• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument neprošel validací, 112 chyb a 362 varování.
  http://javhd.work/search/blairwilliams/1.html  
  text/html — HTML 4.01 Transitional 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Stránka není validní HTML 4.01 Transitional.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Varování Řádek 4, znak 44: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   <meta name="referrer" content="unsafe-url" />
   ^
  2. Varování Řádek 4, znak 44: zjištěn NET zápis.
   <meta name="referrer" content="unsafe-url" />
   ^

   Podle nepříliš známých pravidel HTML může být počáteční značka elementu ukončena lomítkem. Říká se tomu NET zápis. Specifikace dovoluje zapsat <h1>tohle</h1> jako <h1/tohle/, <br> jako <br/, <img> jako <img/ a tak dále. Prohlížeče tento podivný druh syntaxe příliš nepodporují kvůli značnému množství dokumentů spoléhajících se na porušování webových standardů, přesto však je stále právoplatnou součástí jazyka.

   Vámi validovaný dokument má býti a bude v prohlížeči (či v jakémkoli jiném cílovém zařízení) rozebírán HTML parserem, takže se na něj HTML pravidla samozřejmě vztahují. V prohlížečích nerespektujících specifikaci (těch je většina) bude lomítko s velkou pravděpodobností ignorováno jako každý jiný znak nepatřící do počáteční značky.

   Existence NET zápisu vám může někdy zamaskovat problém, pokud třeba zapomenete dát URL adresu v atributu do uvozovek.

  3. Chyba Řádek 4, znak 45: znaková data nejsou povolena na tomto místě.
   <meta name="referrer" content="unsafe-url" />
   ^

   Prostý text zde není dovolený, musíte jej zanořit do nějakého elementu.

   Často se tato chyba vyskytuje při validování podle Strict DTD, pokud dáte text přímo do BODY nebo do FORM. Chybu odstraníte tím, že text vložíte do elementu, který je na daném místě povolený (u BODY třeba odstavec, u FORMu FIELDSET apod.).

  4. Varování Řádek 7, znak 42: marný pokus o změnu hlavičky Content-Type.
   <meta http-equiv="content-type" content="text/php;charset=utf-8">
   ^

   MIME typ zdroje musí být nastaven již v HTTP hlavičce. Hodnota uvnitř <meta http-equiv="content-type"> nemůže cílovému zařízení říci, jaký parser má použít, jelikož k jejímu nalezení už se parser používá. Tímto <meta> elementem se zabývají pouze HTML parsery při zjišťování kódování, proto postrádá jakýkoliv smysl psát tam něco jiného než „text/html“.

  5. Varování Řádek 9, znak 78: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   <link href="https://javhd.work/css/css.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
   ^
  6. Varování Řádek 9, znak 78: zjištěn NET zápis.
   <link href="https://javhd.work/css/css.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
   ^
  7. Chyba Řádek 12, znak 59: element "LINK" není dovolen na tomto místě.
   <link rel="search" href="https://javhd.work/images/se.png">
   ^

   Uvedený element se objevil někde, kde jeho existence není žádaná. Může jít o nekorektní zanoření elementů nebo také jejich překřížení.

   Jedna z běžných příčin této chyby je používání XHTML syntaxe v HTML dokumentu. Kvůli pravidlům HTML o implicitním zavírání značek může mít tahle chyba kaskádový efekt a vyvolat řadu dalších chybových hlášek.

  8. Chyba Řádek 13, znak 53: element "META" není dovolen na tomto místě.
   <meta name="format-detection" content="telephone=no">
   ^
  9. Chyba Řádek 14, znak 56: element "META" není dovolen na tomto místě.
   <meta name="apple-mobile-web-app-title" content="JAVHD">
   ^
  10. Chyba Řádek 15, znak 46: element "META" není dovolen na tomto místě.
   <meta name="application-name" content="JAVHD">
   ^
  11. Chyba Řádek 35, znak 115: nedovolená obecná entita "product".
   his.js#property=5d25e7a7aca1ef0012990ac9&product=inline-share-buttons' async='asy
   ^

   V drtivé většině případů je na vině špatně zapsaný ampersand. Použijte místo znaku & entitu &amp; a tato chyba zmizí.

