• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument neprošel validací, 44 chyb a 24 varování.
  https://zeeshiguides999.blogspot.com/2021/09/zeeshi-guides.html  
  text/html — HTML 5 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Stránka není validní HTML 5.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Varování Řádek 24, znak 1: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
   <style type='text/css'>@font-face{font-family:'Roboto';font-style:italic;font-wei
   ^
  2. Varování Řádek 25, znak 1: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
   <style id='page-skin-1' type='text/css'><!--
   ^
  3. Varování Řádek 2402, znak 1: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
   <style id='template-skin-1' type='text/css'><!--
   ^
  4. Chyba Řádek 2442, znak 141: atribut "media" elementu "link": unrecognized media "none" má nedovolenou hodnotu "none".
   x=515f4580-17dc-4451-a352-fd05d7c5a3d4' media='none' onload='if(media!=&#39;all&#
   ^
  5. Varování Řádek 2446, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type="text/javascript" language="javascript">
   ^
  6. Varování Řádek 2446, znak 1: The "language" attribute on the "script" element is obsolete. You can safely omit it..
   <script type="text/javascript" language="javascript">
   ^
  7. Varování Řádek 2469, znak 1: The "banner" role is unnecessary for element "header"..
   <header class='centered-top-container' role='banner'>
   ^
  8. Chyba Řádek 2472, znak 1: The element "button" must not appear as a descendant of the "a" element..
   <button class='svg-icon-24-button back-button rtl-reversible-icon flat-icon-butto
   ^
  9. Chyba Řádek 2480, znak 1: element "div" nesmí být potomkem elementu "button" v tomto kontextu.
   <div class='flat-icon-button ripple'>
   ^
  10. Chyba Řádek 2486, znak 38: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
   <div class='section' id='search_top' name='Search (Top)'><div class='widget BlogS
   ^

   Odstraňte dotyčný atribut.

  11. Chyba Řádek 2502, znak 44: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
   v class='container section' id='header' name='Header'><div class='widget Header' 
   ^
  12. Varování Řádek 2515, znak 1: The "navigation" role is unnecessary for element "nav"..
   <nav role='navigation'>
   ^
  13. Chyba Řádek 2516, znak 60: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
   div class='clearboth no-items section' id='page_list_top' name='Page list (top)'>
   ^
  14. Chyba Řádek 2523, znak 62: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
   <div class='vertical-ad-container no-items section' id='ads' name='Ads'>
   ^
  15. Varování Řádek 2525, znak 1: The "main" role is unnecessary for element "main"..
   <main class='centered-bottom' id='main' role='main' tabindex='-1'>
   ^
  16. Chyba Řádek 2526, znak 42: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
   <div class='main section' id='page_body' name='Page body'>
   ^
  17. Varování Řádek 2557, znak 1: The "name" attribute is obsolete. Consider putting an "id" attribute on the nearest container instead..
   <a name='7298176391457893026'></a>
   ^
  18. Varování Řádek 2564, znak 1: The "button" role is unnecessary for element "button"..
   <button aria-controls='sharing-popup-Blog1-byline-7298176391457893026' aria-label
   ^
  19. Varování Řádek 2564, znak 1: The first occurrence of ID "sharing-button-Blog1-byline-7298176391457893026" was here..
   <button aria-controls='sharing-popup-Blog1-byline-7298176391457893026' aria-label
   ^
  20. Chyba Řádek 2565, znak 1: element "div" nesmí být potomkem elementu "button" v tomto kontextu.
   <div class='flat-icon-button ripple'>
   ^
  21. Varování Řádek 2572, znak 1: The first occurrence of ID "sharing-popup-Blog1-byline-7298176391457893026" was here..
   <ul aria-hidden='true' aria-label='Share' class='share-buttons hidden' id='sharin
   ^
  22. Chyba Řádek 2629, znak 1: Element "meta" is missing one or more of the following attributes: "itemprop", "property"..
