• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Při validaci došlo k chybě.
  http://j-acd.org/it-salon/e-learning/career2/private/member/joyful/joyful.cgi  
  text/html — (chybí deklarace) 
  Shift_JIS  (tvrdí interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Validace nebyla provedena.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

   Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

  2. Chyba Řádek 1, znak 1: chybí deklarace typu dokumentu; předpokládám "HTML 4.01 Transitional".
   <html>
   ^

   Kontrolovaný dokument neobsahuje DOCTYPE deklaraci. Validátor zkouší validovat s pomocí Transitional DTD. Chybu odstraníte tím, že na první řádek dokumentu vložíte tuto deklaraci:

   <!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">

   Vykreslování v prohlížeči tato úprava neovlivní.

  3. Varování Řádek 15, znak 4: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <b style="font-size:26px;color:#800000;">就職活動掲示板</b>
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  4. Varování Řádek 57, znak 79: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   td><input type="text" name="regikey" size="6" style="ime-mode:inactive" value="">
   ^
  5. Varování Řádek 77, znak 4: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <b style="color:#008000">Профакадемия - И?..</b> 投稿者:<b><a href="mailto:bibishka4
   ^
  6. Chyba Řádek 77, znak 42: neplatný znak.
   b style="color:#008000">Профакадемия - И?..</b> 投稿者:<b><a href="mailto:bibishka41
   ^

   V daném kódování není povolen takový znak. Nemáte špatně definované kódování?

  7. Varování Řádek 77, znak 143: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   /a></b> 投稿日:2023/02/07(Tue) 22:54 <span style="color:#008000">No.725441</span> &n
   ^
  8. Varování Řádek 78, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="margin-left:22px; margin-top:6px"><span style="color:#800000">&quot;П
   ^
  9. Varování Řádek 78, znak 53: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   margin-left:22px; margin-top:6px"><span style="color:#800000">&quot;Профакадемия&
   ^
  10. Varování Řádek 82, znak 4: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <b style="color:#008000">Hrxfhb znsopc</b> 投稿者:<b><a href="mailto:o4ll2@gmail.com
   ^
  11. Varování Řádek 82, znak 131: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   /a></b> 投稿日:2023/02/07(Tue) 22:50 <span style="color:#008000">No.725440</span> <a
   ^
  12. Varování Řádek 83, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="margin-left:22px; margin-top:6px"><span style="color:#800000">Fuxquk 
   ^
  13. Varování Řádek 83, znak 53: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   margin-left:22px; margin-top:6px"><span style="color:#800000">Fuxquk cadps <a hre
   ^
  14. Varování Řádek 87, znak 4: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <b style="color:#008000">Hbpakt ckdvkw</b> 投稿者:<b><a href="mailto:9l422@gmail.com
   ^
  15. Varování Řádek 87, znak 131: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   /a></b> 投稿日:2023/02/07(Tue) 22:38 <span style="color:#008000">No.725439</span> <a
   ^
  16. Varování Řádek 88, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="margin-left:22px; margin-top:6px"><span style="color:#800000">Pdbyxo 
   ^
  17. Varování Řádek 88, znak 53: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   margin-left:22px; margin-top:6px"><span style="color:#800000">Pdbyxo hxwou https:
   ^
  18. Varování Řádek 92, znak 4: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <b style="color:#008000">Lubisj snxsti</b> 投稿者:<b><a href="mailto:5s468@gmail.com
   ^
  19. Varování Řádek 92, znak 131: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   /a></b> 投稿日:2023/02/07(Tue) 22:07 <span style="color:#008000">No.725438</span> <a
   ^
  20. Varování Řádek 93, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="margin-left:22px; margin-top:6px"><span style="color:#800000">Zombhg 
   ^
  21. Varování Řádek 93, znak 53: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   margin-left:22px; margin-top:6px"><span style="color:#800000">Zombhg mgbmz https:
   ^
  22. Varování Řádek 97, znak 4: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <b style="color:#008000">Movxrn gssqkl</b> 投稿者:<b><a href="mailto:ff5wm@gmail.com
   ^
  23. Varování Řádek 97, znak 131: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   /a></b> 投稿日:2023/02/07(Tue) 20:57 <span style="color:#008000">No.725437</span> <a
   ^
  24. Varování Řádek 98, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="margin-left:22px; margin-top:6px"><span style="color:#800000">Onryvo 
   ^
  25. Varování Řádek 98, znak 53: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   margin-left:22px; margin-top:6px"><span style="color:#800000">Onryvo efqnt <a hre
   ^
  26. Varování Řádek 120, znak 44: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   記事No <input type="text" name="no" size="3" style="ime-mode:inactive">
   ^
  27. Varování Řádek 125, znak 4: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <p style="font-size:10px;font-family:Verdana,Helvetica,Arial">
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.