  12. Chyba Řádek 35, znak 146: nedovolený atribut "ASYNC".
   ty=5d25e7a7aca1ef0012990ac9&product=inline-share-buttons' async='async'></script>
   ^

   Použili jste atribut, který není v definici typu dokumentu u tohoto elementu dovolen. Tato chyba je často způsobena tím, že se dokument v DOCTYPE deklaraci odkazuje na Strict verzi a ve skutečnosti je odladěn podle Transitional (např. pokud jde o atribut „target“ nebo „align“). Druhou možností je, že užíváte nějakou proprietární extenzi jazyka, třeba „marginheight“ (použijte raději CSS) nebo „autocomplete“.

   Tato chyba vás také může potkat, pokud užíváte elementy nedovolené v tomto typu dokumentu (třeba EMBED) — každý atribut na takovém elementu vyvolá jednu chybovou hlášku. Jakmile odstraníte problémový element, všechny zmizí.

  13. Chyba Řádek 36, znak 22: element "BASE" není dovolen na tomto místě.
   <base target="_blank">
   ^
  14. Chyba Řádek 37, znak 7: ukončovací značka pro element "HEAD", který není otevřen.
   </head>
   ^

   Nejčastější příčinou této chyby je nadbytečné lomítko (tedy NET zápis) v hlavičce.

   Podle HTML specifikace lomítko v <meta/> či <link/> ukončí značku a většítko za ním je už bráno jako „znaková data“. Kvůli znakovým datům se <head> sám ukončí (má nepovinnou ukončovací značku) a začne <body> (má nepovinnou počáteční značku). Validátor si tedy stěžuje na to, že máte </head> uvnitř <body>. Po této chybové hlášce obvykle následuje „element "BODY" není dovolen na tomto místě“ — příčina je stejná.

   Odstraníte-li zbytečná lomítka ze značek v hlavičce, obě chyby zmizí.

  15. Chyba Řádek 38, znak 6: element "BODY" není dovolen na tomto místě.
   <body>
   ^
  16. Varování Řádek 44, znak 25: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
       <form method="post" onsubmit="return (function (form){if(form.search.value){f
   ^

   Dokument používá skripty v atributech „onněco“, nikde však neurčuje, v jakém skriptovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li JavaScript, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání skriptovacích atributů. Ovladače událostí můžete navěsit na elementy externím skriptem.

  17. Chyba Řádek 44, znak 182: povinný atribut "ACTION" elementu "FORM" není uveden.
   h/' + escape(form.search.value) + '/1.html';return true;}return false;})(this);">
   ^

   Tento atribut je u daného elementu povinný, ale zde chybí.

  18. Varování Řádek 45, znak 43: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
     <input class="field-text" type="text" onblur="if(this.value == '') this.value =
   ^
  19. Informace Řádek 45, znak 44: + dalších 355 varování.
    <input class="field-text" type="text" onblur="if(this.value == '') this.value = 
   ^

   Zbývající varování jsou z úsporných důvodů skryty.

  20. Chyba Řádek 68, znak 11: ukončovací značka elementu "UL", který dosud neskončil.
         </ul>
   ^

   Tuto chybu pravděpodobně způsobuje překřížení elementů. Pokud ne, pak to zcela určitě znamená, že v uvedeném elementu něco povinného chybí — například v UL musí být aspoň jeden LI atd.

  21. Chyba Řádek 79, znak 87: nedovolená obecná entita "output".
   om/ads-iframe-display.php?idzone=4009762&output=noscript&type=300x100" width="300
   ^
  22. Chyba Řádek 79, znak 103: nedovolená obecná entita "type".
   splay.php?idzone=4009762&output=noscript&type=300x100" width="300" height="100" s
   ^
  23. Chyba Řádek 90, znak 30: element "DIV" není dovolen na tomto místě; musí být uvnitř jednoho z elementů "APPLET", "OBJECT", "MAP", "IFRAME", "BUTTON".
           <div class="picstime">26:00</div>
   ^

   Element <div> je blokový a vy jej dáváte do elementu, který blokové elementy uvnitř nepřipouští (buď je řádkový, nebo je to odstavec/nadpis).

