribut "class".
    <a class="link-div" href="https://ysclmh.com/how-to-read-a-book-efficiently-and-
   ^
  27. Chyba Řádek 3, znak 22: atribut "href" není dovolen na elementu "div".
    <a class="link-div" href="https://ysclmh.com/how-to-read-a-book-efficiently-and-
   ^
  28. Chyba Řádek 3, znak 93: zbloudilá ukončovací značka "a".
   -read-a-book-efficiently-and-quickly/"> </a><article class="bottom"> <span class=
   ^
  29. Chyba Řádek 3, znak 299: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   ref="https://ysclmh.com/category/home/" alt="View all posts in home"> home </a></
   ^
  30. Varování Řádek 3, znak 781: Attribute "<a" is not serializable as XML 1.0..
   iv></article></div></div><div class="item"><div class="mg-blog-post lg back-img" 
   ^
  31. Chyba Řádek 4, znak 2: Saw "<" when expecting an attribute name. Probable cause: Missing ">" immediately before..
    <a class="link-div" href="https://ysclmh.com/the-difference-between-games-and-ga
   ^
  32. Chyba Řádek 4, znak 2: atribut "<a" není dovolen na elementu "div".
    <a class="link-div" href="https://ysclmh.com/the-difference-between-games-and-ga
   ^
  33. Chyba Řádek 4, znak 10: duplicitní atribut "class".
    <a class="link-div" href="https://ysclmh.com/the-difference-between-games-and-ga
   ^
  34. Chyba Řádek 4, znak 22: atribut "href" není dovolen na elementu "div".
    <a class="link-div" href="https://ysclmh.com/the-difference-between-games-and-ga
   ^
  35. Chyba Řádek 4, znak 99: zbloudilá ukončovací značka "a".
   ce-between-games-and-games-of-chance/"> </a><article class="bottom"> <span class=
   ^
  36. Chyba Řádek 4, znak 305: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   ref="https://ysclmh.com/category/home/" alt="View all posts in home"> home </a></
   ^
  37. Varování Řádek 4, znak 799: Attribute "<a" is not serializable as XML 1.0..
   iv></article></div></div><div class="item"><div class="mg-blog-post lg back-img" 
   ^
  38. Chyba Řádek 5, znak 2: Saw "<" when expecting an attribute name. Probable cause: Missing ">" immediately before..
    <a class="link-div" href="https://ysclmh.com/stanford-universitys-chris-hsu-hedg
   ^
  39. Chyba Řádek 5, znak 2: atribut "<a" není dovolen na elementu "div".
    <a class="link-div" href="https://ysclmh.com/stanford-universitys-chris-hsu-hedg
   ^
  40. Chyba Řádek 5, znak 10: duplicitní atribut "class".
    <a class="link-div" href="https://ysclmh.com/stanford-universitys-chris-hsu-hedg
   ^
  41. Chyba Řádek 5, znak 22: atribut "href" není dovolen na elementu "div".
    <a class="link-div" href="https://ysclmh.com/stanford-universitys-chris-hsu-hedg
   ^
  42. Chyba Řádek 5, znak 137: zbloudilá ukončovací značka "a".
   ancial-equilibrium-in-audio-business/"> </a><article class="bottom"> <span class=
   ^
  43. Chyba Řádek 5, znak 343: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   ref="https://ysclmh.com/category/home/" alt="View all posts in home"> home </a></
   ^
  44. Varování Řádek 5, znak 913: Attribute "<a" is not serializable as XML 1.0..
   iv></article></div></div><div class="item"><div class="mg-blog-post lg back-img" 
   ^
  45. Chyba Řádek 6, znak 2: Saw "<" when expecting an attribute name. Probable cause: Missing ">" immediately before..
    <a class="link-div" href="https://ysclmh.com/kalyan-satta-matka-software-develop
   ^
  46. Chyba Řádek 6, znak 2: atribut "<a" není dovolen na elementu "div".
    <a class="link-div" href="https://ysclmh.com/kalyan-satta-matka-software-develop
   ^
  47. Chyba Řádek 6, znak 10: duplicitní atribut "class".
    <a class="link-div" href="https://ysclmh.com/kalyan-satta-matka-software-develop
   ^
  48. Chyba Řádek 6, znak 22: atribut "href" není dovolen na elementu "div".
    <a class="link-div" href="https://ysclmh.com/kalyan-satta-matka-software-develop
   ^
  49. Chyba Řádek 6, znak 98: zbloudilá ukončovací značka "a".
   a-matka-software-development-company/"> </a><article class="bottom"> <span class=
   ^
  50. Chyba Řádek 6, znak 304: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   ref="https://ysclmh.com/category/home/" alt="View all posts in home"> home </a></
   ^
  51. Varování Řádek 6, znak 796: Attribute "<a" is not serializable as XML 1.0..
   iv></article></div></div><div class="item"><div class="mg-blog-post lg back-img" 
