• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Při validaci došlo k chybě.
  https://kolomna1.ucoz.ru/  
  text/html — (chybí deklarace) 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Validace nebyla provedena.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

   Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

  2. Chyba Řádek 1, znak 1: chybí deklarace typu dokumentu; předpokládám "HTML 4.01 Transitional".
   <html>
   ^

   Kontrolovaný dokument neobsahuje DOCTYPE deklaraci. Validátor zkouší validovat s pomocí Transitional DTD. Chybu odstraníte tím, že na první řádek dokumentu vložíte tuto deklaraci:

   <!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">

   Vykreslování v prohlížeči tato úprava neovlivní.

  3. Varování Řádek 106, znak 7: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <body style="background:url('/.s/t/987/1.gif') #007F8E; margin:0px; padding:10px;
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  4. Varování Řádek 110, znak 42: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   tr><td width="10%"></td><td width="80%" style="background:url('/.s/t/987/2.gif') 
   ^
  5. Varování Řádek 114, znak 99: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   " border="0"></td><td width="80%"><span style="color:#9D080D;font:20pt bold Verda
   ^
  6. Varování Řádek 115, znak 92: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   /5.jpg" border="0"></td><td colspan="2" style="background:url('/.s/t/987/6.gif') 
   ^
  7. Varování Řádek 115, znak 372: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   | <a href="javascript:;" rel="nofollow" onclick="loginPopupForm(); return false;"
   ^

   Dokument používá skripty v atributech „onněco“, nikde však neurčuje, v jakém skriptovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li JavaScript, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání skriptovacích atributů. Ovladače událostí můžete navěsit na elementy externím skriptem.

  8. Varování Řádek 116, znak 106: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ="0"></td><td colspan="2" align="right" style="padding-right:20px;"><!--<s5212>--
   ^
  9. Varování Řádek 124, znak 18: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <td valign="top" style="width:185px;">
   ^
  10. Varování Řádek 130, znak 35: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <tr><td height="17" align="right" style="background:url('/.s/t/987/8.gif') #C2C2C
   ^
  11. Varování Řádek 131, znak 9: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <tr><td style="padding:5px;"><!-- <bc> --><div id="uidLogForm" align="center"><a 
   ^
  12. Varování Řádek 131, znak 102: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   " align="center"><a href="javascript:;" onclick="window.open('https://login.uid.m
   ^
  13. Varování Řádek 131, znak 578: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   llow"><i></i></a><a href="javascript:;" onclick="return uSocialLogin('vkontakte')
   ^
  14. Varování Řádek 131, znak 754: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   llow"><i></i></a><a href="javascript:;" onclick="return uSocialLogin('facebook');
   ^
  15. Varování Řádek 131, znak 926: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   llow"><i></i></a><a href="javascript:;" onclick="return uSocialLogin('yandex');" 
   ^
  16. Varování Řádek 131, znak 1090: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   llow"><i></i></a><a href="javascript:;" onclick="return uSocialLogin('google');" 
   ^
  17. Varování Řádek 131, znak 1254: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   llow"><i></i></a><a href="javascript:;" onclick="return uSocialLogin('ok');" data
   ^
  18. Varování Řádek 139, znak 35: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <tr><td height="17" align="right" style="background:url('/.s/t/987/8.gif') #C2C2C
   ^
  19. Varování Řádek 140, znak 9: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <tr><td style="padding:5px;"><!-- <bc> --><div id="uMenuDiv1" class="uMenuV" styl
   ^
  20. Varování Řádek 140, znak 78: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   > --><div id="uMenuDiv1" class="uMenuV" style="position:relative;"><ul class="uMe
   ^
  21. Varování Řádek 165, znak 35: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <tr><td height="17" align="right" style="background:url('/.s/t/987/8.gif') #C2C2C
   ^
  22. Varování Řádek 166, znak 9: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <tr><td style="padding:5px;"><div align="center"><!-- <bc> --><span id="PKLWlbk">
   ^
  23. Varování Řádek 173, znak 13: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
     <img alt="" src="/stat/1695743496" height="31" width="88" /></a></noscript><hr 
   ^

   Atribut „alt“ by měl obsahovat textovou alternativu k obrázku srozumitelnou pro běžného smrtelníka. Podívejte se na příklad se psem Benem.