   V řádkovém elementu smí být pouze řádkové prvky. Projděte si seznam řádkových a blokových elementů.

  24. Chyba Řádek 104, znak 30: element "DIV" není dovolen na tomto místě; musí být uvnitř jednoho z elementů "APPLET", "OBJECT", "MAP", "IFRAME", "BUTTON".
           <div class="picstime">6:54</div>
   ^
  25. Chyba Řádek 118, znak 30: element "DIV" není dovolen na tomto místě; musí být uvnitř jednoho z elementů "APPLET", "OBJECT", "MAP", "IFRAME", "BUTTON".
           <div class="picstime">6:35</div>
   ^
  26. Chyba Řádek 132, znak 30: element "DIV" není dovolen na tomto místě; musí být uvnitř jednoho z elementů "APPLET", "OBJECT", "MAP", "IFRAME", "BUTTON".
           <div class="picstime">23:38</div>
   ^
  27. Chyba Řádek 146, znak 30: element "DIV" není dovolen na tomto místě; musí být uvnitř jednoho z elementů "APPLET", "OBJECT", "MAP", "IFRAME", "BUTTON".
           <div class="picstime">5:21</div>
   ^
  28. Chyba Řádek 160, znak 30: element "DIV" není dovolen na tomto místě; musí být uvnitř jednoho z elementů "APPLET", "OBJECT", "MAP", "IFRAME", "BUTTON".
           <div class="picstime">4:59</div>
   ^
  29. Chyba Řádek 174, znak 30: element "DIV" není dovolen na tomto místě; musí být uvnitř jednoho z elementů "APPLET", "OBJECT", "MAP", "IFRAME", "BUTTON".
           <div class="picstime">28:29</div>
   ^
  30. Chyba Řádek 188, znak 30: element "DIV" není dovolen na tomto místě; musí být uvnitř jednoho z elementů "APPLET", "OBJECT", "MAP", "IFRAME", "BUTTON".
           <div class="picstime">7:59</div>
   ^
  31. Chyba Řádek 202, znak 30: element "DIV" není dovolen na tomto místě; musí být uvnitř jednoho z elementů "APPLET", "OBJECT", "MAP", "IFRAME", "BUTTON".
           <div class="picstime">10:26</div>
   ^
  32. Chyba Řádek 216, znak 30: element "DIV" není dovolen na tomto místě; musí být uvnitř jednoho z elementů "APPLET", "OBJECT", "MAP", "IFRAME", "BUTTON".
           <div class="picstime">30:42</div>
   ^
  33. Chyba Řádek 230, znak 30: element "DIV" není dovolen na tomto místě; musí být uvnitř jednoho z elementů "APPLET", "OBJECT", "MAP", "IFRAME", "BUTTON".
           <div class="picstime">8:00</div>
   ^
  34. Chyba Řádek 244, znak 30: element "DIV" není dovolen na tomto místě; musí být uvnitř jednoho z elementů "APPLET", "OBJECT", "MAP", "IFRAME", "BUTTON".
           <div class="picstime">7:45</div>
   ^
  35. Chyba Řádek 258, znak 30: element "DIV" není dovolen na tomto místě; musí být uvnitř jednoho z elementů "APPLET", "OBJECT", "MAP", "IFRAME", "BUTTON".
           <div class="picstime">33:00</div>
   ^
  36. Chyba Řádek 272, znak 30: element "DIV" není dovolen na tomto místě; musí být uvnitř jednoho z elementů "APPLET", "OBJECT", "MAP", "IFRAME", "BUTTON".
           <div class="picstime">5:21</div>
   ^
  37. Chyba Řádek 286, znak 30: element "DIV" není dovolen na tomto místě; musí být uvnitř jednoho z elementů "APPLET", "OBJECT", "MAP", "IFRAME", "BUTTON".
           <div class="picstime">42:45</div>
   ^
  38. Chyba Řádek 300, znak 30: element "DIV" není dovolen na tomto místě; musí být uvnitř jednoho z elementů "APPLET", "OBJECT", "MAP", "IFRAME", "BUTTON".
           <div class="picstime">1:16</div>
   ^
  39. Chyba Řádek 314, znak 30: element "DIV" není dovolen na tomto místě; musí být uvnitř jednoho z elementů "APPLET", "OBJECT", "MAP", "IFRAME", "BUTTON".
           <div class="picstime">12:00</div>
   ^
  40. Chyba Řádek 328, znak 30: element "DIV" není dovolen na tomto místě; musí být uvnitř jednoho z elementů "APPLET", "OBJECT", "MAP", "IFRAME", "BUTTON".
           <div class="picstime">37:37</div>
   ^
