• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument neprošel validací, 24 chyb a 10 varování.
  https://hydroliders.com/  
  text/html — (chybí deklarace) 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Stránka není validní, chybí deklarace.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Chyba Řádek 1, znak 1: chybí deklarace typu dokumentu; předpokládám "HTML 4.01 Transitional".
   <br />
   ^

   Kontrolovaný dokument neobsahuje DOCTYPE deklaraci. Validátor zkouší validovat s pomocí Transitional DTD. Chybu odstraníte tím, že na první řádek dokumentu vložíte tuto deklaraci:

   <!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">

   Vykreslování v prohlížeči tato úprava neovlivní.

  2. Varování Řádek 1, znak 5: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   <br />
   ^
  3. Chyba Řádek 1, znak 5: element "BR" není dovolen na tomto místě.
   <br />
   ^

   Uvedený element se objevil někde, kde jeho existence není žádaná. Může jít o nekorektní zanoření elementů nebo také jejich překřížení.

   Jedna z běžných příčin této chyby je používání XHTML syntaxe v HTML dokumentu. Kvůli pravidlům HTML o implicitním zavírání značek může mít tahle chyba kaskádový efekt a vyvolat řadu dalších chybových hlášek.

  4. Varování Řádek 1, znak 5: zjištěn NET zápis.
   <br />
   ^

   Podle nepříliš známých pravidel HTML může být počáteční značka elementu ukončena lomítkem. Říká se tomu NET zápis. Specifikace dovoluje zapsat <h1>tohle</h1> jako <h1/tohle/, <br> jako <br/, <img> jako <img/ a tak dále. Prohlížeče tento podivný druh syntaxe příliš nepodporují kvůli značnému množství dokumentů spoléhajících se na porušování webových standardů, přesto však je stále právoplatnou součástí jazyka.

   Vámi validovaný dokument má býti a bude v prohlížeči (či v jakémkoli jiném cílovém zařízení) rozebírán HTML parserem, takže se na něj HTML pravidla samozřejmě vztahují. V prohlížečích nerespektujících specifikaci (těch je většina) bude lomítko s velkou pravděpodobností ignorováno jako každý jiný znak nepatřící do počáteční značky.

   Existence NET zápisu vám může někdy zamaskovat problém, pokud třeba zapomenete dát URL adresu v atributu do uvozovek.

  5. Chyba Řádek 1, znak 6: znaková data nejsou povolena na tomto místě.
   <br />
   ^

   Prostý text zde není dovolený, musíte jej zanořit do nějakého elementu.

   Často se tato chyba vyskytuje při validování podle Strict DTD, pokud dáte text přímo do BODY nebo do FORM. Chybu odstraníte tím, že text vložíte do elementu, který je na daném místě povolený (u BODY třeba odstavec, u FORMu FIELDSET apod.).

