• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Při validaci došlo k chybě.
  https://in-ku.net/  
  text/html — XHTML 1.0 Transitional 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Validace nebyla provedena.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

   Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

  2. Varování Řádek 95, znak 113: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   2d6bcee15ad&do=login" method="post" onsubmit="md5hash(vb_login_password, vb_l
   ^

   Dokument používá skripty v atributech „onněco“, nikde však neurčuje, v jakém skriptovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li JavaScript, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání skriptovacích atributů. Ovladače událostí můžete navěsit na elementy externím skriptem.

  3. Varování Řádek 101, znak 151: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   hint" id="navbar_password_hint" size="10" value="Пароль" style="display:none;" />
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  4. Varování Řádek 276, znak 128: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   mages/buttons/search.png" name="submit" onclick="document.getElementById('navbar_
   ^
  5. Varování Řádek 334, znak 106: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   pse_c_cat10" href="#top"><img src="images/buttons/collapse_40b.png" alt="" /></a>
   ^

   Atribut „alt“ by měl obsahovat textovou alternativu k obrázku srozumitelnou pro běžného smrtelníka. Podívejte se na příklad se psem Benem.

  6. Varování Řádek 350, znak 98: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   statusicon/forum_old-48.png" class="forumicon" id="forum_statusicon_11" alt="" />
   ^
  7. Varování Řádek 534, znak 27: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
      <select name="styleid" onchange="switch_id(this, 'style')">
   ^
  8. Varování Řádek 573, znak 22: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
     <li><a href="#top" onclick="document.location.hash='top'; return false;">Вверх<
   ^
  9. Varování Řádek 599, znak 100: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   18e377b2d6bcee15ad&amp;rand=1701446974" alt="" width="1" height="1" border="0" />
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.