  41. Chyba Řádek 342, znak 30: element "DIV" není dovolen na tomto místě; musí být uvnitř jednoho z elementů "APPLET", "OBJECT", "MAP", "IFRAME", "BUTTON".
           <div class="picstime">6:37</div>
   ^
  42. Chyba Řádek 356, znak 30: element "DIV" není dovolen na tomto místě; musí být uvnitř jednoho z elementů "APPLET", "OBJECT", "MAP", "IFRAME", "BUTTON".
           <div class="picstime">50:44</div>
   ^
  43. Chyba Řádek 370, znak 30: element "DIV" není dovolen na tomto místě; musí být uvnitř jednoho z elementů "APPLET", "OBJECT", "MAP", "IFRAME", "BUTTON".
           <div class="picstime">12:01</div>
   ^
  44. Chyba Řádek 384, znak 30: element "DIV" není dovolen na tomto místě; musí být uvnitř jednoho z elementů "APPLET", "OBJECT", "MAP", "IFRAME", "BUTTON".
           <div class="picstime">30:54</div>
   ^
  45. Chyba Řádek 398, znak 30: element "DIV" není dovolen na tomto místě; musí být uvnitř jednoho z elementů "APPLET", "OBJECT", "MAP", "IFRAME", "BUTTON".
           <div class="picstime">24:25</div>
   ^
  46. Chyba Řádek 412, znak 30: element "DIV" není dovolen na tomto místě; musí být uvnitř jednoho z elementů "APPLET", "OBJECT", "MAP", "IFRAME", "BUTTON".
           <div class="picstime">58:54</div>
   ^
  47. Chyba Řádek 426, znak 30: element "DIV" není dovolen na tomto místě; musí být uvnitř jednoho z elementů "APPLET", "OBJECT", "MAP", "IFRAME", "BUTTON".
           <div class="picstime">8:45</div>
   ^
  48. Chyba Řádek 440, znak 30: element "DIV" není dovolen na tomto místě; musí být uvnitř jednoho z elementů "APPLET", "OBJECT", "MAP", "IFRAME", "BUTTON".
           <div class="picstime">8:00</div>
   ^
  49. Chyba Řádek 454, znak 30: element "DIV" není dovolen na tomto místě; musí být uvnitř jednoho z elementů "APPLET", "OBJECT", "MAP", "IFRAME", "BUTTON".
           <div class="picstime">25:33</div>
   ^
  50. Chyba Řádek 468, znak 30: element "DIV" není dovolen na tomto místě; musí být uvnitř jednoho z elementů "APPLET", "OBJECT", "MAP", "IFRAME", "BUTTON".
           <div class="picstime">4:45</div>
   ^
  51. Chyba Řádek 482, znak 30: element "DIV" není dovolen na tomto místě; musí být uvnitř jednoho z elementů "APPLET", "OBJECT", "MAP", "IFRAME", "BUTTON".
           <div class="picstime">25:38</div>
   ^
  52. Chyba Řádek 496, znak 30: element "DIV" není dovolen na tomto místě; musí být uvnitř jednoho z elementů "APPLET", "OBJECT", "MAP", "IFRAME", "BUTTON".
           <div class="picstime">31:44</div>
   ^
  53. Chyba Řádek 510, znak 30: element "DIV" není dovolen na tomto místě; musí být uvnitř jednoho z elementů "APPLET", "OBJECT", "MAP", "IFRAME", "BUTTON".
           <div class="picstime">5:22</div>
   ^
  54. Chyba Řádek 524, znak 30: element "DIV" není dovolen na tomto místě; musí být uvnitř jednoho z elementů "APPLET", "OBJECT", "MAP", "IFRAME", "BUTTON".
           <div class="picstime">16:13</div>
   ^
  55. Chyba Řádek 538, znak 30: element "DIV" není dovolen na tomto místě; musí být uvnitř jednoho z elementů "APPLET", "OBJECT", "MAP", "IFRAME", "BUTTON".
           <div class="picstime">5:22</div>
   ^
  56. Chyba Řádek 552, znak 30: element "DIV" není dovolen na tomto místě; musí být uvnitř jednoho z elementů "APPLET", "OBJECT", "MAP", "IFRAME", "BUTTON".
           <div class="picstime">10:06</div>
   ^
  57. Chyba Řádek 566, znak 30: element "DIV" není dovolen na tomto místě; musí být uvnitř jednoho z elementů "APPLET", "OBJECT", "MAP", "IFRAME", "BUTTON".
           <div class="picstime">41:58</div>
   ^
  58. Chyba Řádek 580, znak 30: element "DIV" není dovolen na tomto místě; musí být uvnitř jednoho z elementů "APPLET", "OBJECT", "MAP", "IFRAME", "BUTTON".
           <div class="picstime">26:20</div>
   ^