  6. Chyba Řádek 2, znak 3: element "B" není dovolen na tomto místě.
   <b>Notice</b>: Undefined index: HTTP_USER_AGENT in <b>/var/www/ddos_log.php</b> 
   ^
  7. Chyba Řádek 2, znak 14: znaková data nejsou povolena na tomto místě.
   <b>Notice</b>: Undefined index: HTTP_USER_AGENT in <b>/var/www/ddos_log.php</b> 
   ^
  8. Chyba Řádek 2, znak 55: element "B" není dovolen na tomto místě.
    Undefined index: HTTP_USER_AGENT in <b>/var/www/ddos_log.php</b> on line <b>107
   ^
  9. Chyba Řádek 2, znak 82: znaková data nejsou povolena na tomto místě.
   d index: HTTP_USER_AGENT in <b>/var/www/ddos_log.php</b> on line <b>107</b><br />
   ^
  10. Chyba Řádek 2, znak 92: element "B" není dovolen na tomto místě.
   d index: HTTP_USER_AGENT in <b>/var/www/ddos_log.php</b> on line <b>107</b><br />
   ^
  11. Varování Řádek 2, znak 104: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   d index: HTTP_USER_AGENT in <b>/var/www/ddos_log.php</b> on line <b>107</b><br />
   ^
  12. Chyba Řádek 2, znak 104: element "BR" není dovolen na tomto místě.
   d index: HTTP_USER_AGENT in <b>/var/www/ddos_log.php</b> on line <b>107</b><br />
   ^
  13. Varování Řádek 2, znak 104: zjištěn NET zápis.
   d index: HTTP_USER_AGENT in <b>/var/www/ddos_log.php</b> on line <b>107</b><br />
   ^
  14. Chyba Řádek 2, znak 105: znaková data nejsou povolena na tomto místě.
   d index: HTTP_USER_AGENT in <b>/var/www/ddos_log.php</b> on line <b>107</b><br />
   ^
  15. Varování Řádek 3, znak 5: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   <br />
   ^
  16. Chyba Řádek 3, znak 5: element "BR" není dovolen na tomto místě.
   <br />
   ^
  17. Varování Řádek 3, znak 5: zjištěn NET zápis.
   <br />
   ^
  18. Chyba Řádek 4, znak 3: element "B" není dovolen na tomto místě.
   <b>Notice</b>: Undefined index: HTTP_USER_AGENT in <b>/var/www/ddos_log.php</b> 
   ^
  19. Chyba Řádek 4, znak 14: znaková data nejsou povolena na tomto místě.
   <b>Notice</b>: Undefined index: HTTP_USER_AGENT in <b>/var/www/ddos_log.php</b> 
   ^
  20. Chyba Řádek 4, znak 55: element "B" není dovolen na tomto místě.
    Undefined index: HTTP_USER_AGENT in <b>/var/www/ddos_log.php</b> on line <b>114
   ^
  21. Chyba Řádek 4, znak 82: znaková data nejsou povolena na tomto místě.
   d index: HTTP_USER_AGENT in <b>/var/www/ddos_log.php</b> on line <b>114</b><br />
   ^
  22. Chyba Řádek 4, znak 92: element "B" není dovolen na tomto místě.
   d index: HTTP_USER_AGENT in <b>/var/www/ddos_log.php</b> on line <b>114</b><br />
   ^
  23. Varování Řádek 4, znak 104: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   d index: HTTP_USER_AGENT in <b>/var/www/ddos_log.php</b> on line <b>114</b><br />
   ^
  24. Chyba Řádek 4, znak 104: element "BR" není dovolen na tomto místě.
   d index: HTTP_USER_AGENT in <b>/var/www/ddos_log.php</b> on line <b>114</b><br />
   ^
  25. Varování Řádek 4, znak 104: zjištěn NET zápis.
   d index: HTTP_USER_AGENT in <b>/var/www/ddos_log.php</b> on line <b>114</b><br />
   ^
  26. Chyba Řádek 4, znak 105: znaková data nejsou povolena na tomto místě.
   d index: HTTP_USER_AGENT in <b>/var/www/ddos_log.php</b> on line <b>114</b><br />
   ^
  27. Chyba Řádek 5, znak 3: deklarace "DOCTYPE" není dovolena v těle dokumentu.
   <!DOCTYPE html>
   ^

   Deklarace <!doctype> musí být před kořenovým elementem, není dovolena uvnitř instance dokumentu.

  28. Chyba Řádek 6, znak 16: element "HTML" není dovolen na tomto místě.
   <html lang="en">
   ^
  29. Chyba Řádek 8, znak 8: nedovolený atribut "CHARSET".
    <meta charset="utf-8">
   ^

   Použili jste atribut, který není v definici typu dokumentu u tohoto elementu dovolen. Tato chyba je často způsobena tím, že se dokument v DOCTYPE deklaraci odkazuje na Strict verzi a ve skutečnosti je odladěn podle Transitional (např. pokud jde o atribut „target“ nebo „align“). Druhou možností je, že užíváte nějakou proprietární extenzi jazyka, třeba „marginheight“ (použijte raději CSS) nebo „autocomplete“.

   Tato chyba vás také může potkat, pokud užíváte elementy nedovolené v tomto typu dokumentu (třeba EMBED) — každý atribut na takovém elementu vyvolá jednu chybovou hlášku. Jakmile odstraníte problémový element, všechny zmizí.

  30. Chyba Řádek 8, znak 23: povinný atribut "CONTENT" elementu "META" není uveden.
    <meta charset="utf-8">
   ^

   Tento atribut je u daného elementu povinný, ale zde chybí.

  31. Varování Řádek 11, znak 66: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
    <link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="/favico.ico"/>
   ^
  32. Varování Řádek 11, znak 66: zjištěn NET zápis.
    <link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="/favico.ico"/>
   ^
  33. Chyba Řádek 12, znak 7: ukončovací značka pro element "HEAD", který není otevřen.
   </head>
   ^

   Nejčastější příčinou této chyby je nadbytečné lomítko (tedy NET zápis) v hlavičce.

   Podle HTML specifikace lomítko v <meta/> či <link/> ukončí značku a většítko za ním je už bráno jako „znaková data“. Kvůli znakovým datům se <head> sám ukončí (má nepovinnou ukončovací značku) a začne <body> (má nepovinnou počáteční značku). Validátor si tedy stěžuje na to, že máte </head> uvnitř <body>. Po této chybové hlášce obvykle následuje „element "BODY" není dovolen na tomto místě“ — příčina je stejná.

   Odstraníte-li zbytečná lomítka ze značek v hlavičce, obě chyby zmizí.

  34. Chyba Řádek 13, znak 6: element "BODY" není dovolen na tomto místě.
   <body>
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.