• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Při validaci došlo k chybě.
  http://jasabacklinkpro.info/  
  text/html — XHTML 1.1 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Validace nebyla provedena.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

   Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

  2. Informace HTTP hlavička: zjištěna hlavička "Vary: Accept-Encoding,User-Agent"; pravděpodobně existuje více reprezentací zdroje.
   Vary: Accept-Encoding,User-Agent
   ^

   Webový dokument stažený z určené adresy budí dojem, že je jen jednou z několika verzí, které lze z téže URL stáhnout. Server podle hlaviček dotazu pravděpodobně upravuje (větví) výstup — různí návštěvníci (či roboti) s různými prohlížeči (či z různých zemí) mohou dostávat různý kód. Validátor umí pochopitelně zvalidovat jen to, co server pošle jemu a o jiných verzích nic neví. Je tedy možné, že část návštěvníků dostává nevalidní kód a validátor validní. Nebo naopak. Záleží-li vám na validitě, pak asi chcete, aby validní kód dostávali všichni.

   Český validátor umí při stahování validovaného dokumentu emulovat identifikaci prohlížečů. V rozšířeném rozhraní pro validaci dokumentu na webu si můžete pohrát s nastavením hlaviček dotazu.

  3. Varování Řádek 134, znak 110: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
    press enter" name="s" id="s" class="s" onfocus="if (this.value == 'To search typ
   ^

   Dokument používá skripty v atributech „onněco“, nikde však neurčuje, v jakém skriptovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li JavaScript, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání skriptovacích atributů. Ovladače událostí můžete navěsit na elementy externím skriptem.

  4. Varování Řádek 134, znak 191: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   e and press enter') {this.value = '';}" onblur="if (this.value == '') {this.value
   ^
  5. Varování Řádek 137, znak 52: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
        <a href="#" class="adv_search" onclick="show_hide_advanced_search();"> A
   ^
  6. Varování Řádek 141, znak 101: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   " class="b_submit_article" value="Submit Article" onclick="submit_article();" />
   ^
  7. Varování Řádek 175, znak 98: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   " action="http://jasabacklinkpro.info/" onsubmit="return sformcheck();" name="se
   ^
  8. Varování Řádek 175, znak 137: hodnota atributu NAME se liší od ID.
   ttp://jasabacklinkpro.info/" onsubmit="return sformcheck();" name="search_form">
   ^

   Jsou-li u tohoto elementu použity atributy „name“ i „id“, musí být stejné.

  9. Varování Řádek 176, znak 47: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
             <div id="advanced_search" style="display:none;">
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  10. Varování Řádek 218, znak 86: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   calendar i_calendar" aria-hidden="true" onclick="displayCalendar(document.search_
   ^
  11. Varování Řádek 221, znak 85: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   calendar i_calendar" aria-hidden="true" onclick="displayCalendar(document.search_
   ^
  12. Varování Řádek 614, znak 79: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   cklinkpro.info/author/admin/"><img alt='' src='http://1.gravatar.com/avatar/4682a
   ^

   Atribut „alt“ by měl obsahovat textovou alternativu k obrázku srozumitelnou pro běžného smrtelníka. Podívejte se na příklad se psem Benem.

  13. Varování Řádek 651, znak 99: nevyplněná hodnota atributu "TITLE" na elementu "A".
   href="<?php bloginfo('url'); ?>" title="<?php bloginfo('blogname'); ?>"><?php blo
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.