  59. Chyba Řádek 594, znak 30: element "DIV" není dovolen na tomto místě; musí být uvnitř jednoho z elementů "APPLET", "OBJECT", "MAP", "IFRAME", "BUTTON".
           <div class="picstime">23:01</div>
   ^
  60. Chyba Řádek 608, znak 30: element "DIV" není dovolen na tomto místě; musí být uvnitř jednoho z elementů "APPLET", "OBJECT", "MAP", "IFRAME", "BUTTON".
           <div class="picstime">12:22</div>
   ^
  61. Chyba Řádek 622, znak 30: element "DIV" není dovolen na tomto místě; musí být uvnitř jednoho z elementů "APPLET", "OBJECT", "MAP", "IFRAME", "BUTTON".
           <div class="picstime">8:18</div>
   ^
  62. Chyba Řádek 636, znak 30: element "DIV" není dovolen na tomto místě; musí být uvnitř jednoho z elementů "APPLET", "OBJECT", "MAP", "IFRAME", "BUTTON".
           <div class="picstime">6:59</div>
   ^
  63. Chyba Řádek 650, znak 30: element "DIV" není dovolen na tomto místě; musí být uvnitř jednoho z elementů "APPLET", "OBJECT", "MAP", "IFRAME", "BUTTON".
           <div class="picstime">7:26</div>
   ^
  64. Chyba Řádek 664, znak 30: element "DIV" není dovolen na tomto místě; musí být uvnitř jednoho z elementů "APPLET", "OBJECT", "MAP", "IFRAME", "BUTTON".
           <div class="picstime">24:45</div>
   ^
  65. Chyba Řádek 678, znak 30: element "DIV" není dovolen na tomto místě; musí být uvnitř jednoho z elementů "APPLET", "OBJECT", "MAP", "IFRAME", "BUTTON".
           <div class="picstime">7:43</div>
   ^
  66. Chyba Řádek 692, znak 30: element "DIV" není dovolen na tomto místě; musí být uvnitř jednoho z elementů "APPLET", "OBJECT", "MAP", "IFRAME", "BUTTON".
           <div class="picstime">6:04</div>
   ^
  67. Chyba Řádek 706, znak 30: element "DIV" není dovolen na tomto místě; musí být uvnitř jednoho z elementů "APPLET", "OBJECT", "MAP", "IFRAME", "BUTTON".
           <div class="picstime">3:32</div>
   ^
  68. Chyba Řádek 720, znak 30: element "DIV" není dovolen na tomto místě; musí být uvnitř jednoho z elementů "APPLET", "OBJECT", "MAP", "IFRAME", "BUTTON".
           <div class="picstime">14:30</div>
   ^
  69. Chyba Řádek 734, znak 30: element "DIV" není dovolen na tomto místě; musí být uvnitř jednoho z elementů "APPLET", "OBJECT", "MAP", "IFRAME", "BUTTON".
           <div class="picstime">7:34</div>
   ^
  70. Chyba Řádek 748, znak 30: element "DIV" není dovolen na tomto místě; musí být uvnitř jednoho z elementů "APPLET", "OBJECT", "MAP", "IFRAME", "BUTTON".
           <div class="picstime">1:9:31</div>
   ^
  71. Chyba Řádek 762, znak 30: element "DIV" není dovolen na tomto místě; musí být uvnitř jednoho z elementů "APPLET", "OBJECT", "MAP", "IFRAME", "BUTTON".
           <div class="picstime">26:24</div>
   ^
  72. Chyba Řádek 776, znak 30: element "DIV" není dovolen na tomto místě; musí být uvnitř jednoho z elementů "APPLET", "OBJECT", "MAP", "IFRAME", "BUTTON".
           <div class="picstime">33:07</div>
   ^
  73. Chyba Řádek 790, znak 30: element "DIV" není dovolen na tomto místě; musí být uvnitř jednoho z elementů "APPLET", "OBJECT", "MAP", "IFRAME", "BUTTON".
           <div class="picstime">10:25</div>
   ^
  74. Chyba Řádek 804, znak 30: element "DIV" není dovolen na tomto místě; musí být uvnitř jednoho z elementů "APPLET", "OBJECT", "MAP", "IFRAME", "BUTTON".
           <div class="picstime">2:13:16</div>
   ^
  75. Chyba Řádek 818, znak 30: element "DIV" není dovolen na tomto místě; musí být uvnitř jednoho z elementů "APPLET", "OBJECT", "MAP", "IFRAME", "BUTTON".
           <div class="picstime">10:00</div>
   ^
  76. Chyba Řádek 832, znak 30: element "DIV" není dovolen na tomto místě; musí být uvnitř jednoho z elementů "APPLET", "OBJECT", "MAP", "IFRAME", "BUTTON".