   <meta content='https://zeeshiguides999.blogspot.com/2021/09/zeeshi-guides.html'/>
   ^
  23. Chyba Řádek 2654, znak 1: Duplicate ID "sharing-button-Blog1-byline-7298176391457893026"..
   <button aria-controls='sharing-popup-Blog1-byline-7298176391457893026' aria-label
   ^
  24. Varování Řádek 2654, znak 1: The "button" role is unnecessary for element "button"..
   <button aria-controls='sharing-popup-Blog1-byline-7298176391457893026' aria-label
   ^
  25. Chyba Řádek 2655, znak 1: element "div" nesmí být potomkem elementu "button" v tomto kontextu.
   <div class='flat-icon-button ripple'>
   ^
  26. Chyba Řádek 2662, znak 1: Duplicate ID "sharing-popup-Blog1-byline-7298176391457893026"..
   <ul aria-hidden='true' aria-label='Share' class='share-buttons hidden' id='sharin
   ^
  27. Varování Řádek 2720, znak 1: The "name" attribute is obsolete. Consider putting an "id" attribute on the nearest container instead..
   <a name='comments'></a>
   ^
  28. Varování Řádek 2723, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script async='async' src='' type='text/javascript'></script>
   ^
  29. Chyba Řádek 2723, znak 23: atribut "src" elementu "script": Must be non-empty má nedovolenou hodnotu "".
   <script async='async' src='' type='text/javascript'></script>
   ^
  30. Varování Řádek 2724, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript'>(function(){/*
   ^
  31. Varování Řádek 2742, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript'>
   ^
  32. Chyba Řádek 2749, znak 1328: Element "a" is missing required attribute "href"..
    class="comment-actions secondary-text"><a class="comment-reply" target="_self" d
   ^
  33. Chyba Řádek 2749, znak 1845: Element "a" is missing required attribute "href"..
   rrow"></span><span class="thread-count"><a target="_self">Replies</a></span></spa
   ^
  34. Chyba Řádek 2749, znak 1959: element "div" nesmí být potomkem elementu "ol" v tomto kontextu.
   " class="thread-chrome thread-expanded"><div></div><div id="c4957919057367332720-
   ^
  35. Chyba Řádek 2749, znak 1970: element "div" nesmí být potomkem elementu "ol" v tomto kontextu.
   read-chrome thread-expanded"><div></div><div id="c4957919057367332720-continue" c
   ^
  36. Chyba Řádek 2749, znak 3127: Element "a" is missing required attribute "href"..
    class="comment-actions secondary-text"><a class="comment-reply" target="_self" d
   ^
  37. Chyba Řádek 2749, znak 3643: Element "a" is missing required attribute "href"..
   rrow"></span><span class="thread-count"><a target="_self">Replies</a></span></spa
   ^
  38. Chyba Řádek 2749, znak 3757: element "div" nesmí být potomkem elementu "ol" v tomto kontextu.
   " class="thread-chrome thread-expanded"><div></div><div id="c8482810158496537750-
   ^
  39. Chyba Řádek 2749, znak 3768: element "div" nesmí být potomkem elementu "ol" v tomto kontextu.
   read-chrome thread-expanded"><div></div><div id="c8482810158496537750-continue" c
   ^
  40. Chyba Řádek 2749, znak 4955: Element "a" is missing required attribute "href"..
    class="comment-actions secondary-text"><a class="comment-reply" target="_self" d
   ^
  41. Chyba Řádek 2749, znak 5471: Element "a" is missing required attribute "href"..
   rrow"></span><span class="thread-count"><a target="_self">Replies</a></span></spa
   ^
  42. Chyba Řádek 2749, znak 5585: element "div" nesmí být potomkem elementu "ol" v tomto kontextu.
   " class="thread-chrome thread-expanded"><div></div><div id="c1308820854545011395-
   ^
  43. Chyba Řádek 2749, znak 5596: element "div" nesmí být potomkem elementu "ol" v tomto kontextu.
   read-chrome thread-expanded"><div></div><div id="c1308820854545011395-continue" c
   ^
  44. Chyba Řádek 2749, znak 6624: Element "a" is missing required attribute "href"..
    class="comment-actions secondary-text"><a class="comment-reply" target="_self" d
   ^
  45. Chyba Řádek 2749, znak 7140: Element "a" is missing required attribute "href"..
   rrow"></span><span class="thread-count"><a target="_self">Replies</a></span></spa