   ^
  52. Chyba Řádek 7, znak 2: Saw "<" when expecting an attribute name. Probable cause: Missing ">" immediately before..
    <a class="link-div" href="https://ysclmh.com/42-ideas-for-your-marketing-strateg
   ^
  53. Chyba Řádek 7, znak 2: atribut "<a" není dovolen na elementu "div".
    <a class="link-div" href="https://ysclmh.com/42-ideas-for-your-marketing-strateg
   ^
  54. Chyba Řádek 7, znak 10: duplicitní atribut "class".
    <a class="link-div" href="https://ysclmh.com/42-ideas-for-your-marketing-strateg
   ^
  55. Chyba Řádek 7, znak 22: atribut "href" není dovolen na elementu "div".
    <a class="link-div" href="https://ysclmh.com/42-ideas-for-your-marketing-strateg
   ^
  56. Chyba Řádek 7, znak 117: zbloudilá ukončovací značka "a".
   rategy-for-small-businesses-for-2021/"> </a><article class="bottom"> <span class=
   ^
  57. Chyba Řádek 7, znak 323: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   ref="https://ysclmh.com/category/home/" alt="View all posts in home"> home </a></
   ^
  58. Chyba Řádek 7, znak 1089: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   ref="https://ysclmh.com/category/home/" alt="View all posts in home"> home </a></
   ^
  59. Chyba Řádek 7, znak 1768: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   ref="https://ysclmh.com/category/home/" alt="View all posts in home"> home </a></
   ^
  60. Chyba Řádek 7, znak 2459: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   ref="https://ysclmh.com/category/home/" alt="View all posts in home"> home </a></
   ^
  61. Chyba Řádek 7, znak 3226: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   ref="https://ysclmh.com/category/home/" alt="View all posts in home"> home </a></
   ^
  62. Chyba Řádek 7, znak 4223: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   ref="https://ysclmh.com/category/home/" alt="View all posts in home"> home </a></
   ^
  63. Chyba Řádek 7, znak 5076: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   ref="https://ysclmh.com/category/home/" alt="View all posts in home"> home </a></
   ^
  64. Chyba Řádek 7, znak 5939: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   ref="https://ysclmh.com/category/home/" alt="View all posts in home"> home </a></
   ^
  65. Chyba Řádek 7, znak 6893: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   ref="https://ysclmh.com/category/home/" alt="View all posts in home"> home </a></
   ^
  66. Chyba Řádek 7, znak 7746: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   ref="https://ysclmh.com/category/home/" alt="View all posts in home"> home </a></
   ^
  67. Chyba Řádek 7, znak 8618: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   ref="https://ysclmh.com/category/home/" alt="View all posts in home"> home </a></
   ^
  68. Chyba Řádek 7, znak 9382: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   ref="https://ysclmh.com/category/home/" alt="View all posts in home"> home </a></
   ^
  69. Chyba Řádek 7, znak 10298: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   ref="https://ysclmh.com/category/home/" alt="View all posts in home"> home </a></
   ^
  70. Chyba Řádek 7, znak 11065: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   ref="https://ysclmh.com/category/home/" alt="View all posts in home"> home </a></
   ^
  71. Chyba Řádek 7, znak 11843: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   ref="https://ysclmh.com/category/home/" alt="View all posts in home"> home </a></
   ^
  72. Varování Řádek 7, znak 12455: The "navigation" role is unnecessary for element "nav"..
   enter d-md-flex justify-content-center"><nav class="navigation pagination" role="
   ^
  73. Varování Řádek 7, znak 13010: The "complementary" role is unnecessary for element "aside"..
   div></div></div><aside class="col-md-4"><aside id="secondary" class="widget-area"
   ^
  74. Chyba Řádek 7, znak 13167: Duplicate ID "searchform"..
   arch-2" class="mg-widget widget_search"><form role="search" method="get" id="sear
   ^
  75. Chyba Řádek 8, znak 148: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   ref="https://ysclmh.com/category/home/" alt="View all posts in home"> home </a></
   ^
  76. Chyba Řádek 9, znak 148: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   ref="https://ysclmh.com/category/home/" alt="View all posts in home"> home </a></
   ^
  77. Chyba Řádek 10, znak 148: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   ref="https://ysclmh.com/category/home/" alt="View all posts in home"> home </a></
   ^
  78. Chyba Řádek 11, znak 148: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   ref="https://ysclmh.com/category/home/" alt="View all posts in home"> home </a></
   ^
  79. Chyba Řádek 11, znak 715: CSS: "background-color": Parse Error..
   v></div></div></div></div></div><footer><div class="overlay" style="background-co
   ^
  80. Chyba Řádek 11, znak 1124: element "a" nesmí být potomkem elementu "ul" v tomto kontextu.
   t-right text-xs"><ul class="mg-social"> <a target="_blank" href=""> <a target="_b
   ^
  81. Chyba Řádek 11, znak 1152: Start tag "a" seen but an element of the same type was already open..
   mg-social"> <a target="_blank" href=""> <a target="_blank" href=""></ul></div></
   ^
  82. Chyba Řádek 11, znak 1152: element "a" nesmí být potomkem elementu "ul" v tomto kontextu.
   mg-social"> <a target="_blank" href=""> <a target="_blank" href=""></ul></div></
   ^
  83. Chyba Řádek 11, znak 1152: neuzavřený element "a".
   mg-social"> <a target="_blank" href=""> <a target="_blank" href=""></ul></div></
   ^
  84. Chyba Řádek 11, znak 1180: End tag "ul" seen, but there were open elements..
   k" href=""> <a target="_blank" href=""></ul></div></div></div></div><div class="
   ^
  85. Chyba Řádek 11, znak 1322: Start tag "a" seen but an element of the same type was already open..
   "row"><div class="col-md-6 text-xs"><p> <a href="https://wordpress.org/"> Proudly
   ^
  86. Chyba Řádek 11, znak 2287: End tag for "body" seen, but there were unclosed elements..
   imize/js/autoptimize_83c9eadd83e4488c4b5488b11888691c.js"></script></body></html>
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.