  24. Varování Řádek 180, znak 18: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <td valign="top" style="padding:5px;">
   ^
  25. Varování Řádek 181, znak 119: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ody> --><div id="nativeroll_video_cont" style="display:none;"></div><IMG style="W
   ^
  26. Varování Řádek 181, znak 152: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   _cont" style="display:none;"></div><IMG style="WIDTH: 249px; HEIGHT: 172px" borde
   ^
  27. Varování Řádek 181, znak 202: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   TH: 249px; HEIGHT: 172px" border=0 alt="" src="http://kolomna1.ucoz.ru/n.jpg" wid
   ^
  28. Varování Řádek 181, znak 266: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   coz.ru/n.jpg" width=605 height=402><IMG style="WIDTH: 244px; HEIGHT: 171px" borde
   ^
  29. Varování Řádek 181, znak 316: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   TH: 244px; HEIGHT: 171px" border=0 alt="" src="http://kolomna1.ucoz.ru/v.jpg" wid
   ^
  30. Varování Řádek 181, znak 380: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   coz.ru/v.jpg" width=602 height=450><IMG style="WIDTH: 264px; HEIGHT: 169px" borde
   ^
  31. Varování Řádek 181, znak 430: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   TH: 264px; HEIGHT: 169px" border=0 alt="" src="http://kolomna1.ucoz.ru/y.jpg" wid
   ^
  32. Varování Řádek 187, znak 132: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ing="0" cellspacing="0" width="100%" class="eBlock"><tr><td style="padding:3px;">
   ^
  33. Varování Řádek 189, znak 21: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="eTitle" style="text-align:left;"><a href="/news/garazhi_rakushki_pena
   ^
  34. Varování Řádek 190, znak 23: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="eMessage" style="text-align:left;clear:both;padding-top:2px;padding-b
   ^
  35. Varování Řádek 190, znak 116: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ding-bottom:2px;"><div class="eMessage" style="text-align:left;clear:both;padding
   ^
  36. Varování Řádek 191, znak 10: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <p><span style="font-size:18px;"><span class="ucoz-forum-post" id="ucoz-forum-pos
   ^
  37. Varování Řádek 197, znak 44: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   <span class="ucoz-forum-post"><img alt="" src="http://avito2.ucoz.ru/61886-800-60
   ^
  38. Varování Řádek 199, znak 23: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="eDetails" style="clear:both;">
   ^
  39. Varování Řádek 200, znak 33: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="rate-stars-wrapper" style="float:right">
   ^
  40. Varování Řádek 233, znak 72: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   g51" class="u-current-rating uCurStarRating51" style="width:0%;"></li></ul></div>
   ^
  41. Varování Řádek 236, znak 125: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
    ><a href="javascript:;" rel="nofollow" onclick="window.open('/index/8-1', 'up1',
   ^
  42. Varování Řádek 239, znak 143: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ing="0" cellspacing="0" width="100%" class="eBlock"><tr><td style="padding:3px;">
   ^
  43. Varování Řádek 241, znak 21: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="eTitle" style="text-align:left;"><a href="/news/bytovki_v_kolomne_ozj
   ^
  44. Varování Řádek 242, znak 23: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="eMessage" style="text-align:left;clear:both;padding-top:2px;padding-b
   ^
  45. Varování Řádek 242, znak 116: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ding-bottom:2px;"><div class="eMessage" style="text-align:left;clear:both;padding
   ^
  46. Varování Řádek 243, znak 23: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="eMessage" style="text-align:left;clear:both;padding-top:2px;padding-b
   ^
  47. Varování Řádek 244, znak 10: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <p><span style="font-size:18px;"><span class="ucoz-forum-post" id="ucoz-forum-pos
   ^
  48. Varování Řádek 253, znak 23: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="eDetails" style="clear:both;">
   ^
  49. Varování Řádek 254, znak 33: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="rate-stars-wrapper" style="float:right"><ul id="uStarRating50" class=
   ^
  50. Varování Řádek 255, znak 72: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   g50" class="u-current-rating uCurStarRating50" style="width:0%;"></li></ul></div>
   ^
  51. Varování Řádek 258, znak 125: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
    ><a href="javascript:;" rel="nofollow" onclick="window.open('/index/8-1', 'up1',
   ^
  52. Varování Řádek 261, znak 143: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ing="0" cellspacing="0" width="100%" class="eBlock"><tr><td style="padding:3px;">
   ^
  53. Varování Řádek 263, znak 21: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="eTitle" style="text-align:left;"><a href="/news/stalnye_dveri_reshjot
   ^
  54. Varování Řádek 264, znak 23: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="eMessage" style="text-align:left;clear:both;padding-top:2px;padding-b
   ^
  55. Varování Řádek 264, znak 116: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ding-bottom:2px;"><div class="eMessage" style="text-align:left;clear:both;padding
   ^