   ^
  46. Chyba Řádek 2749, znak 7254: element "div" nesmí být potomkem elementu "ol" v tomto kontextu.
   " class="thread-chrome thread-expanded"><div></div><div id="c1106192411691819542-
   ^
  47. Chyba Řádek 2749, znak 7265: element "div" nesmí být potomkem elementu "ol" v tomto kontextu.
   read-chrome thread-expanded"><div></div><div id="c1106192411691819542-continue" c
   ^
  48. Chyba Řádek 2749, znak 7554: Element "a" is missing required attribute "href"..
   <div id="top-continue" class="continue"><a class="comment-reply" target="_self">A
   ^
  49. Chyba Řádek 2749, znak 7734: Element "a" is missing required attribute "href"..
   den" data-post-id="7298176391457893026"><a target="_self">Load more...</a></div><
   ^
  50. Varování Řádek 2754, znak 1: The "name" attribute is obsolete. Consider putting an "id" attribute on the nearest container instead..
   <a name='comment-form'></a>
   ^
  51. Chyba Řádek 2757, znak 1: The "allowtransparency" attribute on the "iframe" element is obsolete. Use CSS instead..
   <iframe allowtransparency='allowtransparency' class='blogger-iframe-colorize blog
   ^
  52. Chyba Řádek 2757, znak 1: The "frameborder" attribute on the "iframe" element is obsolete. Use CSS instead..
   <iframe allowtransparency='allowtransparency' class='blogger-iframe-colorize blog
   ^
  53. Chyba Řádek 2757, znak 121: atribut "height" elementu "iframe": Expected a digit but saw "p" instead má nedovolenou hodnotu "410px".
   gger-comment-from-post' frameborder='0' height='410px' id='comment-editor' name='
   ^
  54. Chyba Řádek 2757, znak 178: atribut "src" elementu "iframe": Must be non-empty má nedovolenou hodnotu "".
   t='410px' id='comment-editor' name='comment-editor' src='' width='100%'></iframe>
   ^
  55. Chyba Řádek 2757, znak 185: atribut "width" elementu "iframe": Expected a digit but saw "%" instead má nedovolenou hodnotu "100%".
   t='410px' id='comment-editor' name='comment-editor' src='' width='100%'></iframe>
   ^
  56. Varování Řádek 2758, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script src='https://www.blogger.com/static/v1/jsbin/3261120736-comment_from_post
   ^
  57. Varování Řádek 2759, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript'>
   ^
  58. Chyba Řádek 2763, znak 1: No "p" element in scope but a "p" end tag seen..
   </p>
   ^
  59. Chyba Řádek 2773, znak 44: atribut "name" není dovolen na elementu "footer".
   oter class='footer section' id='footer' name='Footer'><div class='widget Attribut
   ^
  60. Varování Řádek 2791, znak 1: The "complementary" role is unnecessary for element "aside"..
   <aside class='sidebar-container container sidebar-invisible' role='complementary'
   ^
  61. Chyba Řádek 2800, znak 51: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
   ='sidebar_top section' id='sidebar_top' name='Sidebar (top)'><div class='widget P
   ^
  62. Chyba Řádek 2813, znak 1: Element "dl" is missing a required instance of child element "dd"..
   </dl>
   ^
  63. Chyba Řádek 2822, znak 57: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
   bar_bottom section' id='sidebar_bottom' name='Sidebar (bottom)'><div class='widge
   ^
  64. Chyba Řádek 2825, znak 1: element "div" nesmí být potomkem elementu "summary" v tomto kontextu.
   <div class='collapsible-title'>
   ^
  65. Varování Řádek 2860, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type="text/javascript" src="https://resources.blogblog.com/blogblog/data/
   ^
  66. Chyba Řádek 2860, znak 116: atribut "async" elementu "script" má nedovolenou hodnotu "true".
   ogblog.com/blogblog/data/res/2623852226-indie_compiled.js" async="true"></script>
   ^
  67. Varování Řádek 2873, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type="text/javascript" src="https://www.blogger.com/static/v1/widgets/363
   ^
  68. Varování Řádek 2874, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript'>
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.