• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument prošel validací, 5 varování.
  http://josetholmes.tk/  
  text/html — HTML 5 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Stránka je validní HTML 5.

  Validovaná stránka úspěšně prošla kontrolou správnosti podle HTML 5. Používáte-li CSS, můžete svůj stylopis také zkontrolovat pomocí CSS validátoru (anglicky).

  Upozornění: Specifikace HTML 5 je stále ve fázi návrhu a užitý validační mechanismus také není stabilní.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Varování Řádek 50, znak 1: The "banner" role is unnecessary for element "header"..
   <header id="masthead" class="site-header has-title-and-tagline" role="banner">
   ^
  2. Varování Řádek 68, znak 4: The "main" role is unnecessary for element "main"..
      <main id="main" class="site-main" role="main">
   ^
  3. Varování Řádek 70, znak 1: Article lacks heading. Consider using "h2"-"h6" elements to add identifying headings to all articles..
   <article id="post-6" class="post-6 page type-page status-publish hentry entry">
   ^
  4. Varování Řádek 87, znak 3: Section lacks heading. Consider using "h2"-"h6" elements to add identifying headings to all sections..
     <section id="block-2" class="widget widget_block widget_search"><form role="sea
   ^
  5. Varování Řádek 95, znak 2: The "contentinfo" role is unnecessary for element "footer"..
    <footer id="colophon" class="site-footer" role="contentinfo">
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.