  56. Varování Řádek 265, znak 10: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <p><span style="font-size:18px;"><span class="ucoz-forum-post" id="ucoz-forum-pos
   ^
  57. Varování Řádek 275, znak 23: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="eDetails" style="clear:both;">
   ^
  58. Varování Řádek 276, znak 33: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="rate-stars-wrapper" style="float:right"><ul id="uStarRating49" class=
   ^
  59. Varování Řádek 277, znak 72: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   g49" class="u-current-rating uCurStarRating49" style="width:0%;"></li></ul></div>
   ^
  60. Varování Řádek 280, znak 125: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
    ><a href="javascript:;" rel="nofollow" onclick="window.open('/index/8-1', 'up1',
   ^
  61. Varování Řádek 283, znak 143: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ing="0" cellspacing="0" width="100%" class="eBlock"><tr><td style="padding:3px;">
   ^
  62. Varování Řádek 285, znak 21: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="eTitle" style="text-align:left;"><a href="/news/doska_objavlenij_mosk
   ^
  63. Varování Řádek 286, znak 23: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="eMessage" style="text-align:left;clear:both;padding-top:2px;padding-b
   ^
  64. Varování Řádek 286, znak 116: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ding-bottom:2px;"><div class="eMessage" style="text-align:left;clear:both;padding
   ^
  65. Varování Řádek 287, znak 23: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="eMessage" style="text-align:left;clear:both;padding-top:2px;padding-b
   ^
  66. Varování Řádek 288, znak 23: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="eMessage" style="text-align:left;clear:both;padding-top:2px;padding-b
   ^
  67. Varování Řádek 289, znak 23: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="eMessage" style="text-align:left;clear:both;padding-top:2px;padding-b
   ^
  68. Varování Řádek 290, znak 23: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="eMessage" style="text-align:left;clear:both;padding-top:2px;padding-b
   ^
  69. Varování Řádek 293, znak 50: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   class="ucoz-forum-post">&nbsp;<img alt="" src="http://avito18.ucoz.ru/218.gif" />
   ^
  70. Varování Řádek 299, znak 23: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="eDetails" style="clear:both;">
   ^
  71. Varování Řádek 300, znak 33: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="rate-stars-wrapper" style="float:right"><ul id="uStarRating43" class=
   ^
  72. Varování Řádek 301, znak 72: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   g43" class="u-current-rating uCurStarRating43" style="width:0%;"></li></ul></div>
   ^
  73. Varování Řádek 304, znak 125: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
    ><a href="javascript:;" rel="nofollow" onclick="window.open('/index/8-40', 'up40
   ^
  74. Varování Řádek 307, znak 143: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ing="0" cellspacing="0" width="100%" class="eBlock"><tr><td style="padding:3px;">
   ^
  75. Varování Řádek 309, znak 21: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="eTitle" style="text-align:left;"><a href="/news/stalnye_dveri_reshjot
   ^
  76. Varování Řádek 310, znak 23: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="eMessage" style="text-align:left;clear:both;padding-top:2px;padding-b
   ^
  77. Varování Řádek 310, znak 116: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ding-bottom:2px;"><div class="eMessage" style="text-align:left;clear:both;padding
   ^
  78. Varování Řádek 311, znak 23: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="eMessage" style="text-align:left;clear:both;padding-top:2px;padding-b
   ^
  79. Varování Řádek 311, znak 159: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   ost" id="ucoz-forum-post-392"><img alt="" border="0" src="http://vidnoe1.ucoz.ru/
   ^
  80. Varování Řádek 311, znak 230: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   1.ucoz.ru/55555.jpg" />&nbsp; <img alt="" border="0" src="http://aleksandrov1.uco
   ^
  81. Varování Řádek 311, znak 302: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   drov1.ucoz.ru/chchchch.jpg" /><img alt="" border="0" src="http://moskwa1.ucoz.ru/
   ^
  82. Varování Řádek 312, znak 7: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <span style="font-size: 14pt;">Стальные двери. Железные двери. Входные двери.<br 
   ^
  83. Varování Řádek 319, znak 23: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="eDetails" style="clear:both;">
   ^
  84. Varování Řádek 320, znak 33: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="rate-stars-wrapper" style="float:right"><ul id="uStarRating42" class=
   ^
  85. Varování Řádek 321, znak 72: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   g42" class="u-current-rating uCurStarRating42" style="width:0%;"></li></ul></div>
   ^
  86. Varování Řádek 324, znak 125: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
    ><a href="javascript:;" rel="nofollow" onclick="window.open('/index/8-1', 'up1',
   ^
  87. Varování Řádek 327, znak 143: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ing="0" cellspacing="0" width="100%" class="eBlock"><tr><td style="padding:3px;">
   ^
  88. Varování Řádek 329, znak 21: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="eTitle" style="text-align:left;"><a href="/news/bytovki_v_kolomne_luk
   ^
