• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument neprošel validací, 1 chyba a 6 varování.
  http://increaser.co.id/  
  text/html — HTML 5 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Stránka není validní HTML 5.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Varování Řádek 1, znak 17: This document appears to be written in Indonesian but the "html" start tag has "lang="en"". Consider using "lang="id"" (or variant) instead..
    <!doctype html> 
   ^
  2. Varování Řádek 5, znak 1: Consider avoiding viewport values that prevent users from resizing documents..
   <meta name="viewport" content="width=device-width, user-scalable=no, initial-scal
   ^
  3. Chyba Řádek 7, znak 1: Using the "meta" element to specify the document-wide default language is obsolete. Consider specifying the language on the root element instead..
   <meta http-equiv="Content-Language" content="en">
   ^
  4. Varování Řádek 30, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type="text/javascript">
   ^
  5. Varování Řádek 157, znak 1: Section lacks heading. Consider using "h2"-"h6" elements to add identifying headings to all sections..
   <section class="social-icon-area pt-90" data-aos="fade-up" data-aos-duration="100
   ^
  6. Varování Řádek 262, znak 1: Section lacks heading. Consider using "h2"-"h6" elements to add identifying headings to all sections..
   <section class="section-1">
   ^
  7. Varování Řádek 469, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type="text/javascript" src="http://increaser.co.id/assets/plugins/jquery-
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.