• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument neprošel validací, 3 chyby a 14 varování.
  https://kuenstlerbedarf-ficht.de/  
  text/html — HTML 5 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Stránka není validní HTML 5.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Varování Řádek 1, znak 16: This document appears to be written in German but the "html" start tag has "lang="en-US"". Consider using "lang="de"" (or variant) instead..
   <!DOCTYPE html> 
   ^
  2. Varování Řádek 30, znak 3: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
     <script type="text/javascript">
   ^
  3. Varování Řádek 34, znak 3: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
     <style type="text/css">
   ^
  4. Varování Řádek 50, znak 1: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
   <style id='blogstream-style-inline-css' type='text/css'>
   ^
  5. Varování Řádek 57, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://kuenstlerbedarf-ficht.de/wp-includes/
   ^
  6. Varování Řádek 58, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://kuenstlerbedarf-ficht.de/wp-includes/
   ^
  7. Varování Řádek 59, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://kuenstlerbedarf-ficht.de/wp-content/t
   ^
  8. Varování Řádek 67, znak 1: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
   <style type="text/css">.recentcomments a{display:inline !important;padding:0 !imp
   ^
  9. Chyba Řádek 94, znak 4: The "aria-controls" attribute must point to an element in the same document..
      <button class="menu-toggle" aria-controls="primary-menu" aria-expanded="false"
   ^
  10. Chyba Řádek 95, znak 56: element "div" nesmí být potomkem elementu "button" v tomto kontextu.
   ="screen-reader-text">Expand Menu</span><div class="menu-toggle-icon"><span></spa
   ^
  11. Varování Řádek 1083, znak 6: Consider using the "h1" element as a top-level heading only (all "h1" elements are treated as top-level headings by many screen readers and other tools)..
        <h1>YIFY YTS Proxy | Latest YIFY Proxy &amp; Unblock YTS Movies Mirrors</h1>
   ^
  12. Chyba Řádek 1091, znak 4: An "img" element must have an "alt" attribute, except under certain conditions. For details, consult guidance on providing text alternatives for images..
   <p><img src="https://publishthispost.com/wp-content/uploads/2020/06/Yify-proxy-1-
   ^
  13. Varování Řádek 1185, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://kuenstlerbedarf-ficht.de/wp-content/t
   ^
  14. Varování Řádek 1186, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://kuenstlerbedarf-ficht.de/wp-content/t
   ^
  15. Varování Řádek 1187, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://kuenstlerbedarf-ficht.de/wp-content/t
   ^
  16. Varování Řádek 1188, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://kuenstlerbedarf-ficht.de/wp-content/t
   ^
  17. Varování Řádek 1189, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://kuenstlerbedarf-ficht.de/wp-includes/
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.