  89. Varování Řádek 330, znak 23: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="eMessage" style="text-align:left;clear:both;padding-top:2px;padding-b
   ^
  90. Varování Řádek 330, znak 116: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ding-bottom:2px;"><div class="eMessage" style="text-align:left;clear:both;padding
   ^
  91. Varování Řádek 331, znak 23: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="eMessage" style="text-align:left;clear:both;padding-top:2px;padding-b
   ^
  92. Varování Řádek 337, znak 14: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   <p><img alt="" src="http://moskwa1.ucoz.ru/KJ.jpeg" /></p>
   ^
  93. Varování Řádek 340, znak 23: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="eDetails" style="clear:both;">
   ^
  94. Varování Řádek 341, znak 33: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="rate-stars-wrapper" style="float:right"><ul id="uStarRating41" class=
   ^
  95. Varování Řádek 342, znak 72: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   g41" class="u-current-rating uCurStarRating41" style="width:0%;"></li></ul></div>
   ^
  96. Varování Řádek 345, znak 125: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
    ><a href="javascript:;" rel="nofollow" onclick="window.open('/index/8-1', 'up1',
   ^
  97. Varování Řádek 348, znak 143: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ing="0" cellspacing="0" width="100%" class="eBlock"><tr><td style="padding:3px;">
   ^
  98. Varování Řádek 350, znak 21: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="eTitle" style="text-align:left;"><a href="/news/perila_iz_nerzhavejus
   ^
  99. Varování Řádek 351, znak 23: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="eMessage" style="text-align:left;clear:both;padding-top:2px;padding-b
   ^
  100. Varování Řádek 351, znak 116: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ding-bottom:2px;"><div class="eMessage" style="text-align:left;clear:both;padding
   ^
  101. Varování Řádek 352, znak 69: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   ost" id="ucoz-forum-post-719"><img alt="" border="0" src="http://klin1.ucoz.ru/ap
   ^
  102. Varování Řádek 359, znak 23: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="eDetails" style="clear:both;">
   ^
  103. Varování Řádek 360, znak 33: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="rate-stars-wrapper" style="float:right"><ul id="uStarRating40" class=
   ^
  104. Varování Řádek 361, znak 72: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   g40" class="u-current-rating uCurStarRating40" style="width:0%;"></li></ul></div>
   ^
  105. Varování Řádek 364, znak 125: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
    ><a href="javascript:;" rel="nofollow" onclick="window.open('/index/8-1', 'up1',
   ^
  106. Varování Řádek 367, znak 143: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ing="0" cellspacing="0" width="100%" class="eBlock"><tr><td style="padding:3px;">
   ^
  107. Varování Řádek 369, znak 21: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="eTitle" style="text-align:left;"><a href="/news/drova_berjozovye_v_ko
   ^
  108. Varování Řádek 370, znak 23: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="eMessage" style="text-align:left;clear:both;padding-top:2px;padding-b
   ^
  109. Varování Řádek 370, znak 116: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ding-bottom:2px;"><div class="eMessage" style="text-align:left;clear:both;padding
   ^
  110. Varování Řádek 371, znak 69: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   ost" id="ucoz-forum-post-402"><img alt="" border="0" src="http://avito15.ucoz.ru/
   ^
  111. Varování Řádek 378, znak 23: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="eDetails" style="clear:both;">
   ^
  112. Varování Řádek 379, znak 33: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="rate-stars-wrapper" style="float:right"><ul id="uStarRating39" class=
   ^
  113. Varování Řádek 380, znak 72: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   g39" class="u-current-rating uCurStarRating39" style="width:0%;"></li></ul></div>
   ^
  114. Varování Řádek 383, znak 125: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
    ><a href="javascript:;" rel="nofollow" onclick="window.open('/index/8-1', 'up1',
   ^
  115. Varování Řádek 386, znak 143: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ing="0" cellspacing="0" width="100%" class="eBlock"><tr><td style="padding:3px;">
   ^
  116. Varování Řádek 388, znak 21: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="eTitle" style="text-align:left;"><a href="/news/garazhi_rakushki_pena
   ^
  117. Varování Řádek 389, znak 23: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="eMessage" style="text-align:left;clear:both;padding-top:2px;padding-b
   ^
  118. Varování Řádek 389, znak 116: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ding-bottom:2px;"><div class="eMessage" style="text-align:left;clear:both;padding
   ^
  119. Varování Řádek 390, znak 10: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <p><span style="FONT-SIZE: 18pt"><img alt="" border="0" src="http://avito11.ucoz.
   ^
  120. Informace Řádek 390, znak 11: + dalších 22 varování.
   <p><span style="FONT-SIZE: 18pt"><img alt="" border="0" src="http://avito11.ucoz.
   ^

   Zbývající varování jsou z úsporných důvodů skryty.

  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.