           <div class="picstime">27:57</div>
   ^
  77. Chyba Řádek 846, znak 30: element "DIV" není dovolen na tomto místě; musí být uvnitř jednoho z elementů "APPLET", "OBJECT", "MAP", "IFRAME", "BUTTON".
           <div class="picstime">5:22</div>
   ^
  78. Chyba Řádek 860, znak 30: element "DIV" není dovolen na tomto místě; musí být uvnitř jednoho z elementů "APPLET", "OBJECT", "MAP", "IFRAME", "BUTTON".
           <div class="picstime">18:48</div>
   ^
  79. Chyba Řádek 874, znak 30: element "DIV" není dovolen na tomto místě; musí být uvnitř jednoho z elementů "APPLET", "OBJECT", "MAP", "IFRAME", "BUTTON".
           <div class="picstime">5:23</div>
   ^
  80. Chyba Řádek 888, znak 30: element "DIV" není dovolen na tomto místě; musí být uvnitř jednoho z elementů "APPLET", "OBJECT", "MAP", "IFRAME", "BUTTON".
           <div class="picstime">4:11</div>
   ^
  81. Chyba Řádek 902, znak 30: element "DIV" není dovolen na tomto místě; musí být uvnitř jednoho z elementů "APPLET", "OBJECT", "MAP", "IFRAME", "BUTTON".
           <div class="picstime">19:13</div>
   ^
  82. Chyba Řádek 916, znak 30: element "DIV" není dovolen na tomto místě; musí být uvnitř jednoho z elementů "APPLET", "OBJECT", "MAP", "IFRAME", "BUTTON".
           <div class="picstime">8:00</div>
   ^
  83. Chyba Řádek 930, znak 30: element "DIV" není dovolen na tomto místě; musí být uvnitř jednoho z elementů "APPLET", "OBJECT", "MAP", "IFRAME", "BUTTON".
           <div class="picstime">5:24</div>
   ^
  84. Chyba Řádek 944, znak 30: element "DIV" není dovolen na tomto místě; musí být uvnitř jednoho z elementů "APPLET", "OBJECT", "MAP", "IFRAME", "BUTTON".
           <div class="picstime">7:31</div>
   ^
  85. Chyba Řádek 958, znak 30: element "DIV" není dovolen na tomto místě; musí být uvnitř jednoho z elementů "APPLET", "OBJECT", "MAP", "IFRAME", "BUTTON".
           <div class="picstime">29:38</div>
   ^
  86. Chyba Řádek 972, znak 30: element "DIV" není dovolen na tomto místě; musí být uvnitř jednoho z elementů "APPLET", "OBJECT", "MAP", "IFRAME", "BUTTON".
           <div class="picstime">7:31</div>
   ^
  87. Chyba Řádek 986, znak 30: element "DIV" není dovolen na tomto místě; musí být uvnitř jednoho z elementů "APPLET", "OBJECT", "MAP", "IFRAME", "BUTTON".
           <div class="picstime">10:00</div>
   ^
  88. Chyba Řádek 1000, znak 30: element "DIV" není dovolen na tomto místě; musí být uvnitř jednoho z elementů "APPLET", "OBJECT", "MAP", "IFRAME", "BUTTON".
           <div class="picstime">25:36</div>
   ^
  89. Chyba Řádek 1014, znak 30: element "DIV" není dovolen na tomto místě; musí být uvnitř jednoho z elementů "APPLET", "OBJECT", "MAP", "IFRAME", "BUTTON".
           <div class="picstime">32:07</div>
   ^
  90. Chyba Řádek 1028, znak 30: element "DIV" není dovolen na tomto místě; musí být uvnitř jednoho z elementů "APPLET", "OBJECT", "MAP", "IFRAME", "BUTTON".
           <div class="picstime">31:10</div>
   ^
  91. Chyba Řádek 1042, znak 30: element "DIV" není dovolen na tomto místě; musí být uvnitř jednoho z elementů "APPLET", "OBJECT", "MAP", "IFRAME", "BUTTON".
           <div class="picstime">14:37</div>
   ^
  92. Chyba Řádek 1056, znak 30: element "DIV" není dovolen na tomto místě; musí být uvnitř jednoho z elementů "APPLET", "OBJECT", "MAP", "IFRAME", "BUTTON".
           <div class="picstime">5:59</div>
   ^
  93. Chyba Řádek 1070, znak 30: element "DIV" není dovolen na tomto místě; musí být uvnitř jednoho z elementů "APPLET", "OBJECT", "MAP", "IFRAME", "BUTTON".
           <div class="picstime">7:59</div>
   ^
  94. Chyba Řádek 1084, znak 30: element "DIV" není dovolen na tomto místě; musí být uvnitř jednoho z elementů "APPLET", "OBJECT", "MAP", "IFRAME", "BUTTON".
