• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Při validaci došlo k chybě.
  http://id.knubic.com/redirect_to?url=http://hdfishka.tv/genre/Комедия  
  text/html — (chybí deklarace) 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička) 
  Zobrazit:
   

  # Validace nebyla provedena.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

   Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

  2. Chyba Řádek 1, znak 1: chybí deklarace typu dokumentu; předpokládám "HTML 4.01 Transitional".
   <script>
   ^

   Kontrolovaný dokument neobsahuje DOCTYPE deklaraci. Validátor zkouší validovat s pomocí Transitional DTD. Chybu odstraníte tím, že na první řádek dokumentu vložíte tuto deklaraci:

   <!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">

   Vykreslování v prohlížeči tato úprava neovlivní.

  3. Varování Řádek 56, znak 90: neplatný znak "К" v adrese.
   ofollow" href="http://hdfishka.tv/genre/Комедия">http://hdfishka.tv/genre/Комедия
   ^

   V adrese nesmí být znaky s diakritikou, ani mezery.

  4. Varování Řádek 56, znak 91: neplatný znak "о" v adrese.
   follow" href="http://hdfishka.tv/genre/Комедия">http://hdfishka.tv/genre/Комедия<
   ^
  5. Varování Řádek 56, znak 92: neplatný znak "м" v adrese.
   ollow" href="http://hdfishka.tv/genre/Комедия">http://hdfishka.tv/genre/Комедия</
   ^
  6. Varování Řádek 56, znak 93: neplatný znak "е" v adrese.
   llow" href="http://hdfishka.tv/genre/Комедия">http://hdfishka.tv/genre/Комедия</a
   ^
  7. Varování Řádek 56, znak 94: neplatný znak "д" v adrese.
   low" href="http://hdfishka.tv/genre/Комедия">http://hdfishka.tv/genre/Комедия</a>
   ^
  8. Varování Řádek 56, znak 95: neplatný znak "и" v adrese.
   ow" href="http://hdfishka.tv/genre/Комедия">http://hdfishka.tv/genre/Комедия</a><
   ^
  9. Varování Řádek 56, znak 96: neplatný znak "я" v adrese.
   w" href="http://hdfishka.tv/genre/Комедия">http://hdfishka.tv/genre/Комедия</a></
   ^
  10. Varování Řádek 64, znak 44: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
             <div class="close_btn" onclick="window.close();">
   ^

   Dokument používá skripty v atributech „onněco“, nikde však neurčuje, v jakém skriptovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li JavaScript, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání skriptovacích atributů. Ovladače událostí můžete navěsit na elementy externím skriptem.

  11. Varování Řádek 70, znak 18: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
         <div style="clear:both"></div>
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.