           <div class="picstime">14:32</div>
   ^
  95. Chyba Řádek 1098, znak 30: element "DIV" není dovolen na tomto místě; musí být uvnitř jednoho z elementů "APPLET", "OBJECT", "MAP", "IFRAME", "BUTTON".
           <div class="picstime">31:45</div>
   ^
  96. Chyba Řádek 1112, znak 30: element "DIV" není dovolen na tomto místě; musí být uvnitř jednoho z elementů "APPLET", "OBJECT", "MAP", "IFRAME", "BUTTON".
           <div class="picstime">6:42</div>
   ^
  97. Chyba Řádek 1126, znak 30: element "DIV" není dovolen na tomto místě; musí být uvnitř jednoho z elementů "APPLET", "OBJECT", "MAP", "IFRAME", "BUTTON".
           <div class="picstime">8:36</div>
   ^
  98. Chyba Řádek 1140, znak 30: element "DIV" není dovolen na tomto místě; musí být uvnitř jednoho z elementů "APPLET", "OBJECT", "MAP", "IFRAME", "BUTTON".
           <div class="picstime">5:22</div>
   ^
  99. Chyba Řádek 1154, znak 30: element "DIV" není dovolen na tomto místě; musí být uvnitř jednoho z elementů "APPLET", "OBJECT", "MAP", "IFRAME", "BUTTON".
           <div class="picstime">45:34</div>
   ^
  100. Chyba Řádek 1168, znak 30: element "DIV" není dovolen na tomto místě; musí být uvnitř jednoho z elementů "APPLET", "OBJECT", "MAP", "IFRAME", "BUTTON".
           <div class="picstime">4:12</div>
   ^
  101. Chyba Řádek 1182, znak 30: element "DIV" není dovolen na tomto místě; musí být uvnitř jednoho z elementů "APPLET", "OBJECT", "MAP", "IFRAME", "BUTTON".
           <div class="picstime">18:01</div>
   ^
  102. Chyba Řádek 1196, znak 30: element "DIV" není dovolen na tomto místě; musí být uvnitř jednoho z elementů "APPLET", "OBJECT", "MAP", "IFRAME", "BUTTON".
           <div class="picstime">5:22</div>
   ^
  103. Chyba Řádek 1219, znak 87: nedovolená obecná entita "output".
   om/ads-iframe-display.php?idzone=4009760&output=noscript&type=300x250" width="300
   ^
  104. Chyba Řádek 1219, znak 103: nedovolená obecná entita "type".
   splay.php?idzone=4009760&output=noscript&type=300x250" width="300" height="250" s
   ^
  105. Chyba Řádek 1222, znak 72: nedovolený atribut "DATA-TS-SPOT".
   src="//cdn.tsyndicate.com/sdk/v1/bi.js" data-ts-spot="27bf3f155ff946aaa8f47bbda6d
   ^
  106. Chyba Řádek 1222, znak 120: nedovolený atribut "DATA-TS-WIDTH".
   spot="27bf3f155ff946aaa8f47bbda6d71c9b" data-ts-width="300" data-ts-height="250" 
   ^
  107. Chyba Řádek 1222, znak 140: nedovolený atribut "DATA-TS-HEIGHT".
   aaa8f47bbda6d71c9b" data-ts-width="300" data-ts-height="250" data-ts-categories="
   ^
  108. Chyba Řádek 1222, znak 161: nedovolený atribut "DATA-TS-CATEGORIES".
   ata-ts-width="300" data-ts-height="250" data-ts-categories="{indian}" async defer
   ^
  109. Chyba Řádek 1222, znak 197: "ASYNC" není možnou hodnotou žádného z atributů.
   th="300" data-ts-height="250" data-ts-categories="{indian}" async defer></script>
   ^
  110. Chyba Řádek 1231, znak 87: nedovolená obecná entita "output".
   om/ads-iframe-display.php?idzone=4009760&output=noscript&type=300x250" width="300
   ^
  111. Chyba Řádek 1231, znak 103: nedovolená obecná entita "type".
   splay.php?idzone=4009760&output=noscript&type=300x250" width="300" height="250" s
   ^
  112. Chyba Řádek 1447, znak 197: "ASYNC" není možnou hodnotou žádného z atributů.
   th="300" data-ts-height="100" data-ts-categories="{indian}" async defer></script>
   ^
  113. Chyba Řádek 1451, znak 476: nedovolená obecná entita "link".
   http://olcso-jatek.hu/adclick.php?bid=60&link=http://upornia.asia/fuck-find/bae_b
   ^
  114. Chyba Řádek 1480, znak 9: povinný atribut "TYPE" elementu "SCRIPT" není uveden.
    <script>
   ^

   Tento atribut určuje použitý skriptovací jazyk. Užíváte-li JavaScript, měli byste u elementu <script> uvést atribut type="text/javascript".

  115. Chyba Řádek 1501, znak 15: "ASYNC" není možnou hodnotou žádného z atributů.
   <script async type="application/javascript" src="https://a.realsrv.com/ad-provide
   ^
  116. Chyba Řádek 1502, znak 29: nedovolený atribut "DATA-ZONEID".
    <ins class="adsbyexoclick" data-zoneid="4423408" data-sub="31"></ins> 
   ^
  117. Chyba Řádek 1502, znak 51: nedovolený atribut "DATA-SUB".
    <ins class="adsbyexoclick" data-zoneid="4423408" data-sub="31"></ins> 
   ^
  118. Chyba Řádek 1503, znak 9: povinný atribut "TYPE" elementu "SCRIPT" není uveden.
    <script>(AdProvider = window.AdProvider || []).push({"serve": {}});</script>
   ^
  119. Chyba Řádek 1504, znak 10: nedovolený atribut "DATA-CFASYNC".
    <script data-cfasync="false" type="text/javascript" src="//madriyelowd.com/bulty
   ^
  120. Chyba Řádek 1504, znak 115: "ASYNC" není možnou hodnotou žádného z atributů.
   vascript" src="//madriyelowd.com/bultykh/ipp24/7/bazinga/1757239" async></script>
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.